Busrute

 Fra: Pia Gulddahl Møller Anlæg & Infrastruktur Teknik & Miljø Vejle Kommune <PIAGM@vejle.dk>

Sendt: 10. november 2023 11:36
Til: Pia Gulddahl Møller Anlæg & Infrastruktur Teknik & Miljø Vejle Kommune <PIAGM@vejle.dk>
Emne: Tak for dit høringssvar

Kære bidragsyder

Tak for dit høringssvar til forslaget om gentænkning af den kollektive trafik, herunder nyt rutenet og køreplaner på Borgerlab

På baggrund af de indkomne høringssvar er der foretaget tilpasninger i enkelte ruteforløb og køreplaner.

Høringssvar og forslag til tilpasninger blev forelagt Teknisk Udvalg tirsdag den 7.11.

Teknisk Udvalg godkendte den 20. juni 2023 i pkt. 142, som en del af gentænkningen af den kollektive trafik forslag til rutenet. I pkt. 196 den 7. september godkendte udvalget forslag til køreplaner fra 28. juni 2024. Forslag til køreplaner har været i offentlig høring i perioden 8. september til 18. oktober. Der er indkommet 461 høringssvar. På baggrund af de indkomne høringssvar anbefales, at det foreslåede rutenet godkendes med justeringer på enkelte linjer. Det anbefales desuden, at frekvensen øges på udvalgte ruter og der reserveres midler til prøvehandlinger og som reserve til budgetopfølgninger med Syd trafik.

 Teknik- og Miljødirektøren indstiller,


linje 11 Vejle Trafikcenter - Grundet - DTC 11 forlænges, så den betjener

Ressource Center Vest på alle afgange,

 at der oprettes en flexrute til Grundet med 4 afgange om dagen,


Vejle Kommune ønsker at ændre markant på busruterne i og omkring Vejle. Ifølge udvalgsformand skyldes tiltaget, at man ønsker at styrke og bevare busdriften. For den har siden coronatiden haft det svært.

Vejle: Der kommer til at ske store forandringer i Vejles bybustrafik. En håndfuld ruter skal efter planen helt nedlægges, men til gengæld opstår nye ruter.

Det kan man læse i et oplæg, som teknisk udvalg under Vejle Byråd skal tage stilling til.

Oplægget omfatter i alt 15 busruter. Fem af ruterne foreslås nedlagt. Det drejer sig om linjerne 3, 7, 9A, 12 og 16.

Det betyder en del ændringer. Blandt andet på Søndermarken, hvor planen er, at busrute 7 til Pedersholms Allé helt droppes, men erstattes af rute 207/210 - det er altså rutebilerne fra henholdsvis Kolding og Egtved, der skal svinge ind over Søndermarken.

Busrute 6 gennem Uhrhøj vil ligeledes helt vil forsvinde. Til gengæld vil en ny rute opstå - den skal køre via Trædballe op ad den nye vej til Planetbyen ... når den ellers engang kan tages i brug efter mudderskreddene.

Samtidig vil rute 211 til Jelling og Give få ny rute via Uhrhøj.

Bor man på Grundet, vil man miste bybusrute 3, men den vil blive erstattet af, at rute 11 - som kører mellem trafikcentret og Exxit 59 - skal køre forbi Grundet. Dog kun fire gange morgen og fire gange eftermiddag.

Bevare og styrke

Når man fra kommunal side ønsker at ændre på den kollektive trafik, skyldes det blandt andet, at færre og færre tager bussen. Til gengæld stiger udgifterne til blandt andet brændstof.

- Hele gentænkningen af den kollektive trafik handler om at bevare og styrke den. Blandt andet ved at kigge på, hvor passagererne er, og ved at indføre nogle busruter, der har en mere enkel rute og dermed væsentlig kortere rejsetid. Samtidig er vi også nødt til at agere økonomisk i en virkelighed, hvor busdriften på den ene side er blevet dyrere, og passagertallet på den anden side er faldet, siger Gerda Haastrup Jørgensen (V), formand for teknisk udvalg i en pressemeddelelse.

