Årsmøder Grundet Lokalråd

2022 Årsmøde Grundet Lokalråd

Årsmøde 2022 referat/mødeindhold

Årsmødet blev denne gang afviklet i NC10 de nye lokaler i Nørremarkscenteret, tak til de fremmødte der kunne afse tid til at blive opdateret om de opgaver lokalrådet har deltaget i og fortsat følger op på. Der i øjeblikket mange projekter i gang derfor er det vigtigt for os alle i området at der følges op på projekter men også at vi er med til at præge udviklingen så det ikke er andre der skal bestemme på vores vegne hvilket kun kan ske ved at vise interresse og bakke op om lokalrådets arbejde. Mødeindholdet kan ses på nedenstående PDF fil