Fjernelse af beplantningsbælte Grundet Ringvej

"Det kan de umuligt have fået lov til." Det var tidligere stadsarkitekt Henrik Stjernholms første tanke, da han opdagede, at Salling Group var i færd med at fælde et plantebælte foran sit lager. Nu skal kommunen rejse nye træer.

Henrik opdagede, at Salling Group fældede en stribe træer: Nu havner de røde ører og regningen på 125.000 kroner hos kommunen

Træerne er forsvundet langs Grundet Ringvej, men nu går kommunen ind og planter både buske og træer. Foto: Torben Juhler

"Det kan de umuligt have fået lov til." Det var tidligere stadsarkitekt Henrik Stjernholms første tanke, da han opdagede, at Salling Group var i færd med at fælde et plantebælte foran sit lager. Nu skal kommunen rejse nye træer.

09 dec. 2021 kl. 05:16

Torben Juhler toju@vafo.dk

 

Nørremarken: 125.000 kroner.

Så mange af skatteydernes penge skal Vejle Kommune betale, fordi Salling Group har fældet en stribe træer langs Grundet Ringvej.

Sagen er den, at en eller flere ansatte i teknisk forvaltning formentlig sidder med røde ører, fordi Salling Group fik kommunal tilladelse til at fælde træerne i forbindelse med dagligvaregigantens udvidelse af det eksisterende lager på Englandsvej 2.

 

Salling Group - der står bag Netto, Føtex og Bilka - ville kun udvide lageret, hvis selskabet fik mulighed for at udvide kørselsarealet og fjerne plantebæltet ud mod Grundet Ringvej.

Derfor spurgte dagligvarekoncernen om lov til at fælde træerne og flytte trådhegnet ud til skel, hvilket forvaltningen gav tilladelse til.

 

Hvad har de lige gang i?

Men man havde ikke taget Grundet Lokalråd og en tidligere kollega med i ligningen.

Herfra kom formand Henrik Stjernholm en dag kørende forbi lageret, og han havde med det samme en fornemmelse af, at tingene ikke var, som de skulle være.

 

 

 

 

I modsætning til forvaltningen var lokalrådsformanden vågen, og som tidligere stadsarkitekt i Vejle Kommune kunne han huske indholdet af områdets lokalplan.

- Jeg kom kørende forbi og så, at de var ved at fælde det hele, og jeg tænkte: Hvad fa'en er det lige, de har gang i? Det kan de umuligt have fået lov til. Det skal stoppes, fortæller Henrik Stjernholm.

 

Har pligt til at gøre lovligt

Han henvendte sig derfor til Salling Group og siden til Vejle Kommune, som til lokalrådsformanden store overraskelse havde givet tilladelsen, men uden at udstede den nødvendige dispensation til at fjerne plantebæltet.

Derfor klagede lokalrådet til kommunen, og det var først på dette tidspunkt, at forvaltningen blev opmærksom på fejlen.

Situationen er nu, at udvidelsen af lageret er opført. Beplantningsbæltet er fjernet, det belagte køreareal er udvidet, og der er opsat et nyt trådhegn langs skel.

Derfor var træfældning helt afgørende

  • Salling Group ønskede at udvide lageret på Englandsvej. Planen var afhængig af, at dagligvarekoncernen fik mulighed for at udvide kørselsarealet langs lagerbygningen, og det krævede, at selskabet samtidig fik lov til at fjerne plantebæltet ud mod Grundet Ringvej.
  • Før udvidelsen af den nye bygning ankom lastbilerne fra Englandsvej og kørte ud i den anden ende af grunden på Dofovej, men for at få plads til den nye bygning var det nødvendigt at nedlægge udkørslen til Dofovej.
  • Derfor skal lastbilerne have plads til at vende inde på grunden for at komme både ind og ud af Englandsvej, og det var der ikke plads til med den tidligere placering af trådhegn og beplantningsbælte.
  • Det er årsagen til, at Vejles Kommunes tilladelse var afgørende for Salling Groups beslutning om at udvide lageret på Nørremarken.