Og hun uddyber:

- Ved at omlægge ruter og gentænke køreplanerne håber vi, at vi kan få flere passagerer i bussen i stedet for i bilerne. Det er jo en del af det nye grønne visionstillæg til kommunens mobilitetsplan, at vi skal forsøge at få færre biler ind i byerne og flere til at tage den kollektive trafik eller cykle. I løbet af foråret har udvalget og embedsværket holdt flere møder med lokalområderne. Der er blevet lyttet til forslag og indsigelser, ligesom der er blevet lavet målinger på antal passagerer, så teknisk udvalg kan træffe beslutning på det bedst mulige grundlag.

Får tilført millioner

Busdriften har ellers ved det netop vedtagne budgetforlig fået tilført ekstra 8,1 millioner kroner. Men det betyder ikke, at man fra kommunal side ønsker at lade tingene forblive, som de er.

- Vi nulstiller ikke planerne. De ekstra midler er med til at udfylde et hul, men vi skal stadig spare. Og her mener vi, at det, at gentækningen er den bedste måde at sørge for, at økonomien fremadrettet hænger bedre sammen, siger Gerda Haastrup Jørgensen.

Forslaget fra teknisk udvalg er sendt i offentlig høring, og man kan deltage i debatten på Borgerlab frem til 18. oktober 2023.

Herefter skal sagen igen behandles og godkendes i teknisk udvalg på det sidste møde i år.

Busrute

Workshop den 8. maj 2023 om gentænkning af den kollektive trafik

Vejle Kommune skal gentænke den kollektiv trafik. Teknisk udvalg ønsker at inddrage borgerne i denne proces. Derfor inviteres alle lokalråd til at deltage i en workshop

Mandag den 8. maj kl. 17 – 19.30 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten

Vi serverer en let aftensmad.

Tilmelding skal ske til Pia Gulddahl Møller på piagm@vejle.dk senest den 3. maj af hensyn til forplejning

Venlig hilsen

Gerda Haastrup Jørgensen

Formand for Teknisk udvalg.

Overskriften på mødet var

"At gentænke den kollektive trafik og det skal vi have hjælp til"

Der er samme økonomi som hidtil, men med stigende priser, så gør det ondt.

De har et ønske om at samtænke bybusser, lokalruter(skolebusser) og Sydtrafik´s busnet bedre end nu.

Fra kommunen blev der fremlagt en plan med forslag til nye ruter, som dels er tænkt ud fra antal brugere i dag, dels ud fra at der må være 600 m fra bopælen til nærmeste busholdeplads.

Vores bus tænkes fjernet, der er kun 4-6 personer pr dag der benytter den nu. Derimod tænker de at lægge en rute ned ad Grundet Bygade og ud ad Sivevejen og fjerne den, der går ad Moldevej.

De arbejder med en større tilgang til brug af Flex trafik, dog ikke ned til bymidten, for at det ikke skal få for meget karakter af en billig taxa rute.

Vi fra forsamlingen kom med mange alternative forslag, og forsøgte at overbevise dem om, at hvis et kvarter lige nu er et sted, hvor få tager bussen, vil det hurtigt kunne ændres sig, når folk blive ældre og7eller deres børn bliver det.

Jeg talte meget med en af politikerne om den megen trafik dels på By gaden, dels på Sivevejen, og det er de opmærksomme på, sagde han.

Jeg påtalte den manglende forbindelse til Ringvejen. De vidste, det var problematisk, men ikke løsning lige her og nu.

Den 23. 6. skal der være udvalgsmøde, hvor der skal ligge et forslag, der skal gå videre til budgetforhandlingerne.

Jeg forsøgt som sagt at snakke for min søde moster, om alderssammensætning osv., men jeg tror ikke det vakte genklang.

Jeg opfordrede til at der oftere kom politikontrol ved sidevejen, så der ikke kører så mange lastbiler igennem.

Vi får se, om de tager noget af alt det, der kom frem, med videre.

Hilsen fra

Kirsten

Ps Det var faktisk en sjov oplevelse. J