Busrute

Busrute

Workshop den 8. maj 2023 om gentænkning af den kollektive trafik

Vejle Kommune skal gentænke den kollektiv trafik. Teknisk udvalg ønsker at inddrage borgerne i denne proces. Derfor inviteres alle lokalråd til at deltage i en workshop

Mandag den 8. maj kl. 17 – 19.30 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten

Vi serverer en let aftensmad.

Tilmelding skal ske til Pia Gulddahl Møller på piagm@vejle.dk senest den 3. maj af hensyn til forplejning

Venlig hilsen

Gerda Haastrup Jørgensen

Formand for Teknisk udvalg.

Overskriften på mødet var

"At gentænke den kollektive trafik og det skal vi have hjælp til"

Der er samme økonomi som hidtil, men med stigende priser, så gør det ondt.

De har et ønske om at samtænke bybusser, lokalruter(skolebusser) og Sydtrafik´s busnet bedre end nu.

Fra kommunen blev der fremlagt en plan med forslag til nye ruter, som dels er tænkt ud fra antal brugere i dag, dels ud fra at der må være 600 m fra bopælen til nærmeste busholdeplads.

Vores bus tænkes fjernet, der er kun 4-6 personer pr dag der benytter den nu. Derimod tænker de at lægge en rute ned ad Grundet Bygade og ud ad Sivevejen og fjerne den, der går ad Moldevej.

De arbejder med en større tilgang til brug af Flex trafik, dog ikke ned til bymidten, for at det ikke skal få for meget karakter af en billig taxa rute.

Vi fra forsamlingen kom med mange alternative forslag, og forsøgte at overbevise dem om, at hvis et kvarter lige nu er et sted, hvor få tager bussen, vil det hurtigt kunne ændres sig, når folk blive ældre og7eller deres børn bliver det.

Jeg talte meget med en af politikerne om den megen trafik dels på By gaden, dels på Sivevejen, og det er de opmærksomme på, sagde han.

Jeg påtalte den manglende forbindelse til Ringvejen. De vidste, det var problematisk, men ikke løsning lige her og nu.

Den 23. 6. skal der være udvalgsmøde, hvor der skal ligge et forslag, der skal gå videre til budgetforhandlingerne.

Jeg forsøgt som sagt at snakke for min søde moster, om alderssammensætning osv., men jeg tror ikke det vakte genklang.

Jeg opfordrede til at der oftere kom politikontrol ved sidevejen, så der ikke kører så mange lastbiler igennem.

Vi får se, om de tager noget af alt det, der kom frem, med videre.

Hilsen fra

Kirsten

Ps Det var faktisk en sjov oplevelse. J