NØRREMARK CENTRET

Nørremarks Centret har undergået vild forvandling: Se de helt vidunderlige fotos


En stor bid af Nørremarks Centret står foran nedrivning. Tag med på en tidsrejse, der tager sit udspring i indvielsen af det moderne center i 1970.

Nørremarken: Nørremarks Centret har i mange år nu haft et blakket ry. Centerbygningerne er slidte, og mange af lejemålene har stået tomme i flere år.

Den udvikling vil Vejle Kommune have vendt. Byrådet besluttede for fem år siden at købe ejendommene i den overdækkede centergade, og nu er et nedbrydningsfirma gået i gang med at fjerne overdækningen, mens tre af lejemålene jævnes med jorden.

At det skulle gå så galt, kunne ingen forestille sig, da centeret blev opført og indviet for 54 år siden.

Året var 1970, da de første butikker åbnede i det moderne butikscenter, hvis centergade var overdækket med et fladt tag af bølgeplast.

Fik en besværlig fødsel

Tag med på en tidsrejse tilbage til centrets fødsel, for Vejle Amts Folkeblad har fulgt indkøbscentrets skæbne gennem årene.


Første etape af centeret indeholdt et supermarked, to pengeinstitutter og tre specialforretninger, og byggeriet til fire millioner kroner var finansieret af bygherren, Instituttet for Købmands-Etablering, i Hellerup.

Byggeriet havde haft en lang og besværlig fødsel, da de første planer for et center på Nørremarken allerede var fremme i 1961. Men ambitionerne var til mere, da første etape var indviet.

Cafeteria og apotek

Her var opførelsen af anden etape allerede i gang, og planen var, at den skulle rumme 11 forretninger, et cafeteria og et apotek. Den del skulle efter planen være færdig i efteråret samme år og skulle resultere i en samlet investering på den gang svimlende 10 millioner kroner for de i alt 4000 kvadratmeter byggeri.

Vejle Amts Folkeblad var naturligvis med til indvielsen, som fandt sted onsdag 13. maj 1970, hvor de første 1500 kvadratmeter blev taget i brug.Den nyetablerede centerforening havde hyret Freddy Fræk til at stå for den musikalske underholdning, og et væld af balloner, mange med et gavekort på 25 kroner, blev sendt til vejrs over Nørremarken.

Ved indvielsen åbnede P.E Stjernholm et 600 kvadratmeter stort supermarked, hvilket var Stjernholm-familiens fjerde forretning i Vejle. Det nye supermarked rummede ovenikøbet en skomagerafdeling.

Vask mens De handler

Sparekassen Vejle åbnede sin ottende afdeling i Vejle Kommune med Erik Prip som filialbestyrer, mens konkurrenten Andelsbanken også åbnede afdeling i centret.

De øvrige butikker var et bageriudsalg fra Borgs Bageri samt Bach's Kiosk og Konfekture.


Møntvaskeriet Hecea åbnede ført nogle uger senere, men i en annonce i avisen kunne man læse:

"Glæd dem til, at byens bedste møntvask og rens åbner i Nørremarks Centret. De kan handle, mens de vasker. Når De fylder sæbe og skyllemiddel i fra starten, kan De forlade maskinen i 35 minutter. 8-10 kilo vasketøj for kun 3,75."

Vil sætte alt ind på naboskab

Allerede dagen før indvielsen havde centerforeningen inviteret til reception, og her fortalte centerforeningsformand Svend Bach, at centrets etablering skyldtes den store befolkningstilvækst på Nørremarken.


- Vi vil sætte alt ind på at blive gode naboer til befolkningen, og der vil blive lagt stor vægt på at yde en god service, sagde formanden i sin tale.

Tilflytningen til Nørremarken fortsatte, og da centret i 1980 fejrede sin 10 -års fødselsdag, dukkede omkring 1500 børn og voksne op til fødselsdagsfesten hos de handlende.

Centerforeningen havde dækket op til sammenkomst for de mange kunder og gæster ved et langbord i centergaden, og der blev skænket 900 kopper kaffe og lige så mange krus juice til de fremmødte, berettede avisen dagen derpå.

Nu venter en helt ny udvikling i centret, som Vejle Kommune vil forny med nye facader og en torveplads, og så er ambitionen igen at få fyldt de ledige lejemål i det 54 år gamle center.

Døgnkioskindehaver Arne Bach med en stak VHS-videobånd i 1986. Nu hed butikken Bachs Kiosk og Video,og udover døgnkiosken rummede centeret en filial af Sparekassen Sønderjylland, King George Pub, Andelsbanken, Købmand Stjernholm og Bager Borg.Nu falder de første bygninger i nedslidt butikscenter: Her er planen for centret

Beslutningen blev taget for flere år siden. Nu er nedbrydningsfirma gået i aktion, og det kommer til at koste eksistensen for knap den halve centergade.

Nørremarken: Centergaden i Nørremark Centret er spærret af med gule byggehegn, for håndværkere er i gang med at pille spærene fra gadens overdækning ned.

