Det grønne look

693.000 KRONER TIL GRØN STI PROJEKTET FRA NODEA FONDEN

Projektet "Det Grønne Loop" forbinder tre forskellige bykvarterer på Nørremarken ved blandt andet at anlægge en ny stiforbindelse i området. Omgivelserne langs stien og nærliggende grønne opholdspladser skal beplantes, og der skal etableres legefaciliteter samt udendørs cykelbane.

Stiforbindelsen vil skabe bynatur-aktiviteter for børn fra omkringliggende daginstitutioner, nye gå fællesskaber og cykelaktiviteter for alle aldersgrupper.

Det grønne loop

Vi havde et møde i maj sidste år, hvor vi besigtigede området, hvor det grønne loop kan gå.

Og talte lidt om mulighederne.

Vi havde også en snak om andre stier/trafikudfordringer på Nørremarken.

Siden har jeg talt med Bent fra Lukasskolen, der også gerne vil være med i gruppen.

Og muligvis deltager også Grundet Lokalråd.

Jeg har også været i gang med at kigge muligheder for finansiering af det grønne loop – og idéer til evt. faseopdeling.

Jeg har også mødtes med halgruppen, så vi får koordineret de to udviklingsprojekter.

På et kommende møde tænker jeg at vi skal

  1. Kort gennemgå forløbet og indholdet på det grønne loop
  2. Gå en kort tur på en del af loopet
  3. Aftale næste skridt ift. økonomi/fondssøgning for realisering af loopet
  4. Drøfte stiforbindelser på Nørremarken – sammenhænge mm
  5. Evt.

Mange hilsner

Camilla