Information fra lokalrådet vedr. igangværende sager/aktiviteter

 


 

Arkæologer finder spor af 5000 år gamle huse

Det er spor af nogle af de første bønder ved Vejle, som arkæologer i øjeblikket graver frem på et højdedrag mellem Store og Lille Grundet. I flere tusind år har ingen boet her, så husene er ret uforstyrrede.

Leif Baun leba@vafo.dk

Grundet markerne

Vejle: Syd for Lærketoften skal nogle af Vejles mange tilflyttere inden for en overskuelig fremtid til at sætte bo. Der har boet folk her før. Men det var i en uoverskuelig fjern fortid. Faktisk er det spor efter nogle af de første Vejle-bønders huse, som Vejle Museerne i disse uger graver frem på en bakketop på Grundets marker.

Sporene er fra bondestenalderen. Nærmere bestemt et tidsrum, der ligger mellem 4900 og 5500 år tilbage i tiden.

- Normalt plejer fund fra stenalderen at være en biting til fund fra jernalderen (der ligger 1150-2500 år tilbage, red.), men her vrimler det med stenalder uden nyere forstyrrelser, siger arkæolog og udgravningsleder Anita Terp fra Vejle Museerne.

Der var noget at komme efter

Hun lavede en forundersøgelse i 2017 og fik færden af, at her var noget at komme efter. Det holdt mildest talt stik, og på nuværende tidspunkt er der stukket 1800 pinde i jorden, og de betegner hver et fund.

Det kan være spor af stolpehuller fra bygninger, potteskår og flintredskaber. Det sidste kan være skrabere, knive, kornsegl og stumper af flinteøkser. Der er indtil nu intet spor af metal. Men det ville man heller ikke forvente.

Stedet er ingen tilfældighed.

Den foregående tidsperiode hed jægerstenalderen. I den boede folk tættere på vand, vadesteder og vådområder. Men da landbruget kom, blev de afhængige af marker og flyttede op i højderne. Her bor de dog ikke helt på toppen, men i læ lidt nede ad bakkens østside, forklarer hun.

Hendes ord bevises og blæses bort i vinden, der i det hele taget er en udfordring for arkæologerne. De har sikkerhedsbriller og mulighed for at skylle øjne i skurvognene. Kigger man på toppen af de opgravede "jordbunker", ser man sandet fyge.

 

Klogt valg af bosted

"De gamle" har valgt stedet her, fordi jordene er lette og sandede. Som plov havde de den spinkle ard, der ikke kunne bruges på lerede jorder. Dateringen kommer fra udsmykningen på nogle af de potteskår, der er fundet. Desuden var de tæt på Grejs Å og Vejle Fjord, hvis høsten skulle fejle, og der blev brug for alternative madkilder.

Det her er et af de ældste steder på Vejle-egnen, hvor vi har fundet rester af huse. Der er ikke tale om en landsby, for det havde man ikke på denne tid. Det er enkeltgårde, der er flyttet rundt i området, når bygningerne gik til. Måske fordi man ikke var så gode til at bygge dengang, konstaterer Anita Terp.

Rigtig gamle dage

Udgravningen syd for Lærketoften på Grundets tidligere marker skal afdække cirka 16.000 kvadratmeter og ventes færdig om syv-otte uger. Ud fra de hidtidige fund dateres de menneskelige aktiviteter til 3400 til 2800 år før Kristi fødsel. Det er en mindre del af en tidsperiode, der kaldes bondestenalderen, som varede fra 4000 til 1800 år før Kristi fødsel.

Før bondestenalderen var jægerstenalderen i kølvandet på den seneste istid. Jægerstenalderen er perioden fra 13.000 til 4000 år før vor tidsregning.

Efter bondestenalderen kommer bronzealderen. Den begyndte cirka 1800 år før vor tid og varede 1300 år. Det vil sige, at bronzealderen sluttede for 2500 år siden. Så det er de færreste, der kan huske den!

 

Farvel vilde blomster: Sommerfugle eng blev til en ørken

AF: MIE SPARRE VAF

Publiceret 05. august 2019 kl. 09:54

I juni landede tusindvis af sommerfugle på en vild blomstereng ved Lille Grundet. For nylig blev alle engens planter med sommerfuglelarver skåret ned til rødderne. Alle beklager, men sådan er reglerne.

Grundet: I månedsvis har naturelskere nydt synet af vilde planter og summende insekter på Lille Grundet. Her landede i juni en kæmpe sværm tidselsommerfugle og nød godt af tidselblomsternes nektar. Men forleden var de skrånende arealer tæt på naturstien ved Sundhedsskoven blevet høstet. Alle blomster og græsser var slået ned til rødderne, og området lå tilbage som en vissen ørken.

 

Man kunne tro, at grundejeren er fuldstændig ligeglad med naturen, men sådan forholder det sig ikke. Arealet tilhører Niels Skou, som har udstykket de fleste af boligområderne på Grundet fra sin familie-ejendom, herregården Store Grundet.

- Som led i den planlagte aflevering af det pågældende grundstykke til kommunen, blev jeg nødt til at få området slået, og siden harvet og pløjet. Ifølge min kontrakt med Vejle Kommune, skal området nemlig være tilplantet med græs ved overdragelsen, forklarer Niels Skou.

Dette stykke jord nær naturstien ved Sundhedsskoven var før en vild blomstereng med masser af gule engbrandbæger og tidsler. Privatfoto

Noget bliver til vej og noget bebygges

Han understreger, at han gerne ser området ligge hen som uberørt natur, men det er ikke hans beslutning at træffe.

Hvis den grundejerforening, som med tiden oprettes på området, ønsker at her skal være græsarealer, kan den beslutte det, som han siger.

En del af området skal i øvrigt bebygges, mens andet skal være vej og sti-areal, alt afhængig af, den kommende udstykningsplan for området.

