2022-04-01 Nyt fra Sundhedsskoven

Kære naboer til Store Grundet Sundhedsskov,

 

Enkelte af jer naboer har spurgt til planer om anlægsarbejde, så derfor denne orientering nu.

 

Vi har ikke en endelig tidsplan endnu, men vil orienterer, når vi har mere information.

 

Men her er en beskrivelse af hvad vi forventer kommer til at ske i løbet af det næste halve år.

 

 • Der bliver gravet op gennem hulvejen til etablering af el, vand og kloakering til toilet. Toilettet bliver placeret lidt syd for indgangen til Moster Karens Fold.
 • Gravearbejde på Moster Karens Fold omfatter en sandpude til toilet og opbevaringsskur, og fundament til bålhytten, og anlæg til afledning af regnvand.
 • Der beskæres langs vej nord og øst om bofællesskabet for at udvide den til 3 meter, og der fældes langs skovbryn på Moster Karens Fold, da fældning inden etablering af bygninger er lettere end efter.
 • Der ligges supplerende materiale på vej nord og øst om bofællesskabet, og hjørne ved indkørsel til Moster Karens Fold rettes op, så blokvogn med færdigt toilet og opbevaringsskur kan køre ind på pladsen. Afhængig af vejret understøttes vej og indkørsel med køreplader. Efter toilet og skur er på plads reetableres stien.
 • Der vil blive anlagt stier, der giver adgang til faciliteterne.
 • Bålhytten bygges af håndværkere på stedet.

 

Anlæg af øvrige faciliteter er endnu ikke planlagt i detaljer, da dette afventer anlæggelsen af de tre bygninger.

 

Sundhedsskov

Donationer i millionklassen blev forleden overdraget til Danmarks største sundhedsskov, der spirer frem i Store Grundet Skov.

Vejle: I Vejle Kommune spirer landets største sundhedsskov, Store Grundet Skov, frem - godt hjulpet på vej af et stærkt og ihærdigt tværfagligt samarbejde og donationer fra fonde.

Forleden var TrygFonden og Friluftsrådet på besøg i kommunens nye skovområde for at donere penge til faciliteter, som understøtter aktiviteter, der kalder på stilhed og mental ro.

 

Styrker det gode liv

- Da vi købte Store Grundet Skov, var det for at skabe endnu bedre rammer for det gode liv i Vejle Kommune. Vi har masser af skønne naturområder, hvor vi kan være fysisk aktive, men vi oplever også et øget besøgstal de steder. Det gode liv handler jo i lige så høj grad om stilhed, mental ro og fordybelse. Det skaber vi plads til i vores nye skovområde, der samtidig bliver Danmarks største sundhedsskov, sagde borgmester Jens Ejner Christensen (V).

TrygFonden har doneret to millioner kroner til sundhedsskoven som led i fondens samlede arbejde med at styrke danskernes mentale sundhed og hjælpe udsatte grupper.

 

Kan hjælpe til bedre trivsel

- Vejle Kommunes ønske om at bruge naturen til mental træning og på den måde hjælpe syge borgere til bedre sundhed og trivsel stemmer godt overens med TrygFondens strategi på området. Alle borgere, også syge og udsatte, har brug for afbræk i hverdagen, og med Store Grundets sundhedsskov kan alle få et sted til både refleksion og stille motion, siger Henrik Bruhn, repræsentant i TrygFondens regionale råd i Region Syddanmark i en pressemeddelelse:

- Skoven bliver et frirum for alle, og den vil være ideel at søge til, uanset om det er fordybelse og stilhed eller bevægelse og motion, man har brug for. Vi er derfor glade for at støtte projektet og glæder os til at se sundhedsskoven i brug. Forhåbentlig vil den kunne hjælpe mange mennesker til bedre trivsel.

 

Vejle er foregangskommune

Friluftsrådet og 15. Juni Fonden bidrager også økonomisk til udvikling af sundhedsskoven.

 

Sundhedsskoven er et tilbud til alle os i Vejle Kommune, der trænger til ro og tid til nærvær.

- Naturen kan noget helt særligt i forbindelse med mental sundhed. Med projektet viser Vejle, hvordan man kan udvikle et bynært skovområde, så det skaber rum til ro og fordybelse, og hvordan det kan bruges i kommunens sundhedsindsatser, siger Torbjørn Eriksen, vicedirektør i Friluftsrådet i pressemeddelelsen.

Han fremhæver, at Vejle Kommune som en af fokuskommunerne i Friluftsrådets projekt Sund i Naturen, er foregangskommune i forhold til, hvordan kommuner kan bruge naturen til at fremme sundhed.

Ud over de eksterne de eksterne donationer til sundhedsskoven har Vejle Byråds økonomiudvalg og natur- og miljøudvalget tilsammen bevilliget 1,4 millioner kroner til udviklingen af skoven.

Skoven er både beregnet til patienter i behandlingsforløb og til øvrige besøgende og vil være et supplement til kommunens øvrige bynære skove, der primært har faciliteter til fysisk udfoldelse og leg.

