Sidste nyt

Klik på knappen så kommer du til sagen.

Så er projektet i gang

Anlægsarbejdet ifm. cykelbaner starter op i morgen.

Maskinerne og folkene kommer ml. 8 og 9. Jeg er der kl. 9.15 og tager i mod.

Fredag er der ikke aktivitet i området.

Mandag ankommer cykelelementerne og så forsætter anlægsarbejdet.

Uniqa forventer at være færdige med anlæg torsdag 13. juni. titel


Sammen skal vi drømme

Kom til DRØMN kick off arrangement tirsdag d. 21. maj kl. 18 - 21 i Finlandsparkens Beboerhus, Finlandsvej 103 A

Sammen skal vi drømme mere liv i vores fællesskaber og fælleshuse på tværs af hele Nørremarken.

Vi starter med fællesspisning, hvor vi giver super lækkert mad og efterfølgende skal vi have en hyggelig aften, hvor Anders fra firmaet Kobling hjælper os med at drømme sammen.


Alle fra hele Nørremarken er velkommen
Tilmelding til projekt@aabvejle.dk senest d. 16. maj


Billedgalleri

Det Grønne Loop

Information om anlægsprojekt på Nørremarken

Nu kan du glæde dig til en ny grøn oplevelsesrute på Nørremarken – Det Grønne Loop. Ruten bliver ca. 1,5 km lang og bringer dig gennem grønne områder, forbi gedemarken, gennem legepladser og aktivitetsområder, forbi nye cykelbaner, nye træer og staudebede. Undervejs møder du fortællinger om hvordan vi arbejder med vand, klima og biodiversitet - og der bliver også plads til pauser på de nye egebænke.

Anlægsarbejdet begynder i april - og vi forventer at være klar med hele ruten til sensommer 2024.

Det Grønne Loop bliver for alle, der har lyst til at opleve Nørremarkens skønne åndehuller – og vi glæder os til at fejre åbningen med jer alle.

En lokal stigruppe har samarbejdet med Vejle kommune om ruten og den store cykelbane. Det Grønne Loop er støttet at Nordea-fonden - Her gror vi puljen.

Nørremarkens Forenede Sportsklubber står bag den lille cykelbane, der har modtaget støtte fra DIF og DGIs foreningspulje.

Har du spørgsmål til projektet, så er du velkommen til at kontakte Camilla Jørgensen på mail camjo@vejle.dk eller telefon 23648704.

Vh

Camilla Jørgensen

Pssst...

Glæd dig også til tre andre spændende tiltag, der er på vej på Nørremarken - renovering af Nørremark Center, nye trygge overgange på Moldevej og 3. etape af legeområdet Toppen af Nørremarken.

OBS: Se kort med det Grønne Loop på næste side. Vi opsætter også informationstavler rundt i området.   

Hjertezone ved NOVAskolen skal give øget tryghed på skolevejene

Det skal være trygt at cykle og gå i skole. Derfor etablerer Vejle Kommune i samarbejde med NOVAskolen, en hjertezone, der fra 2. april og frem til sommerferien skal mindske biltrafikken omkring NOVAskolen – til glæde for børn og forældre. Sydøstjyllands Politi og Grundet Lokalråd støtter op om forsøget.

Kom til Vejles Klimadag og RCV's 1-års fødselsdag på Ressourcer & Genbrug - Vejle Kommune.

Lørdag den 24. februar kl. 11 – 16 byder vi på en festlig dag, hvor vi sætter fokus på bæredygtigt forbrug .


Inspirationsaften 18 jan. 2024

Projekter præsenteret af borgere fra Vejle området. Oplæg om fonde, møde med Fundraising club.