Hos Vejle Kommune forklarer vejingeniør Carsten Friis, hvorfor kommunen generelt får slået alle sine grundarealer to gange årligt. Det skal understreges, at Carsten Friis ikke har noget som helst med det omtalte jordstykke på Grundet at gøre, så han kender ikke den aftale, Niels Skou har med Vejle Kommune.

 

Folk ringer og klager

Til gengæld har vejingeniøren arbejdet med udstykninger for kommunen i 20 år, og han beskæftiger sig til daglig med byggemodning af kommunale grunde rundt omkring i centerbyerne. Og det overrasker ham ikke, at det vildtvoksende areal på Grundet er blevet slået.

Det er jo typisk sådan, at køberne af en grund falder for omgivelserne. Derpå går de i gang med at bygge deres drømmehus, og fokuserer på byggeprocessen og ikke på resten af området. Det ændrer sig, når huset er færdigt, og husejerne måske har brugt mange penge på at få anlagt en have. På dette tidspunkt oplevede vi førhen, at de begyndte at ringe til os. Så var det nemlig pludselig et problem, at tidsler og ukrudtsplanter fra ubebyggede grunde i området spredte sig til de nye haver, hvor beboerne ikke ønskede at se dem, fortæller Carsten Friis.

Derfor har Vejle Kommune for år tilbage indført to årlige omgange brakpudsning. Brakpudsning består i, at en anlægsgartner efter aftale med kommunen slår bevoksningen på de områder, der ligger brak. Det foregår med en brakpudser, som er en maskine, der slår bevoksningen med rækker af jernkæder, forklarer Carsten Friis.

Fordelen ved brakpudseren er ifølge kommune ingeniøren, at den kan trækkes hen over et område og kappe toppen af alle planter uanset, hvor kuperet terrænet er.

Lokalråd arbejder for biodiversitet

Vi har faktisk gjort biodiversitet til tema for vores arbejde i lokalrådet, men vi og de nuværende syv grundejerforeninger her i området kan selvsagt ikke bestemme over arealer, som ejes af andre.

Formand for Grundet Lokalråd Birger Lilja Kristoffersen er, ligesom læseren, ked af, at den blomstrende eng er blevet slået. Men han kan som lokalrådsformand ikke gøre andet, end at tale til den gode vilje hos de lokale grundejere og grundejerforeninger.

Så alle instanser i Grundet-området vil sådan set gerne opfylde læserens ønske om uberørt natur, der er bare etableret en række rutiner for kommunale brakarealer, som modvirker den vilde natur på grund af borgerklager over ukrudt.

I øvrigt kan vi oplyse, at frø af tidsel- og mælkebøtter og andre ukrudtsplanter, der bruger faldskærmsfrø kan sprede sig over flere kilometer, når det blæser. Så en brakpudsning er ingen sikkerhed for, at der ikke daler ukrudtsfrø ned i rullegræsset fra planter langt væk de nye parcelhusområder.

 

Svampetur i Munkebjergskoven

Til alle i Løget og omkringliggende villakvarterer, samt Nørremarken og omkringliggende villakvarterer.

 Onsdag d. 18. september kl. 16-18 inviterer Helhedsplanen Vores Vejle på en svampetur, hvor naturvejleder ved Økolariet Finn Lillethorup vil stå for oplæg og vejledning. Det koster ikke noget at deltage, men der er kun plads til 50 deltagere. Man melder sig til ved at kontakte Jacob Wiese fra Helhedsplanen:

Sms på 2178 5406 eller mail på jacob@voresvejle.dk

Vi mødes på Hotel Munkebjergs p-plads, og går ud i skoven der fra. Vi ses til en hyggelig eftermiddag sammen.

 

Artikel Vejle Amts Folkeblad

Fra trist græs til levende haver: Grundet har scoret en halv million

AF: MICHELLE MADSEN , MICHM@VAFO.DK

Publiceret 03. maj 2019 kl. 08:40

 

Græsarealer mellem Lille Grundet og Store Grundet forvandles muligvis til enge med blomster og frugtræer til glæde for dyreliv. En grøn vision fra Grundet har netop vundet kommunens konkurrence "Den Store Idé".

Vejle: En grøn vision om sommerfuglehaver, frugtlunde og blomsterenge i Grundet vinder Vejle Kommunes konkurrence "Den Store Idé" og førstepræmien på en halv million kroner.

Formanden for Grundet Lokalråd, Birger Lilja Kristoffersen, glæder over at have vundet prisen og udsigten til at få piftet områdets græsplæner op.

- I det nye boligområde mellem Lille Grundet og Store Grundet er der udlagt store, slåede græsplæner, som ingen rigtigt bruger. Vi har en vision om at skabe mere biodiversitet ved at så blomster, plante buske og frugttræer. Det vil også være et sted, som bliver mere attraktivt for mennesker at gå på opdagelse i, siger Birger Lilja Kristoffersen.

Nogle af de plæner, som muligvis står for skud, ligger ved Kløvertoften. Her kan lokalrådet sagtens forestille sog, at en frodig have fuld af liv kan vokse frem.

Men i første omgang skal det undersøges, hvad der kan lade sig gøre, fortæller Birger Lilja Kristoffersen.

- Vi skal have tilkoblet eksperter, som ved noget om biologi, så vi ikke gør noget forkert. Vi håber, at arealerne på sigt bliver steder, hvor vi mødes og får mere med hinanden at gøre. Det skal være godt for både dyr planter og mennesker, siger han.

Vi har en vision om at skabe mere biodiversitet ved at så blomster, plante buske og frugttræer. Det vil også være et sted, som bliver mere attraktivt for mennesker at gå på opdagelse i.

