2019-06-13 Medlemsmøde

Idéer Inviterer til beboermøde for Grundet
Torsdag den 13. juni 2019 kl. 19:30

i Nørremarkshallens Cafeteria om:

Grøn vision for Grundet

Som I sikkert ved, har Grundet Lokalråd vundet Vejle Kommunes konkurrence om "Den Store Ide", og dermed fået 500.000 kr. til at gennemføre vores forslag til en "Grøn vision for Grundet".

Det betyder, at vi nu kan komme i gang med at udvikle vores grønne områder, og det skal beboerne være med til. Derfor indbyder vi til et startmøde for at snakke om, hvordan vi konkret kan få visionen gennemført. Vi glæder os til at se rigtig mange beboere fra Grundet.

Program for mødet:

1. Velkomst

2. Indlæg fra Philip Hahn-Petersen fra foreningen "Vild med Vilje" om mulighederne på
Grundet, inspiration fra andre byer mv.

3. Fremlæggelse og drøftelse af lokalrådets forslag til tids- og procesplan for projektet

4. Hvad er din vision? - hvad brænder du for? – hvordan kan du bidrage?

5. Nedsættelse af følgegruppe / arbejdsgrupper

6 Opsamling og næste skridt