Det er blot forspillet til den nedrivning, som fjerner tre af centrets hidtidige lejemål.

Butikscentret har nu i flere år fremstået trist og slidt, og flere af lokalerne har stået tomme i længere tid.

For at ændre den udvikling valgte Vejle Kommune i 2019 at købe bygningerne på begge sider af den overdækkede arkade, og året efter købte kommunen også den tidligere

dagligvareforretning, som senest husede Fakta og i dag blandt andet indeholder en biblioteksfilial.

12,15 millioner kroner har Vejle Kommune hidtil brugt på at erhverve centerbygningerne, og nu følger udgifter til en sanering, som betyder, at tre af lejemål rives ned.

Lokaler står tomme

Det gælder Nørremark Center 12, som i mange år husede et bageri, men det har stået tomt længe.

På modsatte side af centergaden forsvinder nummer 9 og 11, som Betting Danmark senest har lejet til spillehal med tips og lotto. Men også her har lokalerne stået tomme på det seneste.

Til gengæld bliver der ikke pillet ved de lokaler, som i dag er lejet ud til Kaans Pizza & Grill i nummer 15 og nabolokalerne, hvor King George Pub i mange år havde til huse.

- Nummer 13 bevares også og bliver et selvstændigt lejemål. Vi har rømmet det tidligere værtshus, og det skal istandsættes og gøres klar til udlejning, fortæller Tinus Elsig, bypolitisk konsulent og specialkonsulent hos Vejle Kommune.

Projekt delt i to etaper

Kommunen vil gerne styrke de små erhverv, og i den nedsatte bydelsgruppe drømmes der om at trække funktioner som apotek, frisør, slagter, bager, café og mindre detailhandelsbutikker til et revitaliseret center.

Forventningen er, at projektet er færdigt i indeværende år, så udlejning af de ledige lokaler i centergaden kan starte i år. Men først skal de omkringliggende bygninger rives ned.

- Projektet har to etaper. Den første etape går på nedrivningen, og så skal facaderne på de øvrige bygninger renoveres. Der bliver en stor åben plads, hvor nummer ni og 11 ligger i dag, og i anden etape skal vi indrette det byrum med beplantning og inventar. Det skal være en multifunktionel torveplads, som skal kunne bruges til ophold, leg, torvedage og mange andre ting, fortæller Tinus Elsig.

Bygninger skal væk først

Hvordan uderummene skal indrettes, afgøres først, når de saneringsmodne bygninger er væk.

- Til den tid vil vi stille os derop med bydelsgruppen og mærke vind- og vejrforhold og hvilken rumfornemmelse, man får. Så vil vi afgøre, hvordan det skal indrettes. Men vi skal lige se, hvordan pladsen træder frem, inden vi blandt andet begynder at plante træer, forklarer konsulenten.

En midlertidig indretning med for eksempel borde-bænke-sæt og plantekasser vil dog komme på plads i det tidligere efterår, for forventningen er, at nedrivningen er afsluttet i midten af juli.

Det er nedbrydningsfirmaet P. Olesen, der har fået opgaven med at fjerne bygningerne i det projekt, som er en del af hele udviklingsplanen for Finlandsparken.

Billedgalleri

Bagerbutik har været lukket i flere år og skal genåbnes: Sådan er interessen for at drive café

Vejle Kommune satser på at få nyt liv i det bageri, der er indrettet i tidligere dagligvarebutik. Fristen for at lægge billet ind er nu udløbet.

Nørremarken: De tidligere ejere indrettede en del af den ombyggede dagligvarebutik i Nørremark Centret til bageri.

De investerede i maskiner og inventar til bagerbutikken og ansatte en bagermester. For den kombinerede bagerbutik og café skulle være løftestang for livet og udlejningen af butikslejemål i den ombyggede bygning.

Men bagerbutikken blev ingen succes, og siden erhvervsmændene Per Moesgaard og Jørgen Helvig Sørensen solgte deres fælles ejendom til Vejle Kommune i 2020, har bagerbutikken været lukket.

Deler parkeringsplads

Men den nye ejer har ikke opgivet tanken om, at en bager eller caféejer kan skabe en forretning ved at genåbne stedet, som kan lejes til en årlig leje på 216.900 kroner plus moms.

Den tidligere dagligvarebutik er i dag indrettet som en centerbygning med flere lejemål, og det 241 kvadratmeter store lejemål ligger i "Delehuset NC10", der er Nørremarkens fælles kulturhus og mødested.

Lejemålet vender med front ud mod stor parkeringsplads, der også benyttes af Lidl og Netto. Der er således gode adgangs- og parkeringsforhold, og en kommende lejer kan benytte både ovne og de køle- og fryserum, som lejemålet fortsat rummer.

Giver ikke op nu

Det er nogle af de "salgsargumenter", kommunen har forsøgt at afsætte lejemålet med i et udbud, der havde tilbudsfrist ved udgangen af maj. Men argumenterne har ikke været nok til at få afsat lejemålet.

