Sidste nyt

Klik på knappen så kommer du til sagen.

Årsmøde 2023 for lokalråd i Vejle Kommune

Afholdt af byrådets "Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati"

18. april 2023, Vingstedcenteret 

Lær de lokale vilde planter at kende

plantekursus lørdag d. 17. juni 2023 kl. 9.30 – 13.00

På dagen vil du lære at genkende en bred vifte af danske vilde plantearter. Der vil være fokus på karakteristiske kendetegn af planterne – på en let og forståelig måde. På den måde vil du i din fritid kunne gå ture i naturen og kunne genkende arterne samt få en bedre fornemmelse af, på hvilken naturtype du befinder dig.

Politik for Lokalområder og landdistrikter 2023 – 2026"

Hermed får du "Politik for Lokalområder og landdistrikter 2023 – 2026" til orientering af lokalrådet. Politikere og forvaltning ser frem til at arbejde videre sammen med jer om udvikling, projekter og dialog, med afsæt i lokalsamfundene og på grundlag af politikken. Vedlagte tillæg fremhæver de emner som kommunen har fokus på i 2023. 

Grøn Ringsti 01-06-2023

Mål og vision for Grøn Ringsti

Visionen er at skabe en grøn ringvej af stier i Vejle Nord for cyklende og gående. Stierne skal forbinde Grejsdalen med Tirsbækområdet

Klimavenlig mad fra Vejle Fjord

- kom og lav den selv

Vejle Fjordhave holder åbent hus på Brejning Havn

lørdag d. 3. juni kl. 13 - 17.

Forsvinder dele af busruten nu igen ??

Emne: Workshop den 8. maj 2023 om gentænkning af den kollektive trafik

Læs mere på nedstående link til sagsmappe


Den 3. juni arrangerer Vandel Udviklingsråd, Grønt Forum og Vejle Kommune en Åben Klimalandsbydag fra 11 – 15.30. Alle er velkomne til at komme forbi og blive inspireret – og der er noget for hele familien.

 

Ellehammerparken

Kæmpe boligprojekt på vej: Fra kølehuse og erhverv til 300 boliger - blandt andet med et helt særligt tilbud til de ældre

De falmede bogstaver på væggen røber stadig det gamle navn, Vejle Frysehus, men i dag er det Claus Sørensens Fond, der ejer grund og bygninger. Foto: Google Street View

Nyt projekt skal indgå i Vejle Kommunes arbejde med at få ændret hele området omkring Finlandsparken. 

Lokalplan godkendt

 Sådan sniger byrådet sig uden om ghettolisten: Mirakelmidlet er 90 nye boliger på børnenes gamle byggelegeplads


Sådan kan der komme til at se ud på et areal på Moldevej, når der bygges mindst 90 privatejede udlejningsboliger i området. Illustration fra Vejle Kommunes lokalplan

Byrådet har givet en lokalplan for Moldevej den endelige godkendelse. Den baner vej for, at en privat boligudlejer kan opføre mindst 90 nye boliger, så andelen af almene boliger i området falder. Det er nødvendigt for at holde Finlandsparken væk fra statens ghettoliste. Alternativet var nedrivning af nuværende boliger.

Vejle: Byrådet har onsdag aften sat det endegyldige "godkendt"-stempel på lokalplanen for et nyt boligområde på Moldevej.

Vejle Kommune har solgt Moldevej 83 og 85 til et privat ejendomsselskab.

Handlen er en nødvendig del af "Udviklingsplan Finlandsparken - En bydel i social balance". Den skal tilføje området flere privatejede boliger og derved reducere andelen af almene boliger fra 100 procent til 68 procent.

Alternativet til nybyggeri ville være at rive en stor del af nuværende boliger ned.

Der skal opføres mindst 90 boliger. Det kan være både etageboliger og rækkehuse i en til fire etagers højde. Dertil indrettes tre områder til nye grønne arealer kaldet "Toppen af Nørremarken".

Lokalplanforslag Moldevej

Vejle Kommune har udbudt Moldevej 83-85 til salg, og en privat bygherre har vundet udbuddet. På baggrund af det indsendte projektmateriale igangsættes lokalplanen. Udbuddet er en del af realiseringen af 'Udviklingsplan Finlandsparken - En bydel i social balance', som har til formål at tilføje flere ejerboliger og derved reducere de almene boliger i området fra 100% til 68%.

Lokalplanområdet kommer til at indeholde etageboliger i 2-4 etager samt rækkehuse i 1-2 etager. Samlet kan der opføres ca. 90 boliger.

