Nyt fra Grønt Forum - december 2021

Nyt fra Grønt Forum - december 2021

 

 

 

Kære alle,

 

2021 er ved at rinde ud og vi tager et kig tilbage på det sidste halve år i Grønt Forum. Det var været en fornøjelse at få mere gang i aktiviteterne i takt med samfundets genåbning og mærke det store engagement og se de mange inspirerende grønne aktiviteter der er spiret frem.

 

God læsning!

 

 

 

 

 

 

 

Godt gang i borgerprojekterne

 

 

 

 

 

Borgernes Grønne Omstillingspulje

I august modtog vi 7 ansøgninger til anden 2. runde af Borgernes Grønne Omstillingspulje, hvor frivillige foreninger kan søge op til 20.000 kr. til lokale klimaprojekter. I november blev de indkomne ansøgninger behandlet i Udvalget for lokalsamfund og nærdemokrati i Vejle kommune, som valgte at støtte følgende projekter:

  • Naturkorridoren,” Brejning Borgerforening.      
  • ”Mange bække små,” Forældrebestyrelserne i Oasen og Brejning Fritidscenter.
  • ”Grøn omstilling - udskiftning af benzinmotorer med elmotorer,” Sejleklubben Neptun.      
  • ”Skibet snakker klima,” Lokalrådet for Skibet og omegn.
  • ”Bag It Up,” Vestbyens Lokalråd.

Stort tillykke til ansøgerne. Vi glæder os til at følge projekterne i det kommende år.

Du kan læse mere om projekterne og puljen på Grønt Forums hjemmeside.

Deadlines for ansøgningsrunder i 2022: D. 21. marts, d.16. maj, d.1 august, d.26.september.

 

 

 

   
 

Borgernes Klimapulje

I november modtog vi 9 ansøgninger til Borgernes Klimapulje, et initiativ under det afgående Klimaudvalg i Vejle Kommune. I puljen kan man som frivillig forening søge mellem 20.000 - 300.000 kr. til klimaprojekter og -aktiviteter for og af borgerne i Vejle Kommune.

 

Ansøgningerne blev behandlet på klimaudvalgets møde d.7. december, der har sendt ansøgningerne og anbefalinger videre til Økonomiudvalget, som endeligt skal behandle ansøgningerne i januar 2022.  

 

Du kan læse mere om puljen og finde inspiration på Grønt Forums hjemmeside.

 

 

 

 

 

Vandel designer fremtidens klimalandsby

 

 

 

 

 

Vandel løb med titel som Vejle Kommunes klimalandsby og det forpligter. D. 3.oktober var der klimafest i Vandel, hvor over 100 mennesker deltog. Der blev snakket klima og klimaindsatser på de mange stande Vandels udviklingsrådet havde arrangeret sammen med engagerede borgere og lokale virksomheder. Der var også tid til et godt grin med komikeren Michael Schjøt.

 

Eleverne fra Vandel Efterskole fik sig en opgave med at hjælpe med at lave en ressourcekortlægning blandt Vandels beboere, og delte samtidig projektflyers ud og fik en snak om den baselinemåling der samtidig blev lavet af beboernes CO2-udledning. Det kommer til at være et vigtigt grundlag for Vandels klimatiltag og for at få mobiliseret de lokale beboere.

 

Når Vandel Udviklingsråd nu trækker i arbejdstøj sammen med borgerne så er det med udgangspunkt i borgernes ønsker. I første omgang igangsættes disse projekter: Klimahaver på Firehøjeskolen, kampagne omkring affaldshåndtering, en lokal repair cafe, bytte- og delecentral, lån en el-cykel-kampagne, køb mere lokalt og involvering af det lokale erhvervsliv.

 

Følg Vandels klimaaktiviteter på Vandel Udviklingsråds Facebook-side.

 

 

 

 

 

Nyt fra Grønt Forums Sekretariat

 

 

 

 

 

Sommermarked i Økolariet

Sammen med Økolariet, ønsker vi at sætte mere fokus på, hvordan man kan handle og leve mere bæredygtigt og klimavenligt i hverdagen. Derfor afholdte vi d.21. september et sommermarked i Økolariet, som det første arrangement i en række der vil strække sig her over 2022.

