Information fra lokalrådet vedr. igangværende sager/aktiviteter

 


 

ET VEJLENSISK OPRØR MOD GRÆSPLÆNE-ØRKENER

 

GRUNDET: ET VEJLENSISK OPRØR MOD GRÆSPLÆNE-ØRKENER

 

Boligområdet Store og Lille Grundet i Vejle har fået nok af flade, trimmede græsplæner og mangel på vild natur i deres område.

Med rådgivning fra Habitats er de nu i fuld gang med at omdanne knap 7.000 m2 grøn ørken til et frodigt blomsterhav til gavn for mennesker og masser af vilde bier, sommerfugle og andre dyr. Projektet er en del af boligområdets Grønne vision og kan give inspiration til grundejere med ambitioner for biodiversiteten.

Sidste år deltog Grundet Lokalråd, som består af 8 grundejerforeninger på Grundet i Vejle Kommunes konkurrence ”Den store idé”.
Lokalrådet vandt konkurrencen og den halve million kroner, som fulgte med.
I april blev de første skridt så taget i den ”grønne vision”, som efterfølgende har foldet sig ud som et resultat af deltagelsen i konkurrencen: Områdets fællesarealer skal have mere naturindhold, og Habitats er med på opgaven.

Næstformand for Grundet Lokalråd, Henrik Stjernholm, forklarer:
Vi ligger jo naturskønt og har kæmpe grønne områder. Men rigtig meget af det grønne er græsarealer, der bare bliver klippet. Der vokser nærmest intet andet på dem, og så fik vi lyst til at gøre noget ved det. Vi har fået hjælp af landskabsarkitekterne fra Habitats til at forme vores grønne vision og det her er så en slags pilotprojekter, der sætter hele visionen i gang."

Flere store arealer på mellem 200 – 1000 m2 er nu omdannet for at bryde de store, flade græsplæner op.
Græstørv og næringsrig muldjord er gravet af arealer og i stedet er der sået en vildeng frøblanding i den næringsfattige råjord. Set i et biodiversitets-perspektiv er græsplænerne nemlig at sammenligne med ørkener, og her kan kun ganske få planter og dyr trives. Græsplæner giver ganske enkelt en fattigere natur, og derfor er opgøret med dem så vigtigt, hvis man vil give bedre betingelser for biodiversitet.

Overskudsjorden er blevet brugt til at lave små bakker og volde, hvor der også er blevet sået blomster. Når alt står i fuldt flor i juli og august kommer det til at give et sandt blomsterhav på 6.000 m2 med 28 forskellige vilde danske blomsterarter. Det vil give et stort nektar- og pollengrundlag for insekter fx bier og sommerfugle.

Som en del af projektet er flere nøgne jordflader med næringsfattig jord efterladt på området. Det er en form for forsøgsfelter, hvor nøjsomme arter selv kan få lov at indfinde sig med tiden. I alt er 750 m2 lagt ud som bare flader.

PLADS TIL BÅDE NATUR OG MENNESKER
For beboerne vil de nyetablerede blomsterområde give variation for øjet, hvor der før var ensartede græsplæner – og glæden ved at kunne plukke blomster til buketter.

Der er også lagt flere store træstammer og sten ud på området: Det er smukt se på, børn og voksne kan lege på både sten og stammer, og så har det betydning for biodiversiteten. Det døde træ er nemlig det rene guf for insekter, svampe mm. og stenene skaber mikroklimaer, der holder på varmen og tiltrækker sommerfugle.

Især det sidste er vigtigt for beboerne i Grundet, hvor flere har lagt mærke til, at sommerfugle har været en mangelvare i de sidste mange år. Derfor har foreningen da også prioriteret at få skabt en decideret sommerfuglehave med særligt velegnede træer, buske og stauder.

Endelig er der også etableret kvashegn, hvor beboerne kan opsamle kvas fra området. Kvaset får lov til langsomt at formulde, og også her kan insekter og andre smådyr og enkelte større som for eksempel pindsvin trives.

