Årsmøder ULN

Inspirationsaften                 18 jan. 2024

Projekter præsenteret af borgere fra Vejle området. Oplæg om fonde, møde med Fundraising club.

Projektsparring med Carsten Blomberg, ekspert i borgerprojekter i lokalsamfund

PROGRAM Kl. 18.00

Velkomst, balkort og diplomer

Kl. 18.20 Oplæg ved Steffen Gregersen, Fundraising Club

Kl. 18.40 Runde om projekter - God ungdom. Mødesteder udendørs. Grønne klimaprojekter.

Pause

Kl. 19.30 Miniworkshops 2 x 20 min. Vælg mellem samtale med udvalgt projektholdere, fundraising club eller sparring om projekter.

Kl. 20.10 Samling og opsamling. Hvad står der på dit balkort?

Kl. 20.25 Open space. Mulighed for at tale og følge op.

Kl. 20.40 Hvad er Vejle Kommunes rolle i udvikling med borgerne? Samarbejde, støtte, forventning.

Kl. 20.55 Slut

Billedgalleri

Årsmøde 2023 for lokalråd i Vejle Kommune

Afholdt af byrådets "Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati"

18. april 2023, Vingstedcenteret 

120 mennesker var mødt frem, 13 byrådsmedlemmer, 28 lokalråd. I gav mødet en score på 8,2 (skala 1-10) og en ren 9'er til Jan Gintberg og hans hyldest til de lokale ildsjæle. 


Jan Gintberg holdt et (højtråbende) oplæg om lokalsamfund og ildsjæle med humor og anerkendelse.

Anerkendelse af lokalråd der bl.a. arbejder med indignation som brændstof for at få tingene til at ske.

Anerkendelse af lokalsamfund der formår at stå sammen og holde fast i deres lokale købmand og anerkendelse af, at det kræver en særlig gejst hos købmanden.

Anerkendelse af hvad det kræver at skabe samlingssteder som Makerspace, Skibet og Repaircafé Vandel. "Man skal turde besvære", hvis man vil gøre en forskel.

Anerkendelse af unge og deres lærer som vil engagere sig i lokalsamfundet og bidrage som formidlere med særligt lokalkendskab.

Og et skulderklap til ULN for at skabe gode rammer for ildsjælene, selvom vi også tænker for store tanker om os selv Sammen med resten af byrådet siger vi vist nok tak.

Tak til Anders Bruun, Makerspace Skibet, Jens Christian Jensen, næst.fmd.

lokalrådet i Givskud, Heidi købmand, Kristina Kjær Blåberg og elever, Øster Starup skole for at stille op til det lokale "Gintberg på kanten".

Bordsamtaler om fire temaer, udvalgt af ULN

Lokalrådene valgte sig ind efter tema. Formålet var at få forskellige drøftelse med afsæt i egne erfaringer og lokale udfordringer. Nedenfor er der en opsamling og nedslag fra gruppernes referat af deres samtaler i plenum.

Der deltog politikere og embedsfolk i alle grupper. Det er både deres og deltagernes eget ansvar at følge op på spørgsmål, ønsker og forslag.

Klima uddrag fra plenum

Cyklisme – hvordan får man børnene til at cykle i skole.

Fjernvarmen fylder stadig meget. Tydeligt budskab til Vejle Kommune. Lokalsamfundene synes de har gjort alt det de skulle. Nu mangler de hjælp med at vælge.

Vindmøller – behov for en mere borgernær kommune, så man som lokalråd ikke står med ansvaret for at holde lokalsamfundet sammen.

Solcellerne – borgere sætter solceller op på eget tag – men hvorfor ikke på hal og skole?!

Biodiversitet – kunne man kræve noget omkring biodiversitet i byområder af nye ejere?

Frivillighed uddrag fra plenum

Svært – samme udfordringer på tværs af land og by. Belønne de lokale ildsjæle – fx med gavekort. Det bliver set i lokalsamfundet.

Fællesskab – aktivitetsdag for hele familien. Plejehjem – kunne man finde flere frivillige der? Måske cykle sammen eller lave en køkkenhave.

Overlevering fra lokalrådsmedlem eller formand – kan kommunen gøre mere for at sikre den gode overgang eller god start i et godt lokalråd?

Unge uddrag fra plenum

Hvordan etablere noget som de unge kan bruge? Hvordan få dem engageret?

Det kunne være at invitere dem med til lokalrådsmøder. Gøre dem trygge ved at sikre at flere unge er med. Måske møde dem i skolerne.

Et ungelokalråd kontra at involvere de unge i det almindelige lokalrådsarbejde.

Lokalsamfundet skal også kunne rumme de unge. I Givskud har de deres egne sociale natteravne.