Projektsparring med Carsten Blomberg, ekspert i borgerprojekter i lokalsamfund

NYHEDER FRA NC10

Fra: Anders Østergaard Andersen Publikum & Rum Vejle Bibliotekerne <ANDEA@vejlebib.dk>
Sendt: 21. november 2023 14:15
Emne: Arrangementer på Nørremarken Bibliotek

Hej naboer på Nørremarken

Jeg skriver til jer på vegne af Nørremarken Bibliotek i håb om, at I vil dele nogle af vores arrangementer og aktiviteter her i december og til foråret med jeres medlemmer og naboer. Fra bibliotekets side har vi et mål om at afvikle flere arrangementer og aktiviteter i NC10 i det nye år – for både voksne, unge og børn – men vi har brug for indspark fra jer beboer på Nørremarken. Nu forsøger vi os med nogle allerede planlagte arrangementer, men send endelig ønsker til foredrag, koncerter, workshops osv. til mig.

INGEN BYBUS FREMOVER PÅ LILLE GRUNDET  ??

Fra: Pia Gulddahl Møller Anlæg & Infrastruktur Teknik & Miljø Vejle Kommune <PIAGM@vejle.dk>
Sendt: 10. november 2023 11:36
Til: Pia Gulddahl Møller Anlæg & Infrastruktur Teknik & Miljø Vejle Kommune <PIAGM@vejle.dk>
Emne: Tak for dit høringssvar

Kære bidragsyder

Tak for dit høringssvar til forslaget om gentænkning af den kollektive trafik, herunder nyt rutenet og køreplaner på Borgerlab

På baggrund af de indkomne høringssvar er der foretaget tilpasninger i enkelte ruteforløb og køreplaner.

Høringssvar og forslag til tilpasninger blev forelagt Teknisk Udvalg tirsdag den 7.11.

Vejle Kommune ønsker at ændre markant på busruterne i og omkring Vejle. Ifølge udvalgsformand skyldes tiltaget, at man ønsker at styrke og bevare busdriften. For den har siden coronatiden haft det svært.

IDRÆTSHØJSKOLE FOR DE 7-12 ÅRIGE I EFTERÅRSFERIEN

AFHOLDES PÅ VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE

Vejle får Danmarks største bofællesskab for seniorer: Ejendomsselskab bygger 300 lejeboliger, og Lars glæder sig

Tips og tricks til flere dyr i haven

Tirsdag 5. september

Drømmer du om mere fuglesang eller udsigten til farvestrålende sommerfugle i haven? Kom og find ud af, hvordan du kan gøre drømmen til virkelighed, når vi får besøg af biolog Bo Levesen i bibliotekets biodiversitetshave.

I anledning af Naturens uge kommer Biolog Bo Levesen fra Vejle Kommune forbi biblioteket, hvor han vil fortælle om biodiversitet og give dig gode tips og tricks til, hvordan du selv får flere dyr i haven.

I løbet af aftenen runder vi både teori og praksis, og vi går bl.a. sammen i bibliotekets have, hvor Bo vil guide til, hvad og hvordan vi planter og sår, hvis vi gerne vil have et rigere dyreliv i haven. Når aftenen er gået, har du udover vigtig viden også fået jord på fingrene og lidt 'smagsprøver' du kan tage med hjem og plante i din egen have.

Husk tøj afstemt efter vejret.
Det er gratis at deltage, men det er vigtigt, at du tilmelder dig, så vi ved, hvor mange planter, vi skal bruge.

I samarbejde med Teknik & Miljø, Vejle Kommune.

Arrangementet er en del bibliotekets fejring af 'Naturens uge'.
Læs mere på naturensuge.dk.

Tid 18:30 - 21:00

Pris Gratis

Bibliotek Vejle Bibliotek

Målgruppe For voksne

Bestil billet(ter)

Fusions koncert

30/8/2023 kl. 19:30 til 21:00

Nørremark Center
Nørremark Center 14, 7100 Vejle

Jazz i Trekanten

PRIS: 80

KØB BILlet Fusions koncert Vejle 30-08-2023 - Trekantområdets Festuge (trekantfest.dk)

Det halve butikscenter skal rives ned

Vejle Kommune har allerede købt de centerbygninger, som skal rives ned, mens man slipper for at opføre boliger på Finlandsparkens vaskerigrund.

