Årsmøde program ULN april 2022

Årsmøde ULN Vejle Kommune Vingsted 2022

Cirka 62 borgere fordelt på 22 lokalråd deltog i det 17. årsmøde for lokalråd i Vejle Kommune

 

Formandens beretning handlede om at i den kommende tid skal arbejdes med udrulning af fjernvarme, som en del af kommunens klimapolitik og være fokus på nye boliger, der tilgodeser variation i boligudbuddet i hele kommunen. Der blev lagt præsenteret borgerprojekter og en stor tak til alle de aktive og engagerede borgere, som arbejder med deres lokalsamfund.

Simon Clemens holdt oplæg om velfærd og klima med afsæt i lokale fødevarer. Kontakt: simonclemenskoekken@gmail.com. Teknik og Miljødirektør Michael Sloth holdt oplæg om aktuelle udfordringer og hvordan borgere og kommune kan og bør hjælpe hinanden med to at tidens helt store emner: Velfærd og Klima. Kommunen og borgerne har brug for hinanden for at løfte de to dagsordner godt nok.

Café samtaler

Lokalrådene delte viden ved otte borde med kommunen som ordstyrer i form af politikere og ledere fra Teknik & Miljø.

Det sætter vi umiddelbart i gang: Borgermøde om fjernvarme. Indlæg og dialog fra mødet indgår i aktuel politisk drøftelse af revision af "Politik for Lokalområder og landdistrikter"

 

 

ULN formand årsberetning 2022

Stemningsvideo fra mødet

2021 Årsmøde Vingsted

Program for årsmøde 2021

2020 Årsmøde

2020-program årsmøde

uddybning-af-temaer-fra-kl-20-21-årsmøde 2020

Årsmøde 2019

mellem Lokalråd og

Vejle Komune

 


 

Årsmøde 2019 Program

Årsberetning-2019

2018 Årsmøde

 


 

Årsberetning til årsmødet mellem Lokalsamfund og Vejle Kommune

 Gerda Jørgensen formand ULN

Jeg vil gerne starte med at byde jer alle velkommen til årsmødet. Det er dejligt at se at så mange har taget sig tid til at deltage i dag.

Årsmødet giver os alle mulighed for at mødes og tale om stort og små. For Udvalget er denne dag vigtigt, fordi vi her har mulighed for at komme i dialog med jer – de lokale ildsjæle som binder lokalsamfundene sammen.

I aften skal vi lytte til hinandens gode ideer og planer og hører om de udfordringer lokalrådene har, og hjælpe hinanden med at finde en god retning.

Det er jeres hverdag vi taler om. Om hvordan kommune og lokalråd bedst kan understøtte, at jeres lokalområder bliver endnu bedre steder at leve i. Hvordan skaber vi sammen rammerne for en god opvækst, et godt arbejdsliv og en god pension i lokalområderne.

Det er det første møde, hvor jeg står her som formand. Og jeg er meget stolt over at Borgmesteren betroede mig, med dette udvalg efter valget. Det ligger mig tæt på hjertet at give lokalområderne en stemme og det mener jeg vi kan i dette udvalg.

 

Jeg skal huske at sige, at der er Folkemødet i Vejle den 8. og 9. juni. Formålet med folkemødet er jo at borgerne kan møde kommunen og høre og se hvad vi går og laver og diskutere tidens emner på kryds og tværs. På den måde kan man sige at vi tyvstarter folkemødet i aften, med emnerne udvikling af lokalområder, udvikling af nærdemokrati og udvikling af landdistrikter.

Så kig forbi folkemødet. Der er også indvielse af Fjorden hus, Kirk Kapitals nye bygning på havnen i samme weekend. Jeg håber vi ses.

Det nye udvalg er også et farvel, og tak for et godt stykke arbejde til Niels. Niels Clemmensen som har været formand for udvalget i otte år før mig. Han sidder stadig i byrådet og bruger sine erfaring i andre politiske udvalg, men lokalsamfundene har stadig hans interesse, så vi udveksler ideer.

