Bydelsgruppen

Det halve butikscenter skal rives ned

Vejle Kommune har allerede købt de centerbygninger, som skal rives ned, mens man slipper for at opføre boliger på Finlandsparkens vaskerigrund.

Udviklingsplanen for Finlandsparken

  • Vejle Kommune gennemfører i årene frem mod 2030 den såkaldte "Udviklingsplan for Finlandsparken"
  • Målet er at nedbringe andelen af almene familieboliger fra 100 til 68 procent.
  • Planen blev i 2019 vedtaget i samarbejde med AAB Vejle som konsekvens af almenboligloven vedrørende hårde ghettoområder og fysiske udviklingsplaner.
  • For at nå udviklingsplanens mål skal Vejle Kommune bl.a. fortætte med nye boliger, omdanne klynger i boligblokkene, ommærke lejemål og arbejde med mødesteder, flow og forbindelser i og omkring Finlandsparken.

Kilde: Vejle Kommune

Nørremarken: Det har krævet en ministeriel godkendelse, men nu er det afgjort:

Halvdelen af den overdækkede centergade i Nørremark Center skal jævnes med jorden, og der bliver ikke bygget nye butikslokaler, når de nuværende er revet ned.

Det ligger fast, nu hvor social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) har godkendt udviklingsplanen for Finlandsparken.

Vejle Kommune har fået ministerens tilladelse til at inddrage centerområdet i planen for Finlandsparken, hvor kravet fra regeringen er, at andelen af almene familieboliger skal nedbringes fra de oprindelige 100 procent til 68 procent inden 2030.

Det var et krav, der blev opstillet, da Finlandsparken figurerede på regeringens omdiskuterede "ghettoliste". Og selvom området siden december 2022 nu blot er et af landets 67 "forebyggelsesområder", skal Vejle Kommune og boligselskabet AAB Vejle fortsat opfylde kravet.

Knap så mange nye boliger

Oprindeligt overvejede parterne at renovere centerbygningerne og udvide centeret med boliger. Men den operation bliver langt fra så stor, som Vejle Kommune og AAB tidligere har arbejdet med.

Oprindelig var planen, at der skulle opføres 129 nye boliger i henholdsvis den nordlige del af Nørremarkscenteret og på arealet, der i dag rummer Finlandsparkens vaskeri.

Men nu har ministeren godkendt et nyt tillæg til den oprindelige udviklingsplan, og det betyder, at parterne nu kun skal sikre opførsel af 40 boliger i den nordlige del af centerområdet, mens de slipper for at tænke boliger ind på AAB's område for vaskeriet.

Skal renovere centeret

Pernille Rosenkrantz-Theil har dog ikke bare slækket på boligkravene uden at stille andre krav.

Vejle Kommune har nu forpligtet sig til at revitalisere Nørremarkscenteret, hvilket allerede er ved at ske.

Den tidligere Fakta-bygning har fået nyt indhold med blandt andet en biblioteksfilial og andre tilbud, og hele facaden er blevet iklædt nye mørke paneler. Derudover fjerner kommune de centerbygninger mod nord, som kommunen tidligere har købt.

Samtidig skal kommunen nu realisere et andet af de oprindeligt foreslåede projekter, nemlig at skabe et stiforløb "Det grønne loop" rundt i hele arealet, så Finlandsparken bindes bedre sammen med centerområdet, nabobebyggelserne på Grundet og Moldeparken, Nørremarkshallen samt de planlagte boligområder ved det tidligere Byg & Leg og et nyt vest for centerområdet.

Etablerer helt nyt boligområde

Det er et netop et stort boligprojekt mod vest, som baner vej for ministerens godkendelse af den reviderede plan.

Med den nye ansøgning har parterne ønsket at inkludere et nyt boligområde i Finlandsparken. Det skal ske ved at forvandle et område mellem Finlandsvej, Ellehammersvej, Horsensvej og Viborgvej, der i dag blandt andet huser det tidligere Vejle Frysehus, til et nyt boligområde.

Her i Ellehammerparken skal der være plads til cirka 300 private boliger. Mellem 120 og 130 lejligheder indrettes som seniorbofællesskab, og 170 til 180 lejligheder rettes mod familier, enlige og par.

"Ambitionsniveauet for kvaliteten af projektet er højt, hvilket forventes at vil bidrage positivt til udviklingen af det samlede område. 65 af de private boliger i det nye boligområde skal medtælles for at nå reduktionsmålet for Finlandsparken," skriver Pernille Rosenkrantz-Theil i sin godkendelse af den reviderede udviklingsplan.

Skabe sikker forbindelse

For at Ellehammerparken skal integreres og blive en del af Finlandsparken, skal kommunen dog opfylde et særligt krav:

"Finlandsparken og det erhvervsareal, hvor Ellehammerparken skal ligge, er i dag separeret af Finlandsvej. Det er afgørende for udviklingsplanen, at der etableres en sikker adgang mellem boligområderne, som bliver den naturlige og foretrukne færdselsåre for de bløde trafikanter," som det formuleres i godkendelsen.Bor du på Nørremarken? Så gør dig klar til, at din bydel forandres

Vejle Kommune vil binde Finlandsparken bedre sammen med resten af Nørremarken. Derfor skal der udvikles stiforbindelser og mødesteder, som bliver hele bydelen til gavn og glæde.

Nørremarken: Finlandsparken skal udvikles, så det almene boligkvarter kan bevæge sig langt væk fra regeringens omdiskuterede ghettoliste.

AAB Vejle:Hans Helge Andersen, Preben Pedersen, Tine Vibeke Poulsen

Grundet Lokalråd: Freddy Chr Olesen, Henrik Stjernholm

Østerbo Moldeparken: Adda Johansen, Henning Bechmann

Fællesråd Nørremarken (Stadionkvarteret): Susanne Roslev

Lejerbo: Eigil Hartung

Nørremarkens Fritidscenter: Henrik Duvald

Galaksen: Karin B. Jensen

Trip Trap Træsko: Susanne Raffnsøe Dahl

Boligsocial Leder Jacob Wiese

Lukasskolen: Daniel Kastrup, Thomas Steen Jensen, Bent Molbech

Nova-skolen: John Risberg, Karen Balslev Pedersen, Alida Semilic

Nørremarkens idrætsforening: Per Gantzhorn Nielsen

Christina Gaudesen

Vejle Kommune: Krestine Krogh Thomsen, Tinus Elsig, Camilla Jørgensen, Mette Holm Pedersen, Linda Johnsen