 

5 lokale producenter deltog og besøgende kunne i løbet af dagen få sig en snak med producenterne og høre mere om klimaeffekterne ved at handle lokalt. Tak til Ravnsminde, Markedshaven Kastanjely, Blomsterfabrikken, Vejle Biavl og Gartneri Rødmose for at bakke op om arrangementet.

 

Naturens dag blev til Naturens Uge i år

Før sommerferien blev der traditionen tro sendt invitation ud til samtlige medlemsforeninger i Grønt Forum, til skoler og institutioner i B&U, til kulturinstitutioner og Foreningernes Hus Vejle.

 

Det har resulteret i 15 arrangementer, hvor 5 af dem var ture organiseret af Økolariet. Stort tak til alle vores frivillige, der hvert år arrangerer aktiviteter i vores skønne natur.  

 

 

   
 

Brug bøtten, venner-kampagnen

”Brug bøtten, venner” er en kampagne, der har til hensigt at øge bevidstheden om henkastet affald i Vejle kommune blandt de unge. Brug bøtten, venner er blevet til i samarbejde med reklamebureauet Tænketank.

 

Grønt Forum har formidlet kontakten til mange af vores frivillige, der hvert år giver en hånd i Affaldsindsamlingen, og disse er blevet interviewet og portrætteret i et kampagnemateriale til sociale medier.  Derudover er der blevet udarbejdet en del plancher som er blevet hængt op på de kommunale veje. Kampagnen skal forsætte i 2022 med arrangementer og flere aktiviteter på sociale medier.

 

 

 

   
 

Ren Natur i samarbejde med Hold Danmark Rent

For tredje år i træk var Grønt Forum tovholder for projektet Ren Natur, og succesen har været stort. 15 udpegede veje og cykelstier (aftalt mellem Vejle Kommune og Ren Natur) blev ryddet for 664 kg affald af 239 flittige frivillige fra Humørdanserne Vejle, Voltigeklubben Thommysminde, Smidstrup - Skærup Lokalråd, Skærup Borgerforening, Jelling Sportsrideklub, FB-Fodbold, Gadbjerg Borgerforening, Gadbjerg Idrætsforening, Vejle Boldklub, KFUM Spejderne Brejning, Dansk Brystkræft Organisation, DBO, Mandecafeen, Vejle Kammeraterne (senior), Mens Club Vadestedet Hjælpefond, Dartklubben Royal Vejle.

 

Vi er fortsat stolte af at så mange foreninger vælger at bakke op om projektet. Vi fortsætter vores samarbejde med Ren Natur i 2022. Her overvejer vi nye ruter, ved at kigge på de forslag som frivillige er kommet med. Hold øje med hvordan du kan tilmelde dig projektet på Grønt Forums Facebook-side eller på Ren Naturs hjemmeside https://www.rennatur.org/ i starten af det nye år.

 

 

Sæt kryds i kalenderen

Igen i 2022 siger vi nej tak til affald i naturen, og arrangerer vores affaldsindsamlingstraditioner. Skal du være med, kan du kan allerede nu sætte kryds i kalenderen:

  • AFFALDSINDSAMLING: Vi samler affald igen i foråret 2022, så sæt allerede nu kryds i kalenderen den 28. marts - 3. april i uge 13, hvor vi giver naturen endnu en forårsrengøring.
  • DEADLINE FOR TILMELDING til projekt REN NATUR er 1 MARTS 2022.
  • Naturens uge 2022 forgår i første uge i september 2022.

Tak endelig fat i Dana på dalce@vejle.dk hvis du har spørgsmål til arrangementerne eller om hvordan du kan være med.

 

 

 

 

 

Portrætserie af aktive på Grønt Forums sociale medier

 

   
 

Vi har i løbet af 2021 intensiveret vores formidling på Grønt Forums sociale medier, med vores portrætserie af borgere og virksomheder, der på hver sin måde bidrager til den grønne omstilling. De to borgerpuljer – Borgernes Grønne Omstillingspulje og Borgernes Klimapulje har ligeledes givet en lang række gode eksempler og historier som vi også vil følge og fortælle mere om.

 

Arbejdet fortsætter således i 2022 og vi arbejder på at finde nye klimaindsatser der skal formidles gennem Grønt Forum. Har du selv et godt eksempel eller en historie om hvordan du gør en forskel for miljøet eller klimaet, eller kender du andre lokale klimahelte, som andre kan blive inspireret af? Så skriv til Dana på dalce@vejle.dk

 

Find tidligere portrætter og følg os på Grønt Forums Facebook eller Instagram.