Inden jeg går til årsberetningen vil jeg præsentere medlemmerne af udvalget for lokalsamfund og nærdemokrati. Der er sket en stor udskiftning siden sidste år. Så jeg er ikke de eneste, der står her i dag i en ny rolle.

Allan (de skal rejse sig op)

Anja

Birgitte

Hans

Johnny

Søren

Svend Erik

Thyge

Tak til udvalgsmedlemmerne

 

 

Der er også andre repræsentanter for byrådet tilstede i dag. De sidder derover. Vil I lige rejse jer op.

(Præsenter dem)

 

Når jeg kigger tilbage på 2017, har det været endnu et spændende år. Vi har både i udvalget og sammen med lokalrådene arbejdet på store og små projekter, og jeg kan ikke nå at omtale alle projekter, for I er aktive, virkelig aktive.

 

 

 

Vi startede 2017 og hele byrådsperioden med at vedtage en politik.

Der står at vi gennemfører politikken med jeres ideer. Størsteparten af vores budget er nemlig afsat til projekter og ideer vi får fra aktive borgere.

Der står også i politikken, at vi gør det sammen. I stiller krav og I har ønsker. Vi stiller krav og vi har ønsker. Men sammen finder vi løsninger og sammen udfører vi opgaverne. At gøre det sammen, at bygge på borgernes ideer og projekter er vores ideal for, hvordan vi udfører udvalgets politik.

 

Vi fik en ny politik. Hvad er der ellers sket i 2017?

 

Vi fik et nyt lokalråd: Hornstrup lokalråd. Velkommen til jer. Og vi er for få dage siden blev kontaktet af Grunnet i Vejle by, som er i gang med at danne et nyt lokalråd. De er her som gæster i aften. Tag godt imod dem.

 

Vi efterspurgte i 2017 store ideer og valgte at gøre det som en konkurrence.

Udvalget fik i foråret 2017 11 projekter ind via konkurrencen om den store idé. Om et par dage skal vi indvie vinderprojektet ”den Røde tråd” i Bredsten-Balle. Det er blandt andet formidling af lokale fortællinger på stierne i byen og et samarbejde med skolen, som får eleverne ud at bevæge sig og lære på samme tid. Det glæder jeg mig til at se.

Skibet står på spring med sit Makerspace på Haraldskær- det handler om at skabe i fællesskab, og Givskud er i gang med at udvikle byggegrunde på landet.

 

Hvad ellers?

Jo, vi er i udvalget i gang med at række ud til de andre politiske udvalg. Udvikling kræver samarbejde, også internt i kommunen. Udvalget har sammen med Kulturudvalget i 2017 og 2018 støttet skaterbaner i Børkop og Jelling til vores unge mennesker. Baner som lokale kræfter har påtaget sig at bygge og drive.

Vi er sammen med Sundhedsudvalget - OG lokalrådet i Øster Starup sogn - i gang med at uddanne Sundhedsagenter i Aagaard og Gravens. Vi har dem allerede i Vejle. Så selvfølgelig skal vi hjælpe Sundhedsudvalget med at få sådan et tiltag ud på landet også. Det er forhåbentlig noget vi med tiden kan rulle ud mange flere steder. 

Samlet set har udvalget via aktive borgere realiseret 39 projekter – fra Vestbyen i Vejle til Grønbjerg Langelund, vest for Give, til en værdi af 7 mio. kr. i 2017. Og her medregner jeg ikke alle de timer I har brugt.

Vi har super aktive borgere i alle vores lokalsamfund, og projektmidlerne er de bedste penge vi overhovedet giver ud i kommunen.

Det er sådan, at udvalget har støttet med i alt 3,5 million kroner. Resten af pengene har I skaffet! Fra puljer, fra fonde, fra lokale indsamlinger. Så for hver en krone byrådet afsætter til jer, får lokalområderne tilført yderlige 1 kr. andre steder fra.