Birger Lilja Kristoffersen, formand, Grundet Lokalråd

 

På et borgermøde blev en række idéer præsenteret til et mere grønt Grundet. Nu har Grundet vundet en halv million til at realisere nogle af de grønne tiltag. Illustration: Grundet Lokalråd

Sanseunivers på andenplads

Mens Grundet Lokalråd vandt førstepræmien, gik andenpladsen til Brejning Lokalråd og dets idé om et sanseunivers i Brejning.

Et projekt, hvor kunst, sanser og læring spiller sammen for at skabe nye oplevelser på udvalgte steder i Brejning. Brejning Lokalråd har modtaget 300.000 kroner til projektet.

Det er Vejle Byråds udvalg for lokalsamfund og nærdemokrati, der står bag konkurrencen "Den Store Idé". Udvalget skød årets konkurrence i gang i efteråret 2018 og modtog 15 ansøgninger fra hele kommunen.

Pressemeddelelse Vejle Kommune

 

 

 

Biodiversiteten og fællesskabet vinder Den Store Idé

 

 

 

 

 

Lille Grundet og Store Grundet snupper førstepladsen og hovedpræmien på en halv mio. kr. i kommunens konkurrence "Den Store Idé".

 

 

 

 

 

 

Blomsterenge, sommerfuglehaver og frugthaver skal øge biodiversiteten i Lille og Store Grundet.

 

 

 

 

 

Sommerfuglehaver, frugtlunde og blomsterenge. Det er indholdet i den grønne vision fra Lille og Store Grundet, der netop har vundet førstepræmien på en halv mio. kr. i konkurrencen "Den Store Idé", som Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati står bag.

 

FN's Verdensmål
- Det er vores hensigt med konkurrencen at støtte projekter, der kan være til læring for andre, og som styrker det lokale fællesskab og ejerskab og er med til at involvere bredt i lokalområdet. "Grøn vision for Grundet" bidrager i høj grad til de formål ved at styrke en bæredygtig udvikling lokalt, støtte det lokale fællesskab og skabe bedre levevilkår for både mennesker og dyr ud fra FN's 17 Verdensmål, siger Gerda Haastrup Jørgensen, formand for Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati.

 

Projektet i Grundet bidrager desuden til et mere interessant og et mere sammenhængende lokalområde. Beboerne i Grundet ønsker nemlig med projektet at øge biodiversiteten, der kan understøtte læring og natur og sundhed gennem mere aktivitet på områder. Det bliver de syv grundejerforeninger i området, der i stor udstrækning kommer til at stå for den konkrete udformning og udførelse af anlæggene i området.

 

Styrker det sociale sammenhold
Lokalrådet for Grundet har stået som tovholder på projektet og kontaktperson for rådet, Birger Lilja Kristoffersen, er utrolig glad for, at de nu får mulighed for at skabe et smukkere, grønnere og mere bæredygtigt lokalområde.

 

- I dag ligger store arealer hen i græs og bliver sjældent brugt af hverken mennesker eller dyr. Men nu vil der bl.a. komme sommerfuglehaver, frugtlunde og blomsterenge til gavn for både dyrelivet og det sociale sammenhold i Grundet. Vi håber, at arealerne på sigt vil blive mødesteder, hvor vi mødes og får mere med hinanden at gøre, siger Birger Lilja Kristoffersen.

 

Han understreger, at den lokale opbakning er altafgørende. Det bliver derfor kun de projektidéer, der har opbakning blandt beboerne, der vil blive gennemført.

 

- Det er jo i sidste ende beboerne, der skal udfylde rammerne, og beboerne, der skal stå for driften af områderne og projekterne, siger han.

 

Andenplads til Brejning
Mens Grundet Lokalråd vandt førstepræmien, gik andenpladsen til Brejning Lokalråd og deres idé om et sanseunivers i Brejning. Et projekt, hvor kunst, sanser og læring spiller sammen for at skabe nye oplevelser på udvalgte steder i Brejning. Brejning lokalråd har fået 300.000 kr. til at starte deres vision for et sanseunivers.

 


Fakta

  • Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati arbejder for at skabe levende og attraktive lokalsamfund i hele Vejle Kommune og for at styrke nærdemokratiet.
  • En af de metoder, udvalget har valgt for at styrke lokalsamfundene og nærdemokratiet, er at støtte lokale initiativer og projekter gennem bl.a. Strakspuljen og Udviklingspuljen, der skaber stærkere landsbyer og bydele.
  • Udvalget skød konkurrencen "Den Store Idé" i gang i efteråret 2018, og udvalget har i alt modtaget 15 ansøgninger fra hele kommunen.
  • Lille og Store Grundet rummer i dag 532 ejendomme, mens yderligere 92 er på vej. Det svarer til omkring 1.500 beboere, når området er fuldt udbygget.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformation

  • Gerda Haastrup Jørgensen, formand for Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati, tlf.: 23 46 18 94
  • Birger Lilja Kristoffersen, Grundet Lokalråd, tlf.: 21 97 97 52

 

 

 

 

Grøn vision bliver nu Grøn virkelighed!

Grøn vision bliver nu Grøn virkelighed!

På sit møde den 10.april 2019 besluttede Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati i Vejle Kommune at tildele projektet "Grøn vision for Grundet" præmien på 500.000 kr for "Den store Idé". TILLYKKE !!!

Vi har endnu ikke modtaget brevet fra Kommunen med de nærmere vilkår for prisen og vi kan kan således ikke på nuværende tidspunkt sige mere om hvad der skal ske og hvornår. 

Men ét er sikkert - nu skal vi igang med at realisere den grønne vision sammen med beboerne og grundejerforeningerne på Grundet. Lige nu arbejder vi med ideen om at indkalde til et beboermøde, hvor vi kan drøfte hvordan vi griber projektet an sammen. Og så skal vi vel også lige fejre den gode nyhed! 