 

 

 

 

 

EU-projekter

 

   
 

CRETHINK

I EU-projektet, CRETHINK, har de lokale forandringsagenter arbejdet med bæredygtighed i detailhandel og dette har bl.a. resulteret i opsøgende dialog med butikkerne i Vejle centrum, men også i etablering af Facebook-debatgruppen: Vejles Grønne Valg. Gruppen er tænkt som et inkluderende fællesskab med det formål at inspirere butikkerne i Vejle til at tage det første skridt på vej mod en bæredygtige rejse. Gruppen er et sted hvor borgere og butikker kan indgå i dialog og dele gode eksempler omkring hvordan vi i fællesskab kan bevæge os i en mere bæredygtig retning.

 

D.4 november var forandringsagenterne med til et medlemsmøde i City Vejle for at fortælle mere om projektet og hvordan man kan være med som butik. Her blev der fortalt om et nyt prøveforløb i 'Vejles Grønne Valg'-initiativet og den "grønne" pakke som udarbejdes sammen med City Vejle og Vejle Erhvervsservice, som nu også er en partner i projektet. Pakken indeholder et sæt med måtte, klistermærke og postkort, samt 2-3 sparringsmøder omkring hvordan man som butik kan komme i gang med at blive mere bæredygtig i sin forretning.

 

Vi er så taknemlige for den store interesse og positive respons vi fik på mødet. I løbet af kort tid skrev 16 butikker sig op til at være en del af prøveforløbet, og udviklerne af det nye boligområde Gammelhavn og Visit Vejle inviterede til samarbejde. Læs mere om Vejles Grønne Valg på Facebook.

 

 

 

Advocate4Environment

Projektet Advocate4Environment er et toårigt EU-projekt, der forløber fra 2020 – 2022. Advocate4Environment sigter mod at fremme unges aktive deltagelse i frivilligt arbejde og fremme af miljø- og klimatiltag. Trods mange udfordringer på grund af COVID-19-situationen og er vi kommet godt i mål med første del af projektet, hvor vi har udviklet et læringsmateriale med tilhørende videoer.

 

Vi glæder os nu til at komme i gang med at afprøve nogle af de udviklede materialer til foråret 2022, blandt andet sammen med Vejle Bibliotek, Økolariet og Campus Vejle. Du kan allerede nu finde det udviklede læringsmateriale på engelsk og dansk på projektets hjemmeside.

 

 

 

Gardeniser Plus

 

   
 

I september blev der organiseret et partnermøde i Rom. Her mødtes vi for at planlægge projektets forløb, som desværre blev forsinket af COVID-19-situationen i projektets deltagende lande. Grønt Forum organiserede, i samarbejde med Skibet Makerspace, et opstartsmøde d.25. oktober. Her samlede vi interesserede ildsjæle der arbejder med urbane og vilde haver på tværs af kommunen.

 

Der er stor interesse i at etablere et lokalt netværk, hvor vi kan inspirere og dele vores erfaringer. Næste møde finder sted i januar hos Grunnet Lokalråd. Er du interesseret i at være en del af netværket, så tag endelig fat i Dana på dalce@vejle.dk.

 

 

 

 

 

Tak for i år

 

2021 er ved at rinde ud og vi vil gerne benytte lejligheden til at sige mange tak for et godt år, med mange spændende projekter og initiativer i klimategnet. Vi ønsker jer rigtig god jul og et godt nytår.

Tak fordi du læste med!

 

Information fra foreninger

Grøn forum

Nyt fra Grønt Forum juni 2021

 

 

 

Kære alle,

Aktiviteterne i foråret 2021 har forsat været påvirkede af COVID-19-restriktioner, men dette har ikke afholdt os fra at iværksætte nye initiativer sammen med jer. Der skal derfor lyde en stor tak til jer alle derude, som har bevaret kreativitet og mod til fortsat at arbejde med at sætte den grønne omstilling på dagsorden.

Vi har fået et nyt format for vores nyhedsbrev som vi nu sender i luften for første gang. Hvis du har ønsker eller historier til vores nyhedsbrev der udkommer to gange om året, så er du velkommen til at skrive til Dana på dalce@vejle.dk.

Læs hele info skrivelsen i nedenstående PDF fil

 

Nyt fra Grønt Forum juni 2021