Igangsætning af lokalplan nr. 1362

Teknisk Udvalg 31-05-2022

Punkt 127: Igangsætning af lokalplan nr. 1362

Boligområde ved Moldevej, Vejle og tillæg nr. 17 til Vejle

Kommuneplan 2021-2033

Vejle Kommune har udbudt Moldevej 83-85 til salg, og en privat bygherre har vundet udbuddet. På baggrund af det indsendte projektmateriale igangsættes lokalplanen. Udbuddet er en del af realiseringen af 'Udviklingsplan Finlandsparken - En bydel i social balance', som har til formål at tilføje flere ejerboliger og derved reducere de almene boliger i området fra 100% til 68%.

Lokalplanområdet kommer til at indeholde etageboliger i 2-4 etager samt rækkehuse i 1-2 etager. Samlet kan der opføres ca. 90 boliger.

Lokalplanen dækker også daginstitutionen på Moldevej 81 samt en offentligt ejet parkeringsplads øst for Moldevej. Dele af daginstitutionens legeplads samt den offentlige parkeringsplads bliver lige nu omdannet til nye grønne arealer kaldet 'Toppen af Nørremarken.

 

Igangsætning_af_lokalplan_nr._1362_Boligområde_ved_Moldevej_Vejle_og_tillæg_nr._17_til_Vejle_Kommuneplan_2021-2033

Salg af Byg og leg

Først ville ingen købe stort boligområde: Nu er jorden solgt til hemmelig køber - 90 nye boliger og 'Toppen' rykker meget nærmere

1/1

Så er dagene for alvor talte for friområdet Byg og Leg ved Finlandsparken og Moldeparken. Vejle Kommune har solgt arealet til en for offentligheden ukendt køber. Foto: Vejle Kommune

Vejle Kommune har solgt Byg og Leg-arealerne i andet forsøg. Der skal bygges mindst 90 nye boliger, men meget mere kan kommunen ikke oplyse om salget.

Anden gang blev lykkens gang, da Vejle Kommune igen indtog rollen som sælger af et Nørremarkens fristeder.

Byrådet har tidligere besluttet at nedlægge Byg og Leg, der ligger på Moldevej ved Finlandsparken, fordi kommunen vil have privat boligbyggeri på det grønne areal.

Kommunen har sammen med AAB Vejle, der ejer Finlandsparken, forpligtet sig til at skaffe andre boligtyper til bydelen end almene familieboliger. Det er et krav i den vedtagne udviklingsplan, der skal skubbe Finlandsparken på længere afstand af det, der tidligere hed "ghettolisten".

 

Derfor har kommunen sat storparcellen på cirka 17.730 kvadratmeter til salg, men i første budrunde tilbage i august bød ikke en eneste investor på grunden.

Derfor ændrede kommunen udbuddet, og det har givet resultat.

Flere tilbud på bordet

På den lukkede del af byrådsmødet onsdag eftermiddag godkende politikerne salget, og denne gang var der kommet flere købstilbud med tilhørende skitseprojekter.

Projektet, der endte med at vinde udbuddet, består af mere end 90 boliger, fordelt på forskellige typer bebyggelse.

Nærmere oplysninger om det vindende projekt afviser kommunen at kunne offentliggøre, da handlen er betinget af, at samme byråd senere vedtager en ny lokalplan for arealet.

Derfor må vi ikke få pris eller navn på køber

Vejle Kommune vil ikke offentliggøre, hvem der har købt det snart tidligere Byg & Leg på Nørremarken. 

Vejle Amts Folkeblad kan heller ikke få oplyst, hvor meget arealet er handlet for, og mere præcist, hvad køberen ønsker at opføre af boliger på området. 

Vi har bedt Kirsten Sørensen, specialkonsulent på Juridisk Kontor i Skolegade, forklare "hemmelighedskræmmeriet":  

- Vi kan ikke give flere oplysninger, fordi der er tale om en betinget handel. Vi kan oplyse, at der bliver tale om en blandet bebyggelse og mindst 90 boliger, for det var nogle af kravene i udbuddet. Men da handlen ikke er endelig. kan der heller ikke gives aktindsigt i sagen, siger Kirsten Sørensen. 

