Kommentarer til trafikmodel for Grundet, Vejle Kommune og Rambøll – 4.6.2019 Birger Kristoffersen og Henrik Stjernholm 1.8.2019, rev. 9.8.2019

Trafikanalyse på Grundet - Vejle Kommune og Rambøll – 4.6.2019 Grundet Lokalråds bemærkninger til trafikanalysen

1.2 Trafikmodellen er kalibreret med år 2017 som basisår efter en gravitationsmodel, der kombinerer forholdet mellem afstand og tid mellem de enkelte zonerelationer. HVAD BETYDER DET?

390 trafiktællinger i perioden 2013-17, der er fremskrevet med 1,5 % om året.

 

2.1.2 For at sikre robusthed i modelberegninger er der indregnet et større antal boliger i området end for forventet på baggrund af eksisterende plangrundlag. HVAD BETYDER DET?

 

2.3 I alle scenarier er der medregnet følgende ændringer.

 • Bussluse på Grundet Ringvej/Kløvermarken
 • Afsætningsplads til Lukas Skolen på Moldevej - HVAD BETYDER DET?
 • Trafiksanering af Grundet Sivevej – HVAD BETYDER DET?
 • Moldevej saneres tilsvarende Finlandsvej

 

Spørgsmål:

 1. Kan det aflæses af modellen, hvor meget trafik der alene kommer fra Grundet Skovby?
 2. Indeholder modellen trafik fra alle de områder der udbygges i en samlet model ? Dvs. alle boliger fra Store og Lille Grundet og Grundet Skovby?
 3. Er de 115 eksisterende boliger ved Store Grundet med i de 600 boliger, der indgår i beregningen, eller er de ud over?
 4. Har Vejle Kommune eller projektudvikler aftale om, at Store Grundet Alle kan bruges til trafik fra Grundet Skovby?
  1. Vil det blive styret i den eller de lokalplaner, der skal laves for Grundet Skovby, at der max. må opføres 600 boliger, dvs. så det fastlægges formål og i bestemmelserne og ikke kun i en redegørelsen ?
  2. Hvordan er trafikken fordelt på skoler og institutioner på Grundet Bygade og ved Nørremarkscentret, til NOVA Skolen og til Lukasskolen. Hvor meget trafik er der regnet med til de offentlige og private skoler og institutioner.
  3. Hvor meget trafik er der regnet med til Nørremarkscentret?
  4. Hvor meget trafik fra Grundet Skovby, der IKKE har ærinde på Grundet ledes gennem Grundet i de forskellige scenarier, dvs. trafik der skal til Vejle Midtby eller andre områder.
  5. Scenarie A: Hvilken trafik kommer forbi busslusen på Grundet Tværvej ud over busser. Der er en stigning på Grundet Tværvej på 300 biler?
  6. Scenarie A: Bliver der også en form for sluse til en evt. institution, så kørsel fra Grundet Skovby ikke har adgang til Grundet Tværvej?
  7. Indgår de evt. kommende boliger som følge af ”Ghettoplanen” i trafikmodellen.
   1. Hvis Grundet Tværvej bliver åben gennemgående trafik, synes analysen ikke at tage højde for den naturlige følgetrafik der vil komme på Sivevejen som følge af skolerne, hallen og indkøb. Hvis f.eks. børn hentes fra skole, daginstitution eller sættes af ved en sportsaktivitet, vil indkøb etc. være ligge i naturlig forlængelse. Det vil øge trafikmængden på Sivevejen og tilknyttede veje.
   2. Området beskrives konsekvent som et boligområde. Men der er både skoler, daginstitutioner og hallen, som skaber meget trafik. Er der taget højde for dette i analyserne.
   3. Flere spørgsmål ??                                                                                                 

     

    Vej

    Nuværende trafik pr. døgn 2019

    Scenarie A Stigning i trafik

    1. Bussluse på Moldevej
    2. Bussluse på Grundet Tværvej

    Scenarie B Stigning i trafik

    1. Bussluse på Moldevej
    2. Ingen bussluse på Grundet Tværvej

    Scenarie C Stigning i trafik

    1. Ingen bussluser på Moldevej
    2. Ingen bussluse på Grundet Tværvej

    Scenarie D Stigning i trafik

    1. Store Grundet Alle lukket ud mod Viborgvej

    Scenarie E Stigning i trafik

    1.      Bussluse på Store Grundet Alle/Grundet Tværvej

    Scenarie F Stigning i trafik

    1.      Indkørsel forbudt fra nord (mod syd) på Moldevej

    Grundet Tværvej (Korntoften)

    Ca. 50 boliger

    300

    300

    450

    Kan det være rigtigt

    1000

    2150

    300

    750

    Grundet Tværvej (Kløvertoften)

    79 boliger

    800

    300

    450

    Kan det være

    rigtigt

    1000

    2150

    300

    750

    Grundet Bygade

    nord for Moldevej

    1100 / 1450

    350

    450

    1200

    1550

    500

    900

    Grundet Bygade syd for Moldevej

    til Grundet Sivevej

    1200 / 1450

    750 / 1050

    750/ 1050

    600 / 1200

    600 / 1200

    650 / 1200

    750 / 1250

    Moldevej til

    Viborgvej

    1550

    1250 / 1450

    1350 / 1550

    1100 / 2550

    1400 / 2900

    1050 / 1900

    1300 / 2050

    Moldevej ved

    Østerbo

    200 / 900

    0

    0

    1800 / 2100

    1600 / 2150

    1200 / 1500

    1060 /1200

    Grundet Sivevej

    1600

    300

    250

    -150

    -150

    -150

    50

    Grundet Ringvej

    øst for Grundet Tværvej

    1800

    650

    650

    500

    1250

    600

    550

    Grundet Ringvej vest for Grundet

    Tværvej

    1000

    400

    400

    400

    400

    400

    400

    St. Grundet Allé

    400

    1700

    1550

    1050

    400

    1700

    1650

    Viborgvej nord for

    Grundet Ringvej

    4000

    3750

    3500

    3100

    2050

    3750

    2400

    Viborgvej syd for

    Grundet Ringvej

    7150

    3250

    3200

    2700

    2350

    3300

    3250

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                                                                                                              

Trafikanalyse

Vejle Kommune har udarbejdet en trafikannalyse i vort område og afholder i den forbindelse informationsmøde.

 

Emne: Informationsmøde om trafikanalyse for Grundet-området

Vejle Kommune har i forbindelse med den bymæssige udvikling af Grundet-området fået lavet en trafikanalyse med forskellige scenarier for trafikudviklingen. Trafikanalysen vil blive præsenteret på et informationsmøde: Mandag den 19. august 2019 klokken 17-18 På Lukasskolen i Vejle, hvor alle er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig.

 

Marianne Bjerre

Kommuneplanlægger | Plan
Teknik & Miljø | Kirketorvet 22, 7100 Vejle
T: 76 81 22 46 | Mob. 23 62 27 88 | E: marbj@vejle.dk

2019 Trafikannalyse