Hjertezone

 

Det skal være trygt at cykle og gå i skole. Derfor etablerer Vejle Kommune i samarbejde med NOVAskolen, en hjertezone, der fra 2. april og frem til sommerferien skal mindske biltrafikken omkring NOVAskolen – til glæde for børn og forældre. Sydøstjyllands Politi og Grundet Lokalråd støtter op om forsøget.

Engang gik eller cyklede flere børn i skole. Og det må de meget gerne igen. Det er baggrunden for hjertezonen på NOVAskolen, der fra 2. april skal give mere plads til børnene.

Hjertezonen er et område omkring skolen, hvor det ikke ønskes at forældre færdes i bil. Det skal skabe en mere sikker skolevej og dermed motivere flere børn og unge til at gå eller cykle i skole.

Indkørselsforbud på Moldevej og Grundet Sivevej

Hjertezonen betyder, at der indføres indkørselsforbud på Moldevej (foran skolen) og Grundet Sivevej fra 7.30-8.15 på alle hverdagsmorgener. Beboer-, bus og arbejdskørsel undtages fra indkørselsforbuddet på Moldevej, og det vil også være muligt via Moldevej at aflevere børn i bil til Børnehuset Lillebjørn.