Galaksen

Galaksen består af to 0-4 års huse, et storbørnsgruppe hus og et multihus


Vores børn er inddelt i grupper kaldet Mini, Midi og Maxi.


Mini-grupper er børn i alderen ca. 0 - 2,8 år.

Midi-grupper er børn i alderen ca. 2,8 – 4 år.

Maxi-grupper er børn i alderen ca. 4 – 6 år.


I Galaksen arbejder vi med den trygge og meningsfulde overgange. Overgange betyder forandringer, hvor både barnets identitet, relationer og fysiske rammer ændres på en gang.

Vores overgangsarbejde bygger på:

  • Tryghed – i form af forudsigelighed, genkendelighed og forberedelse til det nye som kommer.
  • Mestring – i den forståelse, at møde barnet hvor det er, for at have de bedste forudsætninger for trivsel, udvikling og læring.
  • Deltagelse – hvor barnets er aktiv deltager i egen overgang.

Det er et bevidst fagligt valg, at arbejde med de aldersmæssige gruppeinddelinger som vi gør i Galaksen. Vi vægter, at et barns parathed til at flytte fra Mini til Midi og igen fra Midi til Maxi ikke bunder i en bestemt alder. Men at overgange tager afsæt i en faglig pædagogisk vurdering om barnets parathed, at barnet overgang sker sammen med gode venner og gennem en samarbejde med forældrene.