Absalons   Fælleshus  København

Studietur til København

                                    For arbejdsgruppen Nørremarks Hallen