Se eksempler på forvandlingens første skridt på fotos til højre her på siden =>

GØR SOM GRUNDET
Spørger man Henrik Stjernholm om, hvad andre kan lære af projektet, siger han:
Det er et nyt boligområde det her – 30 år gammelt – med omkring 1000 boliger. På den måde er det et typisk parcelhusområde. Jeg ved jo ikke, hvordan det er andre steder, men mit indtryk er, at der endnu ikke så mange parcelhusområder, der arbejder med biodiversitet på den måde, vi nu er gået i gang med her.
Vi ser det som en slags demonstrations projekt, og vi vil faktisk rigtig gerne brede det ud og fortælle om det til andre, der kunne være interesserede.
Noget tyder på, at der er et potentiale. Og projektets ideer har allerede bredt sig til området private haver:
Faktisk er der nogle beboere, som er blevet inspirerede og har lavet noget i deres egne haver udenfor fællesarealerne. Her har de sået masser af blomster i kanterne, og det er godt at se, at det breder sig, fortæller Henrik Stjernholm.

Lokalrådet arbejder da også allerede med ideer til opfølgning – blandt andet overvejer de, at få produceret en folder til haveejerne i området med 5 gode råd, der kan øge biodiversiteten i haven.

 

 

http://www.habitats.dk/news/grundet-et-vejlensisk-oproer-mod-graesplaene-oerkener/

Aflysning

Aflysning af foredragsaften på baggrund af de skærpede forholdsregler I forbindelse med risikoen for smittespredning af virus. Der er på nuværende 50 tilmeldinger der skulle samles i et lille lokale, vi kan vende tilbage med nyt tilbud på et senere tidspunkt.

 

 

    

”Bosættere, Herremænd og de nyeste Nybyggere på Grundet”

VELBE-GRUNDET-SAMVÆR

 

 

Velkommen til det første af lokalrådets arrangementer i år

 

Mandag den 23. marts 2020 Kl. 19:00 – 21.00 i Nørremarkshallens Cafeteria

Program

Bosættere, Herremænd og de nyeste Nybyggere på Grundet”

 

 

Arkæolog Anita Terp fra Vejle Museum -der stod for udgravningerne på de sidste udstykningsfelter på Grundet -fortæller om fundene der.

I pausen: ” Samtalesalon” mens lokalrådet byder på en forfriskning

Poul Ulrik Jensen fra Byhistorisk Selskab – Forfatter til en ny bog om de 3 Grundet Gårde - fortæller om den nyere historie og udvikling på Grundet.

 

 

GRATIS ADGANG

Men tilmelding helt nødvendig senest 19 marts

 til

fco@grundet.dk

 

 

Lukket Grundet Hulvej

 


 

Henvedelse til Vejle Kommune

Grundet det voldsomme regnvejr er der sket skader på Lille Grundet Hulvej og vejen er af kommunen blevet spærret. 

Da det er hovedfærdselsåren for gående og cyklende til og fra hele Grundet området til Vejle by, er vi som beboere meget interesserede i at vide hvad der sker og hvornår den kan forventes åbnet.

 

Som nærmeste alternative stiforbindelse har vi den gamle Beridderbakke, men den er i dag kørt op af skovmaskiner og meget svær fremkommelig. Er det muligt at Beridderbakken kan gøres farbar for fodgængere og cyklister? 

 

 

Vi har fået en tilbagemelding fra kommunen som i første omgang ikke giver en løsning på nuværende

Som det kan ses på kortet, anviser de alternative hvilket ikke afhjælper problemet for cykellister medmindre de vil bære deres cykel ned af trapperne for enden af grundet Bygade

De sender et kort som viser de 2 alternativer til den lukkede cykelsti/hulvej.  

Det står folk frit for at vælge imellem de 2 alternativer vel vidende, at den ene er mere våd og opkørt end den anden som er tør og fin. 

Kommunen ønsker ikke at gøre stien vest om jeres boligfællesskab mere farbar, da vi forventer ulovlig parkering længere oppe på stien og det muliggør øget trafik. 

Mht. til genåbning af cykelstien afventer vi svar på en geoteknisk stabilitetsundersøgelse af skrænten. Vi vil ikke genåbne cykelstien, så længe der er fare for skred.

 


 


 

Arkæologer finder spor af 5000 år gamle huse

Det er spor af nogle af de første bønder ved Vejle, som arkæologer i øjeblikket graver frem på et højdedrag mellem Store og Lille Grundet. I flere tusind år har ingen boet her, så husene er ret uforstyrrede.

