Velkommen til Grundet Lokalråds hjemmeside

Vi vil på vor hjemmeside løbende holde jer informeret om hvad der sker i vort dækningsområde, her på hjemmesiden kan du finde informationer om lokalrådet, vedtægter, referater m.m. samt info om igangværende sager og projekter.

 


 

LILLE GRUNDET HAR NATURSKØN BELIGGENHED TÆT PÅ BYEN

 

Grundet er en populær bydel i Vejle, her er naturskønt men stadig med kort afstand til byen.  Grundet ligger i det nordøstlige Vejle,afgrænset mod syd af bakkerne ned mod byen, mod vest af den smukke Grejsdal, mod nord af Store Grundet og mod øst af Horsenvej.

Et naturskønt område i kort afstand til fx den fredede kløft Grejsdalen samt Grejs Å. Samt store friarealer mellem husene, samtidig har Lille Grundet bl.a. skole, indkøb og fitness, og via stisystem kan du gå eller cykle de 3 km til Vejle centrum.

FLERE INDKØBSMULIGHEDER

I nærområdet ligger fx Nørremarkscenteret med bl.a. Netto, Lidl, pizzeria m.m. og 3 km herfra ligger Bilka og flere indkøbsmuligheder.

FAMILIEVENLIGT OMRÅDE

Lille Grundet har alt for familier med børn og unge, området er forbundet med cykelstier mellem de mange grønne friarealer. Her er både Novaskolen og Lukas-Skolen, og der er også flere daginstitutioner i området. 
De større børn kan på et kvarters cykeltur nå fra Lille Grundet til bl.a. Rødkilde Gymnasium og Syddansk erhvervsskole, og der er også masser at give sig til i fritiden med fx Vejle Boldklub, Taekwondo Klub og Gorilla Park i cykelafstand.

LOKALE FORENINGER 

I de enkelte lokalplanområder er der etableret Grundejerforeninger som varetager drift og vedligeholdelse inden for eget område. Grundejerforeningerne har etableret en velfungerende Antenneforening med det formål at sikre medlemmerne de bedst mulige priser på TV og Internet, det skal dog bemærkes at de nye projekter på Kobbelvænget (rækkehuse/lejligheder Birch Ejendomme) og Bakkebyer (rækkehuse/udlejning Niels Skov) ikke har ønsket at yde den service at give kommende beboer/lejere mulighed for at tilslutte sig Grundet Antenneforening og derved få adgang til landets billigste tv-priser.

GODE TRANSPORTFORBINDELSER

Fra Lille Grundet har du kun få minutters kørsel til motorvejen, og på en halv time når du arbejdspladser i både Horsens, Kolding, Fredericia og Billund. 

 


 

 

 

Lokalråd og aktive borgere

I Vejle Kommune er vi sammen om at skabe levende lokalsamfund.

Der er  29 aktive lokalråd i Vejle Kommune. De dækker både landsbyer, centerbyer og dele af Vejle by.

Lokalrådene er selvstændige foreninger, der har til fælles, at de er aktiv medspillere og en indgang til lokalområdet. Lokalråd med en samarbejdsaftale har fx høringsret i forhold til tiltag som væsentligt påvirker området. 

Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati har ansvaret for kommunens samarbejde med lokalrådene. 

Aktive borgere kan søge udvalgets puljer, som støtter lokale projekter. 

 

Lokalrådets opgaver

Det er lokalrådets formål at virke for områdets særlige interesser, som dialogpartner mellem offentlige myndigheder samt andre instanser og borgerne i området, samt at skabe det bredest mulige samarbejde om løsning af lokale opgaver.

 Lokalrådet skal fremme udvikling af området, så der opnås en god balance mellem boliger, skole/institutioner og rekreative arealer og andre faciliteter der kan understøtte lokalområdet. 

Lokalrådet har til formål at tage ønsker og problemer op af almen karakter, rejst af en eller flere borgere eller foreninger i området. 

Lokalrådet skal forsøge at samle området, for derved at skabe muligheder for forskellige fælles arrangementer til glæde for områdets beboere

Lokalrådet indgår samarbejdsaftale med Vejle kommune og har pligt til at overholde de i samarbejdsaftalen gensidige bestemmelser/opgaver for at være berettiget til at modtage kommunalt tilskud.