Sundhedsskoven

Vejle: I Vejle Kommune spirer landets største sundhedsskov, Store Grundet Skov, frem - godt hjulpet på vej af et stærkt og ihærdigt tværfagligt samarbejde og donationer fra fonde.

Forleden var TrygFonden og Friluftsrådet på besøg i kommunens nye skovområde for at donere penge til faciliteter, som understøtter aktiviteter, der kalder på stilhed og mental ro.

Styrker det gode liv

Da vi købte Store Grundet Skov, var det for at skabe endnu bedre rammer for det gode liv i Vejle Kommune. Vi har masser af skønne naturområder, hvor vi kan være fysisk aktive, men vi oplever også et øget besøgstal de steder. Det gode liv handler jo i lige så høj grad om stilhed, mental ro og fordybelse. Det skaber vi plads til i vores nye skovområde, der samtidig bliver Danmarks største sundhedsskov, sagde borgmester Jens Ejner Christensen (V).

TrygFonden har doneret to millioner kroner til sundhedsskoven som led i fondens samlede arbejde med at styrke danskernes mentale sundhed og hjælpe udsatte grupper.

Donationer i millionklassen blev forleden overdraget til Danmarks største sundhedsskov, der spirer frem i Store Grundet Skov.

Vejle: I Vejle Kommune spirer landets største sundhedsskov, Store Grundet Skov, frem - godt hjulpet på vej af et stærkt og ihærdigt tværfagligt samarbejde og donationer fra fonde.

Forleden var TrygFonden og Friluftsrådet på besøg i kommunens nye skovområde for at donere penge til faciliteter, som understøtter aktiviteter, der kalder på stilhed og mental ro.

Styrker det gode liv

- Da vi købte Store Grundet Skov, var det for at skabe endnu bedre rammer for det gode liv i Vejle Kommune. Vi har masser af skønne naturområder, hvor vi kan være fysisk aktive, men vi oplever også et øget besøgstal de steder. Det gode liv handler jo i lige så høj grad om stilhed, mental ro og fordybelse. Det skaber vi plads til i vores nye skovområde, der samtidig bliver Danmarks største sundhedsskov, sagde borgmester Jens Ejner Christensen (V).

TrygFonden har doneret to millioner kroner til sundhedsskoven som led i fondens samlede arbejde med at styrke danskernes mentale sundhed og hjælpe udsatte grupper.

Kan hjælpe til bedre trivsel

- Vejle Kommunes ønske om at bruge naturen til mental træning og på den måde hjælpe syge borgere til bedre sundhed og trivsel stemmer godt overens med TrygFondens strategi på området. Alle borgere, også syge og udsatte, har brug for afbræk i hverdagen, og med Store Grundets sundhedsskov kan alle få et sted til både refleksion og stille motion, siger Henrik Bruhn, repræsentant i TrygFondens regionale råd i Region Syddanmark i en pressemeddelelse:

- Skoven bliver et frirum for alle, og den vil være ideel at søge til, uanset om det er fordybelse og stilhed eller bevægelse og motion, man har brug for. Vi er derfor glade for at støtte projektet og glæder os til at se sundhedsskoven i brug. Forhåbentlig vil den kunne hjælpe mange mennesker til bedre trivsel.

Vejle er foregangskommune

Friluftsrådet og 15. Juni Fonden bidrager også økonomisk til udvikling af sundhedsskoven.

Sundhedsskoven er et tilbud til alle os i Vejle Kommune, der trænger til ro og tid til nærvær.

- Naturen kan noget helt særligt i forbindelse med mental sundhed. Med projektet viser Vejle, hvordan man kan udvikle et bynært skovområde, så det skaber rum til ro og fordybelse, og hvordan det kan bruges i kommunens sundhedsindsatser, siger Torbjørn Eriksen, vicedirektør i Friluftsrådet i pressemeddelelsen.

Han fremhæver, at Vejle Kommune som en af fokuskommunerne i Friluftsrådets projekt Sund i Naturen, er foregangskommune i forhold til, hvordan kommuner kan bruge naturen til at fremme sundhed.

Ud over de eksterne de eksterne donationer til sundhedsskoven har Vejle Byråds økonomiudvalg og natur- og miljøudvalget tilsammen bevilliget 1,4 millioner kroner til udviklingen af skoven.

Skoven er både beregnet til patienter i behandlingsforløb og til øvrige besøgende og vil være et supplement til kommunens øvrige bynære skove, der primært har faciliteter til fysisk udfoldelse og leg.

Sundhedsskoven indrettes blandt andet med sidde- og bålpladser til at komme ned i tempo - til bare at opleve naturen og være i nuet.

Rundt om den nye sundhedsskov

Store Grundet Skov på godt 63 hektarer ligger lige nord for Vejle Sygehus. Det overordnede mål med sundhedsskoven er at understøtte visionen om, at Vejle skal være et godt sted at bo og leve. Projektet er udviklet i et samarbejde mellem:

 • Teknik & Miljø, Vejle Kommune
 • Center for Social Rehabilitering, Vejle Kommune
 • Center for Specialundervisning for Unge og Voksne, Vejle Kommune
 • Kræftpatienternes Hus Vejle, Region Syddanmark
 • Psykiatrisk afdeling, Vejle Sygehus, Region Syddanmark
 • Boligsocial Helhedsplan i Vejle
 • Sind Vejle
 • Sommerfuglebevægelsen
 • Sundhedscenter Vejle, Vejle Kommune

Invitation til Nabomøde

om status for udvikling af Store Grundet Sundhedsskov

Vejle Kommune vil gerne fortælle naboer og interesserede om status for udvikling af Store Grundet Sundhedsskov på et møde mandag d.

30. september kl. 17.30. Mødested: Psykiatrisk afdelings hovedindgang (Nordbanen 5).

Inden mødet vil det være muligt at komme med ud i skoven og se de faciliteter, som vi er ved at anlægge i skoven.

Turen i skoven starter kl. 17.00 ved krydset mellem Troldestien og St. Grundet Skovvej. (Se den røde ring på kortet). Hvis du er i tvivl om mødestedet, er du velkommen til at følges med os. Vi går fra Psykiatrisk Afdelings hovedindgang kl. 16.45.

Fra kl. 17.30-19.00 fortsætter mødet på Psykiatrisk Afdeling. Her vil vi fortælle om:

 • Status for udvikling af sundhedsskoven
 • Planer og proces for udvikling af faciliteter i skoven.
 • Kommunikation og samarbejde

Herefter bliver der tid til spørgsmål og kommentarer.

For at besvare spørgsmål fra sidste borgermøde om patienters brug af skoven deltager oversygeplejeske Peter Jezek fra Psykiatrisk Afdeling.

Denne invitation er sendt til lokalråd og borgere, som har meldt tilbage, at de er interesserede i løbende information om Store Grundet Skov. Har I kendskab til borgere, som ikke har modtaget invitation, men er interesserede i at deltage, er disse velkomne.


Tilmelding til mødet bedes sendes til Johanne Hardervig på mail: johkh@vejle.dk senest den 26. september.

Med venlig hilsen Johanne Hardervig

Natur & Friluftsliv, Vejle Kommune.


Mødested kl. 17 ved den røde cirkel, der er krydset mellem Troldestien og St. Grundet Skovvej (markeret med blå).