Drøm N

Sommerfest for alle på Nørremarken/Lille Grundet

I forbindelse med projektet DrømN blev den sommerfest man plejer at afholde i Finlandsparken udvidet med at indbyde alle på Nørremarken med henblik på at skabe et sammenhold på Nørremarken. Det er tilsyneladende  ikke en nem opgave, vejret var ikke det bedste og deltagelse af beoer uden for Findlandsparken område kunne være bedre aå der ligger en stor opgave for arbejdsgruppen med håb om at der kan skabes et sammenhold og få smidt fordomme til side

LEGO BYG

Leg og vær kreativ lad fantasien hjælpe til

Alle fra hele Nørremarken er velkommen

Vær med til at skabe sammenhold


Sommerfest for alle på Nørremarken/Lille Grundet

Vær med til at åbne op og udvikle sammenhold på Nørremarken

DRØM N

Den 30 Maj 2024 var der opstartsmøde vedrørende et projekt DRØM N med at skabe et sammenhold på Nørremarken ikke kun Findlandsparken og Østerbo men også den gamle del af Nørremarken og ikke mindst beboerne på Lille Grundet.

Der er nogle fordomme der skal overvindes men det er også vigtigt at få det lagt til side af hensyn til at skabe et  sammenhold og aktiviteter, at man også bør se hvad der sker uden for hækken.

Boligforeningernes bestyrelser  vil stille Beboerhuset i Findlandsparken og bakke op om projektet, det er tanken at alle beboer/foreninger skal kunne benytte faciliteterne


 Opstartsmøde 30. maj for Aktivitetsgruppe - Nørremarken

Hvem er vi rundt om bordet?

Putte, Annelise, René, Jesper, Christina

Videre med drømme

Vi starter med LEGO drømmen, da den umiddelbart er hurtig at få ud over rampen.

Derudover vil vi gerne i gang med at få mere liv i caféen, fordi vi gerne vil have huset gjort mere levende og få folk til at mødes.

De "store" drømme med festival, app og fællesskab for frivillige skal vi også have løbet i gang sammen med dem, der har meldt sig til at kigge på dem. Nok først efter sommerferien og vi vil forsøge at få flere med.

Alle synes, at det lyder fint at starte med noget som hurtigt kan blive til konkret handling og event/arrangementer.

Også enighed om, at det er vigtigt at få lavet tiltag/arrangementer som kan skubbe noget mere liv i caféen.

Fint at vente med de lidt større drømme og forsøge at få flere med til at få dem til at blive til virkelighed.

Aktivitetsgruppe

Hvad er tankerne om en aktivitetsgruppe?

Her er hvad der bl.a står om gruppen i det formålspapir, der er lavet i forbindelse med arbejdet med at få mere liv i fælleshusene i FInlandsparken.

"I beboerhuset skal det være nemt at være frivillig, da det motiverer mennesker til at tage en ekstra tjans eller komme med de gode forslag til aktiviteter.

I Beboerhuset sker det ved at nedsætte en aktivitetsgruppe. Gruppen har to overordnede opgaver:

 • En er at igangsætte faste tilbagevendende aktiviteter eksempelvis fastelavn, jul mv.

Det er de aktiviteter som tilsikrer, at der løbende over året er anledninger til at komme i huset.

 • Den anden opgave er at tilsikre at det er nemt for frivillige at komme i gang med netop de aktiviteter som de mener er interessante.

For at kunne løse denne opgave skal aktivitetsgruppen have bemyndigelse, beslutningskompetence og økonomiske ressourcer."

Aktivitetsgruppen skal sammensættes af personer, som ikke er en del af den nuværende bestyrelse. Der vil også være en repræsentant fra AAB´s administration i gruppen, som kan hjælpe aktivitetsgruppen.

Der bliver ansat en person i Beboerhuset som skal hjælpe og understøtte aktivitetsgruppen.

 • Hvad tænker I om det?
 • Kan I se jer selv være med?

Alle synes, at det lød rigtig godt og at der var tru et nogle gode beslutninger om sammensætning af gruppen og ansvar.

Alle synes også godt om idéen med en styrende/koordinerede aktivitetsgruppe, som på sigt kan få grupper koblet på sig, som har fokus på deres interesse/aktivitet.

