Beplantningsbælte Salling Group Grundet Ringvej

I forbindeles med Salling Group udbygning af lagerfaciliteter har man i strid med lokalplanen og købsbetingelserne indraget beplantningsbælte og indraget området til parkering så der nu er åben syn ind til lokaliteterne hvilket ikke forskønner vor indfaldsvej til vort boligområde. Vi har på den baggrund gjort indsigelser mod projektet, vor formand har haft en lang drøftelse/sagsbehandling med Vejle Kommune og Salling Group. Vejle kommune har nu erkendt at der er sket fejl i byggetilladelsen, se nedenstående mail.

 

Fra: Henrik Stjernholm [mailto:henrikstjernholm1@gmail.com]
Sendt: 23. november 2021 14:29
Til: 'Lars C. Buksti Plan Byg & Miljø Teknik & Miljø Vejle Kommune' <LACBU@vejle.dk>
Emne: SV: Salling Group

 

Hej Lars

 

Tak for forslaget til beplantning, det er positivt at forvaltningen er indstillet på at rette op på fejlen i byggesagsbehandlingen.

 

Vi har følgende bemærkninger til forslaget, som gerne må indgå i sagen til Teknisk Udvalg.

”Grundet Lokalråd finder det meget beklageligt, at fejl i projektet og godkendelsen af det har ført til, at Salling Group har fjernet et beplantningsbælte mod Grundet Ringvej. Det giver lige nu frit indblik til nogle af de grimmeste erhvervsbygninger i Vejle, herunder de meget store arealer til lastvogne mod Grundet Ringvej. Lokalrådet finder det naturligvis positivt, at virksomheden har succes. Men det er beklageligt, at Salling Group helt ignorerer den bydel, de selv er en del af. Grundet Ringvej er adgangsvej for 1.000 beboere på Grundet. Derfor er det naturligvis vigtigt for os, at vi har en smuk adgang til vores boligområder.

Når skaden nu er sket, så finder vi, at forslaget til beplantningsbælte, som Teknik & Miljø har lavet med et hasselnøddehegn og en række egetræer langs Grundet Ringvej er en god løsning, der også tager hensyn til biodiversitet. Hvis det er muligt at supplere med en stedsegrøn beplantning f.eks. med klatreplanter op ad hegnet, vil beplantningsbæltet virke mere afskærmende også om vinteren. Det kunne også være på dele af strækninger.
Til sidst vil Grundet Lokalråd gerne kvittere for, at Teknik og Miljø er gået positivt ind i sagen for at finde en god løsning, der kan rette op på det fattige visuelle indtryk, som er opstået nu. Vi håber derfor, at det bliver muligt at udføre beplantningen snarest og gerne i denne vinter/forår, så vi igen kan få en mere grøn facade mod Grundet Ringvej om nogle år”.

 

 

Venlig hilsen

Grundet Lokalråd

Henrik Stjernholm, formand

Kløvertoften 12 | 7100 Vejle

2015 4944 | henrikstjernholm1@gmail.com

 

 

Fra: Lars C. Buksti Plan Byg & Miljø Teknik & Miljø Vejle Kommune [mailto:LACBU@vejle.dk]
Sendt: 22. november 2021 20:20
Til: Henrik Stjernholm <henrikstjernholm1@gmail.com>
Emne: SV: Salling Group

 

Hej Henrik

 

Vi har udarbejdet et løsningsforslag til en ny beplantning, som vi vil forelægge TU. Se vedhæftede.

 

Det er en løsning med et hasselnøddehegn, der vokser sig tæt, op til trådhegnet og så en række egetræer foran ud mod vejen. Forslaget er designet, så det evt. på sigt kan fortsættes foran Arla mod øst og SSG mod vest, hvis der er politisk ønske om det.

 

Vi kunne godt tænke os at høre, hvad lokalrådet tænker om forslaget, inden vi forelægger det politisk. Hvad tænker du? Har I brug for at mødes om det, eller kan du/I give bemærkninger ud fra det vedhæftede materiale?

 

 

Venlig hilsen

Lars Buksti

Planchef  ·  Områdechef for Plan, Byg & Miljø
Teknik & Miljø  ·  Kirketorvet 22  ·  7100 Vejle