Udviklingsplan Nørremarken2023

Allonge til Udviklingsplanen for Finlandsparken

Navn på boligområdet: Afd. 29, Finlandsparken, AAB Vejle

Navn: Michael Petterson, Direktør

E-mail: Mpt@aabvejle.dk

Telefon: 51298741

Ansvarlige kontaktperson(er) i kommunen:

Navn: Niels Ågesen, Kommunaldirektør

E-mail: ninag@vejle.dk

Telefon: 2045 2533

Navn: Julie Halkier Nilsson, Chef, Politik, Analyse & Kommunikation

E-mail: jueni@vejle.dk Telefon: 2018 9157

0. Indhold og indledende bemærkninger

Vejle Kommune har ifølge aftale med Social- og Boligstyrelsen den 26. januar 2023 udarbejdet en justeret allonge til Udviklingsplanen for Finlandsparken jf. Vejle Kommunes ønske om at justere grebene for omdannelse af Finlandsparkens sydlige etaper og udmøntning af det resterende fortætningsbehov på i alt 129 boligenheder.

Nærværende dokument består af 4 dele, der beskriver:

· De seneste års udvikling i Finlandsparken (Parallelsamfundskriterierne)

· Kort status på realisering af Udviklingsplanen (jf. styrelsens skabelon for årlig afrapportering af udviklingsplaner),

· Allonge til Udviklingsplanen med begrundet forslag til justering af grebene for omdannelse af Finlandsparkens sydlige etaper.

· Milepæle og oversigt over nedbringelsesredskaber (jf. styrelsens skabelon for årlig afrapportering af udviklingsplaner).