Tilbageholdelsen af oplysningerne sker af hensyn til parternes forhandlingsposition, hvis handlen måtte falde af den ene eller anden grund. 

- Vi er nødt til at respektere de spilleregler, der er. Men vi skal levere en helt ny lokalplan for området. Så der starter en proces, og så vil vi gå i dialog med køber for at finde det rette tidspunkt til at offentliggøre, hvad der planlægges bygget på arealet, siger Kirsten Sørensen. 

Selvom Byg og Legs dage dermed er talte, trøster kommunen områdets børn med, at salget af en stor bid af frialeret skaffer penge til  at etablere lignende faciliteter tæt på de nuværende.

Kommunen vil anlægge nye grønne arealer til aktiviteter og dyr i området. Her skal blandt andet være fritgående geder, høns og kaniner, og området vil også rumme svævebane, trampoliner og andre aktiviteter, der inviterer til leg, fordybelse og bevægelse.

Det er et projekt, der har fået titlen "Toppen af Nørremarken", og som avisen tidligere har omtalt.

 

Det første store skridt

For borgmester Jens Ejner Christensen (V) er det ikke overraskende en glæde, at arealet nu er solgt.

- Det er meget positivt, at flere udviklere har lyst til at investere i udviklingen af Nørremarken. Med salget af dette område tager vi nu første store fysiske skridt på vejen mod at udvikle området til en endnu bedre bydel i social balance, siger borgmesteren i en pressemeddelelse.

Vi ved godt, at mange beboere har holdt meget af at bruge de grønne områder ved det tidligere Byg og Leg.

JENS EJNER CHRISTENSEN (V), BORGMESTER

Han understreger, at kommunen har inddraget områdets foreninger, institutioner, skoler, børn og unge i arbejdet med at udvikle arealet.

- Vi ved godt, at mange beboere har holdt meget af at bruge de grønne områder ved det tidligere Byg og Leg. Derfor har vi også prioriteret at finde løsninger og have en tæt dialog med områdets aktører, og der været et klart ønske om, at der fortsat skal være dyr i området. Det arbejder vi derfor videre med, siger Jens Ejner Christensen.

Går i gang til januar
Med salget af området på plads kan anlægsarbejdet med "Toppen af Nørremarken" gå i gang.

Det vil det gøre i løbet af januar næste år, hvor kommunen hen over foråret vil etablere en mark til geder, der inkluderer en jordforhøjning og midlertidige staldforhold. Herefter sættes en flok geder på græs. I første omgang skal dyrene være der i en prøveperiode, men planen er at gøre det til en permanent løsning.

For den integrerede institution Trip Trap betyder det, at man bliver umiddelbar nabo til det grønne areal. Det betyder blandt andet, at institutionen får sin egen låge ind til dyrene og på den måde kan man brug arealet som en del af intuitionens dagligdag, som det også tilfældet i dag.

Det er derfor den kommunale børne- og ungeforvaltning, der i samarbejde med frivillige, skal stå for driften af aktiviteterne på "Toppen af Nørremarken".

 

Byg og Leg bebygges - nu rettes blikket mod det "usle" center

På et virtuelt dialogmøde med Nørremarkens aktører afskrev borgmesteren muligheden for at friholde "Byg og Leg" for boliger. Nu opfordres kommunen til at tænke fællesskab ind i Nørremark Center.

 

Nørremarken: Store dele af "Byg og Leg" på Nørremarken bebygges.

Det er en af konklusionerne fra et virtuelt dialogmøde om Finlandsparkens Udviklingsplan, som borgmester Jens Ejner Christensen (V) havde inviteret en række af Nørremarkens aktører til tirsdag eftermiddag.

Her var repræsentanter fra blandt andet Novaskolen, Grundet Lokalråd og bydelens daginstitutioner og boligforeninger samlet foran skærmene til en debat om den udviklingsplan, som det radikale byrådsmedlem Torben Elsig-Pedersen ønsker revideret på onsdagens byrådsmøde.

