Årsrapport lokalåd


Lokalrådet skal hvert år fremsende årsrapport til Vejle Kommune som også er forudsætning for årlig driftstilskud