Det fortæller Tinus Elsig, der som bypolitisk konsulent i Vejle Kommune arbejder med udviklingen af området på Nørremarken.

En skilt ved indgangen til fælleshuset orienterer forbipasserende om, hvilken udvikling der venter det i dag slidte butikscenter. 

- Der er ikke indkommet bud, men vi arbejder videre med det. Planen er fortsat, at vi gerne vil udleje til café og bageri, og med den kommende forskønnelse og omdannelse af centeret er det fortsat vores ambition, fortæller Tinus Elsig.

Hen peger på den omdannelse, som kommunen har sat i gang med nedrivningen af en del af centergadens bygninger, hvilket blandt andet giver plads til en torveplads, mens de eksisterende bygninger får renoveret facaderne.

Nørremarkscenteret - et moderniseret bycentrum for et samlet Nørremarken

Nørremarkscenteret har potentialet til at blive et fornyet bycentrum for et samlet Nørremarken og er allerede i dag det foretrukne handelssted med de to dagligvareforretninger Lidl og Netto i den sydlige del samt mindre handelsdrivende i nord. Centeret fremstår i dag nedslidt og vil med greb som nedrivning, facadebearbejdning samt opgradering af udearealer kunne løftes til et attraktivt område for ophold, fritidsaktiviteter og handel. Vejle Kommune oplever i den forbindelse en meget stor interesse fra Nørremarkens institutioner, foreninger og borgere, men også fra erhvervsliv på- og uden for Nørremarken, ift. at få centeret løftet og aktiveret, herunder en stor velvillighed til at bidrage og engagere sig i området.

Det halve butikscenter skal jævnes med jorden: Minister har sagt god for planen - men hun stiller flere krav

Vejle Kommune har allerede købt de centerbygninger, som skal rives ned, mens man slipper for at opføre boliger på Finlandsparkens vaskerigrund.

Nørremarken: Det har krævet en ministeriel godkendelse, men nu er det afgjort:

Halvdelen af den overdækkede centergade i Nørremark Center skal jævnes med jorden, og der bliver ikke bygget nye butikslokaler, når de nuværende er revet ned.

Det ligger fast, nu hvor social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) har godkendt udviklingsplanen for Finlandsparken.

Vejle Kommune har fået ministerens tilladelse til at inddrage centerområdet i planen for Finlandsparken, hvor kravet fra regeringen er, at andelen af almene familieboliger skal nedbringes fra de oprindelige 100 procent til 68 procent inden 2030.

Det var et krav, der blev opstillet, da Finlandsparken figurerede på regeringens omdiskuterede "ghettoliste". Og selvom området siden december 2022 nu blot er et af landets 67 "forebyggelsesområder", skal Vejle Kommune og boligselskabet AAB Vejle fortsat opfylde kravet.

Knap så mange nye boliger

Oprindeligt overvejede parterne at renovere centerbygningerne og udvide centeret med boliger. Men den operation bliver langt fra så stor, som Vejle Kommune og AAB tidligere har arbejdet med.

Oprindelig var planen, at der skulle opføres 129 nye boliger i henholdsvis den nordlige del af Nørremarkscenteret og på arealet, der i dag rummer Finlandsparkens vaskeri.

Men nu har ministeren godkendt et nyt tillæg til den oprindelige udviklingsplan, og det betyder, at parterne nu kun skal sikre opførsel af 40 boliger i den nordlige del af centerområdet, mens de slipper for at tænke boliger ind på AAB's område for vaskeriet.

Skal renovere centeret

Pernille Rosenkrantz-Theil har dog ikke bare slækket på boligkravene uden at stille andre krav.

Vejle Kommune har nu forpligtet sig til at revitalisere Nørremarkscenteret, hvilket allerede er ved at ske.

Den tidligere Fakta-bygning har fået nyt indhold med blandt andet en biblioteksfilial og andre tilbud, og hele facaden er blevet iklædt nye mørke paneler. Derudover fjerner kommune de centerbygninger mod nord, som kommunen tidligere har købt.

Samtidig skal kommunen nu realisere et andet af de oprindeligt foreslåede projekter, nemlig at skabe et stiforløb "Det grønne loop" rundt i hele arealet, så Finlandsparken bindes bedre sammen med centerområdet, nabobebyggelserne på Grundet og Moldeparken, Nørremarkshallen samt de planlagte boligområder ved det tidligere Byg & Leg og et nyt vest for centerområdet.

Etablerer helt nyt boligområde

Det er et netop et stort boligprojekt mod vest, som baner vej for ministerens godkendelse af den reviderede plan.

Med den nye ansøgning har parterne ønsket at inkludere et nyt boligområde i Finlandsparken. Det skal ske ved at forvandle et område mellem Finlandsvej, Ellehammersvej, Horsensvej og Viborgvej, der i dag blandt andet huser det tidligere Vejle Frysehus, til et nyt boligområde.