Grøn Ringsti


Mål og vision for Grøn Ringsti

Visionen er at skabe en grøn ringvej af stier i Vejle Nord for cyklende og gående. Stierne skal forbinde Grejsdalen med Tirsbækområdet.

Målet er at lave stier, som binder området sammen og som forbinder boligområder, erhvervsområder og rekreative områder, så alle kan færdes trygt mellem områderne og samtidig få en god oplevelse tæt på naturen.

Baggrund for projektet

Idéen om at lave sammenbindende grønne stier i Vejle Nord er opstået som en idé både hos private investorer og ejere af bolig- og erhvervsområder og hos Vejle Kommune. Både kommune og erhverv bidrager med økonomi og ressourcer til projektet.

Beskrivelse af projektet

Målet er at borgere i Vejle skal kunne færdes på sikre stier i et grønt strøg mellem boligområder i

Bredballe, Tirsbæk Bakker, Finlandsparken/Nørremarken og boligområderne ved Hornstrup Kirkeby og St. Grundet, Lille Grundet, St. Grundet Skovby samt erhvervsområder i Vejle Nord herunder Dandy Business Park, Exit 59, VB-parken m.fl.

Medarbejdere i bolig- og erhvervsområderne vil dermed let kunne komme til og fra arbejde på cykel – en grøn og bæredygtig transport form -, og der skabes mulighed for at tage en grøn pause i forbindelse med arbejdsdagen i de naturområder, som allerede ligger langs stien, og som kan udbygges og skabes fremover.