NOVAskolen

Om NOVAskolen

Skolens hverdag

Elevtal

ca. 400 elever fordelt på 21 klasser
Gennemsnitlig størrelse 21 elever

På NOVAskolen møder alle eleverne ind klokken 8.00

Indskolingen har fri alle dage kl. 13.15

Mellemtrinnets skoledag slutter kl. 14.15 alle dage.

Udskolingen slutter kl. 15.00 Mandag, Tirsdag og Torsdag og kl. 14.15 Onsdag og Fredag.

Vi har et middagsbånd der starter klokken 11.15 og slutter 11.45. I dette middagsbånd er der elevpause.

Alle årgangens lærere og pædagoger arbejder sammen i team. Elever møder således i stort omfang kun de samme lærere hver dag.

Elever

Vi har ca 70% to-sprogede elever, som betyder at vi får ekstra ressourcer til gavn for alle elever.

Personale

60 ansatte: lærere/pædagoger, teknisk adm. Personale

Organistation

Skolen er opdelt i 3 afdelinger.
Indskoling, mellemtrin og udskoling
Indskoling og mellemtrin er tosporet. Udskoling er tresporet.

SFO

SFO'en hedder "Kongens hus"
I vores SFO arbejder de samme pædagoger som eleverne også møder i skolen. I SFO'en er vi meget beviste om, at børnene har fri fra skole og det er deres fritid. Målet er at skabe nogle rammer, der i en positiv atmosfære tager udgangspunkt i det enkelte barn.

Sunhedspleje

Vores sundhedsplejerske er på skolen tirsdage og hedder Tinne Rørby Pedersen

Hun kan kontaktes via AULA, telefon: 24 67 26 60 eller mail: tirpe@vejle.dk

Du kan læse mere om sunhedsplejen på dette link. Sundhedspleje i folkeskolen

Målsætning (kort uddrag)

Det er vigtigt at eleverne er aktive og bliver fagligt dygtige, at de trives og udvikler sig i et trygt samvær. De skal have respekt for andres synspunkter og holdninger samt forståelse for andre kulturer. Eleverne skal lære at samarbejde, være kritiske og demokratiske. Vi prioriterer forældresamarbejdet meget højt.

Hvorfor vælge NOVAskolen?

Vi prioriterer, at alle børn klarer sig godt fagligt, personligt og socialt.
Vi prioriterer vores ressourcer, så alle årgange har ekstra lærer/pædagog ressourcer i en stor del af undervisningen.
NOVAskolen score højt på elev- og forældretrivsel.
NOVAskolen ligger over det forventelige niveau i folkeskolens afgangsprøver

Rundvisning eller samtale

Har I spørgsmål vedr. Jeres barns skolegang, er I altid velkommen til at kontakte skolen for en samtale eller rundvisning.

NOVAskolen
Moldevej 5
7100 Vejle
7681 3700