Information fra lokalrådet vedr. igangværende sager/aktiviteter

 


 

Projekt film om Grundet

Samarbejde om markedsføring med Grundet Lokalråd

I vores bestræbelser på fortsat at gøre Grundet og omegn til et attraktivt sted, både for os der bor her og for dem, som overvejer at flytte hertil, har vi i Lokalrådet, i samarbejde med Landsbyfilm, besluttet at udarbejde en image- og bosætningsfilm, der skal bruges i markedsføringen af området over for nuværende beboere og tilflyttere, deres familier samt interesserede i almindelighed. 

Filmen skal bl.a. beskrive områdets mange faciliteter og tilbud, smukke natur, infrastruktur, foreninger og institutioner m.v.

Derfor finder vi det naturligt at invitere byens lokale erhvervsliv til at deltage i filmen.

 

Du kan sætte dit præg på filmen!

Områdets fortsatte udvikling er nødvendig for, vi til stadighed kan tiltrække både nye beboere, nyt erhvervsliv samt turisme. Vi ønsker derfor med denne film at fremvise områdets udvalg af butikker, servicevirksomheder, outdoor, sportsfaciliteter og kulturliv m.v. Af samme grund har vi valgt at invitere dig til at deltage i filmen med en annonce. Du har derfor mulighed for både at brande din virksomhed overfor målgruppen samt at støtte op omkring filmens produktion.  

 

Film og produktion

Filmen produceres professionelt med speak, dronefilm, grafik og musik. Filmen vil blive vist på vores hjemmeside, på de sociale medier og til forskellige arrangementer i byen. Mediebureauet Landsbyfilm.dk tager sig af produktion af filmen, og de vil derfor kontakte til dig en af de nærmeste dage for at fortælle om mulighederne for annoncering.

Du kan også kontakte Landsbyfilm.dk på tlf. 86 22 01 02, ligesom du er meget velkommen til at besøge hjemmesiden www.Landsbyfilm.dk for at se eksempler på film. 

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde, og vi glæder os til at vise dig det færdige resultat.

 

Med venlig hilsen                                                               Med venlig hilsen                                      

Grundet Lokalråd                                                            Landsbyfilm.dk

Nørremark Center

Bibliotek, apotek og borgerhus? Jens Ejner købte ind for 12 millioner - nu skal der skabes nyt liv i Vejles nedslidte indkøbscenter

1/4

Vejle Kommune har både købt ejendomme på begge sider af den overdækkede arkade i Nørremark Center og den tidligere Fakta-bygning. Nu arbejder bypolitisk konsulent i Vejle Kommune Tinus Elsig for at skabe midlertidige aktiviteter i rammerne, inden centrets videre skæbne skal besegles. Foto: Mette Mørk

Vejle Kommune har brugt godt 12 millioner kroner på at opkøbe ejendomme i Nørremark Center. Nu skal der skabes nyt liv i bygningerne, og du kan komme med forslag til indholdet.

02 feb. 2022 kl. 15:31

 

Nørremarken: "Vi har endnu ikke noget overblik over, hvad der skal ske med bygningen."

Det hører til sjældenhederne, at en borgmester ikke ved, hvad kommunen skal bruge en nyerhvervet ejendom til. Specielt, når han lige har underskrevet en check på 6,75 millioner kroner.

Men det var tilfældet, da Vejles borgmester Jens Ejner Christensen (V) for knap halvandet år siden skulle redegøre for, hvorfor Vejle Kommune havde købt endnu en luns af Nørremark Center.

 

Kommunen betalte som nævnt knap syv millioner kroner for den 1202 kvadratmeter store Fakta-bygning i nummer 10, som den lokale erhvervsduo Per Moesgaard og Jørgen Helvig Sørensen og deres selskab PM Invest O5 ApS havde ejet siden 2005.

Et år tidligere havde byrådet sagt ja til at bruge 5,4 millioner kroner på at overtage den østlige del af centeret, der har en overdækket arkade og en stribe butikslejemål under tag, hvoraf flere fortsat står tomme.

 

Nærmeste fremtid skal på plads

Overblikket over centrets langsigtede skæbne har kommunen fortsat ikke, men den nærmeste fremtid skal afklares i løbet af foråret, og det kan ses.

Inde i Fakta-bygningen, der lige nu fungerer som midlertidigt corona-testcenter, står der ruller med isolering, mens tre døre ude i smøgen nu er udstyret med ståltrapper, så der er sikret brandudgange fra de lejemål, som kommunen håber at få skabt nyt liv i.2/4

Kommunen er ved at gøre lejemålene i Fakta-bygningen klar til brug. Håbet er blandt andet, at borgerne kan hente og aflevere deres biblioteksbøger her, men lige nu kan alle bydelens beboere spille ind med ønsker til Nørremark Centerets udvikling. Foto: Mette Mørk

Men det bliver ikke lejemål, der får lange lejekontrakter. Det understreger bypolitisk konsulent i Vejle Kommune, Tinus Elsig, som ikke ved, i hvilken grad de nuværende bygninger overlever renoverings- og udbygningsplanerne i centret på sigt.

