Velkommen til Grundet Lokalråds hjemmeside

Vi vil på vor hjemmeside løbende holde jer informeret om hvad der sker i vort dækningsområde, her på hjemmesiden kan du finde informationer om lokalrådet, vedtægter, referater m.m. samt info om igangværende sager og projekter.

 


 


 

Oversigt over de informationer du kan finde på vor hjemmeside

13-Oktober-2018

Link til nedenståend klik på overskrift

13-Oktober-2018

Organisation

Kontakt lokalrådet- Lokalrådet- Arbejdsgrupper- Forretningsorden- Vedtægter- Samarbejdsaftale- Vejle Kommunes udvalg- Udvikling 2018-2021

13-Oktober-2018

Information

Link til igangværende sager- Info lokalråd- Info Vejle Kommune- Lokalplaner- Kommuneplan

13-Oktober-2018

Sagsbehandling

Oversigt over igangværende sager

13-Oktober-2018

Møder

Lokalrådsmøder- Medlems møder- Årsmøder Kommune

09-Marts-2019

Foto

Foto fra projekter/aktiviteter

13-Oktober-2018

Link hjemmesider

Link til relevante hjemmesider

Lokalråd og aktive borgere

I Vejle Kommune er vi sammen om at skabe levende lokalsamfund.

Der er  29 aktive lokalråd i Vejle Kommune. De dækker både landsbyer, centerbyer og dele af Vejle by.

Lokalrådene er selvstændige foreninger, der har til fælles, at de er aktiv medspillere og en indgang til lokalområdet. Lokalråd med en samarbejdsaftale har fx høringsret i forhold til tiltag som væsentligt påvirker området. 

Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati har ansvaret for kommunens samarbejde med lokalrådene. 

Aktive borgere kan søge udvalgets puljer, som støtter lokale projekter. 

 

Lokalrådets opgaver

Det er lokalrådets formål at virke for områdets særlige interesser, som dialogpartner mellem offentlige myndigheder samt andre instanser og borgerne i området, samt at skabe det bredest mulige samarbejde om løsning af lokale opgaver.

 Lokalrådet skal fremme udvikling af området, så der opnås en god balance mellem boliger, skole/institutioner og rekreative arealer og andre faciliteter der kan understøtte lokalområdet. 

Lokalrådet har til formål at tage ønsker og problemer op af almen karakter, rejst af en eller flere borgere eller foreninger i området. 

Lokalrådet skal forsøge at samle området, for derved at skabe muligheder for forskellige fælles arrangementer til glæde for områdets beboere

Lokalrådet indgår samarbejdsaftale med Vejle kommune og har pligt til at overholde de i samarbejdsaftalen gensidige bestemmelser/opgaver for at være berettiget til at modtage kommunalt tilskud.