 

På Grundet Lokalråds vegne

Birger Lilja Kristoffersen

Formand for Grundet Lokaråd

Melson vil skaffe bybus til Vejles "nye" bydele

Trods sparetider:

Melson vil skaffe bybus til Vejles "nye" bydele

AF: TORBEN JUHLER

Publiceret 18. januar 2019 kl. 09:42

 Et flertal i teknisk udvalg skærer i flexture og buslinjer, men udvalgsformanden går efter at skaffe Grundet og Tirsbæk Bakker bybusbetjening.

Vejle: Borgere i Tirsbæk Bakker og på Grundet har fået forkert besked. De kan alligevel bestille flexture, selvom det i første omgang forlød, at ordningen er sparet væk i hele Vejle by, fordi hele byen bliver betragtet som ét stort bybusområde.

Den problematik har Vejle Amts Folkeblad afdækket de seneste dage, for faktum er, at der aldrig har kørt en bybus i den nye bydel Tirsbæk Bakker i Bredballe, mens bussen har været savnet i Grundet i årevis.

Men står det til formanden for Vejle Byråds tekniske udvalg (V), Christoffer Melson, bør begge bydele, der fortsætter med at vokse i disse år, have fast bybusbetjening.

ADVERTISING

- Vi har endnu ikke fået en bybusrute til Grundet eller Tirsbæk Bakker, men vi har i mange år haft et ønske i teknisk udvalg om at få lavet en bybus både i Tirsbæk Bakker og på Grundet. Vi skal have lavet nyt bybusudbud i år, og jeg håber personligt på, at vi får både Tirsbæk Bakker og Grundet med. Og så har de flexture i de to områder, indtil vi har sørget for, at de er bybusbetjente, siger Christoffer Melson.

Enten kan byrådet bevilge flere penge til bybusserne ved efterårets budgetforhandlinger. Eller også kan vi skrue ned for kørslen på de ruter, hvor der ikke kører så mange passagerer.

Christoffer Melson (V), formand for teknisk udvalg

To finansieringsmuligheder

Ønsket om at udvide bybusbetjeningen med ekstra områder i Vejle kommer på samme tidspunkt, hvor Christoffer Melson har stået i spidsen for en nedskæring af den kollektive trafik. Blandt andet med indskrænkningen i flexturene i Vejle by og med lukningen af busrute 322 mellem Jelling og vejle.

Men udvalgsformanden ser to løsninger for at få bybussen til at køre ind omkring Grundet og Tirsbæk Bakker på trods af nedskæringerne.

- Enten kan byrådet bevilge flere penge til bybusserne ved efterårets budgetforhandlinger. Eller også kan vi skrue ned for kørslen på de ruter, hvor der ikke kører så mange passagerer og så bruge pengene på de to områder i Vejle, hvor vi har en udfordring i dag, siger Christoffer Melson.

Kan køre ad ny ringvej

Behovet for en bybus i Tirsbæk Bakker er et forholdsvis nyt fænomen, da bydelen først de senere år har vokset sig stor nok. Til gengæld har borgere på Grundet blandt andet via en underskriftindsamling længe gjort politikerne opmærksomme på ønsket.

Men nu mener udvalgsformanden, at tiden er moden til igen at sende bybussen ind omkring bydelen, der har fået mange nye udstykninger, siden bussen sidst slog en sløjfe ind på Grundet.

- På Grundet er det meningen, at vejen skal gå hele vejen rundt om bydelen, så bussen kan køre bagom og ikke som tidligere, hvor busruten endte blindt, og bussen skulle vende og køre tilbage ad samme vej. Det er først nu, at den sidste lokalplan er vedtaget, og det bliver mere praktisk at lave en rute, hvor området bliver gjort helt færdigt, og hvor bussen kan komme rundt ad ringvejen, fortæller han.

Læserbrev til VAF vedr. Grøn vision for Grundet

Pressemeddelese:

Grundet lokalråd barsler med grønne visioner

-          Grøn vision for Grundet-området

 

Mange nye boligområder udformes i dag med stor vægt på at skabe ”grønne områder”. Det har også været tilfældet i den nye bydel Grundet mellem Lille Grundet og Store Grundet i Vejles nordlige udkant. Her er der skabt en struktur med sammenhængende grønne områder mellem de enkelte bebyggelser. Området er ved at være færdigudviklet i forhold til de kommunale planer. Den sidste lokalplan for området, lokalplan 1207, er netop vedtaget og også i den er der grønne områder.

Men ”grønne områder” er ikke lig med øget natur eller øgede muligheder for menneskelig aktivitet, det har vi måtte sande efter at mange af de grønne områder nu har ligget der i en halv snes år. De fremstår i dag som tæt klippede græsplæner uden væsentligt dyre- og planteliv og der ses sjældent menneskelig aktivitet. Det vil beboerne i området gøre noget ved!

Det nystartede Grundet lokalråd afholdt sidst i november et beboermøde i Nørremarkshallen for at diskutere, hvad vi som beboere kan gøre for at gøre de grønne områder mere attraktive for mennesker, dyr og planter. Mere end 50 beboere deltog i work-shops og på baggrund af resultaterne har lokalrådet nu formuleret et projekt som går ud på at skabe en ”Grøn vision for Grundet”. I projektet vil vi kortlægge mulighederne og behovene i området og give forslag til hvordan naturindholdet (biodiversiteten) kan øges og hvilke aktiviteter der kan indbygges i de grønne områder. Som eksempler kan nævnes blomsterenge, sommerfuglevenlig beplantning, bistader, kanaler, vandhuller, labyrinter, beplantning til frugt- og bærplukning, (multi)baner og i det hele taget skabe et område man ønsker at gå på opdagelse i.

