Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati

Politik for udvikling af lokalområder & landdistrikter 2018-2021

 

Se beskrivelse i nedenstående PDF fil

Udvikling 2018-2021