Alle synes også, at det er vigtigt, at man bliver langt bedre til at tænke på tværs af hele

Nørremarken, få åbnet huset meget mere op og blive bedre til at lave samarbejde med de andre der er i området.

Disse personer er med i aktivitetsgruppen:

 • Annelise
 • René
 • Putte
 • Jesper
 • Christina

Derudover har Tasmin og Freddy også vist interesse, men kunne desværre ikke deltage i dagens møde, så vi ved ikke, om de har lyst til at være en del af aktivitetsgruppen eller om det mest bare er nysgerrig på, hvad der sker. Vi holder dem opdaterede og inviterer dem med til næste møde, hvor vi måske kan få afklaret, om de vil være med i gruppen.

Vi holder indtil videre gruppen åben, så hvis der er andre der er interesserede, så skal de være velkomne.

Hvis der er mange som gerne vil være med, så kan vi kigge på at lave en form for formel gruppen med et mindre antal og så have andre koblet på som "hang arounds".

Hvordan tænker I, at vi bedst kommer videre?

Det gør vi ved at komme i gang med at gøre noget, så vi føler, at der sker noget.

Vigtigt at vi ret hurtigt får lavet en beskrivelse af vores måde at være organiseret på og hvad vores mandat m.m. er - det formelle grundlag for aktivitetsgruppen skal være på plads.

Vi skal også hurtigt have kigget på et regelsæt for lån af huset, så vi sikre os, at folk ved på hvilke vilkår de kan være i huset på og at der bliver passet godt på vores hus.

Hvordan får vi flere med?

Det gør vi ved at komme i gang med at lave nogle ting, som folk kan deltage i, så de kan opleve og mærke, at der er ved at ske noget nyt.

Ved at tænke i arrangementer for børn, kan vi bruge børn som det, der trækker forældre med. Måske får forældrene så lyst til at hjælpe til disse arrangementer og måske kan det også give dem lyst til at være med til andet.

Sommerfest 21/22 juni

Hvad kan/vil aktivitetsgruppen byde ind med til sommerfesten?

Aktivitetsgruppen vil gerne stå for:

Fredag

 • Åben i caféen med boller, ka e og kage Annelise vil gerne hjælpe med dette
 • Musik i caféen fredag aften

Prebens band og evt band fra klubben

 • Kaans pizza i Kulinarisk Hus
 • Bod med reklame for DRØM N
 • (LEGO byg)

Denne aktivitet laves af undergruppen LEGO, men aktivitetsgruppen synes, at det er en super god idé.

Lørdag

 • Åben i caféen med boller, ka e og kage Annelise vil gerne hjælpe med dette
 • Loppemarked

René vil gerne stå for dette.

Vi snakkede om, at holde dette i festsalen, så vi ikke er så afhængige af vejret

 • Ansigtsmaling med unge fra Tjansen
 • KREA bod

Putte synes, at det vil være en god idé at "trække" deres aktiviteter op til beboerhuset, så det hele bliver samlet ét sted.

De laver en bod, hvor man selv kan være kreativ, men også hvor de måske vil sælge nogle ting.

De kan have flyers med, som gør reklame for KREA.

 • Hoppeborg

Christina undersøger om de måske har en hoppeborg i NFS, som vi kan låne. Der skal findes frivillige, der vil holde opsyn ved hoppeborgen.

 • Bod med reklame for DRØM N
 • Måske kan vi slutte af med en fælles frokost, hvor folk selv har mad/madkurv med?

Gode idéer til kommende tiltag

Deltage i Vejle Kommunes tarteletfest

Fælles ressourcebank for hele området

Næste møde

Vi holder næste møde i caféen tirsdag d. 11. juni kl. 16.45 - 17.30

Fokus på mødet bliver planlægning af aktiviteter og tiltag til sommerfesten.el


Sammen skal vi drømme

Kom til DRØMN kick off arrangement tirsdag d. 21. maj kl. 18 - 21 i Finlandsparkens Beboerhus, Finlandsvej 103 A

Sammen skal vi drømme mere liv i vores fællesskaber og fælleshuse på tværs af hele Nørremarken.

Vi starter med fællesspisning, hvor vi giver super lækkert mad og efterfølgende skal vi have en hyggelig aften, hvor Anders fra firmaet Kobling hjælper os med at drømme sammen.


Alle fra hele Nørremarken er velkommen
Tilmelding til projekt@aabvejle.dk senest d. 16. maj