2/3

Borgmester Jens Ejner Christensen (V) havde tirsdag sidst på eftermiddagen inviteret en række skole-, daginstitutions-, lokalråds- og boligforeningsfolk til virtuelt dialogmøde om Finlandsparkens Udviklingsplan og Nørremarkens udvikling.

På tirsdagens dialogmøde gentog Grundet Lokalråd sit ønske om at frede både Byg og Leg og Nørremark Center for det planlagte byggeri med i alt knap 200 boliger, som den vedtagne udviklingsplan lægger op til.

 

Trykprøvet hos minister

Rådet mener, at indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad (S) i et brev til lokalrådet forleden åbnede døren for at ændre indholdet af planen og dermed ændre boligplanerne i de to udpegede områder.

 

Jeg vil hellere bruge energi på det, vi rent faktisk kan påvirke. Hvordan får vi centeret til at fremstå som et fælles sted.

 

Men det skød Jens Ejner Christensen ned på det virtuelle møde.

- Jeg har efterfølgende haft en samtale med ministeren for at trykprøve, om der blæser andre politiske vinde. Men han bekræftede, at vi skal følge den lagte udviklingsplan. Jeg tror ikke, at han vil blande sig i småændringer, men de overordnede rammer ligger fast og skal føres ud i livet. Derfor sender vi i næste måned Byg og Leg-arealet i udbud, slog borgmesteren fast.

 

Lad os komme videre

Flere talte for at bevare og udvikle det grønne lege-område, men der var lige så stor opbakning for at lade området bebygge. Især fra Novaskolen, hvor både leder John Risberg og skolebestyrelsesformand Karen Balslev Pedersen tog del i debatten.

3/3

- Jeg ved ikke, hvor mange mennesker, der er på Byg og Leg, ud over de få aftener om sommeren, hvor folk sidder og griller. Lad os nu komme videre, sagde Karen Balslev Pedersen, der er skolebestyrelsesformand på Novaskolen, på mødet i aftes. Foto: Mette Mørk

- Jeg er lidt træt af, at vi bliver ved med at køre rundt i Byg og Leg, når den diskussion er død. Jeg ved ikke, hvor mange mennesker, der er på Byg og Leg, ud over de få aftener om sommeren, hvor folk sidder og griller. Lad os nu komme videre, og som skole er vi langt mere interesseret i at udvikle Nørremark Center til et fælles mødested. Det er et usselt sted i dag, sagde Karen Balslev Pedersen.

 

Får ingen børn fra Grundet

John Risberg foretrækker ligefrem et nyt boligbyggeri på det grønne areal, der ligger mellem Finlandsparken og Grundet.

- Jeg har brug for boliger på Byg og Leg, for i dag fungerer Byg og Leg som en usynlig grænse, for vi får ingen børn fra Grundet. Derfor har vi brug for noget, der binder områderne bedre sammen, sagde skolelederen.

 

Det kan godt komme til at virke politisk firkantet, men vi bliver pustet i nakken af ministerens ghettorepræsentanter.

 

Henrik Duvald, afdelingsleder i Nørremarkens Fritidscenter, tog den kriminalpræventive vinkel på byggeplanerne.

- Jeg har været en del af Byg og Leg i 20 år, og synes, det er rigtig ærgerligt, at stedet ikke kan bevares. Men der er utroligt mørkt deroppe, og derfor sker der nogle ting. Hvis der bliver bygget boliger, vil det ikke være et sted, de kriminelle søger hen, som vi oplever på Byg og Leg og nede ved frysehusene (ud mod Horsensvej, red.) i dag, sagde Henrik Duvald.

Som de øvrige deltagere hilser han en renovering af centerområdet velkommen, og det var også et stort ønske fra naboinstitutionen Galaksen og leder Karin Jensen.

 

En omsiggribende proces

Jens Ejner Christensen rundede mødet af ved at love, at der vil blive tænkt fælles mødested ind i udviklingen af Nørremark Center, som han kaldte "en større og omsiggribende proces", mens han roste Grundet Lokalråd for at gå ind i debatten for at få en udvikling, der rummer hele bydelen.

- Jeg vil gerne kvittere for den fremstrakte hånd fra lokalrådet, og vi vil kigge på de interaktioner, der skal til mellem de forskellige boligområder. Det vil jeg lægge politiske kræfter i, lovede borgmesteren.