”Projektet ”Grøn vision for Grundet” er nu indsendt til Vejle Kommunes Udviklingspulje som led i konkurrencen ”Den gode idé” med henblik på at projektet kan gennemføres i 2019. Men visionen er ikke opfyldt i 2019. ”Vi håber på at den grønne vision kan udgøre et pejlemærke for udviklingen af Grundet og være til inspiration mange år fremover” udtaler lokalrådsformand Birger Lilja Kristoffersen. ”Endelig ser vi det som en mulighed for at skabe større samhørighed mellem beboerne i området og give området en helt særlig grøn karakter”.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos:

Grundet Lokalråd

Formand Birger Lilja Kristoffersen

21 97 97 52 – formanden@grundet-lokalråd.dk

 

Illustrationsforslag: 

”En første idé-skitse til en Grøn vision for Grundet” (vedhæftet)

”Beboere (Jens Holst, Kim Palle, Ruth Kjeldsmark og Winnie Jørgensen) med deres oplæg til en grøn vision”

Indbydelse til beboermøde

Grundet Lokalråd inviterer til sit første beboermøde

   Onsdag den 21. november kl. 19.30, Nørremarkshallen

Hvad kan vi bruge et lokalråd til?

Grøn Vision for Grundet

 

I år er der etableret et lokalråd for Store og Lille Grundet – GRUNDET LOKALRÅD. Det er sammensat af de 7 grundejerforeninger på Grundet.

Lokalrådet inviterer hermed til beboermøde på Grundet for at høre jeres mening om, hvad der skal til for at vi sammen kan udvikle et dejligt boligområde.

 

Vi har lavet en dagsorden for aftenen:

  1. 1.     Vi vil gerne præsentere Lokalrådet og fortælle om baggrunden for det.
  2. 2.     Vi vil gerne orientere om og høre jeres mening om de planer, som Vejle Kommune arbejder med for Grundet, og som kan få særdeles stor betydning for os.
  3. 3.     Vi vil gerne høre jeres mening om en GRØN VISION FOR GRUNDET, som vi vil søge 500.000 kr. til, hvis beboerne er med på visionen. Se bagsiden af indbydelsen.
  4. 4.     Og så byder vi på en lille overraskelse…

 

   

KOM OG HØR MEGET MERE, TAG DINE GODE IDEER MED OG MØD DINE NABOER PÅ GRUNDET

 

 

Med venlig hilsen
Birger Lilja Kristoffersen

Formand for Grundet Lokalråd

 

Byrådsmøde 31-11-2018

Partierne fandt sammen: Forlig i sidste sekund om lokalplan

AF: LEIF BAUN , LEBA@VAFO.DK

Publiceret 31. oktober 2018 kl. 21:58

 

1/1

 

Alle partier i Vejle Byråd nåede i løbet af onsdagen frem til et kompromis med 172 boliger i det nye lokalplanområde ved Grundet Ringvej.


Der blev lyttet til borgerne. Alle partier fandt onsdag kort før byrådsmødet sammen om et ændringsforslag, så antallet af boliger i lokalplanen ved Grundet Ringvej sænkes.

Vejle: Lokalplanen for et boligområde ved Grundet Ringvej er vedtaget af et enigt byråd. Et kompromisforslag kort før byrådsmødet landede sagen, hvor de to fløje i byrådet ellers har stået skarpt overfor hinanden. Senest på mødet i økonomiudvalget, hvor stemmetallene var 4-4, fordi borgmesteren var fraværende.

Diskussionen har især gået på antallet af boliger. I udgangspunktet talte plangrundlaget om 164 boliger. Det var undervejs i den lange proces helt oppe på 230. Til sidst stod det mellem 180, som den borgerlige side talte for, eller 164 som S, SF og R ønskede. Det klassiske kompromis landede midt imellem på 172 boliger.

Selv om vi har en by i rivende udvikling, skal vi huske at tænke os om. Vi må ikke i iver for at tiltrække nye borgere glemme at tage hensyn til de nuværende beboere.

Lone Myrhøj (SF)

Færre boliger og bussluse nu

Det har været et stærkt ønske for borgerne i området at få antallet af boliger ned. De har også talt for, at der skulle etableres en bussluse for at undgå gennemkørende trafik i området. Også her er beboerønsket imødekommet. Politikerne er enige om, at den skal anlægges straks og ikke først, som forvaltningen har lagt op til, hvis eller når behovet måtte vise sig.

Derfor var der også tilfredshed at spore byrådsbordet rundt. Alex Vejby Nielsen (S) sagde: - Det har været en turbulent vej for lokalplanen. Nu får vi et Grundet, der er grønt og i balance. Kampen har nyttet. Havde borgerne ikke taget den, var det ikke endt sådan.

Christoffer Melson (V): - Som politikere skal vi tage mange hensyn. Der er mangel på boliger, billige boliger og ældreboliger. Der er de lokale beboere og naturen. Forvaltningen har i forhold til behovet ment, at området kunne bære flere boliger. Nu er vi landet på et kompromis, der giver et meget grønt og åbent område. Så må vi finde plads til de billige boliger et andet sted.

Torben Elsig-Pedersen (R) talte om et godt grønt kompromis. Han trak et ændringsforslag, han havde stillet mandag aften, for at få skred i den fastlåste politiske proces.

 

SF: Husk nuværende borgere

Lone Myrhøj (SF) funderede over, om SF måske havde givet sig for meget i sagen, fordi partiet ikke kom igennem med kravet om, at det frigjorte areal på grund af færre boliger skulle bruges til grøn kile. Hun roste borgerne for ikke at give op, selv om kampen så svær ud. Og så tilføjede hun:

- Selv om vi har en by i rivende udvikling, skal vi huske at tænke os om. Vi må ikke i iver for at tiltrække nye borgere glemme at tage hensyn til de nuværende beboere.

Dan Arnløv Jørgensen (K) fandt det vigtigt, at store planer har brede flertal bag sig.

