2021 Naturens dag

Naturvandring på Grundet 11/9 2021

med naturvejleder Finn Lillethorup

Som et led i Naturens uge afholdt Grundet lokalråd i samarbejde med Økolariet, Vejle kommune en naturvandring lørdag den 11/9 i området på Grundet. Kommunens naturvejleder Finn Lillethorup guidede de 20-25 beboere der var mødt frem rundt i området. Der var særlig fokus på de initiativer der var taget i forbindelse med den "Grønne Vision for Grundet".

Helt overordnet fandt naturvejlederen tiltagene spændende og af stor værdi for biodiversiteten i området. "Det er et af de første og største projekter af sin art der er realiseret i Vejle kommune".

Nu var der jo tale om en sensommertur og mange af sommerens blomster var allerede afblomstrede; men der var fortsat et spændende flora og fauna i de "vilde bede". Dertil kommer at det her i sensommeren og efteråret er tid for indsamling af frø, hvis man ønsker vilde blomster i sin have. Der blev på turen udleveret plastikposer og deltagerne samlede frø fra Kællingetand, Okseøje, Valmuer, mm. Især de fremmødte børn gik op i frøsamlingen med stor entusiasme.

En anden vigtig konklusion på turen var at "ændringer i naturindhold tager tid". Nogle beboere efterlyste flere blomster, flere sommerfugle og især at der ikke var kommet stære i stærekasserne. Finn understregede at det vil tage flere år at få fuglene til at finde områderne attraktive og at balancerne i bedene også tager tid at opnå.

Der blev også talt en del om vedligeholdelsen/ plejen af de vilde bede og biotoper. Da problemet for mange af de vilde danske blomster er for højt næringsindhold i jorden er det en god ide her i efteråret, når frøene er kastet, at fjerne visent plantemateriale så det ikke formulder – det er en opgave for grundejerforeningerne.

Den sidste del af naturvandringen gik fra boligområdet og ud til skovbrynet ved Grundet skov (Sundhedsskoven). Her foreslog naturvejlederen at græsarealerne mellem skoven og bebyggelsen med stor fordel for biodiversiteten kunne afgræsses af dyr. For eksempel blev det fremhævet at kommunen kan være behjælpelige med etablering af "kogræsserlaug" – en ordning hvor en landmand udsætter køer og beboerne på skift holder øje med dyrene og måske efter aftale får en god lokal bøf når der skal slagtes. Også heste og får kunne sættes ud på arealerne.

Naturvandringen sluttede af med forfriskninger og en tilbagemelding om at en sådan natur-vandring bør gentages, så flere medborgere får mulighed for at opleve området på denne