Bydelsgruppen

Borgervision – 'Min drøm for Nørremarkscenteret'

Vejle Kommune har nedsat en bydelsgruppe, der mødes kvartalsvist og hvor der er tæt dialog omkring byudviklingen med områdets aktører, bolig-, grundejer-, og idrætsforeninger, institutioner, skoler borgerfokusgruppe for centeret, der med ledelse af Vejle Kommune i perioden januar-marts 2022 har arbejdet med at arrangere og gennemføre en særlig borgervisionsproces under overskriften "Min drøm for Nørremarkscenteret". Formålet har været at aktivere Nørremarkens borgere i udviklingen af centeret mhp. så vidt muligt at indarbejde lokalområdets ønsker og ideer til centerets udvikling.

Der har blandt andet været opstillet 8 fysiske postkasser på Nørremarkens skoler, hal m.fl. med tilhørende postkort, hvor borgerne har kunnet komme med ideer. Der har tilsvarende været en online idékampagne på Borgerinddragelsesplatformen CitizenLab, hvor borgere har kunne dele og drøfte deres ideer sammen. Visionsprocessen kulminerede den 8. marts i et velbesøgt borgermøde. Rigtigt mange borgere har deltaget i processen og i alt er indkommet over 150 seriøse ideforslag.