Afrapportering af projekt til vejle kommune

Grundet lokalråd har i 2019-20 gennemført projektet ”Grøn vision for Grundet”. Projektet blev til på baggrund af Vejle Kommunes, Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati´s konkurrence om ”Den store idé”. Projektet blev udpeget som vinderprojekt og tildelt 500.000 kr. til realiseringen. 

Grøn vision for Grundet er et projekt, der blandt andet har til formål at styrke biodiversiteten i området og bidrage til at standse tabet af biodiversitet generelt. Derfor har det også været vigtigt for lokalrådet at formidle resultaterne af dette projekt, så det kan inspirere til andre lokale initiativer i Vejle Kommune og i landet som helhed. 

Denne afrapportering af projektet er således dels en afrapportering til projektets mæcen, Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati og dels en rapport til brug i andre lokalsamfund, der ønsker at øge biodiversiteten eller i det hele taget styrke lokalsamfundet. 

For yderligere informationer om projektet henvises til lokalrådets hjemmeside www.grundetlokalraad.dk

En stor tak til udvalget og udvalgets sekretariat med et håb om, at rapporten kan bruges af andre!

 

Birger Lilja Kristoffersen  

Formand for Grundet Lokalråd

Vejle, februar 2021

Se hele rapporten i nedenstående PDF fil

Grøn vision for Grundet - Afrapportering

Sidste år vandt Grundet Lokalråd konkurrencen "Den Store Idé",

Sidste år vandt Grundet Lokalråd konkurrencen "Den Store Idé", og den medfølgende pengepræmie er brugt på vildere bynatur - helt i tråd med Bonderøvens tanker. Og det er først lige begyndelsen, siger formanden om, hvad der skal ske på Grundet.

Grundet: Hvor der før lå en græsørken, popper nu små oaser med valmuer, brudeslør og vild gulerod op.

Græsområderne mellem nybyggerierne på Store Grundet og Lille Grundet har gennemgået en forvandling.

Det er Grundet Lokalråd, der satte sig for at gøre oprør mod de veltrimmede græsplæner for at få mere biodiversitet og skabe mere liv for områdets beboere.

- Alle er enige om, at det er blevet helt fantastisk, og vi er meget glade for resultatet. Det er et stort skridt for området, siger Birger Lilja Kristoffersen, formand for Grundet Lokalråd, som samler syv grundejerforeninger i Store og Lille Grundet.

Lokalrådets grønne vision om sommerfuglehaver og vilde blomsterenge vandt sidste år en halv million kroner i Vejle Kommunes konkurrence “Den Store Idé”. Siden har lokalrådet arbejdet på at gøre idé til virkelighed.

Med hjælp fra konsulenter fra foreningen "Vild med Vilje" er jorden blevet vendt, og der er blevet sået vilde blomster.

Gamle træer er blevet brugt til små naturlegepladser, og der er sat hegn op, hvor man placere tørre kviste og grene - guf for insekter.

Hvorvidt de nye tiltag i området øger biodiversitet, har formanden på stående fod svært ved at sige.

- Forskellen kan vi nok først se, når der gået længere tid. Vi talte ikke antallet af forskellige arter, inden vi begyndte. Det skulle vi nok have gjort for at sammenligne før med efter, men vi har valgt at bruge pengene anderledes. Vi ser da flere insekter og sommefugle, men det er jo ikke til at sige, om vi ser dem, fordi vi kigger efter dem, siger Birger Lilja Kristoffersen.

Birger Lilja Kristoffersen glæder sig over udviklingen, og han har også bagtanker med blomsterengene på Grundet.

 Vi håber meget, at det her spreder sig ind i folks haver. At folk får lyst til at gøre lidt for naturen, bierne og sommerfuglene ved at lade haven være lidt mere vild, siger han.

Andre lokalråd i kommunen har allerede været i kontakt med formanden, da de gerne vil gøre, som man gør på Grundet.

Lokalrådet var forberedt på, at engene kunne opleve modstand, fordi frøene kan sprede sig til folks haver. Men formanden siger, at der ikke har været ytret kritik fra haveejerne.

 

Opsætning af infotavler

Der bliver opsat infotavler rundt i området og der er udarbejdet en brochure der bliver omdelt i området

Grundet_VildMedVilje_Plancher

PDF fil af indhold der opsættes på infotavler

Grundet_VildMedVilje_Folder

PDF fil af den brochure der bliver omdelt først i jan. 2021

Vilde blomster i haverne

Vilde blomster i haverne på Grundet

I ”Visionen for Grundet” er der en idé om, at også haverne på Grundet kan blive bedre for insektlivet og at biodiversiteten kan øges ved at så vilde blomster i haverne.

Her i efteråret hvor blomsterne afblomstrer er det oplagt at samle frø i vores fælles blomsterenge og så dem ud i de private haver - det må I meget gerne!  Se hvordan her: https://www.dn.dk/nyheder/sadan-sanker-du-fro-til-din-have-og-altankasse/

Dog skal I lade nogle frø sidde tilbage, så der også er frø til næste års nye blomster på fællesarealerne - så tag kun det I skal bruge!

På den måde kan vi give biodiversiteten endnu ”et nøk” på Grundet.

 

Opstart af Grøn Vision

Fredag den 17. April blev områderne fra “Den grønne vision for Grundet” afsat i terrænet. Det drejer sig om blomsterenge, sommerfuglebede, hasselkrat, blomstervolde samt, buske og træer. Vi forventer at anlægarbejdet, plantning og såning vil finde sted i ugerne 18 og 19. Og så vil resultatet vise sig hen over sommeren!