Kravet er, at der skal opføres boliger i forbindelse med centeret, for det er en betingelse i den udviklingsplan, der i 2019 blev vedtaget for Finlandsparken. Men ifølge lovgivningen kan et antal af boligerne veksles til velfungerende erhvervslokaler for at leve op til de krav, regeringen har sat til det nu tidligere ghettoområde.

Centeret vil derfor kunne udvikles på flere måder, og i sidste ende er det byrådets beslutning.

 

Vil prøve ting af i borgerhus

- Der er ikke truffet endelig beslutning om den permanente fysik for Nørremark Center. Men nummer 10 var i en fornuftig stand, da vi købte den, og vi vil gerne starte med midlertidige aktiviteter, der kan være i bygningen i et par år. Hele pointen er at afprøve nogle ting i et borgervenligt hus og finde ud af, om det kan bære. Fremtiden kan løftes og styrkes som center, samlingspunkt og mødested for hele Nørremarken. Om det bliver brugt. På den måde står vi på nogle erfaringer, når vi skal afgøre, hvad den permanente løsning skal være, fortæller han.

Det er planen, at de ansatte i Den Boligsociale Helhedsplan, som kommunen og de almene boligforeninger står bag, rykker ind i centret som de første i løbet af foråret.

Vejle Bibliotekerne arbejder på at give borgerne mulighed for at låne og aflevere bøger i en prøveperiode for at se, om behovet eksisterer.

I hvilken form er ikke endnu afklaret, mens der også er ambitioner om at etablere værksteder, hvor borgere kan arbejde med genbrugsmaterialer og skabe kreative produkter.

 

Put dine idéer i postkassen

Men der skal puttes flere aktiviteter ind i centret, og kommunen efterlyser nu idéer til aktiviteter i de tomme rammer.

Derfor er postkasser sat op otte steder rundt på Nørremarken, hvor borgere kan tage et postkort, skrive deres idéer på og putte det i postkassen.

Vi er ikke presset af, at vi skal skynde os, da udviklingsplanen skal være udført i 2030. Vi vil hellere finde de rigtige løsninger, og det gør vi blandt andet ved at høre borgerne, hvad de drømmer om.

TINUS ELSIG, BOLIGPOLITISK KONSULENT

Samtidig har kommunen oprettet en digital høringsportal, "Citizen Lab", hvor alle kan sende deres forslag ind frem til 10. marts.

Det har foreløbigt 28 borgere benyttet sig af. De efterlyser blandt andet et apotek, en bager, streetfood, en bazar og en række andre tilbud, der både har været i centret tidligere og nogle som er helt nye tanker.

3/4

Vejle Kommune har blandt andet sat ståltrapper op i smøgen, så den tidligere Fakta-bygning er sikret de korrekte brandudgange i de lejemål, Tinus Elsig arbejder for at skabe nyt liv i. Foto: Mette Mørk

- Vi har sat gang i et visionsprojekt sammen med borgerne, fordi vi gerne vil have det hele til at spille sammen. Vi vil gerne opfylde kriterierne i udviklingsplanen samtidig med at vi opfylder borgernes ønsker for, hvordan vi skaber fællesskab og samlende aktiviteter på tværs af Nørremarken, siger Tinus Elsig og tilføjer:

- Jeg er i dialog med mange borgere, institutioner, foreninger og skolerne på Nørremarken, og jeg kan blandt andet høre, at de ønsker sig flere mødesteder. Som en mor på barsel spurgte mig: "Hvor går man hen på Nørremarken, drikker en kop kaffe og møder andre mødre?

 

 

 

Holder borgermøde til marts

Nørremarken er langt fra kun de store almene boligområder. Det er også de mange private boliger på Grundet og i stadion-kvarteret på den modsatte side af Horsensvej, og ambitionen er at skabe et mødested for alle bydelens kvarterer, og her er ønsket, at aktivere både den gamle Fakta-bygning og de ledige lejemål i centergaden.

- Vi vil gerne have nogle aktiviteter ind, som ikke kræver de store fysiske investeringer. Det kan både være kommunale aktiviteter, erhverv, og foreningsaktiviteter i samspil, forklarer konsulenten.

4/4

 Som led i processen er Vejle Kommune også vært for et borgermøde 8. marts, hvor alle fremmødte opfordres til at fortælle om deres drømme for et nyt centrum på Nørremarken.

Det skal alt sammen munde ud i en borgervision for bydelen og forhåbentligt i nyt liv til det slidte center.

 

 

 

Først ville ingen købe stort boligområde: Nu er jorden solgt til hemmelig køber - 90 nye boliger og 'Toppen' rykker meget nærmere

1/1

Så er dagene for alvor talte for friområdet Byg og Leg ved Finlandsparken og Moldeparken. Vejle Kommune har solgt arealet til en for offentligheden ukendt køber. Foto: Vejle Kommune

Vejle Kommune har solgt Byg og Leg-arealerne i andet forsøg. Der skal bygges mindst 90 nye boliger, men meget mere kan kommunen ikke oplyse om salget.