- Stridspunktet om de grønne kiler, der nu er boldbaner, tror jeg, vi løser ved at mageskifte os til det om 20 minutter, sagde han. Dermed kom han nok til at afsløre noget fra byrådets lukkede møde, der fulgte efter den åbne debat.

Beboernes indsats virkede

Svend Erik Nielsen (DF) konstaterede, at demokrati er besværligt, men at nu var der fundet en løsning, alle kunne se sig i.

- Det er beboernes engagement, der gør, at det er kommet hertil. Det er en glædens dag, at hele byrådet er med, sagde han.

Anja Daugaard (I) talte om politikernes dilemma: - På den ene side er borgerne utilfredse. På den anden side skal vi også udvikle byen. Vi skylder borgerne at lytte. Vi skylder også investorerne at komme videre.

Hvorefter lokalplan 1207 blev enstemmigt vedtaget.

Beslutning Der forelå følgende ændringsforslag fra Alex Vejby Nielsen på vegne af Socialdemokratiets byrådsgruppe, Lone Myrhøj på vegne af Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe, Christoffer Aagaard Melson på vegne af Venstres byrådsgruppe, Kim Hesel på vegne af De Konservatives byrådsgruppe, Svend Erik Nielsen på vegne af Dansk Folkepartis byrådsgruppe, Anja Daugaard, Liberal Alliance og Torben Elsig, Radikale Venstre: ”Der kan maksimalt bygges 172 boliger inden for lokalplanområdet. Lokalplanens bestemmelser, paragraf 1, formål. Busslusen på Grundet Ringvej sikres og installeres fra begyndelsen af byggemodningen. Lokalplanens bestemmelser paragraf 5.3.” Byrådet vedtog ændringsforslaget. Byrådet vedtog lokalplanen med det vedtagne ændringsforslag. Fraværende: Morten Kristensen, i stedet mødte Britta Bitsch.

 

25-10-2018 Læserbrev til VAF

Lytter byrådet til borgerne eller developeren?

En lokalplan (1207) for et nyt boligområde på Lille Grundet har været i offentlig høring og skal behandles i byrådet den 31. oktober. Mere end 800 beboere i Grundet-området (ca. 80% af husstandene) har med underskrifter givet udtryk for, at de ikke ønsker den udformning af lokalplanen som teknisk forvaltning har lavet sammen med developeren/lodsejeren. Alligevel har Teknisk forvaltning indstillet til politikerne at indsigelserne afvises.

 

Det skal understreges at borgerne på ingen måder har udtrykt ønsker om, at området ikke skal bebygges eller om at hovedprincipperne for områdets udvikling, som de er formuleret i hovedstrukturskitser og andre overordnede planer, skal fraviges. Tværtimod ønsker borgerne at de hovedprincipper, som byrådet tidligere har formuleret for området, skal bibeholdes.

 

Borgerne ønsker at området ikke bebygges tættere end den øvrige del af Lille Grundet området og har derfor ønsket, at der i lokalplanen fastsættes et maksimalt boligantal. Kravet afvises af kommunen med, at det vil begrænse ”fleksibiliteten” – men for hvem? En developer, der ikke engang bor i Vejle kommune, og som ønsker at sælge byggegrunde eller kommunens borgere, der ønsker et attraktivt boligområde med lys og luft.

 

Beboerne ønsker en ”bred grøn kile” gennemgående fra Grundet Bygade (Nørremarken) til Grundet Skov som i gældende helhedsplan. En bred grøn kile giver mulighed for øget naturindhold og for rekreative aktiviteter for beboerne – ideer som kommunen i andre sammenhænge (feks Sundhedsskoven) taler varmt for.  Kommunen fastholder alligevel, at en sti gennem naboområdet er tilstrækkeligt.

 

Beboerne ønsker en trafikløsning (bussluse) der hindrer gennemkørende trafik på Grundet Ringvej. Kommunen besvarer indsigelsen med, at en sådan løsning først vil blive etableret når behovet opstår – når ulykken er sket!

 

Kommunens foreløbige svar på indsigelserne er fra Teknisk Udvalg, en afvisning af stort set alle indsigelserne og en plan, der tilgodeser en developers ønske om at kunne sælge flest mulige byggegrunde.

 

Som borgere appellerer vi til Byrådet om at lytte til borgerne og rette planforslaget til, så det både tilgodeser borgernes ønsker og developerens mulighed for at udvikle området.

 

 

 

Birger Lilja Kristoffersen

Formand for Grundet Lokalråd

Brev til medlemmer af Vejle Byrråd

Til medlemmerne af Vejle Byråd   

 

Sagen om lokalplan 1207 for et nyt boligområde på Lille Grundet er på Byrådets dagsorden den 31. oktober 2018. Sagen har været behandlet på møde i Teknisk Udvalg d. 4. oktober, hvor forvaltningens indsigelse blev tiltrådt. Sagsfremstillingen er på 44 sider, så vi skal afholde os fra at kommentere den detaljeret, men blot henlede jeres opmærksomhed på en helt afgørende diskrepans mellem de foreliggende indsigelser mod planen og Teknisk Forvaltnings kommentarer hertil. 

 

Mere end 800 beboere i Grundet-området (ca. 80% af husstandene) har med underskrifter eller konkret udformede indsigelser givet udtryk for, at de på 5 hovedpunkter ikke ønsker den udformning af lokalplanen som teknisk forvaltning har lavet. Dette står over for en lodsejers ønske om at "presse citronen mest muligt" - sælge flest mulige byggegrunde.

Forvaltningen indstillede for stort set alle punkter, at beboernes indsigelser og konkrete forslag afvises - Teknisk Udvalgs flertal fulgte blot forvaltningens indstilling.

