2021-11-09 Referat

Referat

 

 

Bydelsgruppen for Nørremarken

Møde i AAB Beboerhuset Finlandsvej den 9. November kl 19-20.30.

Dato 15.11.21

 

 

Deltagere

AAB Vejle: Tine Vibeke Poulsen og Heidi Gru

 

E-mail: ljohn@vejle.dk

 

 

Grundet Lokalråd:  Freddy Chr. Olesen

Østerbo Moldeparken: Adda Johansen, Henning Bechmann, Torben Hjuler

Lejerbo: Eigil Hartung 

Boligsocial Leder Jacob Wiese 

Nova-skolen: Karen Balslev Pedersen, Alida Semilic

Vejle Kommune: Krestine Krogh Thomsen, Tinus Elsig, Camilla Jørgensen, Mette Holm Pedersen, Linda Johnsen Lille Grundet: Charlotte Juul

 

Referent: Linda Johnsen

 

Dagsorden

 

 1. 1.      Velkommen til alle - og bordet rundt i bydelsgruppen 

Kort velkomst fra Vejle kommune og nyt fra foreningerne, lokalråd, skolerne, organisationerne. 

 

 1. 2.      Status og drøftelse af igangværende projekter  
  1. Byg&Leg v/ Tinus
  2. Det grønne Loop og stiforbindelser v/ Camilla
  3. Nørremarkshallen v/ Linda
  4. Nørremarkscenteret v/ Tinus
  5. Spørgsmål/drøftelse af øvrig byudvikling – alle.   

 

 1. 3.      Visning af ny hjemmeside for byudvikling på Nørremarken

 

 1. 4.      Orientering om ny boligsocial helhedsplan v /Krestine

 

 1. 5.      Videre skridt

 

 1. 6.      Evt. 

 

 

Referat 

 

2.a. Byg&Leg v/ Tinus

 

Byg og Leg er sendt i udbud for 2. gang, der er større investordialog. Lukker for bud fredag 12.november. Herefter følger politisk proces. Beslutning tages 15. december.

Pengene skal bl.a. bruges til det nye ”byg og leg” – som kaldes toppen af Nørremarken.     Der er krav til byggeriet om at det skal integreres i det omkringliggende område.            

                                     

Vedr. placering af gederne

 

 

 

 

 

Det er et ønske i området, at dyrene søges genplaceret efter interessenter på 3 matrikler.  

Mellemstore dyr kræver nabohøring, derfor en prøveperiode på cirka 3 måneder.

Vedr. gederne blev på mødet nævnt et større grønt område omme bag ved Moldevej som mulighed. 

 

2.a. Det grønne loop v/ Camilla

Gruppen har mødtes en gang og gået turen og se på mulige forbindelser. Der er set på gamle stiforbindelse og mulig finansiering. Næste trin er at blive mere klar på prioriteringerne. Stier skal også være oplevelser, det er et helt ekstra lag på stierne.

 

2.b Nørremarkshallen v/Linda

Der har været dialog med fonde, der er positive over for ansøgninger til at aktivere udearealerne omkring hallen, men ikke selve udvidelse og eksempelvis facaderenovering. De mange ønsker til Nørremarkshallen og udeområdet er visualiseret på en idéskitse. 

NFS har i samarbejde med Kommunen ansøgt 4 fonde/puljer her i efteråret. Der er ansøgt tilskud til en multibane og cykel/løbehjulsområde og cykelparkering/cykelstation.  Der forventes svar fra fondene inden årets udgang.  

 

Forslag:

-         Parkeringsarealet skal udvides 

-         Spændende hvis det er muligt med fælles aktiviteter, eksempel madlavning i hallen og fællesspisning, eller grill udenfor. 

 

2.c   Nørremarkscenteret v/ Tinus

 

På det lange stræk er der nedsat en fokusgruppe, der skal aktivere borgerne og være ambassadører. På det korte stræk er der fundet penge til Nørremarkscenteret 10, der hvor der var testcenteret. Det skal sættes en smule i stand- også facaden. 

Der skal den Boligsociale helhedsplan med 7 medarbejdere flytter ind.  Centeret åbner dermed op for aktiviteter og som mødested. 

 

2.d  Spørgsmål/drøftelse af øvrig byudvikling – alle.

 

Der har været valgmøde d. 8. 11. 21 her var fokusområder det trafikale/mobiliteten og Byg og Leg. Og ønsket om at penge skal blive i kredsløbet heroppe.

 

Drøftelse af cykelstiforhold:

Der er ikke skolepatrulje ved overgangen til Novaskolen, da bestyrelsen ikke synes at børn skal stå med de problemstillinger. Har henvendt sig til kommunen, men svaret var at der er de chikaner der skal være. 

Der er problemer med biler der parkerer langs sivevejen

Kan der være gåskolevej langs fodboldbanen? Eller en form for adskillelse af vejbanen og gå/cykelsti.

Se nærmere på den adfærd der i området –se på sivevejen igen, nu ved vi hvordan den fungerer.

Problemer med pullert, der ofte går i stykker.

Generelt se på parkeringsforholdene – der skal være flere.

 

 

 

 

Kan Nørremarken være en cykelbydel

Vejle Kommune, Børn og Unge igangsætter en cykelindsats. 

 

 1. 3.       Visning af hjemmesiden www.noerremarken.vejle.dk/. Tjek siden ud og give meget gerne feedback.

 

 1. 4.       Orientering om ny boligsocial helhedsplan v /Krestine

Den nye boligsociale helhedsplan er udvidet med to nye områder Vestbyen og Møllevangen, fokus på en by i social balance. Der vil være fortsat være flest medarbejdere og aktiviteter på Nørremarken.

Og så flytter Jacob Wiese og medarbejderne i den Boligsociale Helhedsplan som nævnt ind i Nørremarkscenteret.

 

 1. 5.       Videre skridt

Næste møde i januar, afholdes på på Novaskolen.

 

 1. 6.       Evt. 

Vær opmærksom på at foreninger kan låne eksempelvis skolekøkken, festsal på Novaskolen.