16 dec. 2021 kl. 15:20

Torben Juhler toju@vafo.dk

Vejle: Anden gang blev lykkens gang, da Vejle Kommune igen indtog rollen som sælger af et Nørremarkens fristeder.

Byrådet har tidligere besluttet at nedlægge Byg og Leg, der ligger på Moldevej ved Finlandsparken, fordi kommunen vil have privat boligbyggeri på det grønne areal.

Kommunen har sammen med AAB Vejle, der ejer Finlandsparken, forpligtet sig til at skaffe andre boligtyper til bydelen end almene familieboliger. Det er et krav i den vedtagne udviklingsplan, der skal skubbe Finlandsparken på længere afstand af det, der tidligere hed "ghettolisten".

 

Derfor har kommunen sat storparcellen på cirka 17.730 kvadratmeter til salg, men i første budrunde tilbage i august bød ikke en eneste investor på grunden.

Derfor ændrede kommunen udbuddet, og det har givet resultat.

Flere tilbud på bordet

På den lukkede del af byrådsmødet onsdag eftermiddag godkende politikerne salget, og denne gang var der kommet flere købstilbud med tilhørende skitseprojekter.

Projektet, der endte med at vinde udbuddet, består af mere end 90 boliger, fordelt på forskellige typer bebyggelse.

Nærmere oplysninger om det vindende projekt afviser kommunen at kunne offentliggøre, da handlen er betinget af, at samme byråd senere vedtager en ny lokalplan for arealet.

Derfor må vi ikke få pris eller navn på køber

Vejle Kommune vil ikke offentliggøre, hvem der har købt det snart tidligere Byg & Leg på Nørremarken. 

Vejle Amts Folkeblad kan heller ikke få oplyst, hvor meget arealet er handlet for, og mere præcist, hvad køberen ønsker at opføre af boliger på området. 

Vi har bedt Kirsten Sørensen, specialkonsulent på Juridisk Kontor i Skolegade, forklare "hemmelighedskræmmeriet":  

- Vi kan ikke give flere oplysninger, fordi der er tale om en betinget handel. Vi kan oplyse, at der bliver tale om en blandet bebyggelse og mindst 90 boliger, for det var nogle af kravene i udbuddet. Men da handlen ikke er endelig. kan der heller ikke gives aktindsigt i sagen, siger Kirsten Sørensen. 

Tilbageholdelsen af oplysningerne sker af hensyn til parternes forhandlingsposition, hvis handlen måtte falde af den ene eller anden grund. 

- Vi er nødt til at respektere de spilleregler, der er. Men vi skal levere en helt ny lokalplan for området. Så der starter en proces, og så vil vi gå i dialog med køber for at finde det rette tidspunkt til at offentliggøre, hvad der planlægges bygget på arealet, siger Kirsten Sørensen. 

Selvom Byg og Legs dage dermed er talte, trøster kommunen områdets børn med, at salget af en stor bid af frialeret skaffer penge til  at etablere lignende faciliteter tæt på de nuværende.

Kommunen vil anlægge nye grønne arealer til aktiviteter og dyr i området. Her skal blandt andet være fritgående geder, høns og kaniner, og området vil også rumme svævebane, trampoliner og andre aktiviteter, der inviterer til leg, fordybelse og bevægelse.

Det er et projekt, der har fået titlen "Toppen af Nørremarken", og som avisen tidligere har omtalt.

 

Det første store skridt

For borgmester Jens Ejner Christensen (V) er det ikke overraskende en glæde, at arealet nu er solgt.

- Det er meget positivt, at flere udviklere har lyst til at investere i udviklingen af Nørremarken. Med salget af dette område tager vi nu første store fysiske skridt på vejen mod at udvikle området til en endnu bedre bydel i social balance, siger borgmesteren i en pressemeddelelse.

Vi ved godt, at mange beboere har holdt meget af at bruge de grønne områder ved det tidligere Byg og Leg.

JENS EJNER CHRISTENSEN (V), BORGMESTER

Han understreger, at kommunen har inddraget områdets foreninger, institutioner, skoler, børn og unge i arbejdet med at udvikle arealet.

- Vi ved godt, at mange beboere har holdt meget af at bruge de grønne områder ved det tidligere Byg og Leg. Derfor har vi også prioriteret at finde løsninger og have en tæt dialog med områdets aktører, og der været et klart ønske om, at der fortsat skal være dyr i området. Det arbejder vi derfor videre med, siger Jens Ejner Christensen.

Går i gang til januar
Med salget af området på plads kan anlægsarbejdet med "Toppen af Nørremarken" gå i gang.

Det vil det gøre i løbet af januar næste år, hvor kommunen hen over foråret vil etablere en mark til geder, der inkluderer en jordforhøjning og midlertidige staldforhold. Herefter sættes en flok geder på græs. I første omgang skal dyrene være der i en prøveperiode, men planen er at gøre det til en permanent løsning.