Leif Baun leba@vafo.dk

Grundet markerne

Vejle: Syd for Lærketoften skal nogle af Vejles mange tilflyttere inden for en overskuelig fremtid til at sætte bo. Der har boet folk her før. Men det var i en uoverskuelig fjern fortid. Faktisk er det spor efter nogle af de første Vejle-bønders huse, som Vejle Museerne i disse uger graver frem på en bakketop på Grundets marker.

Sporene er fra bondestenalderen. Nærmere bestemt et tidsrum, der ligger mellem 4900 og 5500 år tilbage i tiden.

- Normalt plejer fund fra stenalderen at være en biting til fund fra jernalderen (der ligger 1150-2500 år tilbage, red.), men her vrimler det med stenalder uden nyere forstyrrelser, siger arkæolog og udgravningsleder Anita Terp fra Vejle Museerne.

Der var noget at komme efter

Hun lavede en forundersøgelse i 2017 og fik færden af, at her var noget at komme efter. Det holdt mildest talt stik, og på nuværende tidspunkt er der stukket 1800 pinde i jorden, og de betegner hver et fund.

Det kan være spor af stolpehuller fra bygninger, potteskår og flintredskaber. Det sidste kan være skrabere, knive, kornsegl og stumper af flinteøkser. Der er indtil nu intet spor af metal. Men det ville man heller ikke forvente.

Stedet er ingen tilfældighed.

Den foregående tidsperiode hed jægerstenalderen. I den boede folk tættere på vand, vadesteder og vådområder. Men da landbruget kom, blev de afhængige af marker og flyttede op i højderne. Her bor de dog ikke helt på toppen, men i læ lidt nede ad bakkens østside, forklarer hun.

Hendes ord bevises og blæses bort i vinden, der i det hele taget er en udfordring for arkæologerne. De har sikkerhedsbriller og mulighed for at skylle øjne i skurvognene. Kigger man på toppen af de opgravede "jordbunker", ser man sandet fyge.

 

Klogt valg af bosted

"De gamle" har valgt stedet her, fordi jordene er lette og sandede. Som plov havde de den spinkle ard, der ikke kunne bruges på lerede jorder. Dateringen kommer fra udsmykningen på nogle af de potteskår, der er fundet. Desuden var de tæt på Grejs Å og Vejle Fjord, hvis høsten skulle fejle, og der blev brug for alternative madkilder.

Det her er et af de ældste steder på Vejle-egnen, hvor vi har fundet rester af huse. Der er ikke tale om en landsby, for det havde man ikke på denne tid. Det er enkeltgårde, der er flyttet rundt i området, når bygningerne gik til. Måske fordi man ikke var så gode til at bygge dengang, konstaterer Anita Terp.

Rigtig gamle dage

Udgravningen syd for Lærketoften på Grundets tidligere marker skal afdække cirka 16.000 kvadratmeter og ventes færdig om syv-otte uger. Ud fra de hidtidige fund dateres de menneskelige aktiviteter til 3400 til 2800 år før Kristi fødsel. Det er en mindre del af en tidsperiode, der kaldes bondestenalderen, som varede fra 4000 til 1800 år før Kristi fødsel.

Før bondestenalderen var jægerstenalderen i kølvandet på den seneste istid. Jægerstenalderen er perioden fra 13.000 til 4000 år før vor tidsregning.

Efter bondestenalderen kommer bronzealderen. Den begyndte cirka 1800 år før vor tid og varede 1300 år. Det vil sige, at bronzealderen sluttede for 2500 år siden. Så det er de færreste, der kan huske den!

 

Farvel vilde blomster: Sommerfugle eng blev til en ørken

AF: MIE SPARRE VAF

Publiceret 05. august 2019 kl. 09:54

I juni landede tusindvis af sommerfugle på en vild blomstereng ved Lille Grundet. For nylig blev alle engens planter med sommerfuglelarver skåret ned til rødderne. Alle beklager, men sådan er reglerne.

Grundet: I månedsvis har naturelskere nydt synet af vilde planter og summende insekter på Lille Grundet. Her landede i juni en kæmpe sværm tidselsommerfugle og nød godt af tidselblomsternes nektar. Men forleden var de skrånende arealer tæt på naturstien ved Sundhedsskoven blevet høstet. Alle blomster og græsser var slået ned til rødderne, og området lå tilbage som en vissen ørken.