 

Byg & leg /udviklingsplan Nørremarken

Udviklingsplan Nørremarken

Torben Elsig-Pedersen (R) sender sagen om Finlandsparkens udviklingsplan i byrådet. Men borgmesteren mener ikke, at minister åbner for en revideret plan.

Torben Juhler toju@vafo.dk

 

GRUNDET LOKALRÅD OG DE RADIKALES TORBEN ELSIG-PEDERSEN VIL HAVE UDVIKLINGSPLANEN FOR DET NU TIDLIGERE GHETTOOMRÅDE, FINLANDSPARKEN, TIL AT GÆLDE HELE NØRREMARKEN-GRUNDET.  

 

Det skal byrådet debattere

Det radikale byrådsmedlem Torben Elsig-Pedersen foreslår blandt andet, at byrådet vedtager følgende principbeslutninger om Finlandsparkens udviklingsplan:

  • At fokus rettes mod at skabe et attraktivt og resilient boligområde med fællesskaber for hele Nørremarken-Grundet.
  • At beboere, boligforeningen AAB, Vejle Kommune, Grundet lokalråd og beboerforeninger i hele området på Nørremarken-Grundet inviteres til reel dialog omkring mulige udviklingsperspektiver.
  • At skitseret byggeri på området ved Byg & Leg forhandles ud af planen, således at Byg & Leg bevares som en grøn oase til gavn for beboere og institutioner i hele området.
  • At området ved Nørremark Centret gentænkes, bl.a. med fokus på at skabe et område med plads til fællesskaber på tværs af hele Nørremarken-Grundet.

Vejle: Grundet Lokalråd får nu en politisk håndsrækning i bestræbelserne på at få stoppet byggeplanerne for nye private boliger på "Byg og Leg" og i Nørremark Center.

Det radikale byrådsmedlem Torben Elsig-Pedersen begærer nu sagen om Finlandsparkens udviklingsplan behandlet i byrådssalen.

Torben Elsig har hele tiden været imod indholdet af planen, og han følger nu opfordringen fra Grundet Lokalråd og vil have udvikling planen til at gælde hele området på Nørremarken. Ikke kun det tidligere ghettoområde i bydelen.

- Det nytter ikke, at mine byrådskolleger siger, de gerne vil inddrage lokalområdets synspunkter, hvis der ikke kommer handling bag. "Byg og Leg" er ikke bevaret, hvis man bygger huse på området, og det er ikke godt nok at anlægge nogle små græsplæner i området, siger Torben Elsig-Pedersen og tilføjer:

- Jeg synes, vi er nødt til at tage nogle livtag med principperne i udviklingsplanen og i stedet se hele Nørremarken-Grundet som et samlet lokalområde.

Fællesskab kræver rum

I den nuværende udviklingsplan skal Finlandsparkens andel af almene familieboliger nedbringes fra 100 til 68 procent.

I stedet for at sælge eller nedrive blokke har AAB Vejle sammen med kommunen besluttet, at der skal opføres private boliger både på legepladsen og i det slidte og delvist forladte indkøbscenter. Det vil nedbringe procenten.

Det er især de dele, Grundet Lokalråd vender sig imod, og den kritik er det radikale byrådsmedlem enig i.

- Man skaber ikke et attraktivt område blot ved at bygge flere lejligheder. Der skal være rum og faciliteter til fællesskab. Det lægger jeg op til en drøftelse af og med inddragelse af alle interessenter i området, siger Torben Elsig-Pedersen.

Repræsentanter vil se handling

Borgmester Jens Ejner Christensen (V) hilser debatten velkommen. Det er han også nødt til, når sagen er begæret behandlet i byrådssalen.

Men borgmesteren er ikke klar til at åbne udviklingsplanen igen. Det løb er kørt, mener han, og han mener ikke, at indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) åbner den mulighed med det svar, han har givet lokalrådet.

Her skriver ministeren ellers: "Jeg kan kun billige, at I tager aktivt del i debatten om jeres lokalområdes fremtid, og tager det op med de lokale beslutningstagere."