For den integrerede institution Trip Trap betyder det, at man bliver umiddelbar nabo til det grønne areal. Det betyder blandt andet, at institutionen får sin egen låge ind til dyrene og på den måde kan man brug arealet som en del af intuitionens dagligdag, som det også tilfældet i dag.

Det er derfor den kommunale børne- og ungeforvaltning, der i samarbejde med frivillige, skal stå for driften af aktiviteterne på "Toppen af Nørremarken".

 

"Grundet lokalråd er med i en kommunal "Bydelsgruppe for Nørremarken

"Grundet lokalråd er med i en kommunal "Bydelsgruppe for Nørremarken" som har udgangspunkt i Udviklingsplanen for Finlandsparken, men som overordnet set behandler udviklingsmulighederne på hele Nørremarken - d.v.s. i Grundet området, i etagebebyggelserne på Moldevej/Findlandsvej og i Stadionkvarteret. I dette regi afholdes et borgermøde den 26/5 og byvandringer i området den  2. og 3. juni. Se invitationerne i vedhæfte PDF fil

 

 

Flyer - Fremtidens fællesskaber på Nørremarken

fra præsentationen af Grøn vision på Lokalrådenes Årsmøde 12/11 2020

En gennemgang af projektet fra start til virkelighed se nedenstående PDF fil

 

Grøn vision Grundet Årsmøde 2020

Nørremarken får billig kunstgræsbane

I stedet for to græsbaner som planlagt går Vejle Kommune i næste uge i gang med at anlægge en kunstgræsbane ved Nørremarkshallen. Den får sand som underlag.

Vejle: I en lokalplan fra 1987 er der tegnet boldbaner ind på området bag Nørremarkshallen, der blev opført seks år senere.

På bagsiden af hallen sad der indtil sidste år en støvlevask, som aldrig har været i brug.

Men nu lysner det langt om længe for de fodboldhungrende børn og unge på Grundet, i Finlandsparken og den øvrige del af Nørremarken.

Byrådet bevilgede sidste år tre millioner kroner til to 11 mands boldbaner og udvidet parkering ved hallen på Grundet Bygade.

De penge skal bruges nu, men områdets børn får ikke græs under støvleknopperne.

Banen bliver mere brugt

Vejle Kommune har været i dialog med Nørremarkens Forenede Sportsklubber, og parterne har valgt at bruge pengene på at anlægge en kunstgræsbane. Et arbejde, der bliver sat i gang i næste uge, når entreprenøren rykker ind for at planere det bølgede græsareal ud.

- I stedet for græsbaner har vi vurderet, at vi får flere brugbare timer med kunstgræs til området.  Da den slags baner er dyrere, end pengene rækker, har vi besluttet at gå en anden vej og bygger en bane, som er billigere, fortæller Thomas Schmidt, idrætsinspektør hos Vejle Kommune.

Parterne har valgt en bane, hvor det kunstige græstæppe bliver fyldt op med sand i bunden i stedet for gummigranulat, som man bruger i stort set alle landets øvrige kunstgræsbaner.

Penge til lys og parkering

Det er en billigere løsning, som kan rummes inden for det afsatte budget, mens der også bliver penge til lys på anlægget og til at udvide den eksisterende grusparkeringsplads til dobbelt størrelse.

- Nørremarkens Forenede Sportsklubber er forholdsvis nyetableret og er ikke et sted, hvor klubben kan smide en millioner kroner i banen, som andre klubber har gjort. Men jeg synes ikke, at vi går på kompromis med kvaliteten her, siger Thomas Schmidt.

Et miljørigtigt valg

Gummigranulat er typisk lavet af kasserede bildæk, men det er ikke godt for miljøet, da der er risiko for, at det bliver spredt ud i den omkringliggende natur ved snerydning, eller når spillerne tømmer deres støvler.

En norsk undersøgelse viser, ifølge forskning.no , at fodboldspillere hvert år slæber 65 ton gummigranulat med hjem fra de norske kunstgræsbaner.

Det vil ikke ske fra banen på Nørremarken.

- Med løsningen imødekommer vi en mulig fremtid, hvor gummigranulaten risikeres at blive forbudt i EU. Banen er derfor mere miljørigtig, og vi har ingen granulat, som forsvinder ud i naturen, siger Thomas Schmidt.

Andre steder tester man baner med granulat af olivenkerner og sukkerrør for at finde et miljørigtigt alternativ til mikroplasten.

Er ikke godkendt af FIFA

Den nye type af kunstgræsbaner med sand er i dag ikke godkendt af det internationale fodboldforbund, som det for eksempel er tilfældet med VB Parkens nyeste kunstgræsbane. Men det ser Thomas Schmidt ikke som noget problem.

- Vi vil som kommune gerne gå forrest og teste kvaliteten af. Brugerne i området spiller ikke FIFA-kampe på højeste niveau, og børn vil være de primære brugere af banen, som også vil kunne benyttes af lokalområdets børn, når banen ikke er booket, siger inspektøren.

