Information fra

Vejle Kommune

Nyhedsbrev til lokalråd i Vejle Kommune september 2020

Hvidbog 2021-33

Hvidbog debatfase kommuneplan 2021-33

Hvidbog debatfase

Vejle Kommune skal vokse resilient!

Vores boligpolitik handler om resilient boligudvikling: først og fremmest om  mennesker og liv mellem husene. Men  den handler også om social- politik, miljø, udvikling og en hel kommune.

Læs nærmere på nedenstående PDF fil

boligpolitik-godkendt-af-byraad-til-hoering-140819

Natur- og Friluftsstrategi 2019

Natur- og Friluftsstrategien skal understøtte Vejle Kommune i forsat at være anerkendt for rig natur og attraktive friluftsfaciliteter. Der bor i dag ca. 114.000 borgere i kommunen, og i 2050 bor der sandsynligvis 175.000 bor- gere i kommunen. Det kræver klarsyn, god planlægning og udvikling fortsat at kunne tilbyde vores borgere rig natur og attraktive friluftsfaciliteter i naturen.

Se nedenstående PDF fil

naturogfriluftsstrategi_fin_08_aug_2019-komprimeret

Invitation til naboorientering om St. Grundet Skov syd.

Kommunen har sendt en invitation til ABF Skovbrynet. Se nedenfor. Det ser ud som om, at alle interesserede blot kan møde op.

Bestyrelsen har ikke lige talt om, om nogen af os skal møde op. Men hvis medlemmer uden for bestyrelsen vil til mødet, kunne de måske melde tilbage til hele foreningen, om der kom noget spændende frem på mødet.

Besked fra kommunen:

Kære nabo til St. Grundet Skov syd.
Vejle Kommune købte i 2017 St. Grundet Skov Syd, og har arbejdet med udviklingen af denne nye kommunale skov, så den supplerer de eksisterende frilufts-faciliteter i Vejle bys kommunalt ejede skove. Der foreligger nu en skitse for udviklingen af skoven til en sundhedsskov for borgere i forskellige behandlingsforløb og alle øvrige skovgæster.

Denne skitse vil vi gerne præsentere på et møde d. 11. oktober kl. 20-21 i Bygningen, Ved Anlægget 14B, 7100 Vejle.

Program for aftenen:
- Oplæg om planerne for udvikling af St. Grundet Skov
- Spørgsmål og kommentarer
- Muligheder for fremtidig deltagelse og løbende orientering

Der er fri parkering i P-huset Albert.

Vi håber at se alle interesserede, så vi kan få en god dialog om den nye kommunale skov.

Venlig hilsen
Johanne Krukow Hardervig.

 

Årshjul

Årshjul for lokalråd - 2019

Januar

 

 

 

21.1

Deadline for ansøgninger

Udviklingspuljen

 

 

 

Februar

 

 

22.2

Studietur ULN og Seniorudvalg

Nye boformer på landet – med særligt fokus på seniorer

27.2

Udvalgsmøde (ULN)

Udvælger op til fem projekter fra den store idé, der skal arbejdes videre med. 

Indhold årsmøde.

 

 

 

Marts

 

 

4.1

Deadline årsrapport/ udbetaling af driftsstøtte

Tid til at indsende lokalrådets årsrapport og regnskab.

11.3

Deadline ansøgninger

Udviklingspuljen

Medio marts

Opstart projektlederkursus. 

Gentagelse af projektlederkursus fra 2019. Lær at skrive gode ansøgninger til gode projekter. Afholdes lokalt for 1-2 lokalråd i samarbejde. Kontaktperson LAKJE@vejle.dk, 76 81 22 76

Ultimo marts

Strategiske landsbyplaner (NY)

Udvælgelse af interesserede lokalsamfund

(kun landsbyer). Kontaktperson Lars Kastberg

Ultimo marts

Bredbånd på landet

Forventet: Bredbåndspuljen åbner igen. Kontaktperson Lars Kastberg

 

 

 

 

 

April

 

 

10. april

Udvalgsmøde

Projekt: Den store idé vælges

28.4

Deadline ansøgninger

Sidste ansøgningsrunde i 2019. Udviklingspuljen.

 

 

 

Maj

 

 

Ultimo maj

Udviklingsagenter – med afsæt i Vejle by

Udviklingsforløb der skaber udviklingsagenter i lokalsamfund. Kontaktperson Peter Sepstrup

23. maj

Årsmøde for lokalråd

Møde mellem kommune og lokalråd om temaer der vedrører lokalsamfund, landdistrikter og nærdemokrati

29. maj

Udvalgsmøde

Afholdes i et lokalsamfund

 

 

 

Juni

 

 

Dato kommer

Sommertur for lokalråd

Vi inviterer til en sjov dagsudflugt, hvor vi også bliver klogere sammen 

 

 

 

Juli

Sommerferie

 

 

                           

August

 

 

 

Udvalgsmøde

 

6.6-7.6

Studietur ULN

Studietur i Danmark

Fra ultimo august til november

Idé- og projektudvikling for lokalråd 

Alle lokalråd får tilbudt et møde i efteråret med en udviklingskonsulent med stor erfaring i lokalsamfund.

 

 

 

September

 

 

4. september

Udvalgsmøde

Afholdes i et lokalsamfund

Medio september

Projektlederkursus II

Gentagelse af kurset fra foråret.

Medio september

Fornyelse af samarbejdsaftale

Samarbejdsaftale for perioden 2020 – 22

 

 

 

Oktober

 

 

Dato kommer.

Temamøde

Indhold fastlægges i samarbejde med lokalråd.

 

 

 

November

 

 

 

Udvalgsmøde