Trip Trap Træsko

Hvem er vi

Trip Trap Træsko er et dejligt sted som rummer ca. 200 børn og 68 medarbejdere

Vi har 3 børnehuse. Lillebjørn og Storebjørn ligger på Nørremarken i Vejles nordlige bydel, og Skovhulen ligger i vejle midtby.

Vi er særlig optaget af sund kost, udeliv, barnets sprogudvikling og de sociale kompetencer.

I Trip Trap Træsko har vi et væld af traditioner gennem året.

Trip Trap Træsko består af 2 huse på Nørremarken – Lillebjørn og Storebjørn. Lillebjørn og Storebjørn har begge store og fantastiske legepladser, med skovområder og store arealer til fx boldspil, kreativitet og masser af leg.

De 2 af vores huse (Skovhulen og Storebjørn) har begge en minigruppe, som er et børnehavetilbud for børn som har særlige behov. I Storebjørn har vi også en specialiseret minigruppe til børn med infantil autismespekter forstyrrelse.
De tre huse rummer til sammen omkring 200 børn.

Skovhulen er beliggende på Lille Grundet Hulvej 8 bag ved Vejle Sygehus. Her er er vuggestue, børnehave og en minigruppe.
Storebjørn er beliggende på Grundet Bygade 15 A. Her har vi børn fra 3-6 år og to minigrupper.
Lillebjørn er beliggende på Moldevej 81. Her har vi børn fra 0-4 år.

I Trip Trap Træsko er vi optagede af børnenes trivsel, dannelse, læring og udvikling.

Vi mener, at en god trivsel er udgangspunktet for, at børn kan udvikle sig og lære en masse nyt.
I Trip Trap Træsko vil vi meget gerne have et godt og tæt samarbejde omkring barnet. Målet er, at vi sammen skaber gode betingelser for et godt børneliv. Vi tænker, at samarbejdet tager udgangspunkt i, at vi møder hinanden nysgerrigt, tillidsfuldt, åbent og forpligtende. Således barnet oplever, at vi er sammen om barnets behov og udvikling.
Personalet i Trip Trap Træsko er nærværende, anerkendende og tydelige, og tager udgangspunkt i det enkelte barns udvikling, men personalet har også blik for børnegruppens fællesskab, og hvilke lærings- og legemiljøer der er brug for, for den konkrete børnegruppe.


Vi prioriterer sund, varieret og økologisk kost højt. Vi har produktionskøkkener der laver varieret kost, med afsæt i sundhedsstyrelsens anbefalinger. Vi prioriterer en økologiprocent der altid ligger over 70%. Børnene er lejlighedsvis med i køkkenet, og er meget interesserede i, hvad køkkenet laver til dem. Børnene får mulighed for at hjælpe, tilsmage og se med i køkkenet når der laves mad. Vores køkkenpersonalet fortæller med glæde børnene om dagens måltider.


I vores pædagogiske arbejde tager vi udgangspunkt i den pædagogiske læreplan, og det pædagogiske grundlag, som bl.a. indeholder vores kerneopgave, børnesyn og læringssyn. Disse skrivelser kan findes her på hjemmesiden, sammen med mange andre relevante informationer om hverdagen i Trip Trap Træsko.
Vi håber hjemmesiden kan bekræfte jer i, at Trip Trap Træsko er et dejligt sted at være barn, og vi står altid til rådighed for en snak og en rundvisning.