Udviklingsplanen for Finlandsparken

Der sker så meget spændende i naturen, når vi sætter køer og geder til at afgræsse enge og overdrev.
I Givskud håber de på at få deres egen kogræsserforening. Fyraftensarrangementet d. 24.8 er for hele familien og der serveres mad og drikke som afslutning på Engmarksgården. Se invitationen og tilmeld jer senest d. 20. august 

693.000 KRONER TIL GRØN STI PROJEKTET FRA NODEA FONDEN

Projektet "Det Grønne Loop" forbinder tre forskellige bykvarterer på Nørremarken ved blandt andet at anlægge en ny stiforbindelse i området. 

Klimafokus Vejle har overtaget ejerskabet og administrationen af Grønt Forums æblemosteri. Vi fortsætter som hidtil med at det koster 100kr pr dag. Pengene går til vedligehold og opsparing til at købe nyt anlæg, når det bliver nødvendigt. Vi opfordrer fortsat til, at I bruger anlægget til at skabe fællesskab i jeres forening/ lokalområde. 

Årsmøde 2023 for lokalråd i Vejle Kommune

Afholdt af byrådets "Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati"

18. april 2023, Vingstedcenteret 

Lær de lokale vilde planter at kende

plantekursus lørdag d. 17. juni 2023 kl. 9.30 – 13.00

På dagen vil du lære at genkende en bred vifte af danske vilde plantearter. Der vil være fokus på karakteristiske kendetegn af planterne – på en let og forståelig måde. På den måde vil du i din fritid kunne gå ture i naturen og kunne genkende arterne samt få en bedre fornemmelse af, på hvilken naturtype du befinder dig.

Politik for Lokalområder og landdistrikter 2023 – 2026"

Hermed får du "Politik for Lokalområder og landdistrikter 2023 – 2026" til orientering af lokalrådet. Politikere og forvaltning ser frem til at arbejde videre sammen med jer om udvikling, projekter og dialog, med afsæt i lokalsamfundene og på grundlag af politikken. Vedlagte tillæg fremhæver de emner som kommunen har fokus på i 2023. 

Grøn Ringsti 01-06-2023

Mål og vision for Grøn Ringsti

Visionen er at skabe en grøn ringvej af stier i Vejle Nord for cyklende og gående. Stierne skal forbinde Grejsdalen med Tirsbækområdet

Klimavenlig mad fra Vejle Fjord

- kom og lav den selv

Vejle Fjordhave holder åbent hus på Brejning Havn

lørdag d. 3. juni kl. 13 - 17.

Forsvinder dele af busruten nu igen ??

Emne: Workshop den 8. maj 2023 om gentænkning af den kollektive trafik

Læs mere på nedstående link til sagsmappe


Den 3. juni arrangerer Vandel Udviklingsråd, Grønt Forum og Vejle Kommune en Åben Klimalandsbydag fra 11 – 15.30. Alle er velkomne til at komme forbi og blive inspireret – og der er noget for hele familien.

 

Ellehammerparken

Kæmpe boligprojekt på vej: Fra kølehuse og erhverv til 300 boliger - blandt andet med et helt særligt tilbud til de ældre

De falmede bogstaver på væggen røber stadig det gamle navn, Vejle Frysehus, men i dag er det Claus Sørensens Fond, der ejer grund og bygninger. Foto: Google Street View

Nyt projekt skal indgå i Vejle Kommunes arbejde med at få ændret hele området omkring Finlandsparken. 