 

Man kunne tro, at grundejeren er fuldstændig ligeglad med naturen, men sådan forholder det sig ikke. Arealet tilhører Niels Skou, som har udstykket de fleste af boligområderne på Grundet fra sin familie-ejendom, herregården Store Grundet.

- Som led i den planlagte aflevering af det pågældende grundstykke til kommunen, blev jeg nødt til at få området slået, og siden harvet og pløjet. Ifølge min kontrakt med Vejle Kommune, skal området nemlig være tilplantet med græs ved overdragelsen, forklarer Niels Skou.

Dette stykke jord nær naturstien ved Sundhedsskoven var før en vild blomstereng med masser af gule engbrandbæger og tidsler. Privatfoto

Noget bliver til vej og noget bebygges

Han understreger, at han gerne ser området ligge hen som uberørt natur, men det er ikke hans beslutning at træffe.

Hvis den grundejerforening, som med tiden oprettes på området, ønsker at her skal være græsarealer, kan den beslutte det, som han siger.

En del af området skal i øvrigt bebygges, mens andet skal være vej og sti-areal, alt afhængig af, den kommende udstykningsplan for området.

Hos Vejle Kommune forklarer vejingeniør Carsten Friis, hvorfor kommunen generelt får slået alle sine grundarealer to gange årligt. Det skal understreges, at Carsten Friis ikke har noget som helst med det omtalte jordstykke på Grundet at gøre, så han kender ikke den aftale, Niels Skou har med Vejle Kommune.

 

Folk ringer og klager

Til gengæld har vejingeniøren arbejdet med udstykninger for kommunen i 20 år, og han beskæftiger sig til daglig med byggemodning af kommunale grunde rundt omkring i centerbyerne. Og det overrasker ham ikke, at det vildtvoksende areal på Grundet er blevet slået.

Det er jo typisk sådan, at køberne af en grund falder for omgivelserne. Derpå går de i gang med at bygge deres drømmehus, og fokuserer på byggeprocessen og ikke på resten af området. Det ændrer sig, når huset er færdigt, og husejerne måske har brugt mange penge på at få anlagt en have. På dette tidspunkt oplevede vi førhen, at de begyndte at ringe til os. Så var det nemlig pludselig et problem, at tidsler og ukrudtsplanter fra ubebyggede grunde i området spredte sig til de nye haver, hvor beboerne ikke ønskede at se dem, fortæller Carsten Friis.

Derfor har Vejle Kommune for år tilbage indført to årlige omgange brakpudsning. Brakpudsning består i, at en anlægsgartner efter aftale med kommunen slår bevoksningen på de områder, der ligger brak. Det foregår med en brakpudser, som er en maskine, der slår bevoksningen med rækker af jernkæder, forklarer Carsten Friis.

Fordelen ved brakpudseren er ifølge kommune ingeniøren, at den kan trækkes hen over et område og kappe toppen af alle planter uanset, hvor kuperet terrænet er.

Lokalråd arbejder for biodiversitet

Vi har faktisk gjort biodiversitet til tema for vores arbejde i lokalrådet, men vi og de nuværende syv grundejerforeninger her i området kan selvsagt ikke bestemme over arealer, som ejes af andre.

Formand for Grundet Lokalråd Birger Lilja Kristoffersen er, ligesom læseren, ked af, at den blomstrende eng er blevet slået. Men han kan som lokalrådsformand ikke gøre andet, end at tale til den gode vilje hos de lokale grundejere og grundejerforeninger.

Så alle instanser i Grundet-området vil sådan set gerne opfylde læserens ønske om uberørt natur, der er bare etableret en række rutiner for kommunale brakarealer, som modvirker den vilde natur på grund af borgerklager over ukrudt.

I øvrigt kan vi oplyse, at frø af tidsel- og mælkebøtter og andre ukrudtsplanter, der bruger faldskærmsfrø kan sprede sig over flere kilometer, når det blæser. Så en brakpudsning er ingen sikkerhed for, at der ikke daler ukrudtsfrø ned i rullegræsset fra planter langt væk de nye parcelhusområder.

