Besøg i Vejle af EU-gruppen 22/8 - 28/8

Se vedhæftet6 PDF fil vedr. besøg i vejle

programgardeniser-2022 første udkast

GARDENISER PLUS KURSUS I EU

GARDENISER PLUS KURSUS I WIEN  21. - 27. JUNI 2022 - RAPPORT

Grundet Lokalråd representerer danmark i projektet

Vi besøgte Wien en uge for at studere, hvordan de arbejder med at skabe grønne rum i forbindelse med boligområder og mere institutionsprægede haver. Hovedvægten var alle steder på at dyrke grøntsager til eget brug for dem, der var medlemmer af haverne. Der var et stort socialt aspekt i haverne, der fungerede som samlingssteder for beboerne i områderne. Der var også tænkt på at få gjort haverne spændende for børn. Vi var syv udenlandske deltagere fra Danmark, Sverige, Skotland og Polen. Vi mødte utrolig stor gæstfrihed og stor interesse for at vise deres haver frem. Det var de fleste steder besøg fra kl. 10 om formiddagen til kl. 20 om aftenen. Så der var rigtig god tid til at fornemme stemningen i haverne. Vi besøgte fem forskellige haver, hvoraf den ene to gange med et afslutningsparty. Vi har samlet vores indtryk i denne rapport.    

Gardeniser Wien 2022 - Birger og Henrik final - HS 1.8.2022