Lokalplan godkendt

 Sådan sniger byrådet sig uden om ghettolisten: Mirakelmidlet er 90 nye boliger på børnenes gamle byggelegeplads


Sådan kan der komme til at se ud på et areal på Moldevej, når der bygges mindst 90 privatejede udlejningsboliger i området. Illustration fra Vejle Kommunes lokalplan

Byrådet har givet en lokalplan for Moldevej den endelige godkendelse. Den baner vej for, at en privat boligudlejer kan opføre mindst 90 nye boliger, så andelen af almene boliger i området falder. Det er nødvendigt for at holde Finlandsparken væk fra statens ghettoliste. Alternativet var nedrivning af nuværende boliger.

Vejle: Byrådet har onsdag aften sat det endegyldige "godkendt"-stempel på lokalplanen for et nyt boligområde på Moldevej.

Vejle Kommune har solgt Moldevej 83 og 85 til et privat ejendomsselskab.

Handlen er en nødvendig del af "Udviklingsplan Finlandsparken - En bydel i social balance". Den skal tilføje området flere privatejede boliger og derved reducere andelen af almene boliger fra 100 procent til 68 procent.

Alternativet til nybyggeri ville være at rive en stor del af nuværende boliger ned.

Der skal opføres mindst 90 boliger. Det kan være både etageboliger og rækkehuse i en til fire etagers højde. Dertil indrettes tre områder til nye grønne arealer kaldet "Toppen af Nørremarken".

Lokalplanforslag Moldevej

Vejle Kommune har udbudt Moldevej 83-85 til salg, og en privat bygherre har vundet udbuddet. På baggrund af det indsendte projektmateriale igangsættes lokalplanen. Udbuddet er en del af realiseringen af 'Udviklingsplan Finlandsparken - En bydel i social balance', som har til formål at tilføje flere ejerboliger og derved reducere de almene boliger i området fra 100% til 68%.

Lokalplanområdet kommer til at indeholde etageboliger i 2-4 etager samt rækkehuse i 1-2 etager. Samlet kan der opføres ca. 90 boliger.

Lokalplanen dækker også daginstitutionen på Moldevej 81 samt en offentligt ejet parkeringsplads øst for Moldevej. Dele af daginstitutionens legeplads samt den offentlige parkeringsplads bliver lige nu omdannet til nye grønne arealer kaldet 'Toppen af Nørremarken.

Flere informationer i sagsmappen

Lokalrådets indsigelse

Fitness sti

Så er vi snart i mål

Da Lille Grundet Grundejerforening kom med forslag om etablering af motionssti med aktivitetsredskaber på ruten var første fase.

Se mere i sagsmappen

Nyheder/aktiviteter gennem tiden

19-November-2022

Kommunens klimahelte

Vi leder efter hverdagens klimahelte, som vi vil hædre med Vejles klimapris. Klimaprisen bliver uddelt på Klimadagen, som finder sted d.28. januar 2023 i Spinderihallerne, fra 13.30-20.00. Se

19-November-2022

Etablering af Hundeskov

Har du hund? Kan den lide at være social med andre hunde? Kunne du tænke dig at kunne slippe din hund løs i et indhegnet område på din vej på lufteturen? Kunne du tænke dig at tage en snak eller dele et par sodavand med andre hundeejere, imens jeres hunde leger?

17-November-2022

Referat årsmøde 2022

27-Oktober-2022

Opstart Bustrafik i vort område

Så kom der delvis gang i Bybustrafikken i vores område ruten kom så til at hede rute 3

25-Oktober-2022

Årsmøde Lokalråd 16 nov. 2022

Kom med til Arsmøde med Grundet LokalrAd
Tid: Onsdag den 16. november 2022 kl. 19.00
Sted: NC10 (Nørremarkscentret ved det nye Bibliotek

25-August-2022

Igangsætning af lokalplan nr. 1362 BYG&LEG

Punkt 127: Igangsætning af lokalplan nr. 1362
Boligområde ved Moldevej, Vejle og tillæg nr. 17 til Vejle
Kommuneplan 2021-2033

25-August-2022

Planen er lagt for nedslidt indkøbscenter

Planen for Nørremark Centers fremtid er lagt, og den nedriver flere bygninger. Men det kræver en godkendelse fra ministeren, som mandag formiddag var på besigtigelse på Nørremarken.

