Link Hjemmesider

 www.dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening er Danmarks største grønne organisation med 130.000 medlemmer og over 1.500 frivillige. Derudover er vi den eneste forening i Danmark, der kan rejse fredningssager og sikre Danmarks natur for fremtiden. Vi har allerede sat spor i landskabet - i dag er ca. 5 procent af Danmarks areal nemlig fredet.


Lille Grundet Grundejerforening

www.lillegrundet.dkVelkommen til Skovbyens Grundejerforening 

www.skovbyens-grundejerforening.dk

Grundet-området er en del af Nørremarken. Bydelen ligger i den nordlige del af Vejle, afgrænset mod syd af bakkerne ned mod byen, mod vest af den smukke Grejsdal, mod nord af Store Grundet og mod øst af Horsensvej. Området består primært af parcelhusbyggeri, men har også Bofællesskaber, børneinstitutioner plejehjem m.m. og tæt på indkøbscentre. Skovbyens grundejerforening dækker området beliggende på højre side af Ringdams Kobbel.

Grundejerforeningen for Grandtoften-Lærketoften-Fyrretoften Vejle

www.GLF-vejle.dk

Velkommen til grundejerforeningen GLF-Vejle.

Grundejerforeningen dækker Grantoften, Lærketoften og Fyrretoften i Vejle. Her kan du holde dig opdateret ift. seneste nyt, læse referater og finde kontaktinformation til bestyrelsens medlemmer.

Lille Grundet bofællesskab

www.bofaellesskab.dk/

 

Lille Grundet er et bofællesskab i Vejle. Vi bor 46 mennesker i 20 andelsboliger. Husene er mellem 65 og 149 m2 i 1½-3 etager. Aldersfordelingen er fra småbørn til pensionister langt inde i den tredje alder. Vi har et stort fælleshus hvor vi laver mad og spiser sammen fire dage om ugen. De praktiske opgaver bliver udført løbende af forskellige arbejdsgrupper (køkkenhave, vicevært, bestyrelse osv.). Desuden har vi arbejdslørdag/søndag nogle gange om året. Vi snakker meget sammen "over hækken", men vi banker altid på inden vi går ind hos hinanden. Bofællesskabet Lille Grundet er en andelsforening. Hvor køber erhverver sig en andel og betaler en månedlig boligafgift. Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud. Boligafgiftens størrelse fastsættes af stormødet og skal til enhver tid være tilstrækkelig sammen med tilskud fra det offentlige til at dække alle nødvendige driftsudgifter for ejendommen, herunder vedr. fælleshuset, samt afdrag og prioritetsrenter på ejendommens prioriteter.

Kobbel husene

www.kobbelhusene.dk

Velkommen til Kobbelhusene

Her finder du alle de relevante oplysninger som omhandler bebyggelsen Kobbelhusene, Beliggende Ringdamskobbel, 7100 Vejle.
Held og lykke, og tak fordi du besøger kobbelhusene.

Korntoftens Grundejerforening


https://nabo.dk/korntoftengrundejerforening

Hjemmesiden er kun tilgængelig for grundejerforeningens medlemmer

Her er hjemmeside for grundejerforeningen Korntoften, Vejle ved St. Grundet. Vi er 56 husstande og naboer til Kløvertoften, Skovbyen og Landsbyerne.
Her på siden kan findes kalender, begivenheder, billeder og mødereferater fra grundejerforeningens generalforsamlinger og bestyrelsens møder.
Venligst tilmeld dig denne side med navn, adresse og selvvalgt adgangskode.
Hvis du har spørgsmål til siden så mail til tanjasigsgaard@gmail.com

Grundejerforeningen Landsbyerne St. Grundet

https://nabo.dk/landsbyerne-store-grundet

Hjemmesiden er kun tilgængelig for

foreningens medlemmer

Velkommen til Grundejerforeningen Landsbyerne Store Grundet. Grundejerforeningen består af vejene Lertoften, Stentoften og Skovtoften beliggende på Store Grundet i Vejle. Grundejerforeningen består af i alt 76 medlemmer fordelt på ejerboliger og andelsboliger.

HENVENDELSER TIL BESTYRELSEN:
Konkrete henvendelser til bestyrelsen rettes direkte til bestyrelse@landsbyerne-store-grundet.dk.
Der vil ikke nødvendigvis blive svaret på opslag på nabo.dk, og såfremt der gør, vil det tydeligt fremgå, om det er bestyrelsen eller det enkelte medlem der svarer.

Grønt forum Vejle  

www.grontforum.vejle.dk

Grønt forum et netværk for natur- og miljøinteresserede borgere, foreninger og virksomheder

Som medlem holdes du eller din forening ajour med aktiviteter i hele Vejle kommune inden for alle temaer med relation til bæredygtighed og resiliens.
Det er gratis at være medlem.