Levende lokalsamfund uddrag fra opsamling i plenum

Fem meget forskellige lokalråd.

Gadbjerg – kæmpet for at få en købmand. Næste mål er cykelsti, rækkehuse osv.

Farre har for mange år siden givet slip på købmand og skole. Fordi de ikke længere skal kæmpe for det, har det frigivet energi så de kunne fokusere på fællesskab.

Thyregod arbejder med paraplyorganisering. Der er for mange bestyrelser og foreninger, så de prøver at lægge ting sammen.

Jelling/Brejning: Mange ting går godt, og det er de glade for.

Vigtige emner som man gerne ser der bliver arbejdet med er finansiering ved huskøb, mobilitet på landet, hjælp omkring puljer og ansøgninger, boligformer og boligfællesskaber  

Gode lokale historier

Lokalrådene inspirerende hinanden ved at dele erfaring med afsæt i succéser. I bilaget kan du blive inspireret af de 24 postkort vi fik med gode historier. Her er udvalgt tre som på hver sin måde inviterer ind i fællesskabet.

Titel: Rosé walk i Ødsted

Kort beskrivelse: 100 deltagere: arrangeret af Ødsted Walkers og Dagli´ Brugsen. Billig pris og slikpose til børnene. Gåtur rundt om Ødsted, fem poster med smagsprøver. Efter gåtur lokalt pølser og brød – mulighed for at købe Rosé.

Hvilket værdi skabte det: fællesskab, lokalt kendskab, hygge, godt humør og gode minder

2022 Årsmøde

Kære kontaktperson for lokalrådet

Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati inviterer igen i år til årsmøde med lokalrådene. Det er torsdag den 21. april 2022 kl. 18.00 – 21.30. Datoen fremgår ikke af programmet. Der kommer en opdateret udgave i næste uge. VI beklager fejlen.

Man tilmelder sig via www.vejle.dk/lokal

eller direkte her

https://www.vejle.dk/borger/faa-indflydelse/lokalraad-og-aktive-borgere/tilmelding-aarsmoede-for-lokalraad-2022/

En tilmelding per person. Sidste frist for tilmelding er 13. april 2022.

Program vedlagt.

Vi glæder os til at se jer.

Venlig hilsen

Peter Sepstrup

2021 Årsmøde

Peter Sepstrup Byudvikling & Arkitektur Teknik & Miljø Vejle Kommune


Kære lokalråd og udviklingsråd i Vejle Kommune

Årsmødet for lokalråd i 2021 er nu fastsat til 24. august 2021.

Du kan allerede nu tilmelde dig på vores hjemmeside: https://www.vejle.dk/borger/faa-indflydelse/lokalraad-og-aktive-borgere/tilmelding-til-aarsmoede-for-lokalraad-2021/

Du kan tilmelde dig helt frem til en uge før arrangementet.

Årsmødet var fra årets start annonceret til 3. juni 2021, men grundet forsamlingsforbuddet den 3. juni forventes at være 50 personer, og vi normalt er cirka 100 personer forsamlet, er mødet udskudt.

Mødet er kl. 18 – ca. 21. Der vil være aftensmad og gensynsglæde på programmet. Det endelig program sendes til lokalrådet omkring 1. juni, men bl.a. klima, kasserens rolle og formidling af lokale projekter og erfaringer vil være på programmet.

Vi glæder os til at se jer igen uden skærm imellem.

2020 Årsmøde

Årsmødet afholdes af byrådets Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati

og er for alle lokalråd i Vejle Kommune.

Lokalrådenes venner og samarbejdspartnere er også velkomne.

PROGRAM

17.30 Ankomst. Let anretning.

18.00 Formandsberetning v/ formand for Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati, Thyge Havgaard Bjerring 18.20 Hyldest til det lokale engagement

18.30 Oplægsholder

19.15 Vidensdeling ved bordene, med afsæt i oplæg 19.30 Pausen

20.00. Videndeling mellem lokalråd ved bordene – tematiseret. Til hvert tema er tilknyttet ekstern og lokal ekspertviden. Læs mere om eksperter, opgaver og indhold i "Videndeling med afsæt i temaer fra kl. 20 – 21. så du kan vælge det bedste tema for dig til konferencen.

Tema 1. Sådan gør du lokalrådet til omdrejningspunkt for lokalsamfundet!

Fokus er på organisering og samarbejde med resten af lokalsamfundet. Hvad er lokalrådets rolle og ansvar i lokalsamfundet?

Tema 2. Lokalsamfund er platform for handlekraft

Fokus er på at skabe handling og aktivere flest mulige borgere. Det lokale engagement er en afgørende drivkraft i udviklingen og driften af et lokalsamfund. Hvordan skaber vi plads til nye ideer og nyt engagement?

