N10 Aktivitetshus

Nørremarkscenteret - et moderniseret bycentrum for et samlet Nørremarken

Nørremarkscenteret har potentialet til at blive et fornyet bycentrum for et samlet Nørremarken og er allerede i dag det foretrukne handelssted med de to dagligvareforretninger Lidl og Netto i den sydlige del samt mindre handelsdrivende i nord. Centeret fremstår i dag nedslidt og vil med greb som nedrivning, facadebearbejdning samt opgradering af udearealer kunne løftes til et attraktivt område for ophold, fritidsaktiviteter og handel. Vejle Kommune oplever i den forbindelse en meget stor interesse fra Nørremarkens institutioner, foreninger og borgere, men også fra erhvervsliv på- og uden for Nørremarken, ift. at få centeret løftet og aktiveret, herunder en stor velvillighed til at bidrage og engagere sig i området.

'Delehuset' NC 1 (nr. 10)

Vejle Kommune har med udgangspunkt i den centralt beliggende bygning Nørremark Center 10 med start i 2022 faciliteret rammerne om et fælles borgerhus på i alt 1200 m2 med en række kommunale aktiviteter, foreningsaktiviteter og

nonprofitorganisationer, der i dag skaber et nyt liv i centerområdet og hvor det er muligt for foreninger på hele Nørremarken og for kommunens forvaltninger at booke lokaler. 

I dag huser NC10 bl.a.

  • Den boligsociale helhedsplan (7 medarbejdere)
  • Bibliotek – for børn og voksne
  • Kreative værksteder med løbende aktiviteter.
  • Mødelokaler og sal til booking af foreninger, borgere og kommune.
  • Medio 2023 forventes åbning af kommunal sundhedsklinik.

Huset er åbent hver dag og benyttes foruden de faste aktiviteter til bl.a. foredrag, valgdebatter, jobmesser, fremskudte læseforløb, teater, krea-workshops, Banko, juletræsfest og Eid-fest, søndagscafé, der drives af både kommunale aktører, frivillige og foreninger. Huset har en bred appel, og mange borgere investerer tid og kræfter i husets aktiviteter. Eksempelvis deltog over 350 børn og unge i læsearrangementer i uge 5 2023, mens flere end 200 deltog i jobcenterets jobmesse tidligere på året.

Nr. 14-18

Vejle Kommune har i 2021 foretaget indvendig renovering af lejemålene 14-18 og oplever allerede i dag en løbende interesse fra mindre erhvervsdrivende, der ønsker at leje sig ind i centeret – særligt inden for serviceerhverv og detailhandel. Denne interesse forventes kun at stige, når centeret har undergået den planlagte omdannelse.