2022 Fitness-sti

Med henblik på at bidrage til det lokale fællesskab, skabe en fælles aktivitet på tværs af grundejerforeningerne, de lokale sportsklubber samt områdets skoler og institutioner ønskes etablering af en fælles fitness-sti.

Da det er vores ønske at fremme muligheden for motion og et aktivt fritidsliv for mange i lokalområdet, er det Grundet Lokalråds ønske, at der etableres 4 udendørs fitness-stationer med hver 3 redskaber på en 5 km lang sti, der både går gennem Grundet-området samt langs skoven ned mod Grejsdalsområdet, se vedlagte tegning.

Stien vil være offentlig tilgængelig og kunne anvendes af alle, herunder skoler og andre institutioner i området, og den vil have en naturlig sammenhæng med Store Grundet Sundhedsskov, Nørremarkshallen og de tilførende fodboldbaner samt skoler mv. i området.

Forslaget har været drøftet med alle grundejerfoeninger der alle bakker op om forslaget

med undtagelse af Korntoftens Grundejerforening der heller ikke ønsker at der placeres fitness-redskaber inden for grundejerforeningens område.

Det er en forudsætning at vi opnår tilskud fra Vejle Kommunes udviklingspulje.

 

Forslag til fitness-sti Grundet-området