Brev vedr. parkering ved Nørremarkshallen - HSBK

Fodboldbaner - Parkering Nørremarkshallen

Vi ansøgte Lokale- og anlægspuljen om det projekt, som I var med til at forme – og fik desværre afslag. Det betød, at vi stod tilbage med den oprindelige bevilling på en kunstgræsbane og p-pladser. I og med at det ikke lykkedes os at fundraise flere midler var det nødvendigt at sætte arbejdet i gang bl.a. fordi der i lokalområdet, som du selv påpeger, er et behov, som skal opfyldes. Vi laver alle de p-pladser, som vi kan komme til, fordi penge der er bevilget og det ligner en fordobling af det nuværende niveau – og måske lidt mere end det. Hvorvidt der kommer flere i fremtiden afhænger af om det lykkedes at rejse flere midler. De er tegnet ind i lokalplanen, så det er bestemt muligt at lave dem. Vi har også fortsat et ønske om, at gøre noget ved fællesområderne, så området generelt kommer bedre i brug, men for nuværende er der ikke afsat yderligere midler. Vi prøver dog at starte processen igen med den NfS i håber om, at vi kan finde andre puljer eller lignende, der kan give os mulighed for at realisere flere dele af projektet.

 

Jeg håber det besvarer Jeres spørgsmål og ellers er i mere end velkommen til at ringe til mig.

 

Mange hilsner

Ulla Varneskov


Chef | Idræt, events og fællesskaber | Kultur & Sundhed
Vejle Kommune | Vedelsgade 31 | 7100 Vejle

29 255 922 | ullva@vejle.dk | www.vejle.dk                             

 

Nørremarken får billig kunstgræsbane

I stedet for to græsbaner som planlagt går Vejle Kommune i næste uge i gang med at anlægge en kunstgræsbane ved Nørremarkshallen. Den får sand som underlag.

Vejle: I en lokalplan fra 1987 er der tegnet boldbaner ind på området bag Nørremarkshallen, der blev opført seks år senere.

På bagsiden af hallen sad der indtil sidste år en støvlevask, som aldrig har været i brug.

Men nu lysner det langt om længe for de fodboldhungrende børn og unge på Grundet, i Finlandsparken og den øvrige del af Nørremarken.

Byrådet bevilgede sidste år tre millioner kroner til to 11 mands boldbaner og udvidet parkering ved hallen på Grundet Bygade.

De penge skal bruges nu, men områdets børn får ikke græs under støvleknopperne.

Banen bliver mere brugt

Vejle Kommune har været i dialog med Nørremarkens Forenede Sportsklubber, og parterne har valgt at bruge pengene på at anlægge en kunstgræsbane. Et arbejde, der bliver sat i gang i næste uge, når entreprenøren rykker ind for at planere det bølgede græsareal ud.

- I stedet for græsbaner har vi vurderet, at vi får flere brugbare timer med kunstgræs til området.  Da den slags baner er dyrere, end pengene rækker, har vi besluttet at gå en anden vej og bygger en bane, som er billigere, fortæller Thomas Schmidt, idrætsinspektør hos Vejle Kommune.

Parterne har valgt en bane, hvor det kunstige græstæppe bliver fyldt op med sand i bunden i stedet for gummigranulat, som man bruger i stort set alle landets øvrige kunstgræsbaner.

Penge til lys og parkering

Det er en billigere løsning, som kan rummes inden for det afsatte budget, mens der også bliver penge til lys på anlægget og til at udvide den eksisterende grusparkeringsplads til dobbelt størrelse.

- Nørremarkens Forenede Sportsklubber er forholdsvis nyetableret og er ikke et sted, hvor klubben kan smide en millioner kroner i banen, som andre klubber har gjort. Men jeg synes ikke, at vi går på kompromis med kvaliteten her, siger Thomas Schmidt.

Et miljørigtigt valg

Gummigranulat er typisk lavet af kasserede bildæk, men det er ikke godt for miljøet, da der er risiko for, at det bliver spredt ud i den omkringliggende natur ved snerydning, eller når spillerne tømmer deres støvler.

En norsk undersøgelse viser, ifølge forskning.no , at fodboldspillere hvert år slæber 65 ton gummigranulat med hjem fra de norske kunstgræsbaner.

Det vil ikke ske fra banen på Nørremarken.

- Med løsningen imødekommer vi en mulig fremtid, hvor gummigranulaten risikeres at blive forbudt i EU. Banen er derfor mere miljørigtig, og vi har ingen granulat, som forsvinder ud i naturen, siger Thomas Schmidt.

Andre steder tester man baner med granulat af olivenkerner og sukkerrør for at finde et miljørigtigt alternativ til mikroplasten.

Er ikke godkendt af FIFA

Den nye type af kunstgræsbaner med sand er i dag ikke godkendt af det internationale fodboldforbund, som det for eksempel er tilfældet med VB Parkens nyeste kunstgræsbane. Men det ser Thomas Schmidt ikke som noget problem.

- Vi vil som kommune gerne gå forrest og teste kvaliteten af. Brugerne i området spiller ikke FIFA-kampe på højeste niveau, og børn vil være de primære brugere af banen, som også vil kunne benyttes af lokalområdets børn, når banen ikke er booket, siger inspektøren.

Han afviser, at der kvalitetsmæssigt er tale om en discountbane trods den billigere pris. Den er lige så holdbar, som de traditionelle kunstgræsbaner, og sandet har en struktur, så man ikke får benet flænset op ved en glidende tackling, som man risikerede på de traditionelle grusbaner.

Thomas Schmidt forventer, at kunstgræsbanen er klar til brug inden jul. Men hvis vejret ikke spiller med, kan indvielsen blive udskudt til foråret.

Banen stribes op til en 11-mands fodboldbane og to syvmands baner, men da det bliver en multibane, bliver der mulighed for at strege op til andre sportsgrene efterfølgende.