Grønt Forum giver sparring og udvikler projekter sammen med borgere, der engagerer sig i deres lokalsamfund omkring alle emner indenfor bæredygtighed og resilisens. F.eks.: affaldshåndtering, mobilitet, klimatilpasning, byggeri, sociale fællesskaber, natur i byen, naturpleje, mere liv i haven, vedvarende energi osv. Grønt Forum bygger bro til relevante fagpersoner i Vejle Kommunes forvaltninger, hjælper med afholdelse af workshops og events, sparring til fondssøgning, med videre.

Parcelhusejernes Landsforening

www.parcelhus.dk

En kort beskrivelse af Parcelhusejernes Landsforening

Parcelhusejernes Landsforening er den eneste forening af sin art i Danmark, der søger at varetage parcelhusejernes interesser.

Intet andet sted har den enkelte parcelhusejer eller grundejerforening samme mulighed for at styrke sine interesser eller hente hjælp, råd, vejledning og fordele som gennem Parcelhusejernes Landsforening.

Parcelhusejernes Landsforening er din garant for, at Folketinget, det offentlige eller stærke brancheorganisationer ikke trækker særinteresser ned over hovedet på parcelhusejerne, uden at det har været debatteret.

Ifølge vedtægterne er landsforeningens formål, uafhængig af partipolitik, overfor offentligheden, regeringen og Folketinget:

 • at varetage de fælles interesser, der knytter sig til ejerforholdet vedrørende parcelhuse
 • at virke for bortfald af enhver form for særbeskatning af boligen
 • at virke for bevarelsen af den private ejendomsret til fast ejendom
 • at samarbejde med de øvrige grundejerorganisationer gennem disse organisationers koordinerede forsamlinger

Grundet Antenneforening

www.grundetantenneforening.dk

Grundet Antenneforening

Antenneforeningen er en sammenslutning af de tilsluttede grundejerforeninger, Antenneforeningen driver og vedligeholder antenneanlægget for Grundejerforeningerne, udgifterne til drift og vedligeholdelse opkræves af Antenneforeningen, foreningen har ligeledes til opgave at sikre medlemmerne de bedst mulige signalforsyninger. Antenneforeningen har selvstændig organisation og økonomi.

Bestyrelsen er sammensat af repræsentanter fra de tilsluttede Grundejerforeninger.
youSee

www.yousee.dk

youSee forsyner i samarbejde med Grundet antenneforening

området med TV og internet


Grundejerforeninger i Vejle

https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/bolig-og-byggeri/bolig-og-oekonomi/grundejerforeninger/

Grund­ejer­fore­ning­er

Se listen med kontaktinformation på de fleste grundejerforeninger i kommunen.

Vi opdaterer listen, når vi får besked om ændringer. Vil du rette noget på listen? Kontakt os med dine ændringer.

Nabohjælp

www.nabohjælp.dk

Undgå indbrud med Nabohjælp

Når du opretter en profil på nabohjælp.dk eller vores app, får du redskaberne til nemmere og mere stabil nabohjælp:

 • Adgang til at sende og modtage advarsler i dit nærområde, hvis der sker noget mistænkeligt
 • Klistermærker til postkasser og døre
 • Adgang til en feriekalender, så du kan fortælle betroede naboer i dit personlige netværk, hvornår dit hjem er alene hjemme
 • Postkort som du kan bruge til at invitere naboerne med i dit personlige netværk
 • Gode råd og vejledning til at undgå indbrud


Giv et praj

www.vejle.dk/selvbetjening/giv-et-praj/

Giv et praj

Giv os et praj, hvis du er stødt på et hul i vejen, et skævt skilt eller et væltet træ. Vi sætter stor pris på din hjælp med at holde både by og land i ordentlig stand.

Du skal

 1. Oplyse hvor problemet er
 2. Beskrive problemet
 3. Vedhæfte et billede af problemet (hvis du har et)
 4. Oplyse e-mail og telefonnummer

Sådan gør du

 1. Skriv en adresse eller sæt en prik på kortet
 2. Klik på 'Godkend placering'
 3. Vælg en kategori, element og emne
 4. Vedhæft billede og skriv lidt mere om problemet
 5. Skriv navn, e-mail og telefonnummer
 6. Send dit praj og følg hvordan det går

Habitats

www.Habitats.dk

Habitats har som formål at skabe et positivt samspil mellem naturen og samfundet, og det tager vi med ind i løsningen af alle opgaver.