Er der sket mere i 2017, som udvalget har haft en finger med i?

Ja udvalget har også arbejdet med at understøtte iværksættermiljøer i Jelling og Give.

Vi har fået flere med på det hurtige internet via statens Bredsbåndspulje i området vest for Givskud.  Og vi er i gang med et forsøg, hvor vi undersøger hvad der sker, når landsbyer begynder at arbejde sammen, i et klynge projekt, i Bredsten, Gadbjerg og Skibet, som er støttet af Real Dania, Lokale & Anlægsfonden, og DGI. 

 

Der er meget mere. Og når vi kommer til markedspladsen senere får I lejlighed til at gå på opdagelse i hinandens projekter.

 

Jeg vil runde emnet projekter og aktive borgere af med et spørgsmål: Hvad er et lokalråd?

Er det stadig det samme, som da det første lokalråd indgik en samarbejdsaftale med kommunen i 2008?

Dét spørgsmål vil jeg gerne stille til jer. Og det så jeg gerne vi arbejdede med i den kommende udvalgsperiode. Hvad er et lokalråd?  Og mere vigtigt: Hvad bør et lokalråd være og hvilke opgaver bør det have?

Her er det første bud. Billederne er fra vores politik og de siger faktisk lige så meget som alle ordene.

(FÆLLESSKAB, GLÆDE, OPBAKNING)

 

Mens I tænker over det, så lad os bevæge os videre i beretningen.

Politikken og udvalgets arbejde handler også om god dialog mellem kommune og borgere, OG mellem borgerne i lokalsamfundet.

En god dialog er fundamentet for et udvalg som vores. Det er lykkedes igennem 10 år at skabe en god, konstruktiv og stærk dialog med kommunens lokalsamfund.  

I 2012 kunne I sidder omkring et bord og alle fik 3 minutter hver til at fortælle om, hvad I havde arbejdet med. Det er længe siden det sidst kunne lade sig gøre! I takt med at der er blevet flere og flere lokalråd er vores dialogform med en samlet landdistriktskonference kommet under pres. Der er kommet lokalråd i centerbyerne, og også i Vejle. Og I har helt naturligt fokus på forskellige ting.

Principperne bag den form dialogen har i dag blev udformet i 2007 og justeret sammen med lokalrådene i 2013. Den gang, i 2013, var der cirka 18 lokalråd. I dag er der 29, og nummer 30 er på vej på Grunnet i Vejle.

Dialogen er et fundament for at skabe god løsninger og derfor vil vi lidt senere i aften starte en debat om, hvordan vi organiserer dialogen i fremtiden. Vi har nogle ideer, som vi gerne vil høre jeres mening om.

Den debat starter i aften, men den slutter først når vi er rimelig enige. Der bliver altså ikke en fast høringsperiode. Vi stopper dialogen når vi har fundet en form vi er enige om der duer! Og vi starter i aften kl. 18.45.

En af måder politikerne møder lokalrådene på i dag er, at udvalget tager rundt og besøger lokalsamfundene. Vi har nået at holde udvalgsmøde i Bredsten og besøgt Højen og Ågård/Gravens og vi fortsætter.

Jeg har personligt været til møder mange steder og jeg håber I bliver ved med at invitere. For der er også mange steder jeg og de andre udvalgsmedlemmer ikke har været endnu.

 

Den anden del af dialogen handler som sagt om jer. Hvordan forvalter I den rolle, som samarbejdsaftalen med Vejle Kommune har givet jer? Og hvordan kan vi eventuelt understøtte jer i det arbejde med at alle lokale føler sig hørt og set?

 

Men dialog bør være mere end snak. Det handler også om at komme frem til beslutninger. På årsmødet i 2017 blev der sat nogle ambitioner for hvad vi ville i 2017. Hvis årsmødet var en tenniskamp, så blev der smidt nogle bolde op i luften, som vi bagefter skulle ramme. Jeg synes vi både har ramt nogen af boldene og holdt dem på banen.

