Vejle Kommune

Vejle Kommune ønsker at fremme lokal udvikling, der skaber stærke og levende lokalsamfund. Kommunen vil derfor understøtte, at alle lokalområder har et lokalt netværk (ofte men ikke altid kaldet lokalrådet), der bygger på frivillighed, er almen i sit virke, og som inkluderer alle, der vil være aktive og gøre drømme til virkelighed for lokalsamfundet.

Lokalråd der indgår aftale med Vejle Kommune arbejder med udvikling af lokalområdet. Lokalrådet tilstræber at involvere så mange borgere som muligt i sit virke og at arbejde på tværs ved at involvere og samarbejde med områdets foreninger, erhvervs- og handelsliv, skole og andre væsentlige institutioner.

Lokalrådene og deres lokale forhold er forskellige. Vejle Kommune har derfor en differentieret tilgang til lokalrådene.

Lokalrådet er forpligtet til at virke, under de forudsætninger, der fremgår af samarbejdsaftalen