Lokalplanen dækker også daginstitutionen på Moldevej 81 samt en offentligt ejet parkeringsplads øst for Moldevej. Dele af daginstitutionens legeplads samt den offentlige parkeringsplads bliver lige nu omdannet til nye grønne arealer kaldet 'Toppen af Nørremarken.

Flere informationer i sagsmappen

Lokalrådets indsigelse

Fitness sti

Så er vi snart i mål

Da Lille Grundet Grundejerforening kom med forslag om etablering af motionssti med aktivitetsredskaber på ruten var første fase.

Se mere i sagsmappen

Nyheder/aktiviteter gennem tiden

19-November-2022

Kommunens klimahelte

Vi leder efter hverdagens klimahelte, som vi vil hædre med Vejles klimapris. Klimaprisen bliver uddelt på Klimadagen, som finder sted d.28. januar 2023 i Spinderihallerne, fra 13.30-20.00. Se

19-November-2022

Etablering af Hundeskov

Har du hund? Kan den lide at være social med andre hunde? Kunne du tænke dig at kunne slippe din hund løs i et indhegnet område på din vej på lufteturen? Kunne du tænke dig at tage en snak eller dele et par sodavand med andre hundeejere, imens jeres hunde leger?

17-November-2022

Referat årsmøde 2022

27-Oktober-2022

Opstart Bustrafik i vort område

Så kom der delvis gang i Bybustrafikken i vores område ruten kom så til at hede rute 3

25-Oktober-2022

Årsmøde Lokalråd 16 nov. 2022

Kom med til Arsmøde med Grundet LokalrAd
Tid: Onsdag den 16. november 2022 kl. 19.00
Sted: NC10 (Nørremarkscentret ved det nye Bibliotek

25-August-2022

Igangsætning af lokalplan nr. 1362 BYG&LEG

Punkt 127: Igangsætning af lokalplan nr. 1362
Boligområde ved Moldevej, Vejle og tillæg nr. 17 til Vejle
Kommuneplan 2021-2033

25-August-2022

Planen er lagt for nedslidt indkøbscenter

Planen for Nørremark Centers fremtid er lagt, og den nedriver flere bygninger. Men det kræver en godkendelse fra ministeren, som mandag formiddag var på besigtigelse på Nørremarken.

25-August-2022

GARDENISER PLUS Gruppen besøger Vejle

22/8 - 28/8

25-August-2022

GARDENISER PLUS KURSUS I WIEN 21. - 27. JUNI 2022 - RAPPORT BIRGER LILJA KRISTOFFERSEN OG HENRIK STJERNHOLM

Læs rapporten om turen med foto

12-Juli-2022

Nyt fra Grønt Forum - sommer 2022

Kære alle,
Sommeren er over os, og vi kigger tilbage på et forår spækket med nye grønne initiativer og projekter. Her får I årets første nyhedsbrev fra Grønt Forums sekreateriatet hvor vi samler op på vores aktiviteter i første halvår, og kigger lidt frem mod efteråret i 2022.
God læsning!

26-Maj-2022

Plads til naturen på Store Grundet – Vilde Vejle

Torsdag d. 02. juni 2022, kl. 19.00-21.00
Tag med på en tur rundt i lokalområdet Grundet nord for Vejle, hvor Grundet Lokalråd i 2019-20 har gennemført projektet "Grøn Vision for Grundet".

26-Maj-2022

Butikken er forvandlet: Bydel får eget kulturhus med bibliotek, spilarkade og foredragssal

17-Maj-2022

Besøg i Skovhave

Besøg i en skovhave, -
for voksne og børn
Lørdag den 11. juni 2022 kl. 13.00 – 17.00
Afgang med bus bag P-hus Albert (Ved Anlæget, 7100 Vejle) kl. 13.00
Vi vil gerne inspirere både voksne og børn til at skabe mere liv i egen have.
Vi inviterer på en tur med bus ud til
Ulla Nørgaard Karmann`s Skovhave - Kærvej 5 Ågård, 6040 Egtved

17-Maj-2022

Projekt film om Grundet

Samarbejde om markedsføring med Grundet Lokalråd
I vores bestræbelser på fortsat at gøre Grundet og omegn til et attraktivt sted, både for os der bor her og for dem, som overvejer at flytte hertil, har vi i Lokalrådet, i samarbejde med Landsbyfilm, besluttet at udarbejde en image- og bosætningsfilm, der skal bruges i markedsføringen af området over for nuværende beboere og tilflyttere, deres familier samt interesserede i almindelighed. Filmen skal bl.a. beskrive områdets mange faciliteter og tilbud, smukke natur,
infrastruktur, foreninger og institutioner m.v. Derfor finder vi det naturligt at invitere byens lokale erhvervsliv til at deltage i filmen.