Tema 3. Nye boliger på landet

Vejle Kommune arbejder for nye boliger på landet. Boligpolitik og landsbyer. Status og handlemuligheder efter kommunens boligkonference "Nye boliger på landet".

Tema 4. Vandreruter og stier

Kommunen forsøger at skabe en sammenhængende 100 km vandrerute med lokale oplevelser i Vejle Kommune. Vær med og del din viden om stier og gode lokale oplevelser.

Tema 5. Delefællesskaber

Vejle Kommune drømmer om at skabe lokale repairshops til genbrug og upcykling i samarbejde mellem lokalområde og kommune.

Tema 6. Finansiering af ideer og nye projekter

Hvordan finder jeg finansiering til vores ideer? Fundraising generelt og lokale eksempler.

Tema 7. Videndeling med afsæt i deltagernes gode erfaringer

Videndeling som i 2010! Præsentér årets tre største succésser fra dit lokalområde og hør de andres præsentation. Bag efter opfølgning og drøftelse hvor bordet dykker ned i, hvad man kan lære af hinanden Kl. 21.00. Opsamling på vidensdeling

Kort referat af hver workshop i plenum.

Herefter kan du går rundt og besøge de enkelte workshops og høre, hvad man kom frem til.

Kl. 21.30. Opsamling og tak for i aften 

2019 Årsmøde

Udvalget for Lokalsamfund & Nærdemokrati inviterer til årsmøde på Vingsted hotel & konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten - Tilmelding på www.vejle.dk/land


17:30 Ankomst

Let anretning

18:00 Velkomst - Året der gik og året der kommer

v/ Gerda Jørgensen, udvalgsformand

18:30 Nye fællesskaber v/ Steen Møller, Grobund

19:00 Lokalrådene deler viden

19:30 Pause

20:00 Workshop

Vælg mellem fem aktuelle temaer til en time med debat og gensidig inspiration

21.00 Opsamling på samtaler fra workshops

21.15 Opsamling og tak for i aften

  Tema: Rum til seniorer – fokus på ud fordringer med flere seniorer og landdistrikter

  • Tema: Kompetente lokalråd – hvordan bliver vi et bedre lokalråd? Organisering inddrages som altid
  • Tema: Fællesskaber for alle – er der behov for nye og mere åbne fæl lesskaber? Sociale medier, en somhed, kogræsserlaug
  • Tema: Bynær natur – skabe rekreative områder med naturkvaliteter, nær landsbyer og boligområder
  • Tema: Rum til unge 12-18 år – gode rammer for unge i Vejle Kommu ne, land og by. Klyngesamarbej-

  der m.m

  Tema: Åbent tema - Medbring 

  2018 Årsmøde

  Udvalget for Lokalsamfund & Nærdemokrati inviterer til årsmøde på Vingsted hotel & konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten, torsdag d. 31. maj 2018, kl. 17.30 – 21.15


  Program

  17:30 Ankomst

  Let anretning

  18:00 Velkomst - Nyt udvalg og årsberetning v. udvalgsformand Gerda Jørgensen

  18:25 Nærdemokrati og landsbyledelse

  v. Tyge Mortensen, landsbyhøjskolen.dk

  18:45 Et stærkt nærdemokrati i Vejle Kommune Hvad vil det sige i 2018?

  Drøftelse af fremtidens samarbejdsform mellem kommune og lokalråd og mellem lokalråd og lokalsamfund. Ved bordene.

  19:15 Plenum om nærdemokrati

  19:30 Tre gode historier til deling

  Bredsten - Landsbyklynger

  Givskud + Gadbjerg - Nye boliger i landsbyen Vestbyen - Bindeballestien

  19:45 Markedspladsen


  Intro til markedspladsen

  20:00 Markedspladsen

  Dialog & inspiration

  Shopping: Besøg lokalrådenes boder på markedspladsen. Hver bod er bemandet og indeholder gode historier fra året der gik. (Bemandet i ½ time).

  Dialogbordet: Vi sætter en ny debat i gang hvert kvarter. Der er 8 pladser ved bordet. Lyt, bidrag, kom og gå. Bestyrer af dialogbordet:

  Tyge Mortensen, landsbyhøjskolen.dk

  Væggen: Lokalerådenes bud på tre spørgsmål:

  • Hvad kan vi gøre lokalt for at sikre et godt lokalsamfund?
  • Hvad er det vigtigt at vi og kommunen arbejder med i 2018 og 2019?
  • Hvad er det vigtig at bevare for at sikre stærke og levende lokalsamfund?

  20:50 Opsamling af dialogbordet i plenum

  v. Tyge Mortensen, landsbyhøjskolen.dk

  21:00 Formanden for udvalget afrunder årsmødet

  21:15 Tak for i aften!