- Jeg tolker ikke ministerens svar som, at vi nu skal til at åbne for ændringer i udviklingsplanen. Jeg har deltaget i møderne med ministerens ghettorepræsentanter, og det er ikke det, de siger. Vi mærker tværtimod, at vi skal til at føre nogle af de planlagte ting ud i livet, siger Jens Ejner Christensen.

For sent på banen

Han mener, at Grundet Lokalråd er kommet al for sent ind i en proces, som kommunen og AAB Vejle har arbejdet på i mere end to år. Og borgmesteren betegner byggeplanerne for det muliges kunst, selvom han er med på, at byggeriet på "Byg og Leg" vækker følelser og utilfredshed i lokalområdet.

- Vi prøver at se området som en helhed, men vi fik at vide, at vi skulle udarbejde en plan for ghettoområdet for at undgå parallelsamfund, og jeg tror ikke, det ændrer noget, at Torben Elsig sætter forslag om at ændre planen i byrådet. Men det er fint nok, at vi får mulighed for at få det debatteret, siger borgmesteren.

Han mener ikke, at man kommer uden om boligbyggeri på "Byg og Leg" og heller ikke i centerområdet, selvom kommunen her ikke har besluttet i detaljer, hvordan centret skal udvikles.

- Jeg har hele tiden kæmpet for, at planen blev så nænsom som muligt, og der er en grund til, at vi ikke skal rive blokke ned. Vi har fundet andre muligheder, og vi gør ikke det her for at slippe af med et grønt område, understreger Jens Ejner Christensen.

 

Lokalråd: Minister åbner dør til ny plan for Nørremarken

BIRGER LILJA KRISTOFFERSEN OG HENRIK STJERNHOLM VIL SAMMEN MED DE ØVRIGE MEDLEMMER AF GRUNDET LOKALRÅD HAVE BREMSET BYGGEPLANERNE PÅ "BYG OG LEG"OG I NØRREMARK CENTER. LOKALRÅDET MENER, AT MINISTEREN MED SIT SVAR ÅBNER FOR, AT MAN REVIDERER DEN UDVIKLINGSPLAN FOR FINLANDSPARKEN, MINISTERIET ALLEREDE HAR GODKENDT.  

 

Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) roser Grundet Lokalråd for at engagere sig, men slår fast, at der skal laves en udviklingsplan for Finlandsparken trods områdets nye status.

Torben Juhler toju@vafo.dk

Nørremarken: Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) har været hurtig til at svare Grundet Lokalråd i sagen om den omdiskuterede udviklingsplan for Finlandsparken.

Lokalrådet for det store boligområde, der ligger som nabo til Finlandsparken, har opfordret Vejle Byråd til at udfordre regeringens krav om at realisere en udviklingsplan for det almene boligområde, som indtil starten af december havde status som hård ghetto.

Netop Finlandsparkens nye status er årsagen til, at Grundet Lokalråd mener, at planens forudsætninger er ændrede.

Men Kaare Dybvad Bek slår i sit brev til lokalrådet fast, at Finlandsparkens positive udvikling væk fra ghettolisten ikke ændrer på det krav, at Finlandsparken fortsat skal underlægges en udviklingsplan.

Har været belastet i mange år

"Dette ændrer dog ikke på, at Finlandsparken den 1. december 2018 blev omfattet af kravet om en udviklingsplan efter at have været belastet i mange år. Sådanne områder skal implementere en udviklingsplan for området med mål om at nedbringe andelen af almene familieboliger," skriver boligministeren.

Alligevel ser formanden for Grundet Lokalråd, Birger Lilja Kristoffersen, positivt på ministerens svar.

For lokalrådet mener, at Kaare Dybvad Bek i brevets sidste afsnit åbner en dør for, at indholdet af den godkendte udviklingsplan kan ændres.

Tag det op med de lokale

Formanden henviser til formuleringen om lokalrådets redegørelse, som med ministerens ord ”indeholder en række fine overvejelser om lokalområdet."

"Jeg kan kun billige, at I tager aktiv del i debatten om jeres lokalområdes fremtid, og tager det op med de lokale beslutningstagere," skriver ministeren endvidere.

