Fodboldbaner - Parkering ved Nørremarkshallen

Vi ansøgte Lokale- og anlægspuljen om det projekt, som I var med til at forme – og fik desværre afslag. Det betød, at vi stod tilbage med den oprindelige bevilling på en kunstgræsbane og p-pladser. I og med at det ikke lykkedes os at fundraise flere midler var det nødvendigt at sætte arbejdet i gang bl.a. fordi der i lokalområdet, som du selv påpeger, er et behov, som skal opfyldes. Vi laver alle de p-pladser, som vi kan komme til, fordi penge der er bevilget og det ligner en fordobling af det nuværende niveau – og måske lidt mere end det. Hvorvidt der kommer flere i fremtiden afhænger af om det lykkedes at rejse flere midler. De er tegnet ind i lokalplanen, så det er bestemt muligt at lave dem. Vi har også fortsat et ønske om, at gøre noget ved fællesområderne, så området generelt kommer bedre i brug, men for nuværende er der ikke afsat yderligere midler. Vi prøver dog at starte processen igen med den NfS i håber om, at vi kan finde andre puljer eller lignende, der kan give os mulighed for at realisere flere dele af projektet.

 

Jeg håber det besvarer Jeres spørgsmål og ellers er i mere end velkommen til at ringe til mig.

 

Mange hilsner

Ulla Varneskov


Chef | Idræt, events og fællesskaber | Kultur & Sundhed
Vejle Kommune | Vedelsgade 31 | 7100 Vejle

29 255 922 | ullva@vejle.dk | www.vejle.dk