25-August-2022

GARDENISER PLUS Gruppen besøger Vejle

22/8 - 28/8

25-August-2022

GARDENISER PLUS KURSUS I WIEN 21. - 27. JUNI 2022 - RAPPORT BIRGER LILJA KRISTOFFERSEN OG HENRIK STJERNHOLM

Læs rapporten om turen med foto

12-Juli-2022

Nyt fra Grønt Forum - sommer 2022

Kære alle,
Sommeren er over os, og vi kigger tilbage på et forår spækket med nye grønne initiativer og projekter. Her får I årets første nyhedsbrev fra Grønt Forums sekreateriatet hvor vi samler op på vores aktiviteter i første halvår, og kigger lidt frem mod efteråret i 2022.
God læsning!

26-Maj-2022

Plads til naturen på Store Grundet – Vilde Vejle

Torsdag d. 02. juni 2022, kl. 19.00-21.00
Tag med på en tur rundt i lokalområdet Grundet nord for Vejle, hvor Grundet Lokalråd i 2019-20 har gennemført projektet "Grøn Vision for Grundet".

26-Maj-2022

Butikken er forvandlet: Bydel får eget kulturhus med bibliotek, spilarkade og foredragssal

17-Maj-2022

Besøg i Skovhave

Besøg i en skovhave, -
for voksne og børn
Lørdag den 11. juni 2022 kl. 13.00 – 17.00
Afgang med bus bag P-hus Albert (Ved Anlæget, 7100 Vejle) kl. 13.00
Vi vil gerne inspirere både voksne og børn til at skabe mere liv i egen have.
Vi inviterer på en tur med bus ud til
Ulla Nørgaard Karmann`s Skovhave - Kærvej 5 Ågård, 6040 Egtved

17-Maj-2022

Projekt film om Grundet

Samarbejde om markedsføring med Grundet Lokalråd
I vores bestræbelser på fortsat at gøre Grundet og omegn til et attraktivt sted, både for os der bor her og for dem, som overvejer at flytte hertil, har vi i Lokalrådet, i samarbejde med Landsbyfilm, besluttet at udarbejde en image- og bosætningsfilm, der skal bruges i markedsføringen af området over for nuværende beboere og tilflyttere, deres familier samt interesserede i almindelighed. Filmen skal bl.a. beskrive områdets mange faciliteter og tilbud, smukke natur,
infrastruktur, foreninger og institutioner m.v. Derfor finder vi det naturligt at invitere byens lokale erhvervsliv til at deltage i filmen.

11-Maj-2022

Årsmøde ULN Vejle Kommune

Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati beskæftiger sig med udvikling, planlægning og koordinering af kommunale aktiviteter i forhold til landsbyer og landdistrikter.
Udvalget støtter op om borgere, foreninger og virksomheders projekter og aktiviteter, der fastholder stærke og levedygtige landsbyer og landdistrikter i samspil med Vejle by og de øvrige centerbyer i kommunen. Udvalget udvikler og implementerer Vejle Kommunes politik for lokalområder og landdistrikter.

03-Maj-2022

Kursus i at lære de lokale vilde planter at kende.

Kære alle,
På vegne af Klima- natur og miljøforvaltning i Vejle kommune sender jeg vedlagt invitation til kursus i at lære de lokale vilde planter at kende.