- Der er således ikke en afvisning af, at udviklingsplanen kan revurderes, men en opfordring til at debattere den, mener Birger Lilja Kristoffersen.

Han har derfor sendt ministerens brev videre til samtlige byrådsmedlemmer med en anmodning om, at byrådet sammen med Finlandsparkens ejer, AAB Vejle, forholder sig til de synspunkter, lokalrådet har fremlagt i sin skrivelse.

Ønsker en fornyet debat

I sin 11 sider lange skrivelse til byrådet og ministeren opfordrer Grundet Lokalråd parterne til at lave en ny helhedsorienteret udviklingsplan, som inddrager hele Nørremarken og ikke kun Finlandsparken.

Lokalrådet ærgrer sig blandt andet over, at den nuværende plan har til formål at bygge nye boliger både på den grønne legeplads "Byg og Leg" og i Nørremark Center, som er to af de eneste fællesområder, beboerne fra både Grundet og de almene boligområder benytter.

- Vi opfordrer borgmesteren og byrådet til at sætte gang i en offentlig debat om den nye situation omkring udviklingsplanen for Finlandsparken. Som vi også har foreslået i brevet, ønsker vi, at beboerne i hele bydelen inddrages i denne debat, så løsninger på ghettoproblematikken kan findes inden for hele bydelen, skriver Birger Lilja Kristoffersen i en mail til de lokale politikere.

Udviklingsplanen rummer i dag planer om privat boligbyggeri, hvilket skal være med til at nedbringe andelen af almene familieboliger i Finlandsparken, som er et af regeringens krav. Men Grundet Lokalråd mener, at der er bygget rigeligt med privatejede udlejningsboliger i området, og vil have andre værktøjer i spil.

Den fremtidige udvikling i Finlandsparken.

Grundet Lokalråd blander sig nu i debatten om den fremtidige udvikling i Finlandsparken.

 

Torben Juhler toju@vafo.dk

 

Nørremarken: Grundet Lokalråd melder sig nu i kampen om at bevare legepladsen og fristedet Byg og Leg, og samtidig inddrager lokalrådet Nørremark Center som kampplads.

Netop de to steder tæt på Finlandsparken har boligselskabet AAB Vejle og byrådet besluttet at bebygge, så Finlandsparken kan udvides med 90 boliger på områdets fælles legeplads, mens byggeplanerne for Nørremark Centret tæller 94 nye boliger.

Det er et led i den udviklingsplan regeringen har pålagt kommunen og boligforeningen at realisere, fordi Finlandsparken indtil for nylig havde status som hård ghetto.

Men lokalrådet, der taler på vegne af otte grundejerforeninger på Grundet, har udarbejdet en 11 sider lang skrivelse, der argumenterer imod opførelsen af flere boliger i området.

Bremser områdets udvikling

"Vi mener, at det både vil forringe vores område og hindre nye udviklingsmuligheder for at gøre Nørremarken-Grundet til en bydel, der kan leve op til byrådets mål for en fremtidssikret resilient bydel," skriver lokalrådet blandt andet i sin opfordring om at lave en ny udviklingsplan, der ser på Nørremarken og Grundet som en helhed.

En opfordring, som Grundet Lokalråd har sendt til samtlige medlemmer af byrådet, til AAB og til boligminister Kaare Dybvad Bek (S).

Vi har masser af boliger i området i dag. Men vi mangler fællesskab og fælles faciliteter, og nu vil man bebygge de to eneste steder, vi fra Grundet kommer på Nørremarken, nemlig Byg og Leg og Nørremark Centeret. Derfor skal de to områder udvikles i stedet for at bebygge dem, siger formanden for Grundet Lokalråd, Birger Lilja Kristoffersen, der i mange år arbejdede som arkitekt og byplanlægger.

Bør vende skråen nu

Lokalrådet mener, at forudsætningerne for udviklingsplanen er ændret, nu hvor Finlandsparken har bevæget sig væk fra regeringens ghettoliste, og derfor opfordrer Grundet byrådet til at tage kontakt til boligministeren for at få planen lavet om.

