Nørremarkshallen

Nørremarkshallen

Forslag til delprojekter

Indvendige møde/cafefaciliteter •Mindre udendørsfaciliteter herunder bord/bænke og aktivitetsredskaber •Ankomstområde/torvet + ansigtsløft af hallen/ forskønnelse •Det grønne loop/stiforbindelserne •Multibane/læringsrum •P-plads udvidelse •Depotplads/tribune (evt. udvidelse).

Arbejdsgruppe

Freddy Chr. Olsen, Grundet Lokalråd

John Risberg, Novaskolen

Torben Nielsen, Nørremarkens Forenede Sportsklubber (NFS)

Birgitte Nikolajsen, Lille Grundet

Camilla Mortensen, Bofællesskabet Grundet Bygade

Lene Pedersen, Lille Grundet/boligforeningen på Kløvermarken

Ulla Varneskov, Kultur og Sundhed

Camilla Jørgensen, Teknik og Miljø

Linda Johnsen, Kultur og Sundhed