Cykler/sikkerhed på Grundet Hulvej

Grundet Lokalråd har modtaget en række henvendelser fra borgere i vores lokalområde om farlige situationer for cyklister ved Lille Grundet Hulvej i forhold til parkerende biler ved det tidligere sygehusvaskeri.

Bebyggelserne på Store- og Lille Grundet er fint forsynet med et internt stisystem for fodgængere og cyklister. Forbindelsen til gang- og cykelstier i midtbyen sker via Lille Grundet Hulvej, som er en ren cykel- gangsti fra Grundet Bakke til parkeringspladserne ved det tidligere sygehusvaskeri.

Udbygningen af Store- og Lille Grundet startede sidst i 80’erne og har for alvor taget fart her de sidste 5 år. Sidst i 80’erne havde cykeltrafikken på Lille Grundet Hulvej således et begrænset omfang, men allerede i starten af 90’erne kunne vi som cyklister konstatere at sammenblandingen af cyklister pS vej ned ad Lille Grundet Hulvej og den vinkelrette parkering langs og overfor sygehusvaskeriet udløste farlige situationer og vi oplevede talrige uheld hvor cyklister blev ramt af biler der bakkede ud fra parkeringsbåsene. (se kortbilag næste side)

Vi rettede dengang henvendelse til Vejle Kommune, gennem Cyklistforbundet, for at fS ændret sammenblandingen af parkering, fodgængere og cyklister. Men intet blev ændret.

Med den væsentlige udbygning af Store- og Lille Grundet området, hvor vi nu nærmer os 800 boliger, er problemet pS Lille Grundet Hulvej er blevet endnu større. PS længere sigt vil det blive yderligere forværret med op til 600 nye boliger i Grundet Skovby som også vil skulle benytte Lille Grundet Hulvej for at komme til midtbyen pS cykel.

Vi vil derfor fra Grundet Lokalråd opfordre Vejle Kommune til at vurdere den aktuelle trafiksituation på Lille Grundet Hulvej og foretage de nødvendige tiltag inden der sker alvorligere trafikuheld.

Vi står fra Grundet Lokalråd gerne til rådighed for en uddybning af ovenstående, eventuelt ved en besigtigelse pS stedet. Undertegnede kan kontaktes for en nærmere aftale.

Med venlig hilsen

Birger Lilja Kristoffersen

Formand for Grundet Lokalråd

Mobil 21979752

Kopi til: Claus Behrendsen, Cyklistforbundet i Vejle