27-April-2022

VELBE-GRUNDET-SAMVÆR

Velbesøgt møde med ca. 50 deltager

11-April-2022

Fitness-sti

06-April-2022

VELBE-GRUNDET-SAMVÆR

01-April-2022

Sundhedsskoven

Nyt om nuværende projekter

02-Februar-2022

Salg af Byg og Leg

Først ville ingen købe stort boligområde: Nu er jorden solgt til hemmelig køber - 90 nye boliger og 'Toppen' rykker meget nærmere

02-Februar-2022

Nørremarks Center

Bibliotek, apotek og borgerhus? Jens Ejner købte ind for 12 millioner - nu skal der skabes nyt liv i Vejles nedslidte indkøbscenter

02-Februar-2022

Kommuneplan 2021-2033

24-December-2021

Nyt fra Grønt Forum - december 2021

Kære alle,
2021 er ved at rinde ud og vi tager et kig tilbage på det sidste halve år i Grønt Forum. Det var været en fornøjelse at få mere gang i aktiviteterne i takt med samfundets genåbning og mærke det store engagement og se de mange inspirerende grønne aktiviteter der er spiret frem.God læsning!

10-December-2021

2022 Ny busrute Lille Grundet

Til oktober 2022 får Vejle Kommune nye elbusser, som skal betjene dels bybusnettet og enkelte lokalruter til bl.a. Jelling og Give. I forbindelse med indførelsen af elbusserne har Vejle Kommune valgt at foretage nogle tilpasninger i bybusnettet. Tilpasningerne er sendt i høring frem til 14. januar 2022

10-December-2021

Fjernelse af beplantning Grundet Ringvej

Det kan de umuligt have fået lov til." Det var tidligere stadsarkitekt Henrik Stjernholms første tanke, da han opdagede, at Salling Group var i færd med at fælde et plantebælte foran sit lager. Nu skal kommunen rejse nye træer.

25-November-2021

Bydelsgruppen for Nørremarken Møde i AAB Beboerhuset Finlandsvej den 9. November kl 19-20.30.

25-November-2021

Beplantnings Bælte ved Salling Group

24-November-2021

Nørremarken - en attraktiv bydel i positiv vækst

Ny hjemmeside
Nørremarken er en bydel i vækst. Der er fuld fart på opførelsen af nye parcelhuse, og i fremtiden vil flere mennesker komme til at bo her. Der er over de senere år foretaget store investeringer i Nørremarkens byudvikling, idrætsfaciliteter og erhvervsområder. Udviklingsplanen for Finlandsparken vil bidrage til at fortsætte udviklingen af Nørremarken som en attraktiv og sammenhængende bydel.
Nørremarken består af tre meget forskellige boligkvarterer – Grundet, Stadionkvarteret og de almene boligforeninger ved Moldevej og Finlandsvej. Bydelen ligger med god afstand til naturoplevelser som skov og fjord, med god nærhed til både motorvejen E45 og hverdagsfaciliteter som skoler, daginstitutioner, fritidsaktiviteter og indkøbsmuligheder.
I de kommende år skal Nørremarkens forskellige bykvarterer bindes tættere sammen. Der skal bygges nye boliger og etableres nye grønne områder. Med byudviklingen vil vi sammen sikre en ny fysisk og social sammenhæng på Nørremarken.

11-November-2021

Foto fra valgmøde

11-November-2021

Valgmøde 8 nov. 2021

PRESSEMEDDELELSE, 10.11.2021 VÆLGERMØDE PÅ NØRREMARKEN OG GRUNDET DEN 8. NOVEMBER 2021

28-Oktober-2021

Kom til vælgermøde

09-Oktober-2021

Nørremarkshallen og området omkring

16-September-2021

Cykeltræf 2 okt. 2021

Vejle Kører Grønt den 1. og 2. oktober 2021, hvor Vejle midtby kommer til at summe at liv og grønne køretøjer. Der bliver udstillinger af elbiler og elcykler, oplæg om at komme rundt grønt og mulighed for dialog med Vejle Kommune om fremtidens grønne transport.
Kirketorvet bliver et cykelmekka, og vi vil gerne invitere dit lokalområde til at være med.
Hvis I tilmelder et hold og (el-)cykler fra jeres by til Kirketorvet i Vejle midtby, så byder vi på gratis frokost og mulig for at vinde udstyr til din næste cykeltur. Der vil også være en cykelsmed, der kan justere din cykel inden hjemturen.