De opgaver Habitats løser består f.eks. i at levere rådgivning, design, undervisning, inddragelse og formidling, der fremmer en natur med høj biodiversitet, der hvor mennesker bor, arbejder og leger.
Habitats samarbejder både med kommuner, offentlige og private virksomheder og institutioner om at sikre en høj biodiversitet i planlægning, anlæg og drift. Det kan være ved at hjælpe f.eks. kommuner eller virksomheder med at planlægge og tilpasse deres naturpleje for at opnå en vildere natur, samt med at kommunikere tiltagene internt i organisationen, men også ud til den brede offentlighed.
Derudover hjælper Habitats med at skabe oplevelser og læring om naturen. Habitats laver undervisning, workshops og udvikler kampagner, hvor vi kombinerer viden om biodiversitet, byudvikling, borgerinddragelse og formidling.
Baseret på en solid viden om biologi, projektledelse, kreative processer og kommunikation, sikrer vi at samarbejdet altid leverer kreative og brugbare løsninger.
Habitats arbejder både lokalt, nationalt og i udlandet. Vil du vide mere, så kontakt os endelig for at høre nærmere om muligheden for samarbejde.

Habitats er ejet af Philip Hahn-Petersen og Rasmus Vincentz.
Du kan følge os på Facebook eller InstagramVISION - Habitats ønsker at skabe synergi imellem en høj biodiversitet og en høj livskvalitet for mennesker.
MISSION - For at realisere denne vision rådgiver Habitats om drift af landskaber og grønne byrum med henblik på at øge biodiversiteten, samt den oplevelsesmæssige og den funktionelle værdi for mennesker.
Habitats er organiseret som en netværksvirksomhed med tilknyttede specialister, hvis kompetencer vi bringer i spil, når opgaven kræver det. På den måde kan vi altid sammensætte det helt rigtige team til hver enkelt opgave.
Hvis du er interesseret i at være tilknyttet Habitats som specialist, så kontakt os her for at høre nærmere om samarbejdsmuligheder.

Kløvertoftens Grundejerforening, Vejle

www.kloevertoften-vejle.dk

Velkommen til Kløvertoftens Grundejerforening, Vejle

Kløvertoftens Grundejerforening er et område nord for Vejle By, og vi ligger flot og grønt på Store Grundet og tæt ved den smukke Grejsdal. Vi er 79 boliger, hvoraf de 25 er to andelsboligforeninger med hhv. 10 og 15 husstande. Her er stille og roligt, vi hører kun svagt trafikstøjen fra byen, og vi kan derfor også høre fuglene synge. Vi har et stort fællesareal med legeplads og boldbane og en bakke til at kælke på. Vi lægger vægt på biodiversitet med dyr og planter og insekter på de grønne områder, og vi er en del af Den Grønne Vision for Grundet. Grundejerforeningen blev stiftet i 2005 og varetager stort set alle opgaver med drift og vedligeholdelse af veje og fællesarealer inden for området. Vi er medlem af Grundet Lokalråd, der består af 8 grundejerforeninger på Grundet. Der er 4,5 km i bil til Vejle Midtby og 3 km, hvis du går eller cykler.

Bestyrelsen byder velkommen på Kløvertoften.


Kokkens Kantine din lokale madleverandør

www.kokkenskantine.dk

KOKKENS KANTINE & KAGEHUS

KOKKENS KANTINE OG KAGEHUS ER ET NYT KONCEPT MED "KUN" 4 ÅR PÅ BAGEN, OG MED BASE I VEJLE.
ET "NYTÆNKENDE KONCEPT" HVOR FAGUDANNEDE KOKKE OG BAGER I TÆT SAMARBEJDE DÆKKER ALLE JERES PERSONLIGE BEHOV. FOLKENE BAG FIRMAET TINA OG JØRN HAR MED OVER 15 ÅR SOM SELVSTÆNDIGE MADFOLK DEN FORNØDNE ERFARING TIL ALT I MÅTTE ØNSKE.

KOKKENS KANTINE & KAGEHUS

KONTAKT OS

ER DU INTERESSERET I AT HØRE NÆRMERE OMKRING VORES ARBEJDE? SÅ RING ELLER SEND EN MAIL.

BEMÆRK VENLIGST:
MINIMUMSBESTILLINGER PÅ COUVERT ER:
LØRDAG EFTER 13 OG HELE SØNDAG MIN. 25 PERS.

INFO@KOKKENSKANTINE.DK
+45 27 64 11 99

ENGLANDSVEJ 2 VEJLE

KORT OVER OMRÅDET

https://gis.vejle.dk/NetGISRuntime/basis/index.jsp?custid=233&custgrpid=44

Vejle Kommunes interaktive kort

NETGIS