Der blev for eksempel talt om hvordan kommunen kan inddrage lokale tidligere og mere direkte i processen i forhold der vedrører deres lokalområde. Et eksempel på at det er sket er mobilitetsplanen for Vejle, hvor en række lokalråd er blevet inviteret til møder. Det gør vi også omkring helhedsplaner for Skibet og Børkop og Hornstrup, møder omkring midtbyen i Give og Jelling og om udviklingsplanen for Vejle Ådal.

 

På årsmødet i 2017 blev der også opfordret til at Vejle Kommune satte gang i nye visionsplaner for centerbyerne. Det tog så ”kun” et år, men nu har Økonomiudvalget besluttet at sætte de to første visionsplaner i gang for Børkop/Brejning og Give, og jeg håber at de bliver fulgt op af flere for behovet er der flere steder. Også inde i Vejle kunne lokale visionsplaner være spændende at arbejde med.

 

Til gengæld gik vi ikke i gang med forslag om cykelruter og rullende borgerservice eller en fælles bustur for lokalrådene.

Hvad så med alt det uden for Vejle? Udviklingen i landdistrikterne? Ser vi alene på befolkningsudviklingen så har den de sidste to år faktisk været positiv de allerfleste steder. Og selv i de rigtige landdistrikter uden for landsbyerne har vi kunnet fastholde status quo.

Tallene for de senere år viser at børnefamilierne har en tendens til at flytte på landet og de ældre har en tendens til at flytte til centerbyerne og Vejle, når de bliver omkring 70 år.

Så kigger vi bag ud, 5 til 10 år, er tendensen nogenlunde status quo på landet og en vækst i landsbyer og de mellemstore byer og Vejle by og Børkop er i en gruppe for sig. Samtidig viser alle statistikker at der samlet set bliver færre børnefamilier og flere seniorer og flere singler og andre familietyper.

Det får mig til at spørge om vi har de rigtige boliger uden for de fem større byer til at konkurrere om at tiltrække nye borgere på længere sigt.

Vi skal naturligvis blive ved med at arbejde for attraktive og levende lokalsamfund. Men der er måske behov for at vi kigger på, hvordan vi får skabt nye boligtyper på landet til nye familietyper. Jeg tror lokalområderne, det vil sige jer, får en stor rolle at spille, hvis vi skal tiltrække nye boliger eller omdanne de gamle.

 

Vejle Kommune bygger stort set ikke boliger selv. Når vi bygger, er det skoler, børnehaver og plejecentre. Vi sælger byggegrunde og lader dem som er gode til det om at bygge boliger.

Vejle Kommune kan sammen med jer bidrage til at skabe rammerne og mulighederne for at der kan komme nye boligformer! Men der gælder de samme regler som for alle andre nye udstykninger, nemlig at der skal være nogen der vil købe, eller leje ejendommene, for at investorer kan se en forretning i det. De købere sidder I med, i form af blandt andet de mange seniorer i lokalområdet.

 

Balancen mellem land og by handler også om udfordringen ved at være lokalråd og aktiv borgere i Vejle by. Vi er meget bevidst om at der nu er tre lokalråd i Vejle by og de arbejder med nogle at de samme udfordringer som alle I andre: fællesskab, forskønnelse af nedslidte og forsømte områder, sikre skoleveje, mulighederne for at komme ud i naturen og lege eller gå på opdagelse.  

Vi ved faktisk meget lidt om, hvordan vi bedst støtter og udvikler lokalråd i byen. Med forslaget til den nye diaggostruktur håber vi blandt andet at kunne bidrage til at udvikle samarbejdet og ideerne for lokalråd med rødder i byen.

 

Udvalget har valgt fem strategiske pejlemærker. Dem der har hørt godt efter vil vide, at jeg har været omkring de første fire. Det sidste pejlemærke er at styrke erhvervsaktiviteten på landet. Landet skal vedblive at have arbejdspladser og erhverv.