11-Maj-2022

Årsmøde ULN Vejle Kommune

Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati beskæftiger sig med udvikling, planlægning og koordinering af kommunale aktiviteter i forhold til landsbyer og landdistrikter.
Udvalget støtter op om borgere, foreninger og virksomheders projekter og aktiviteter, der fastholder stærke og levedygtige landsbyer og landdistrikter i samspil med Vejle by og de øvrige centerbyer i kommunen. Udvalget udvikler og implementerer Vejle Kommunes politik for lokalområder og landdistrikter.

03-Maj-2022

Kursus i at lære de lokale vilde planter at kende.

Kære alle,
På vegne af Klima- natur og miljøforvaltning i Vejle kommune sender jeg vedlagt invitation til kursus i at lære de lokale vilde planter at kende.

27-April-2022

VELBE-GRUNDET-SAMVÆR

Velbesøgt møde med ca. 50 deltager

11-April-2022

Fitness-sti

06-April-2022

VELBE-GRUNDET-SAMVÆR

01-April-2022

Sundhedsskoven

Nyt om nuværende projekter

02-Februar-2022

Salg af Byg og Leg

Først ville ingen købe stort boligområde: Nu er jorden solgt til hemmelig køber - 90 nye boliger og 'Toppen' rykker meget nærmere

02-Februar-2022

Nørremarks Center

Bibliotek, apotek og borgerhus? Jens Ejner købte ind for 12 millioner - nu skal der skabes nyt liv i Vejles nedslidte indkøbscenter

02-Februar-2022

Kommuneplan 2021-2033

24-December-2021

Nyt fra Grønt Forum - december 2021

Kære alle,
2021 er ved at rinde ud og vi tager et kig tilbage på det sidste halve år i Grønt Forum. Det var været en fornøjelse at få mere gang i aktiviteterne i takt med samfundets genåbning og mærke det store engagement og se de mange inspirerende grønne aktiviteter der er spiret frem.God læsning!

10-December-2021

2022 Ny busrute Lille Grundet

Til oktober 2022 får Vejle Kommune nye elbusser, som skal betjene dels bybusnettet og enkelte lokalruter til bl.a. Jelling og Give. I forbindelse med indførelsen af elbusserne har Vejle Kommune valgt at foretage nogle tilpasninger i bybusnettet. Tilpasningerne er sendt i høring frem til 14. januar 2022

10-December-2021

Fjernelse af beplantning Grundet Ringvej

Det kan de umuligt have fået lov til." Det var tidligere stadsarkitekt Henrik Stjernholms første tanke, da han opdagede, at Salling Group var i færd med at fælde et plantebælte foran sit lager. Nu skal kommunen rejse nye træer.

25-November-2021

Bydelsgruppen for Nørremarken Møde i AAB Beboerhuset Finlandsvej den 9. November kl 19-20.30.

25-November-2021

Beplantnings Bælte ved Salling Group

24-November-2021

Nørremarken - en attraktiv bydel i positiv vækst

Ny hjemmeside
Nørremarken er en bydel i vækst. Der er fuld fart på opførelsen af nye parcelhuse, og i fremtiden vil flere mennesker komme til at bo her. Der er over de senere år foretaget store investeringer i Nørremarkens byudvikling, idrætsfaciliteter og erhvervsområder. Udviklingsplanen for Finlandsparken vil bidrage til at fortsætte udviklingen af Nørremarken som en attraktiv og sammenhængende bydel.
Nørremarken består af tre meget forskellige boligkvarterer – Grundet, Stadionkvarteret og de almene boligforeninger ved Moldevej og Finlandsvej. Bydelen ligger med god afstand til naturoplevelser som skov og fjord, med god nærhed til både motorvejen E45 og hverdagsfaciliteter som skoler, daginstitutioner, fritidsaktiviteter og indkøbsmuligheder.
I de kommende år skal Nørremarkens forskellige bykvarterer bindes tættere sammen. Der skal bygges nye boliger og etableres nye grønne områder. Med byudviklingen vil vi sammen sikre en ny fysisk og social sammenhæng på Nørremarken.