 

Svampetur i Munkebjergskoven

Til alle i Løget og omkringliggende villakvarterer, samt Nørremarken og omkringliggende villakvarterer.

 Onsdag d. 18. september kl. 16-18 inviterer Helhedsplanen Vores Vejle på en svampetur, hvor naturvejleder ved Økolariet Finn Lillethorup vil stå for oplæg og vejledning. Det koster ikke noget at deltage, men der er kun plads til 50 deltagere. Man melder sig til ved at kontakte Jacob Wiese fra Helhedsplanen:

Sms på 2178 5406 eller mail på jacob@voresvejle.dk

Vi mødes på Hotel Munkebjergs p-plads, og går ud i skoven der fra. Vi ses til en hyggelig eftermiddag sammen.

 

Artikel Vejle Amts Folkeblad

Fra trist græs til levende haver: Grundet har scoret en halv million

AF: MICHELLE MADSEN , MICHM@VAFO.DK

Publiceret 03. maj 2019 kl. 08:40

 

Græsarealer mellem Lille Grundet og Store Grundet forvandles muligvis til enge med blomster og frugtræer til glæde for dyreliv. En grøn vision fra Grundet har netop vundet kommunens konkurrence "Den Store Idé".

Vejle: En grøn vision om sommerfuglehaver, frugtlunde og blomsterenge i Grundet vinder Vejle Kommunes konkurrence "Den Store Idé" og førstepræmien på en halv million kroner.

Formanden for Grundet Lokalråd, Birger Lilja Kristoffersen, glæder over at have vundet prisen og udsigten til at få piftet områdets græsplæner op.

- I det nye boligområde mellem Lille Grundet og Store Grundet er der udlagt store, slåede græsplæner, som ingen rigtigt bruger. Vi har en vision om at skabe mere biodiversitet ved at så blomster, plante buske og frugttræer. Det vil også være et sted, som bliver mere attraktivt for mennesker at gå på opdagelse i, siger Birger Lilja Kristoffersen.

Nogle af de plæner, som muligvis står for skud, ligger ved Kløvertoften. Her kan lokalrådet sagtens forestille sog, at en frodig have fuld af liv kan vokse frem.

Men i første omgang skal det undersøges, hvad der kan lade sig gøre, fortæller Birger Lilja Kristoffersen.

- Vi skal have tilkoblet eksperter, som ved noget om biologi, så vi ikke gør noget forkert. Vi håber, at arealerne på sigt bliver steder, hvor vi mødes og får mere med hinanden at gøre. Det skal være godt for både dyr planter og mennesker, siger han.

Vi har en vision om at skabe mere biodiversitet ved at så blomster, plante buske og frugttræer. Det vil også være et sted, som bliver mere attraktivt for mennesker at gå på opdagelse i.

Birger Lilja Kristoffersen, formand, Grundet Lokalråd

 

På et borgermøde blev en række idéer præsenteret til et mere grønt Grundet. Nu har Grundet vundet en halv million til at realisere nogle af de grønne tiltag. Illustration: Grundet Lokalråd

Sanseunivers på andenplads

Mens Grundet Lokalråd vandt førstepræmien, gik andenpladsen til Brejning Lokalråd og dets idé om et sanseunivers i Brejning.

Et projekt, hvor kunst, sanser og læring spiller sammen for at skabe nye oplevelser på udvalgte steder i Brejning. Brejning Lokalråd har modtaget 300.000 kroner til projektet.

Det er Vejle Byråds udvalg for lokalsamfund og nærdemokrati, der står bag konkurrencen "Den Store Idé". Udvalget skød årets konkurrence i gang i efteråret 2018 og modtog 15 ansøgninger fra hele kommunen.

Pressemeddelelse Vejle Kommune

 

 

 

Biodiversiteten og fællesskabet vinder Den Store Idé

 

 

 

 

 

Lille Grundet og Store Grundet snupper førstepladsen og hovedpræmien på en halv mio. kr. i kommunens konkurrence "Den Store Idé".

 

 

 

 

 

 

Blomsterenge, sommerfuglehaver og frugthaver skal øge biodiversiteten i Lille og Store Grundet.