Der er stadig problemer på Nørremarken, og Finlandsparken kan komme på listen igen. Derfor er der stadig mange ting at arbejde med. Men vi mener, at kommunen bør vende skråen, nu hvor forudsætningerne er ændrede, og vi kan ikke se, hvordan mere boligbyggeri kan løse noget som helst, siger lokalrådsformanden, der har udarbejdet den 11 sider lange argumentation sammen med et andet bestyrelsesmedlem, tidligere stadsarkitekt i Vejle Kommune, Henrik Stjernholm.

Sikre det vigtige bindeled

Lokalrådet mener, at parterne bør udvikle Byg og Leg, så det bliver et endnu vigtigere bindeled mellem Grundet og de store almene boligområder.

Rådet skyder samtidig borgmester Jens Ejner Christensens (V) løsning ned, hvor der både bliver plads til boliger og legeaktiviteter på Byg og Leg og naboarealerne. Og så opfordrer rådet til, at Nørremark Centeret bliver et langt større samlingspunkt for hele Nørremarken.

Centrets basale funktion er, at det er hele bydelens indkøbssted, men i dag er stedet meget misrøgtet. Det betyder meget for et boligområde og evnen til at tiltrække nye boliger, at bydelens center ser ordentlig ud, og vi synes, at det bør udvikles, så der kan skabes flere fælles aktiviteter. Når planen nu siger flere boliger, bliver der plads til færre aktiviteter, siger Birger Lilja Kristoffersen.

Skal tænke resiliens

Lokalrådet mener, at byrådet som med udviklingen af Rosborg-bydelen i Vestbyen bør tænke resiliens ind i udviklingsplanen, som skal udvides til at dække hele Grundet- og Nørremarken-området.

- Det er ikke resiliens at plante alle områder til med boliger og befæste grønne arealer. Vi synes, at man bør udvikle centerområdet med aktivitetslokaler til de unge og som Novaskolen kan bruge til fælles aktiviteter. Man kan skabe den skaterpark, Vejle ikke har og der har tidligere være idéer fremme om et amfiteater og mange andre idéer til at styrke området, siger lokalrådsformanden.

En attraktion for byen

Grundet-folkene opfordrer derfor byrådet til at gentænke Nørremark Centeret og området omkring det, så man skaber en attraktion for hele Vejle, der kan være med til at styrke integrationen og områdets identitet.

Samtidig slår de på, at området har rigeligt med lejeboliger. Ikke kun i Finlandsparken og på Moldevej.

"Der er bygget omkring 300 nye private udlejningsboliger på Grundet, og det burde fuldt ud kunne dække behovet for flere boliger, så regnestykket går op som forudsat i Udviklingsplanen for Finlandsparken," argumenterer lokalrådet i skrivelsen.

Men hvorfor har det store boligområde med otte grundejerforeninger overhovedet en mening om udviklingen i det almene boligområde, som indtil for nylig var at finde på regeringens liste over hårde ghettoområder?

Og hvorfor kommer lokalrådet først på banen med ønsket om en helhedsplan for området nu, hvor udviklingsplanen for længst er vedtaget i byrådet og godkendt af boligministeren?

De spørgsmål stillede avisen til formanden for Grundet Lokalråd, Birger Lilja Kristoffersen og han har tre argumenter for indblandingen og timingen:

1 Ét samlet område
Vi blander os, fordi vi mener, at bydelen kan blive bedre, hvis kommunen kigger på hele området under ét i stedet for at lave en udviklingsplan kun for Finlandsparken. Vi tror på, at det vil give en bedre balance i området, og som lokalråd for Grundet-området arbejder vi meget for at binde områderne heroppe bedre sammen. Samtidig synes vi, at vi har masser af områder, hvor der allerede er bygget rigeligt, siger Birger Lilja Kristoffersen.
 
2 Ændrede forudsætninger
Et andet argument er, at forudsætningerne for udviklingsplanen har ændret sig, nu hvor Finlandsparken ikke længere er på ghettolisten. Vi mener, at byrådet derfor bør udfordre ministeriet. Når det går bedre, er det ikke fordi, man har øget boligbyggeriet, men fordi de øvrige tiltag i området har virket, og byplaner bliver altid lavet om, når forudsætningerne skifter. Derfor håber vi, at byrådet vil tage planen op til revision.
 