Han afviser, at der kvalitetsmæssigt er tale om en discountbane trods den billigere pris. Den er lige så holdbar, som de traditionelle kunstgræsbaner, og sandet har en struktur, så man ikke får benet flænset op ved en glidende tackling, som man risikerede på de traditionelle grusbaner.

Thomas Schmidt forventer, at kunstgræsbanen er klar til brug inden jul. Men hvis vejret ikke spiller med, kan indvielsen blive udskudt til foråret.

Banen stribes op til en 11-mands fodboldbane og to syvmands baner, men da det bliver en multibane, bliver der mulighed for at strege op til andre sportsgrene efterfølgende.

 

 

Vejle kommune har besluttet, at der skal laves nogle mere permanente tiltag, for nedsættelses af hastigheden på Grundet Bygade i Vejle.

ET VEJLENSISK OPRØR MOD GRÆSPLÆNE-ØRKENER

 

GRUNDET: ET VEJLENSISK OPRØR MOD GRÆSPLÆNE-ØRKENER

 

Boligområdet Store og Lille Grundet i Vejle har fået nok af flade, trimmede græsplæner og mangel på vild natur i deres område.

Med rådgivning fra Habitats er de nu i fuld gang med at omdanne knap 7.000 m2 grøn ørken til et frodigt blomsterhav til gavn for mennesker og masser af vilde bier, sommerfugle og andre dyr. Projektet er en del af boligområdets Grønne vision og kan give inspiration til grundejere med ambitioner for biodiversiteten.

Sidste år deltog Grundet Lokalråd, som består af 8 grundejerforeninger på Grundet i Vejle Kommunes konkurrence ”Den store idé”.
Lokalrådet vandt konkurrencen og den halve million kroner, som fulgte med.
I april blev de første skridt så taget i den ”grønne vision”, som efterfølgende har foldet sig ud som et resultat af deltagelsen i konkurrencen: Områdets fællesarealer skal have mere naturindhold, og Habitats er med på opgaven.

Næstformand for Grundet Lokalråd, Henrik Stjernholm, forklarer:
Vi ligger jo naturskønt og har kæmpe grønne områder. Men rigtig meget af det grønne er græsarealer, der bare bliver klippet. Der vokser nærmest intet andet på dem, og så fik vi lyst til at gøre noget ved det. Vi har fået hjælp af landskabsarkitekterne fra Habitats til at forme vores grønne vision og det her er så en slags pilotprojekter, der sætter hele visionen i gang."

Flere store arealer på mellem 200 – 1000 m2 er nu omdannet for at bryde de store, flade græsplæner op.
Græstørv og næringsrig muldjord er gravet af arealer og i stedet er der sået en vildeng frøblanding i den næringsfattige råjord. Set i et biodiversitets-perspektiv er græsplænerne nemlig at sammenligne med ørkener, og her kan kun ganske få planter og dyr trives. Græsplæner giver ganske enkelt en fattigere natur, og derfor er opgøret med dem så vigtigt, hvis man vil give bedre betingelser for biodiversitet.

Overskudsjorden er blevet brugt til at lave små bakker og volde, hvor der også er blevet sået blomster. Når alt står i fuldt flor i juli og august kommer det til at give et sandt blomsterhav på 6.000 m2 med 28 forskellige vilde danske blomsterarter. Det vil give et stort nektar- og pollengrundlag for insekter fx bier og sommerfugle.

Som en del af projektet er flere nøgne jordflader med næringsfattig jord efterladt på området. Det er en form for forsøgsfelter, hvor nøjsomme arter selv kan få lov at indfinde sig med tiden. I alt er 750 m2 lagt ud som bare flader.

PLADS TIL BÅDE NATUR OG MENNESKER
For beboerne vil de nyetablerede blomsterområde give variation for øjet, hvor der før var ensartede græsplæner – og glæden ved at kunne plukke blomster til buketter.

Der er også lagt flere store træstammer og sten ud på området: Det er smukt se på, børn og voksne kan lege på både sten og stammer, og så har det betydning for biodiversiteten. Det døde træ er nemlig det rene guf for insekter, svampe mm. og stenene skaber mikroklimaer, der holder på varmen og tiltrækker sommerfugle.

Især det sidste er vigtigt for beboerne i Grundet, hvor flere har lagt mærke til, at sommerfugle har været en mangelvare i de sidste mange år. Derfor har foreningen da også prioriteret at få skabt en decideret sommerfuglehave med særligt velegnede træer, buske og stauder.

Endelig er der også etableret kvashegn, hvor beboerne kan opsamle kvas fra området. Kvaset får lov til langsomt at formulde, og også her kan insekter og andre smådyr og enkelte større som for eksempel pindsvin trives.