13-September-2021

Natures dag 11-09-2021

Foto under fotomapper

31-August-2021

Naturens dag

Naturens Dag
Grøn vision for Grundet
Lørdag d. 11. september 2021 kl. 15.00-17.00

23-August-2021

Tramp for klimaet

Bedre forhold for cyklister i Vejle
Vil du være med til at forbedre forholdene for cyklister i Vejle
kommune og samtidig skabe mulighed for at udlede mindre
CO2?

04-Juli-2021

Nyt fra Grøn Forum

11-Juni-2021

Bliv gåvært i Vejle Kommune

11-Juni-2021

Projekt Nørremarkshallen

31-Maj-2021

Bemærkninger til Forslag til Kommuneplan 2021 - 2033.

Grundet Lokalråd har fået tilsendt forslag til Kommuneplan 2021 – 2033 og har på sit lokalrådsmøde den 26/5 2021 besluttet nedenstående bemærkninger til forslaget:
Grundet lokalråd har ikke forholdt sig til de overordnede rammer i kommuneplanen, men primært fokuseret på de forhold der har direkte betydning for lokalrådets område og bydelen Nørremarken som vi er en del af.

31-Maj-2021

Bor du på Nørremarken? Så gør dig klar til, at din bydel forandres

10-Maj-2021

"Grundet lokalråd er med i en kommunal "Bydelsgruppe for Nørremarken

"Grundet lokalråd er med i en kommunal "Bydelsgruppe for Nørremarken" som har udgangspunkt i Udviklingsplanen for Finlandsparken, men som overordnet set behandler udviklingsmulighederne på hele Nørremarken - d.v.s. i Grundet området, i etagebebyggelserne på Moldevej/Findlandsvej og i Stadionkvarteret. I dette regi afholdes et borgermøde den 26/5 og byvandringer i området den 2. og 3. juni.

17-Marts-2021

Afrapportering af projektet: Grøn vision for Grundet

Grundet lokalråd har i 2019-20 gennemført projektet "Grøn vision for Grundet". Projektet blev til på baggrund af Vejle Kommunes, Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati´s konkurrence om "Den store idé". Projektet blev udpeget som vinderprojekt og tildelt 500.000 kr. til realiseringen.

10-Februar-2021

Byg og Leg bebygges - nu rettes blikket mod det "usle" center

På et virtuelt dialogmøde med Nørremarkens aktører afskrev borgmesteren muligheden for at friholde "Byg og Leg" for boliger. Nu opfordres kommunen til at tænke fællesskab ind i Nørremark Center.

06-Februar-2021

Ny henvendelse til Kommunen Grundet Hulvej

vedr. cykelsti

04-Februar-2021

Fortsat Corona test hos AAB Vejle.

Fortsat Corona test hos AAB Vejle.
Det er lykkedes for AAB, at få Carelink til at teste - lynteste - på Nørremarken

04-Februar-2021

02-02-2021 Byg & leg /udviklingsplan Nørremarken

Torben Elsig-Pedersen (R) sender sagen om Finlandsparkens udviklingsplan i byrådet. Men borgmesteren mener ikke, at minister åbner for en revideret plan.

31-Januar-2021

31,01-2021 Indlæg VAF

Grundet Lokalråd opfordrer Vejle Kommune til at nytænke den tvungne udviklingsplan for Finlandsparken og tænke hele Nørremarken ind i en revideret plan.

29-Januar-2021

22-01-2021 Boligminister svar på henvendelse Byg&Leg

13-Januar-2021

Byg og Leg

Niårig piges appel til borgmesteren: I må ikke rive vores Byg og Leg ned