 

Men lokalplanen kræver, at der skal være et fem meter bredt beplantningsbælte inde på erhvervsgrundene nord for Grundet Ringvej.

Selvom forvaltningen ved en fejl har givet Salling Group tilladelse til at fjerne beplantningsbæltet, er der ikke kørt den krævede dispensationsproces. Derfor er der formelt tale om et ulovligt forhold, kommunen som planmyndighed nu har pligt til at få lovliggjort.

 

 

Det vil være for drastisk

Det skulle teknisk udvalg tage stilling til på et møde i sidste uge, men her var der ikke stemning for at lovliggøre forholdet ved at forlange, at Salling flytter trådhegnet tilbage, fjerner belægningen og retablerer beplantningsbæltet.

 

Jeg kom kørende forbi og så, at de var ved at fælde det hele, og jeg tænkte: Hvad fa'en er det lige, de har gang i?

 

 

HENRIK STJERNHOLM, FORMAND FOR GRUNDET LOKALRÅD

- Det ville være for drastisk. Det betyder ret meget for Salling, at de kan få deres infrastruktur til at fungere, og det vil være noget af et indgreb, hvis de skulle retablere det hele, siger formanden for teknisk udvalg, Gerda Haastrup Jørgensen (V).

Forvaltningen havde i stedet foreslået, at man giver dispensationen på den betingelse, at der etableres en ny afskærmende beplantning foran trådhegnet på det offentlige areal, hvor der i dag er en cirka seks meter bred græsrabat.

 

 

 

 

2/3

Salling Group har nu opført udvidelsen af lageret på Englandsvej, og den nye del ligger, hvor udkørslen til Dofovej tidligere gik. Den udkørsel er derfor nedlagt nu, og det kræver en større vendeplads på Sallings areal. Foto: Torben Juhler

Her har politikerne nu nikket ja til at plante et hasselnøddehegn bagest langs trådhegnet, og det suppleres med en række nye egetræer ud mod Grundet Ringvej. For kommunens egen regning.

 

De skal ikke lide under fejlen

 

Hvorfor er det rimeligt, at kommunen betaler regningen for de nye træer og buske?

- Vi mener ikke, at de (Salling Group, red.) skal lide under, at vi har begået en fejl. Vi har vel en forpligtelse til at læse lokalplanen, og nu får vi et resultat, som er bedre, for de nye træer og buske vil højne det en anelse, siger udvalgsformanden.

 

3/3

Henrik Stjernholm er tidligere stadsarkitekt i Vejle Kommune - han er i dag selvstændig og samtidig formand for Grundet Lokalråd. Arkivfoto: Michael Svenningsen

Grundet Lokalråd er tilfreds med løsningen, selvom Henrik Stjernholm gerne havde set, at der blev plantet noget større træer, end tilfældet bliver. Og så har den tidligere stadsarkitekt en fornemmelse af, at Salling Group er sluppet meget billigt.

- Jeg tror sådan set ikke, at de har gjort det bevidst. Men jeg har fået aktindsigt i handelsvilkårene, da Dansk Supermarked (Salling Group i dag, red.) købte grunden i 1985. Her fremgår det, at de skal etablere og vedligeholde et plantebælte fem meter inde på egen grund. Så de kunne jo selv have kigget i de vilkår, siger Henrik Stjernholm.

 

 

 

 

Slipper for at købe jord

Træerne plantes nu på kommunal jord, hvor kommunen selv skal passe plantebæltet, og lokalrådsformanden vurderer, at Salling Group med kommunens løsning sparer en pæn sum penge.

- Hvis kommunen holdt fast i, at træerne skulle plantes på virksomhedens grund, skulle Salling Group købe de godt 1000 kvadratmeter langs Grundet Ringvej, hvor træerne nu plantes. Det ville koste mellem 200.000 og 300.000 kroner, så jeg synes Salling Group kommer for let ud af den, siger Henrik Stjernholm.

Hos Salling Group har man ingen kommentarer til sagen, ud over at man udtrykker tilfredshed med, hvordan den er landet.