Se eksempler på forvandlingens første skridt på fotos til højre her på siden =>

GØR SOM GRUNDET
Spørger man Henrik Stjernholm om, hvad andre kan lære af projektet, siger han:
Det er et nyt boligområde det her – 30 år gammelt – med omkring 1000 boliger. På den måde er det et typisk parcelhusområde. Jeg ved jo ikke, hvordan det er andre steder, men mit indtryk er, at der endnu ikke så mange parcelhusområder, der arbejder med biodiversitet på den måde, vi nu er gået i gang med her.
Vi ser det som en slags demonstrations projekt, og vi vil faktisk rigtig gerne brede det ud og fortælle om det til andre, der kunne være interesserede.
Noget tyder på, at der er et potentiale. Og projektets ideer har allerede bredt sig til området private haver:
Faktisk er der nogle beboere, som er blevet inspirerede og har lavet noget i deres egne haver udenfor fællesarealerne. Her har de sået masser af blomster i kanterne, og det er godt at se, at det breder sig, fortæller Henrik Stjernholm.

Lokalrådet arbejder da også allerede med ideer til opfølgning – blandt andet overvejer de, at få produceret en folder til haveejerne i området med 5 gode råd, der kan øge biodiversiteten i haven.

 

 

http://www.habitats.dk/news/grundet-et-vejlensisk-oproer-mod-graesplaene-oerkener/

Arkæologer finder spor af 5000 år gamle huse

Det er spor af nogle af de første bønder ved Vejle, som arkæologer i øjeblikket graver frem på et højdedrag mellem Store og Lille Grundet. I flere tusind år har ingen boet her, så husene er ret uforstyrrede.

Leif Baun leba@vafo.dk

Grundet markerne

Vejle: Syd for Lærketoften skal nogle af Vejles mange tilflyttere inden for en overskuelig fremtid til at sætte bo. Der har boet folk her før. Men det var i en uoverskuelig fjern fortid. Faktisk er det spor efter nogle af de første Vejle-bønders huse, som Vejle Museerne i disse uger graver frem på en bakketop på Grundets marker.

Sporene er fra bondestenalderen. Nærmere bestemt et tidsrum, der ligger mellem 4900 og 5500 år tilbage i tiden.

- Normalt plejer fund fra stenalderen at være en biting til fund fra jernalderen (der ligger 1150-2500 år tilbage, red.), men her vrimler det med stenalder uden nyere forstyrrelser, siger arkæolog og udgravningsleder Anita Terp fra Vejle Museerne.

Der var noget at komme efter

Hun lavede en forundersøgelse i 2017 og fik færden af, at her var noget at komme efter. Det holdt mildest talt stik, og på nuværende tidspunkt er der stukket 1800 pinde i jorden, og de betegner hver et fund.

Det kan være spor af stolpehuller fra bygninger, potteskår og flintredskaber. Det sidste kan være skrabere, knive, kornsegl og stumper af flinteøkser. Der er indtil nu intet spor af metal. Men det ville man heller ikke forvente.

Stedet er ingen tilfældighed.

Den foregående tidsperiode hed jægerstenalderen. I den boede folk tættere på vand, vadesteder og vådområder. Men da landbruget kom, blev de afhængige af marker og flyttede op i højderne. Her bor de dog ikke helt på toppen, men i læ lidt nede ad bakkens østside, forklarer hun.

Hendes ord bevises og blæses bort i vinden, der i det hele taget er en udfordring for arkæologerne. De har sikkerhedsbriller og mulighed for at skylle øjne i skurvognene. Kigger man på toppen af de opgravede "jordbunker", ser man sandet fyge.

 

Klogt valg af bosted

"De gamle" har valgt stedet her, fordi jordene er lette og sandede. Som plov havde de den spinkle ard, der ikke kunne bruges på lerede jorder. Dateringen kommer fra udsmykningen på nogle af de potteskår, der er fundet. Desuden var de tæt på Grejs Å og Vejle Fjord, hvis høsten skulle fejle, og der blev brug for alternative madkilder.

Det her er et af de ældste steder på Vejle-egnen, hvor vi har fundet rester af huse. Der er ikke tale om en landsby, for det havde man ikke på denne tid. Det er enkeltgårde, der er flyttet rundt i området, når bygningerne gik til. Måske fordi man ikke var så gode til at bygge dengang, konstaterer Anita Terp.

Rigtig gamle dage

Udgravningen syd for Lærketoften på Grundets tidligere marker skal afdække cirka 16.000 kvadratmeter og ventes færdig om syv-otte uger. Ud fra de hidtidige fund dateres de menneskelige aktiviteter til 3400 til 2800 år før Kristi fødsel. Det er en mindre del af en tidsperiode, der kaldes bondestenalderen, som varede fra 4000 til 1800 år før Kristi fødsel.

Før bondestenalderen var jægerstenalderen i kølvandet på den seneste istid. Jægerstenalderen er perioden fra 13.000 til 4000 år før vor tidsregning.

Efter bondestenalderen kommer bronzealderen. Den begyndte cirka 1800 år før vor tid og varede 1300 år. Det vil sige, at bronzealderen sluttede for 2500 år siden. Så det er de færreste, der kan huske den!