Vi leder hele tiden efter ideer og projekter, hvor kommunen kan spille en rolle i forhold til erhvervsudviklingen. Vi har skabt Madværket for nogle år siden, sammen med lokale landmænd og spisesteder, som er et af flere bidrag til at lokale fødevarer bliver attraktive.

Vi arbejder lige nu sammen med Natur- og Miljøudvalget om at skabe støttepunkter i naturen, lige fra shelters og cykelruter til vandreture og parkeringspladser, som tiltrække og fastholder turisterne.

Flere af jer har efterspurgt en politik for hvad kommunen vil og ikke vil. Jeg vil ikke komme med en politik, der trækker nogle streger på forhånd og siger, ”at vi vil boliger her, erhverv der og natur et tredje sted”.

Jeg vil gerne bruge lokale udviklingsplaner og lokale helhedsplaner til at sætte gode rammer, baseret på de lokale forudsætninger, og derefter finde ud af, hvilken handling der er mulig for hos jer. Altså lokal udvikling og lokale aftaler for hvad vi gør i landdistrikterne, i de mellemstore byer og i Vejle by bundet sammen af byrådets vision for Vejle.

 

Nu vi er ved de store linjer. så har regeringen i efteråret nedsatte et udvalg om levende landsbyer som er kommet med en rapport med 17 anbefalinger, der mest er rettet mod staten og problemerne i vandkantsdanmark.

Vi er heldigvis ikke udfordret på samme måde. Både arbejdspladser og befolkningen på landet i Vejle Kommune er stabil.

Hvad kan vi så bruge en rapport med 17 anbefalinger til?

En hel del. For vi kan stadig blive bedre. Vi har stadig brug for at have fokus på de udfordringer vi har og på at gribe de muligheder vi får. Rapporten indeholder fem anbefalinger til at styrke boligmassen, blandt andet omkring långivning. Det skal vi lade os inspirere af.

Vi skal have investorerne til at bruge pengene her hos os, netop fordi vi kan fastholde ejendomsværdierne i et område med generel vækst. Rapporten har også nogle spændende overvejelser om hvad der gør et lokalområde stærkt, hvad der giver modstandskraft og hvor der er potentiale. Og de anbefaler at man arbejder med udviklingsplaner for landsbyerne.

 

Her kunne vi godt gå foran. Vi får allerede mange gode projekter og ideer fra jer. Jeg tror at alle lokalområder vil blive styrker at en udviklingsplan og at det vil afføde endnu flere gode idéer.

Hvad kommer vi til at arbejde i udvalget? Ja velvidende at tingene nogen gange skifter hurtigt, så tror jeg at nogle vigtige emner de kommende fire år bliver

1. Udvikling af nye boligformer og fornyelse af boliger på landet.

2. Nye og bedre måder at tale sammen på og skabe udvikling sammen.

3. Lokale udviklingsplaner for alle landsbyer, mellemstore byer og lokalområder i Vejle kommunen. Og at de planer sætter grænser, og skaber muligheder, alle steder.

Med de ord vil jeg afslutte min årsberetning og byde velkommen til Tyge Mortensen. Tyge vil præsentere sig selv, men vi har inviteret ham til at holde et foredrag om nærdemokrati i et større perspektiv. Det danner også optakten til vores dialog om, hvordan vi vil have nærdemokratiet skal udfolde sig her i Vejle Kommune.

Jeg glæder mig til at tale med jer på markedspladsen og høre om jeres gode ideer og tale mere politik med jer.

Lad os byde Tyge velkommen.

Program til Årsmøde 2018

Video Årsmøde

stikord-fra-debat-om-et-staerkt-naerdemokrati-i-vejle-kommune

2018 Vægen årsmøde

Stikord-fra-debat-om-et-stærkt-nærdemokrati-i-Vejle-kommune

Opsamling-på-årsmøde-2018

Evaluering-af-årsmødet-fra-deltagerne