Vi appellerer til hele Byrådet, at I som folkevalgte politikere, lytter til folket (befolkningen?) og lader dem få indflydelse på deres lokalområde. Vi vil gerne kvittere for Byrådets ændring af 1. lokalplansforslag, ved at følge borgernes ønske om ikke at tillade tre etages byggeri i området. Der henstår imidlertid fortsat fire områder, hvor Teknisk Forvaltning og Teknisk Udvalg ikke indstiller ændrede løsninger:

1.      Antal boliger

Beboerne ønsker en begrænsning i antallet af boliger (som oprindeligt sat af forvaltningen til 164 boliger). Forvaltningen afviser et maksimalt boligtal med ønsket om "fleksibilitet" (men til gavn for hvem?). Især delområde 3 og 4 bebygges fortsat tæt. Det er fra en stor gruppe indsigere foreslået, at der kan sikres både et varieret byggeri samt et fornuftigt boligantal ved at indskrive i lokalplanen, at ”delområde 4 udlægges til boligformål i kombination af tæt-lav og åben-lav bebyggelse, hvor mindst 1-2 veje er åben-lav", således at det ikke er tilfældigheder/efterspørgsel der afgør hvor tæt der bygges.  

2.      Den grønne kile og naturen

Beboerne ønsker den grønne kile gennemgående fra Grundet Bygade (Nørremarken) til Grundet Skov. Forvaltningen henviser til at der kan "etableres en sti … som (?) i lokalplan 204", men en sti i naboområdet er ikke nær det samme som en grøn kile. En grøn kile vil selvfølgelig koste et mindre antal byggegrunde, sådan vil det være når man skal prioritere natur i byen. Det er heller ikke acceptabelt at lokalplanens forslag til bebyggelse ikke respekterer de beskyttelseszoner (på 25 m) der skal være omkring §3 områder..

3.      Trafikale forhold.

Beboerne ønsker ikke at Grundet Ringvej gøres til en gennemfartsvej og foreslår etablering af en bussluse ved den grønne kile. Forvaltningen afviser beboernes ønske med, at busslusen først vil blive etableret når/ hvis behovet opstår og at der er stillet sikkerhed for pengene. Men beboerne ønsker ikke at problemet skal opstå og da pengene allerede er reserveret, er etableringen nu udgiftsneutral.

4.      Regnvand.

Beboerne er meget bekymrede for om lokalplanen, med en så tæt bebyggelse, forstærker regnvandsproblemerne ved de forventede større regnmængder i fremtiden. Beboerne foreslår for eksempel krav om "grønne tage". Forvaltningen indstiller ikke til en forbedret regnvandssikring.

 

Endelig har flere beboere ønsket en tættere dialog med kommunen (forvaltning og/eller politikere), men det er kun lykkedes i form af en rundtur i området for nogle af udvalgets medlemmer (i området). Forslag om inddragelse af grundejerforeningerne eller afholdelse af borgermøder er blevet ignoreret af forvaltningen. Siden lokalplanforslaget blev offentliggjort, er Grundet lokalråd blevet dannet og lokalrådet ønsker at blive inddraget i dialoger om lokalplanforslag, der vedrører Grundet området.

 

Denne mail var ikke for at give jer yderligere læsestof, men blot for at fremhæve beboernes synspunkter i forhold til den nu foreliggende indstilling fra Teknisk Udvalg. I øvrigt finder vi det problematisk, at I som politikere tilsyneladende ikke modtager de konkrete indsigelser fra borgerne, som rummer væsentlig argumentation og bilag, men kun ser Teknisk Forvaltnings fremstilling heraf. Vi opfordrer jer således til at gennemgå de fem indsigelser, der er tilsendt jer i forbindelse med 2. høringsrunde inden I behandler sagen.

 

    Med venlig hilsen

    Birger Lilja Kristoffersen

    Formand for Grundet Lokalråd 

Læserbrev til VAF

Læserbrev til VAF                                                                                                                                                                                                           Udkast 23/10 2018

Lytter byrådet til borgerne eller developeren?

En lokalplan (1207) for et nyt boligområde på Lille Grundet har været i offentlig høring og skal behandles i byrådet den 31. oktober. Mere end 800 beboere i Grundet-området (ca. 80% af husstandene) har med underskrifter givet udtryk for, at de ikke ønsker den udformning af lokalplanen som teknisk forvaltning har lavet sammen med developeren/lodsejeren. 

 

Det skal understreges at borgerne på ingen måder har udtrykt ønsker om at området ikke skal bebygges eller om at hovedprincipperne for områdets udvikling som de er formuleret i hovedstrukturskitser og andre overordnede planer skal fraviges – tværtimod ønsker borgerne at de hovedprincipper som byrådet tidligere har formuleret for området skal bibeholdes.. 

 

Borgerne ønsker at området ikke bebygges tættere end den øvrige del af Lille Grundet området og har derfor ønsket, at der i lokalplanen fastsættes et maksimalt boligantal. Kravet afvises af kommunen med, at det vil begrænse ”fleksibiliteten” – men for hvem? En developer, der ikke engang bor i Vejle kommune, og som ønsker at sælge byggegrunde eller kommunens borgere, der ønsker et attraktivt boligområde med lys og luft.

 

Beboerne har ønsket en ”grøn kile” gennem området som giver mulighed for øget naturindhold og rekreative muligheder, men kommunen fastholder, at en sti gennem naboområdet er tilstrækkeligt.

 

Beboerne ønsker en trafikløsning (bussluse) der hindrer gennemkørende trafik på Grundet Ringvej – hvortil kommunen besvarer indsigelsen med, at en sådan løsning først vil blive etableret når behovet opstår – når ulykken er sket?

 

Endelig ønsker beboerne en overbevisende klimatilpasning, der sikrer at de øgede regnvandsmængder kan bortledes på en betryggende måde – men klimatiltagene i planen er ikke væsentligt forbedrede.

 

Kommunens foreløbige svar på indsigelserne er fra Teknisk Udvalg, en afvisning af stort set alle indsigelserne og en plan, der tilgodeser en developers ønske om at kunne sælge flest mulige byggegrunde.