 

Farvel vilde blomster: Sommerfugle eng blev til en ørken

Artikel Vejle Amts Folkeblad

Fra trist græs til levende haver: Grundet har scoret en halv million

AF: MICHELLE MADSEN , MICHM@VAFO.DK

Publiceret 03. maj 2019 kl. 08:40

 

Græsarealer mellem Lille Grundet og Store Grundet forvandles muligvis til enge med blomster og frugtræer til glæde for dyreliv. En grøn vision fra Grundet har netop vundet kommunens konkurrence "Den Store Idé".

Vejle: En grøn vision om sommerfuglehaver, frugtlunde og blomsterenge i Grundet vinder Vejle Kommunes konkurrence "Den Store Idé" og førstepræmien på en halv million kroner.

Formanden for Grundet Lokalråd, Birger Lilja Kristoffersen, glæder over at have vundet prisen og udsigten til at få piftet områdets græsplæner op.

- I det nye boligområde mellem Lille Grundet og Store Grundet er der udlagt store, slåede græsplæner, som ingen rigtigt bruger. Vi har en vision om at skabe mere biodiversitet ved at så blomster, plante buske og frugttræer. Det vil også være et sted, som bliver mere attraktivt for mennesker at gå på opdagelse i, siger Birger Lilja Kristoffersen.

Nogle af de plæner, som muligvis står for skud, ligger ved Kløvertoften. Her kan lokalrådet sagtens forestille sog, at en frodig have fuld af liv kan vokse frem.

Men i første omgang skal det undersøges, hvad der kan lade sig gøre, fortæller Birger Lilja Kristoffersen.

- Vi skal have tilkoblet eksperter, som ved noget om biologi, så vi ikke gør noget forkert. Vi håber, at arealerne på sigt bliver steder, hvor vi mødes og får mere med hinanden at gøre. Det skal være godt for både dyr planter og mennesker, siger han.

Vi har en vision om at skabe mere biodiversitet ved at så blomster, plante buske og frugttræer. Det vil også være et sted, som bliver mere attraktivt for mennesker at gå på opdagelse i.

Birger Lilja Kristoffersen, formand, Grundet Lokalråd

 

På et borgermøde blev en række idéer præsenteret til et mere grønt Grundet. Nu har Grundet vundet en halv million til at realisere nogle af de grønne tiltag. Illustration: Grundet Lokalråd

Sanseunivers på andenplads

Mens Grundet Lokalråd vandt førstepræmien, gik andenpladsen til Brejning Lokalråd og dets idé om et sanseunivers i Brejning.

Et projekt, hvor kunst, sanser og læring spiller sammen for at skabe nye oplevelser på udvalgte steder i Brejning. Brejning Lokalråd har modtaget 300.000 kroner til projektet.

Det er Vejle Byråds udvalg for lokalsamfund og nærdemokrati, der står bag konkurrencen "Den Store Idé". Udvalget skød årets konkurrence i gang i efteråret 2018 og modtog 15 ansøgninger fra hele kommunen.

Pressemeddelelse Vejle Kommune

 

 

 

Biodiversiteten og fællesskabet vinder Den Store Idé

 

 

 

 

 

Lille Grundet og Store Grundet snupper førstepladsen og hovedpræmien på en halv mio. kr. i kommunens konkurrence "Den Store Idé".

 

 

 

 

 

 

Blomsterenge, sommerfuglehaver og frugthaver skal øge biodiversiteten i Lille og Store Grundet.

 

 

 

 

 

Sommerfuglehaver, frugtlunde og blomsterenge. Det er indholdet i den grønne vision fra Lille og Store Grundet, der netop har vundet førstepræmien på en halv mio. kr. i konkurrencen "Den Store Idé", som Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati står bag.

 

FN's Verdensmål
- Det er vores hensigt med konkurrencen at støtte projekter, der kan være til læring for andre, og som styrker det lokale fællesskab og ejerskab og er med til at involvere bredt i lokalområdet. "Grøn vision for Grundet" bidrager i høj grad til de formål ved at styrke en bæredygtig udvikling lokalt, støtte det lokale fællesskab og skabe bedre levevilkår for både mennesker og dyr ud fra FN's 17 Verdensmål, siger Gerda Haastrup Jørgensen, formand for Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati.

 

Projektet i Grundet bidrager desuden til et mere interessant og et mere sammenhængende lokalområde. Beboerne i Grundet ønsker nemlig med projektet at øge biodiversiteten, der kan understøtte læring og natur og sundhed gennem mere aktivitet på områder. Det bliver de syv grundejerforeninger i området, der i stor udstrækning kommer til at stå for den konkrete udformning og udførelse af anlæggene i området.

 

Styrker det sociale sammenhold
Lokalrådet for Grundet har stået som tovholder på projektet og kontaktperson for rådet, Birger Lilja Kristoffersen, er utrolig glad for, at de nu får mulighed for at skabe et smukkere, grønnere og mere bæredygtigt lokalområde.