 

 

 

 

 

Sommerfuglehaver, frugtlunde og blomsterenge. Det er indholdet i den grønne vision fra Lille og Store Grundet, der netop har vundet førstepræmien på en halv mio. kr. i konkurrencen "Den Store Idé", som Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati står bag.

 

FN's Verdensmål
- Det er vores hensigt med konkurrencen at støtte projekter, der kan være til læring for andre, og som styrker det lokale fællesskab og ejerskab og er med til at involvere bredt i lokalområdet. "Grøn vision for Grundet" bidrager i høj grad til de formål ved at styrke en bæredygtig udvikling lokalt, støtte det lokale fællesskab og skabe bedre levevilkår for både mennesker og dyr ud fra FN's 17 Verdensmål, siger Gerda Haastrup Jørgensen, formand for Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati.

 

Projektet i Grundet bidrager desuden til et mere interessant og et mere sammenhængende lokalområde. Beboerne i Grundet ønsker nemlig med projektet at øge biodiversiteten, der kan understøtte læring og natur og sundhed gennem mere aktivitet på områder. Det bliver de syv grundejerforeninger i området, der i stor udstrækning kommer til at stå for den konkrete udformning og udførelse af anlæggene i området.

 

Styrker det sociale sammenhold
Lokalrådet for Grundet har stået som tovholder på projektet og kontaktperson for rådet, Birger Lilja Kristoffersen, er utrolig glad for, at de nu får mulighed for at skabe et smukkere, grønnere og mere bæredygtigt lokalområde.

 

- I dag ligger store arealer hen i græs og bliver sjældent brugt af hverken mennesker eller dyr. Men nu vil der bl.a. komme sommerfuglehaver, frugtlunde og blomsterenge til gavn for både dyrelivet og det sociale sammenhold i Grundet. Vi håber, at arealerne på sigt vil blive mødesteder, hvor vi mødes og får mere med hinanden at gøre, siger Birger Lilja Kristoffersen.

 

Han understreger, at den lokale opbakning er altafgørende. Det bliver derfor kun de projektidéer, der har opbakning blandt beboerne, der vil blive gennemført.

 

- Det er jo i sidste ende beboerne, der skal udfylde rammerne, og beboerne, der skal stå for driften af områderne og projekterne, siger han.

 

Andenplads til Brejning
Mens Grundet Lokalråd vandt førstepræmien, gik andenpladsen til Brejning Lokalråd og deres idé om et sanseunivers i Brejning. Et projekt, hvor kunst, sanser og læring spiller sammen for at skabe nye oplevelser på udvalgte steder i Brejning. Brejning lokalråd har fået 300.000 kr. til at starte deres vision for et sanseunivers.

 


Fakta

  • Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati arbejder for at skabe levende og attraktive lokalsamfund i hele Vejle Kommune og for at styrke nærdemokratiet.
  • En af de metoder, udvalget har valgt for at styrke lokalsamfundene og nærdemokratiet, er at støtte lokale initiativer og projekter gennem bl.a. Strakspuljen og Udviklingspuljen, der skaber stærkere landsbyer og bydele.
  • Udvalget skød konkurrencen "Den Store Idé" i gang i efteråret 2018, og udvalget har i alt modtaget 15 ansøgninger fra hele kommunen.
  • Lille og Store Grundet rummer i dag 532 ejendomme, mens yderligere 92 er på vej. Det svarer til omkring 1.500 beboere, når området er fuldt udbygget.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformation

  • Gerda Haastrup Jørgensen, formand for Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati, tlf.: 23 46 18 94
  • Birger Lilja Kristoffersen, Grundet Lokalråd, tlf.: 21 97 97 52

 

 

 

 

Grøn vision bliver nu Grøn virkelighed!

Grøn vision bliver nu Grøn virkelighed!

På sit møde den 10.april 2019 besluttede Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati i Vejle Kommune at tildele projektet "Grøn vision for Grundet" præmien på 500.000 kr for "Den store Idé". TILLYKKE !!!

Vi har endnu ikke modtaget brevet fra Kommunen med de nærmere vilkår for prisen og vi kan kan således ikke på nuværende tidspunkt sige mere om hvad der skal ske og hvornår. 

