2021 Vælergmøde

KOM TIL VÆLGERMØDE

Mandag den 8. november kl. 19-21

Beboerhuset, Finlandsvej 103 A (også indgang fra Moldevej)

MØD

Det Konservative Folkeparti - Dan Arnløv Jørgensen

Radikale Venstre - Torben Elsig-Pedersen

Socialdemokratiet - Søren Peschardt

Socialistisk Folkeparti - Lone Myrhøj

Venstre - Jens Ejner Christensen

HVORDAN SER FREMTIDEN UD PÅ NØRREMARKEN OG GRUNDET

Grundet Lokalråd og Boligforeningen AAB, afdelingen Finlandsparken indbyder til vælgermøde om udviklingen af Nørre

Baggrunden for vælgermødet

Der er mange planer og projekter i gang på Nørremarken og Grundet. De kommende års politiske beslutninger får stor betydning for os. Det kan både gå godt, og det kan også gå rigtig skidt afhængigt af, hvad der bliver besluttet i byrådet. Vi vil derfor bl.a. stille disse spørgsmål:

  • Hvilke visioner har partierne for Nørremarken-Grundet.
  • Skal der åbnes for privat biltrafik fra den kommende Grundet Skovby ved Store Grundet ned gennem Grundet og Nørremarken. Det vil belaste vores veje med yderligere trafik. Der er kun en stiforbindelse i dag.
  • Skal Moldevej åbnes for gennemkørende privat biltrafik. Der er kun en bussluse i dag.
  • Skal indtægten fra salg af Byg & Leg grunden bruges til nye aktiviteter på Nørremarken.
  • Skal der penge på kommunens budget til erstatningslegepladsen for Byg og Leg og fornyelse af Nørremarkshallen.
  • Hvordan skal biodiversiteten udvikles i vores område. § Andre spørgsmål fra deltagerne i vælgermødet.

Vejle Kommune har administrativt nedsat en "Bydelsgruppe for Nørremarken", hvor der bliver drøftet mange forhold, der har stor betydning for os som beboere på Nørremarken-Grundet. Deltagerne i gruppen er bl.a. Grundet Lokalråd, Boligforeningen AAB, Lejerbo, Boligforeningen ØsterBO, NOVAskolen, Lukas Skolen, børneinstitutioner og Bydelsmødrene.

marken og Grundet


 PRESSEMEDDELELSE, 10.11.2021 VÆLGERMØDE PÅ NØRREMARKEN OG GRUNDET DEN 8. NOVEMBER 2021

Fronterne blev trukket op på vælgermøde på Nørremarken

Grundet Lokalråd og Boligforeningen AAB, Finlandsparken afholdt vælgermøde den 8. november i Beboerhuset på Finlandsvej med 80 deltagere. Deltagerne i panelet blev bedt om at sætte krydser på et stort skema, der var hængt op på væggen. Her blev det helt tydeligt, at spørgsmålene om trafik skiller partierne. Søren Peschardt (A), Torben Elsig-Pedersen (B) og Lone Myrhøj (SF) vil ikke åbne for privat biltrafik fra det kommende boligområde Grundet Skovby til Grundet Tværvej. Og de vil heller ikke åbne

Moldevej for gennemkørende trafik. De to øvrige deltagere i panelet Dan Arnløv Jørgensen (C) og Jens Ejner Christensen (V) vil derimod holde muligheden åben for privat biltrafik i begge tilfælde. Krydserne fra deltagerne svarer helt til partiernes hidtidige holdninger i byrådet. Lokalrådet har gennem 2-3 år forsøgt at hindre planerne om uvedkommende gennemkørende biltrafik gennem Grundet og Nørremarken.

Til gengæld var der stor enighed mellem alle fem toppolitikere om, at Nørremarken og Grundet skal have stor opmærksomhed fremover. Det sker allerede med Udviklingsplanen for Finlandsparken, og partierne vil også arbejde for større biodiversitet i området. Det var også meget positivt, at alle partier satte kryds ved, at der skal investeres i området til grønne områder, legepladser og stier. Og ikke mindst udvikling af området omkring Nørremarkshallen, herunder også en fornyelse af selve hallen. Der blev dog hverken sat årstal eller millioner på. Men den positive opmærksomhed var klar, det blev til 10 ens krydser ud for de to spørgsmål, der var stillet.

Formanden for Grundet Lokalråd, Henrik Stjernholm siger: "Det var meget positivt, at vi fik besøg af politikerne, og partierne kan efter mødet ikke være i tvivl om, hvad der rører sig i området. Jeg synes også, at panelet bød ind med mange gode holdninger til udviklingen af Nørremarken og Grundet, så der er noget at bygge videre på i samarbejdet med det kommende byråd".