Lokalrådet

Lokalrådets medlemmer bliver udpeget af de tilsluttede Grundejerforeninger som på nuværende omfatter.

Lille Grundet

Bofællesskabet Lille Grundet

Skovbyens Grundejerforening

Skovbyens Grundejerforening for storparceller

Kløvermarkens Grundejerforening

Kløvertoftens Grundejerforening

Korntoftens Grundejerforening

Landsbyernes Grundejerforening

GLF omfatter Grandtoften-Lærketoften-Fyrretoften- Kobbel vænget