Men ét er sikkert - nu skal vi igang med at realisere den grønne vision sammen med beboerne og grundejerforeningerne på Grundet. Lige nu arbejder vi med ideen om at indkalde til et beboermøde, hvor vi kan drøfte hvordan vi griber projektet an sammen. Og så skal vi vel også lige fejre den gode nyhed! 

 

På Grundet Lokalråds vegne

Birger Lilja Kristoffersen

Formand for Grundet Lokaråd

Melson vil skaffe bybus til Vejles "nye" bydele

Trods sparetider:

Melson vil skaffe bybus til Vejles "nye" bydele

AF: TORBEN JUHLER

Publiceret 18. januar 2019 kl. 09:42

 Et flertal i teknisk udvalg skærer i flexture og buslinjer, men udvalgsformanden går efter at skaffe Grundet og Tirsbæk Bakker bybusbetjening.

Vejle: Borgere i Tirsbæk Bakker og på Grundet har fået forkert besked. De kan alligevel bestille flexture, selvom det i første omgang forlød, at ordningen er sparet væk i hele Vejle by, fordi hele byen bliver betragtet som ét stort bybusområde.

Den problematik har Vejle Amts Folkeblad afdækket de seneste dage, for faktum er, at der aldrig har kørt en bybus i den nye bydel Tirsbæk Bakker i Bredballe, mens bussen har været savnet i Grundet i årevis.

Men står det til formanden for Vejle Byråds tekniske udvalg (V), Christoffer Melson, bør begge bydele, der fortsætter med at vokse i disse år, have fast bybusbetjening.

ADVERTISING

- Vi har endnu ikke fået en bybusrute til Grundet eller Tirsbæk Bakker, men vi har i mange år haft et ønske i teknisk udvalg om at få lavet en bybus både i Tirsbæk Bakker og på Grundet. Vi skal have lavet nyt bybusudbud i år, og jeg håber personligt på, at vi får både Tirsbæk Bakker og Grundet med. Og så har de flexture i de to områder, indtil vi har sørget for, at de er bybusbetjente, siger Christoffer Melson.

Enten kan byrådet bevilge flere penge til bybusserne ved efterårets budgetforhandlinger. Eller også kan vi skrue ned for kørslen på de ruter, hvor der ikke kører så mange passagerer.

Christoffer Melson (V), formand for teknisk udvalg

To finansieringsmuligheder

Ønsket om at udvide bybusbetjeningen med ekstra områder i Vejle kommer på samme tidspunkt, hvor Christoffer Melson har stået i spidsen for en nedskæring af den kollektive trafik. Blandt andet med indskrænkningen i flexturene i Vejle by og med lukningen af busrute 322 mellem Jelling og vejle.

Men udvalgsformanden ser to løsninger for at få bybussen til at køre ind omkring Grundet og Tirsbæk Bakker på trods af nedskæringerne.

- Enten kan byrådet bevilge flere penge til bybusserne ved efterårets budgetforhandlinger. Eller også kan vi skrue ned for kørslen på de ruter, hvor der ikke kører så mange passagerer og så bruge pengene på de to områder i Vejle, hvor vi har en udfordring i dag, siger Christoffer Melson.

Kan køre ad ny ringvej

Behovet for en bybus i Tirsbæk Bakker er et forholdsvis nyt fænomen, da bydelen først de senere år har vokset sig stor nok. Til gengæld har borgere på Grundet blandt andet via en underskriftindsamling længe gjort politikerne opmærksomme på ønsket.

Men nu mener udvalgsformanden, at tiden er moden til igen at sende bybussen ind omkring bydelen, der har fået mange nye udstykninger, siden bussen sidst slog en sløjfe ind på Grundet.

- På Grundet er det meningen, at vejen skal gå hele vejen rundt om bydelen, så bussen kan køre bagom og ikke som tidligere, hvor busruten endte blindt, og bussen skulle vende og køre tilbage ad samme vej. Det er først nu, at den sidste lokalplan er vedtaget, og det bliver mere praktisk at lave en rute, hvor området bliver gjort helt færdigt, og hvor bussen kan komme rundt ad ringvejen, fortæller han.