3 Påpeget flere gange

 - Vi begyndte på dette arbejde efter juleferien, da flere heroppe reagerede på avisens artikler om Byg og Legs nedrivning. Men hver eneste gang, vi har haft mulighed for det, har vi påpeget ønsket om at skabe en helhedsplan for Nørremarken. Det sagde vi senest, da kommunen i oktober indkaldte til et dialogmøde om Nørremarkens og Grundets udvikling, og vi viser gerne minister og byråd rundt heroppe, siger lokalrådsformanden

Boligministerens svar til Grundet Lokalråd

Til Vejle Byråd, Boligforeningen AAB og Boligminister Kaare Dybvad Bek

Til Vejle Byråd, Boligforeningen AAB og  Boligminister Kaare Dybvad Bek

 

 

Forslag om at lave en ny vurdering af Udviklingsplanen for Finlandsparken i Vejle

Grundet Lokalråd vil gerne opfordre Vejle Byråd, Boligforeningen AAB og Boligminister Kaare Dybvad Bek til at genoverveje Udviklingsplanen for Finlandsparken, da området ikke mere er på ghettolisten fra 2020. 

Det bør give anledning til nye overvejelser, også i relation til den udvikling, der er sket i NørremarkenGrundet området i det seneste år med mange nye boligbyggerier.

Det er særligt de foreslåede store boligbebyggelser på Byg & Leg og ved Nørremarkscentret, vi ser som et stort problem. Vi mener, at de både vil forringe vores område og hindre nye udviklingsmuligheder for at gøre Nørremarken-Grundet til en bydel, der kan leve op til byrådets mål for en fremtidssikret resilient bydel. Det har vi på Grundet også en stor interesse i på samme måde som Boligforeningen AAB, de øvrige boligforeninger, private og offentlige servicevirksomheder m.fl.

Henvendelsen sker bl.a. på baggrund af et indbudt møde om bydelens udvikling, som Vejle Kommune havde indbudt til den 29.10.2020 og den offentlige debat med indlæg i Vejle Amts Folkeblad i december og januar fra beboere i området, borgmesteren og politikere fra Vejle Byråd, Boligforeningen AAB m.fl.

Se hele Lokalrådets fremsendte brev på nedenstående PDF fil

Grundet Lokalråd - Udviklingsplanen for Finlandsparken 13.01.2021

Niårig piges appel til borgmesteren: I må ikke rive vores Byg og Leg ned

Niårig piges appel til borgmesteren: I må ikke rive vores Byg og Leg ned

 

Niårige Mina Incikli nyder at komme på "Byg og Leg", som skal rives ned for at give plads til nyt privat boligbyggeri. Foto: Torben Juhler

Mina Incikli er ked af, at "Byg og Leg" på Nørremarken skal rømmes til fordel for privat nybyggeri. Hun har skrevet til avisen i håb om at få politikerne på andre tanker.

05 jan. 2021 kl. 06:42

Torben Juhler toju@vafo.dk

 

Nørremarken: Mina Incikli bor på Korntoften, der ligger en hurtig gåtur fra et af den niårige piges favoritsteder, legepladsen og fristedet "Byg og Leg".

Men legepladsens dage er talte, for Vejle Kommune har planer om at sælge det kommunalt ejede areal til en privat bygherre, der skal opføre boliger på det store grønne område mellem Moldevej og Grundet Bygade.

Derfor skal stalde, pavilloner, legeredskaber og volieren rives ned. Det opdagede Mina Incikli, da hendes far læste om byggeplanerne i avisen.

- Da jeg hørte det, var jeg ved at få maden galt i halsen. Jeg blev utroligt ked af det og kom i tanke om mine gode minder og oplevelser fra "Byg og Leg", fortæller Mina Incikli, der går i 3. klasse på Vejle Privatskole.

Hun har sendt et brev til avisen i håb om, at det kan åbne politikernes øjne for, hvad det er, de fjerner, når nedrivningsselskabet rykker ind på pladsen. Måske allerede i år.