Grundet Skovby

Der er kommet et nyt forslag med trafikforbindelse til Grundet Skovby.

  • Ingen vejadgang på stien.
  • Trafikken fra Skovbyen skal ud på Viborgvej.
  • P-plads ved stien på Grundet Tværvej.
  • Bus ned gennem erhvervsområdet.

Det er et forslag, der blev præsenteret på et Bydelsmøde, som plejer at deltage i, men jeg kunne ikke sidste gang den 2.5. Freddy deltog.

Jeg ved ikke lige, hvad der sker fremover med lokalplan mv. Og også om det bliver lagt frem som et konkret forslag, eller om det kun er en foreløbig ide.

Bemærkning fra kommunen

Den røde streg skal vis en parkeringsmulighed. Således man kan komme fra Store Grundet, parkere bilen og gå frem til en daginstitution.

Den blå streg er en cykel og gangsti. Jeg ved ikke om cykler og fodgængere skal dele. Men her skal skabes en sikker forbindelse for de bløde trafikanter. Der ligger et dige langs den blå streg. Vi håber at der er plads til stien vest for diget – dvs. umiddelbart langs det asfalterede vejareal. Alternativ skal stien ligge øst for diget – inde i beplantningsbæltet.

Men! Som jeg skrev i går. Vi arbejder på at lade bussen krydse vinkelret over Store Grundet Allé, således bussen ikke skal køre ad Store Grundet Allé men blot krydse.

Grundet Skovby bliver nok bebygget, selvom man ikke får den gennem kørselsvej

Hvis de borgerlige politikere ikke forstår problematikken, ja, så må vi jo i gang igen, når der foreligger et lokalplansforslag. Vi er naturligvis altid parate til at bistå, når der er manglende forståelse/viden om borgernes ve og vel.

27 dec. 2019 kl. 16:01

Freddy Chr. Olesen, Ringdams Kobbel 30, Vejle

Læserbrev: Da vi forud for mødet i teknisk udvalg 10. december mødte op med en julegave indeholdende 476 protestskrivelser fra beboere på Lille Grundet, som blev afleveret til formanden for teknisk udvalg, Gerda Jørgensen, håbede vi på, at den ville give en forståelse for beboernes/vælgernes protester mod en planlagt trafikvej fra den kommende bebyggelse på Grundet Skovby.

I vores korte snak i afleveringsfasen fornemmede vi en vis forståelse fra Gerda Jørgensen om, at en forbindelsesvej med bussluse kunne være en fornuftig trafikløsning.

Skovbyens Grundejerforening, som jeg bor i, har i dag trafik på to sider, Grundet Ringvej og Grundet Bygade, og hvis vi ser på en væsentlig forøgelse af trafikken, må man lige se på, at når vi bevæger os ned ad Grundet Bygade, møder vi først til- og frakørslen til Moldevej.

Derefter kommer udkørslen fra den nye bebyggelse på Kobbelvænget med over 200 lejeboliger, som udmunder lige ud for en børnehave.

Så kommer Lukas-Skolen, og når de har arrangementer, er Grundet Bygade blokeret af biler.

Så kommer et bofællesskab og dernæst Nørremarks Hallen, som også skaber trafikale problemer ved større arrangementer på grund af parkering.

Så alt i alt vil en forøget trafikbelastning skabe kaos og sikkerhedsmæssige konsekvenser.

Det er dog en glæde, at S og SF har forstået problematikken. Det kedelige er så, at de ikke har flertal i teknisk udvalg, som ligger hos de borgerlige partier, som tilsyneladende mener, at det er vigtigere at efterkomme projekthavers ønske end at lytte til beboerne/vælgerne, som ønsker at bevare det gode miljø, som vi søgte, da vi købte hus i området.

Grundet Skovby bliver nok bebygget, selvom man ikke får den gennem kørselsvej.


 Formand

Henrik Stjernholm,
Kløvertoften 12
7100 Vejle

Mobil 2015 4944
Mail henrikstjernholm1@gmail.com