Det grønne look

 Det Grønne Loop

Information om anlægsprojekt på Nørremarken

Nu kan du glæde dig til en ny grøn oplevelsesrute på Nørremarken Det Grønne Loop. Ruten bliver ca. 1,5 km lang og bringer dig gennem grønne områder, forbi gedemarken, gennem legepladser og aktivitetsområder, forbi nye cykelbaner, nye træer og staudebede. Undervejs møder du fortællinger om hvordan vi arbejder med vand, klima og biodiversitet - og der bliver også plads til pauser på de nye egebænke.

Anlægsarbejdet begynder i april og vi forventer at være klar med hele ruten til sensommer 2024.

Det Grønne Loop bliver for alle, der har lyst til at opleve Nørremarkens skønne åndehuller — og vi glæder os til at fejre åbningen med jer alle.

En lokal stigruppe har samarbejdet med Vejle kommune om ruten og den store cykelbane. Det Grønne Loop er støttet at Nordea-fonden - Her gror vi puljen.

Nørremarkens Forenede Sportsklubber står bag den lille cykelbane, der har modtaget støtte fra DIF og DGIs foreningspulje.

Har du spørgsmål til projektet, så er du velkommen til at kontakte Camilla Jørgensen på mail camjo@vejle.dk eller telefon 23648704.

Vh

Camilla Jørgensen

Glæd dig også til tre andre spændende tiltag, der er på vej på Nørremarken renovering af Nørremark Center, nye trygge overgange på Moldevej og 3. etape af legeområdet Toppen af Nørremarken.

OBS: Se kort med det Grønne Loop på næste side. Vi opsætter også informationstavler rundt i området.

Så er projektet sat i gang

 Update på cykelbanerne:

Anlægsarbejdet ifm. cykelbaner starter op i morgen.

Maskinerne og folkene kommer ml. 8 og 9. Jeg er der kl. 9.15 og tager i mod.

Fredag er der ikke aktivitet i området.

Mandag ankommer cykelelementerne og så forsætter anlægsarbejdet.

Uniqa forventer at være færdige med anlæg torsdag 13. juni. 

Billedgalleri

 693.000 KRONER TIL GRØN STI PROJEKTET FRA NODEA FONDEN

Projektet "Det Grønne Loop" forbinder tre forskellige bykvarterer på Nørremarken ved blandt andet at anlægge en ny stiforbindelse i området. Omgivelserne langs stien og nærliggende grønne opholdspladser skal beplantes, og der skal etableres legefaciliteter samt udendørs cykelbane.

Stiforbindelsen vil skabe bynatur-aktiviteter for børn fra omkringliggende daginstitutioner, nye gå fællesskaber og cykelaktiviteter for alle aldersgrupper.

Billedgalleri

Din titel

 

Billedgalleri