11-November-2021

Foto fra valgmøde

11-November-2021

Valgmøde 8 nov. 2021

PRESSEMEDDELELSE, 10.11.2021 VÆLGERMØDE PÅ NØRREMARKEN OG GRUNDET DEN 8. NOVEMBER 2021

28-Oktober-2021

Kom til vælgermøde

09-Oktober-2021

Nørremarkshallen og området omkring

16-September-2021

Cykeltræf 2 okt. 2021

Vejle Kører Grønt den 1. og 2. oktober 2021, hvor Vejle midtby kommer til at summe at liv og grønne køretøjer. Der bliver udstillinger af elbiler og elcykler, oplæg om at komme rundt grønt og mulighed for dialog med Vejle Kommune om fremtidens grønne transport.
Kirketorvet bliver et cykelmekka, og vi vil gerne invitere dit lokalområde til at være med.
Hvis I tilmelder et hold og (el-)cykler fra jeres by til Kirketorvet i Vejle midtby, så byder vi på gratis frokost og mulig for at vinde udstyr til din næste cykeltur. Der vil også være en cykelsmed, der kan justere din cykel inden hjemturen.

13-September-2021

Natures dag 11-09-2021

Foto under fotomapper

31-August-2021

Naturens dag

Naturens Dag
Grøn vision for Grundet
Lørdag d. 11. september 2021 kl. 15.00-17.00

23-August-2021

Tramp for klimaet

Bedre forhold for cyklister i Vejle
Vil du være med til at forbedre forholdene for cyklister i Vejle
kommune og samtidig skabe mulighed for at udlede mindre
CO2?

04-Juli-2021

Nyt fra Grøn Forum

11-Juni-2021

Bliv gåvært i Vejle Kommune

11-Juni-2021

Projekt Nørremarkshallen

31-Maj-2021

Bemærkninger til Forslag til Kommuneplan 2021 - 2033.

Grundet Lokalråd har fået tilsendt forslag til Kommuneplan 2021 – 2033 og har på sit lokalrådsmøde den 26/5 2021 besluttet nedenstående bemærkninger til forslaget:
Grundet lokalråd har ikke forholdt sig til de overordnede rammer i kommuneplanen, men primært fokuseret på de forhold der har direkte betydning for lokalrådets område og bydelen Nørremarken som vi er en del af.

31-Maj-2021

Bor du på Nørremarken? Så gør dig klar til, at din bydel forandres

10-Maj-2021

"Grundet lokalråd er med i en kommunal "Bydelsgruppe for Nørremarken

"Grundet lokalråd er med i en kommunal "Bydelsgruppe for Nørremarken" som har udgangspunkt i Udviklingsplanen for Finlandsparken, men som overordnet set behandler udviklingsmulighederne på hele Nørremarken - d.v.s. i Grundet området, i etagebebyggelserne på Moldevej/Findlandsvej og i Stadionkvarteret. I dette regi afholdes et borgermøde den 26/5 og byvandringer i området den 2. og 3. juni.

17-Marts-2021

Afrapportering af projektet: Grøn vision for Grundet

Grundet lokalråd har i 2019-20 gennemført projektet "Grøn vision for Grundet". Projektet blev til på baggrund af Vejle Kommunes, Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati´s konkurrence om "Den store idé". Projektet blev udpeget som vinderprojekt og tildelt 500.000 kr. til realiseringen.

10-Februar-2021

Byg og Leg bebygges - nu rettes blikket mod det "usle" center

På et virtuelt dialogmøde med Nørremarkens aktører afskrev borgmesteren muligheden for at friholde "Byg og Leg" for boliger. Nu opfordres kommunen til at tænke fællesskab ind i Nørremark Center.

06-Februar-2021

Ny henvendelse til Kommunen Grundet Hulvej

vedr. cykelsti

04-Februar-2021

Fortsat Corona test hos AAB Vejle.

Fortsat Corona test hos AAB Vejle.
Det er lykkedes for AAB, at få Carelink til at teste - lynteste - på Nørremarken

04-Februar-2021

02-02-2021 Byg & leg /udviklingsplan Nørremarken

Torben Elsig-Pedersen (R) sender sagen om Finlandsparkens udviklingsplan i byrådet. Men borgmesteren mener ikke, at minister åbner for en revideret plan.

31-Januar-2021

31,01-2021 Indlæg VAF

Grundet Lokalråd opfordrer Vejle Kommune til at nytænke den tvungne udviklingsplan for Finlandsparken og tænke hele Nørremarken ind i en revideret plan.

29-Januar-2021

22-01-2021 Boligminister svar på henvendelse Byg&Leg

13-Januar-2021

Byg og Leg

Niårig piges appel til borgmesteren: I må ikke rive vores Byg og Leg ned