 

Som borgere appellerer vi til byrådet om at lytte til borgerne og rette planforslaget til, så det både tilgodeser borgernes ønsker og giver developeren mulighed for at udvikle området.

 

Birger Lilja Kristoffersen

Formand for Grundet Lokalråd     

 

24-10-2018 Artikel VAF

Omstridt lokalplan afvist i centralt udvalg

AF: KAARE JOHANSEN

Publiceret 24. oktober 2018 kl. 06:35

 

Det er dette sidste grønne område i Lille og Store Grundet-området striden står om. Politikerne er uenige om, hvor mange boliger, der må bygges og om udformningen af en grøn naturkile på tværs fra Grundet Bygade til skoven. Luftfoto: Google Maps


 

 

 

Om en uge er det op til byrådet at afgøre om plan for stort boligområde bliver virkelighed

Vejle: Fire for, fire imod.

Sådan var slutstillingen, da politikerne i byrådets centrale økonomiudvalg mandag skulle sige ja eller nej til en ny lokalplan for et område mellem Store og Lille Grundet på Nørremarken. I praksis betyder stemmeligheden, at planen bliver sendt videre til endelig behandling i byrådet uden indstilling.

Ifølge planen er der mulighed for at bygge 180 boliger i det 22 hektar store område. Og netop antallet af boliger er et af de punkter, der har splittet byrådet, lige siden det første lokalplanforslag blev fremlagt sidste efterår.

SIDSTE LEDIGE MARKER

Det 22 hektar store område, som lokalplanforslaget omfatter, ligger i dag hen som natur og marker. De 220.000 kvadratmeter er de sidste i området, hvor byggeriet for alvor tog fart i midten af 1980'erne.Området ejes af godsejer Niels Skou, og planen har hele tiden været, at det skal bruges til boligudvikling. Tvisten handler om, hvor mange der er plads til. I det oprindelige lokalplanforslag, viste et af de mulige scenarier et område med 230 boliger.

Hvis det nye lokalplanforslag føres ud i livet, er der skabt forbindelse mellem Store Grundet kvarteret syd for den gamle herregård og Lille Grundet kvarteret, der gradvist er vokset mod nord.

Allerede i 1984 blev der udarbejdet en helhedsplan for området - en plan, der blev revideret i 2006 og senest i 2014. Det er blandt andet her, den grønne kile på tværs af området er markeret.

16 boliger skiller

Kommunens borgerlige politikere er klar til at acceptere de 180 boliger. Det store røde mindretal vil have antallet barberet ned til 164. Og hverken i teknisk udvalg eller mandag i økonomiudvalget var det muligt at komme til enighed. Men viceborgmester Dan Arnløv Jørgensen (K), der ledede mandagens møde i økonomiudvalget, siger:

- Jeg så gerne, at vi fik forhandlet os frem til et kompromis. Og for mig at se, burde 15-16 boliger fra eller til ikke gøre den store forskel. Det er en stor plan, der bør vedtages af et bredt flertal.

Markant modstand

Spørgsmålet er, om det er muligt. Men et kompromis med færre boliger vil i høj grad afspejle holdningen blandt beboerne i området. Her har man fra første færd kæmpet imod planen. Umiddelbart med en vis succes.

Oprindeligt indeholdt lokalplanforslaget 230 boliger og muligheden for at bygge i tre etager på en mindre del af området. Det blev ændret efter massiv modstand. Antallet af boliger blev skåret ned til 180 og muligheden for det høje byggeri pillet ud.

Samtidigt blev der justeret en anelse på et grønt bælte. Ifølge den oprindelige helhedsplan for området skulle bæltet strække sig ubrudt fra Grundet Bygade til skoven. Det var ændret i den første plan, men i den nuværende er bæltet tilbage - dog i forbindelse med nye boldbaner ved Nørremarkshallen.

Snævert borgerligt flertal

Også dette punkt splitter parterne. Beboerne i området vil holde politikerne fast på den brede grønne kile fra tidligere planlægning - og det har de opbakning til fra Socialdemokratiet og SF.

Med mindre politikerne følger Dan Arnløvs opfordring til at indgå kompromis, vil et smalt borgerligt byråds-flertal kunne stemme planen igennem næste onsdag. Venstre med udvalgsformand Christoffer Melson i spidsen er klar til at godkende den nuværende plan. Det samme er DF, og de konservative har også støttet den nuværende formulering.

Radikal: Burde måske pilles af

Liberal Alliances Anja Daugaard kan leve med de 180 boliger. Hun synes, man er nede i småtterier i forhold til de indrømmelser, der er givet. Dermed er planen sikret 16 af byrådets 31 stemmer.

Den radikale Torben Elsig Pedersen har ikke gjort sin stilling endeligt op. Akkurat som Dan Arnløv siger han:

- Det burde være muligt at finde et kompromis. Det vil være træls, at den stemmes igennem af et snævert flertal. Og hvis der er brug for mere tid til at drøfte sagen, burde den udsættes.

Ifølge reglerne kan to partier anmode om udsættelse, og som Torben Elsig siger:

- Hvis Dan og jeg er enige, kan vi jo sammen bede om at få sagen pillet af dagsordenen næste onsdag.

 

 

10-09-2018

Sidste nyt vedr. tidsplan for lokalplan 1207

 

Til information er resultatet af underskriftindsamlingen i alt 415 husstande og 809 underskrifter, hvilket er super flotJ. Ved sidste indsigelse modtog vi 399 husstande og 689 underskrifter.

 

Har fået opdateret akter, og Vejle Kommune har oplyst at:

 

Tidsplanen for endelig vedtagelse, som den ser ud pt. er:

 

TU den: 2.10.2018

 

ØU den: 22.10.2018

 

BY den: 31.10.2018