Læserbrev til VAF vedr. Grøn vision for Grundet

Pressemeddelese:

Grundet lokalråd barsler med grønne visioner

-          Grøn vision for Grundet-området

 

Mange nye boligområder udformes i dag med stor vægt på at skabe ”grønne områder”. Det har også været tilfældet i den nye bydel Grundet mellem Lille Grundet og Store Grundet i Vejles nordlige udkant. Her er der skabt en struktur med sammenhængende grønne områder mellem de enkelte bebyggelser. Området er ved at være færdigudviklet i forhold til de kommunale planer. Den sidste lokalplan for området, lokalplan 1207, er netop vedtaget og også i den er der grønne områder.

Men ”grønne områder” er ikke lig med øget natur eller øgede muligheder for menneskelig aktivitet, det har vi måtte sande efter at mange af de grønne områder nu har ligget der i en halv snes år. De fremstår i dag som tæt klippede græsplæner uden væsentligt dyre- og planteliv og der ses sjældent menneskelig aktivitet. Det vil beboerne i området gøre noget ved!

Det nystartede Grundet lokalråd afholdt sidst i november et beboermøde i Nørremarkshallen for at diskutere, hvad vi som beboere kan gøre for at gøre de grønne områder mere attraktive for mennesker, dyr og planter. Mere end 50 beboere deltog i work-shops og på baggrund af resultaterne har lokalrådet nu formuleret et projekt som går ud på at skabe en ”Grøn vision for Grundet”. I projektet vil vi kortlægge mulighederne og behovene i området og give forslag til hvordan naturindholdet (biodiversiteten) kan øges og hvilke aktiviteter der kan indbygges i de grønne områder. Som eksempler kan nævnes blomsterenge, sommerfuglevenlig beplantning, bistader, kanaler, vandhuller, labyrinter, beplantning til frugt- og bærplukning, (multi)baner og i det hele taget skabe et område man ønsker at gå på opdagelse i.

”Projektet ”Grøn vision for Grundet” er nu indsendt til Vejle Kommunes Udviklingspulje som led i konkurrencen ”Den gode idé” med henblik på at projektet kan gennemføres i 2019. Men visionen er ikke opfyldt i 2019. ”Vi håber på at den grønne vision kan udgøre et pejlemærke for udviklingen af Grundet og være til inspiration mange år fremover” udtaler lokalrådsformand Birger Lilja Kristoffersen. ”Endelig ser vi det som en mulighed for at skabe større samhørighed mellem beboerne i området og give området en helt særlig grøn karakter”.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos:

Grundet Lokalråd

Formand Birger Lilja Kristoffersen

21 97 97 52 – formanden@grundet-lokalråd.dk

 

Illustrationsforslag: 

”En første idé-skitse til en Grøn vision for Grundet” (vedhæftet)

”Beboere (Jens Holst, Kim Palle, Ruth Kjeldsmark og Winnie Jørgensen) med deres oplæg til en grøn vision”

Indbydelse til beboermøde

Grundet Lokalråd inviterer til sit første beboermøde

   Onsdag den 21. november kl. 19.30, Nørremarkshallen

Hvad kan vi bruge et lokalråd til?

Grøn Vision for Grundet

 

I år er der etableret et lokalråd for Store og Lille Grundet – GRUNDET LOKALRÅD. Det er sammensat af de 7 grundejerforeninger på Grundet.

Lokalrådet inviterer hermed til beboermøde på Grundet for at høre jeres mening om, hvad der skal til for at vi sammen kan udvikle et dejligt boligområde.

 

Vi har lavet en dagsorden for aftenen:

  1. 1.     Vi vil gerne præsentere Lokalrådet og fortælle om baggrunden for det.
  2. 2.     Vi vil gerne orientere om og høre jeres mening om de planer, som Vejle Kommune arbejder med for Grundet, og som kan få særdeles stor betydning for os.
  3. 3.     Vi vil gerne høre jeres mening om en GRØN VISION FOR GRUNDET, som vi vil søge 500.000 kr. til, hvis beboerne er med på visionen. Se bagsiden af indbydelsen.
  4. 4.     Og så byder vi på en lille overraskelse…

 

   

KOM OG HØR MEGET MERE, TAG DINE GODE IDEER MED OG MØD DINE NABOER PÅ GRUNDET

 

 

Med venlig hilsen
Birger Lilja Kristoffersen

Formand for Grundet Lokalråd