 

- I dag ligger store arealer hen i græs og bliver sjældent brugt af hverken mennesker eller dyr. Men nu vil der bl.a. komme sommerfuglehaver, frugtlunde og blomsterenge til gavn for både dyrelivet og det sociale sammenhold i Grundet. Vi håber, at arealerne på sigt vil blive mødesteder, hvor vi mødes og får mere med hinanden at gøre, siger Birger Lilja Kristoffersen.

 

Han understreger, at den lokale opbakning er altafgørende. Det bliver derfor kun de projektidéer, der har opbakning blandt beboerne, der vil blive gennemført.

 

- Det er jo i sidste ende beboerne, der skal udfylde rammerne, og beboerne, der skal stå for driften af områderne og projekterne, siger han.

 

Andenplads til Brejning
Mens Grundet Lokalråd vandt førstepræmien, gik andenpladsen til Brejning Lokalråd og deres idé om et sanseunivers i Brejning. Et projekt, hvor kunst, sanser og læring spiller sammen for at skabe nye oplevelser på udvalgte steder i Brejning. Brejning lokalråd har fået 300.000 kr. til at starte deres vision for et sanseunivers.

 


Fakta

  • Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati arbejder for at skabe levende og attraktive lokalsamfund i hele Vejle Kommune og for at styrke nærdemokratiet.
  • En af de metoder, udvalget har valgt for at styrke lokalsamfundene og nærdemokratiet, er at støtte lokale initiativer og projekter gennem bl.a. Strakspuljen og Udviklingspuljen, der skaber stærkere landsbyer og bydele.
  • Udvalget skød konkurrencen "Den Store Idé" i gang i efteråret 2018, og udvalget har i alt modtaget 15 ansøgninger fra hele kommunen.
  • Lille og Store Grundet rummer i dag 532 ejendomme, mens yderligere 92 er på vej. Det svarer til omkring 1.500 beboere, når området er fuldt udbygget.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformation

  • Gerda Haastrup Jørgensen, formand for Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati, tlf.: 23 46 18 94
  • Birger Lilja Kristoffersen, Grundet Lokalråd, tlf.: 21 97 97 52

 

 

 

 

Læserbrev til VAF vedr. Grøn vision for Grundet

Pressemeddelese:

Grundet lokalråd barsler med grønne visioner

-          Grøn vision for Grundet-området

 

Mange nye boligområder udformes i dag med stor vægt på at skabe ”grønne områder”. Det har også været tilfældet i den nye bydel Grundet mellem Lille Grundet og Store Grundet i Vejles nordlige udkant. Her er der skabt en struktur med sammenhængende grønne områder mellem de enkelte bebyggelser. Området er ved at være færdigudviklet i forhold til de kommunale planer. Den sidste lokalplan for området, lokalplan 1207, er netop vedtaget og også i den er der grønne områder.

Men ”grønne områder” er ikke lig med øget natur eller øgede muligheder for menneskelig aktivitet, det har vi måtte sande efter at mange af de grønne områder nu har ligget der i en halv snes år. De fremstår i dag som tæt klippede græsplæner uden væsentligt dyre- og planteliv og der ses sjældent menneskelig aktivitet. Det vil beboerne i området gøre noget ved!

Det nystartede Grundet lokalråd afholdt sidst i november et beboermøde i Nørremarkshallen for at diskutere, hvad vi som beboere kan gøre for at gøre de grønne områder mere attraktive for mennesker, dyr og planter. Mere end 50 beboere deltog i work-shops og på baggrund af resultaterne har lokalrådet nu formuleret et projekt som går ud på at skabe en ”Grøn vision for Grundet”. I projektet vil vi kortlægge mulighederne og behovene i området og give forslag til hvordan naturindholdet (biodiversiteten) kan øges og hvilke aktiviteter der kan indbygges i de grønne områder. Som eksempler kan nævnes blomsterenge, sommerfuglevenlig beplantning, bistader, kanaler, vandhuller, labyrinter, beplantning til frugt- og bærplukning, (multi)baner og i det hele taget skabe et område man ønsker at gå på opdagelse i.

”Projektet ”Grøn vision for Grundet” er nu indsendt til Vejle Kommunes Udviklingspulje som led i konkurrencen ”Den gode idé” med henblik på at projektet kan gennemføres i 2019. Men visionen er ikke opfyldt i 2019. ”Vi håber på at den grønne vision kan udgøre et pejlemærke for udviklingen af Grundet og være til inspiration mange år fremover” udtaler lokalrådsformand Birger Lilja Kristoffersen. ”Endelig ser vi det som en mulighed for at skabe større samhørighed mellem beboerne i området og give området en helt særlig grøn karakter”.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos:

Grundet Lokalråd

Formand Birger Lilja Kristoffersen

21 97 97 52 – formanden@grundet-lokalråd.dk

 

Illustrationsforslag: 

”En første idé-skitse til en Grøn vision for Grundet” (vedhæftet)

”Beboere (Jens Holst, Kim Palle, Ruth Kjeldsmark og Winnie Jørgensen) med deres oplæg til en grøn vision”