Sundhedsskoven indrettes blandt andet med sidde- og bålpladser til at komme ned i tempo - til bare at opleve naturen og være i nuet.

Rundt om den nye sundhedsskov

Store Grundet Skov på godt 63 hektarer ligger lige nord for Vejle Sygehus. Det overordnede mål med sundhedsskoven er at understøtte visionen om, at Vejle skal være et godt sted at bo og leve. Projektet er udviklet i et samarbejde mellem:

 

 • Teknik & Miljø, Vejle Kommune
 • Center for Social Rehabilitering, Vejle Kommune
 • Center for Specialundervisning for Unge og Voksne, Vejle Kommune
 • Kræftpatienternes Hus Vejle, Region Syddanmark
 • Psykiatrisk afdeling, Vejle Sygehus, Region Syddanmark
 • Boligsocial Helhedsplan i Vejle
 • Sind Vejle
 • Sommerfuglebevægelsen
 • Sundhedscenter Vejle, Vejle Kommune

 

 

Sundhedsskoven udsættes: Fonde venter på kommunen

Siden 2017 har Vejle Kommune arbejdet med at udvikle Sundhedsskoven i Store Grundet Skov. Det er lykkedes kommunen at opnå ekstern finansiering på knap fire millioner kroner. Arkivfoto: Vejle Kommune

Fonde og foreninger venter på, at Vejle Kommune selv finder to millioner kroner til anlægget af Sundhedsskoven i Store Grundet Skov, før de udbetaler deres bevillinger. Men det trækker ud.

Vejle: Planerne med at rejse Danmarks største sundhedsskov i Store Grundet Skov ved Vejle Sygehus udsættes.

Vejle Kommune mangler at stille med to millioner kroner, og projektet kan ikke gå i gang, før pengene findes. Trygfonden og 15. Juni Fonden har i mere end et år reserveret over 2,5 millioner kroner til udvikling af Sundhedsskoven, og de forventer, at Vejle Kommune også bidrager.

I natur- og miljøudvalget har man fundet 400.000 kroner, og derved mangler man 1,6 millioner kroner. Det var ellers meningen, at de penge skulle findes ved budgetforhandlingerne, men her kom Sundhedsskoven ikke på banen. Politikerne i natur- og miljøudvalget har nu sendt sagen videre til økonomiudvalget for at finde en løsning, for fondene er begyndt at rykke.

Det fortæller formanden for udvalget, Karl Erik Lund (DF).

- Jeg havde Sundhedsskoven som et ønske til budgetforhandlingerne, men det var ikke lige det, som blev prioriteret. Nu prøver vi at finde pengene på en anden måde, så vi ikke mister fondsbevillingerne ud af kassen. Jeg tror på, at vi nok skal finde en løsning, siger Karl Erik Lund (DF) og afviser, at projektet er i fare.

Hvorfor stiller I ikke bare med den egenfinansiering?

- Vi har ikke alle pengene i natur- og miljøudvalget, og Sundhedsskoven hører også under sundhed- og forebyggelsesudvalget, og her kunne man også have budt ind med noget til budgettet, siger han.

Det er nu på tale, at Sundhedsskoven etableres over tre år i stedet for de nuværende planlagte to år for at reducere den årlige medfinansiering.

 

Sundhedsskoven

 • 2017 købte Vejle Kommune 63 hektar bynær skov mellem Grundet og den bynære del af Grejsdalen.
 • Skoven skal blive til Danmarks største sundhedskov.
 • Sundhedsskoven er et projekt, som involverer blandt andet Vejle Kommune, Kræftpatienternes Hus Vejle og Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. Målet er, at forskellige patientgrupper kan benytte skoven som et sundhedsfremmende element i deres behandling.
 • Projektet anlægges for cirka seks millioner kroner. Vejle Kommune skal finansiere to millioner kroner. Derudover donerer Trygfonden to millioner kroner, over en halv million kommer fra 15. Juni Fonden, og ligeledes er der en halv million kroner fra Friluftsrådet undervejs.
 • Derudover bidrager Region Syddanmark med 750.000 kroner.

 

Arbejde bedre sammen

Søren Peschardt, medlem af natur- og miljøudvalget for Socialdemokratiet, mener, at en udskydelse gavner projektet.

- Det er godt nok, at vi får noget mere tid, ellers var Sundhedsskoven faldet til jorden. Nu kan vi få økonomiudvalget til at vurdere økonomien, men også forholde sig til, om det er noget, vi skal prioritere. Det mener jeg i høj grad, at vi skal, siger Søren Peschardt (S)

Han mener, at Sundhedsskoven ikke er blevet prioriteret godt nok.

- På tværs af fagudvalg har vi ikke været gode nok til at samarbejde. Skoven handler i grad om sundhed og forebyggelse, men jeg føler ikke, at sundhed- og forebyggelsesudvalget har bidraget nok til projektet, siger Søren Peschardt (S).

I sundhed- og forebyggelsesudvalget afviser formand Peder Hummelmose (V) kritikken.

- Vi vil gerne gøre det til et fælles projekt, og vores to udvalg skulle have mødtes inden budgetforhandlingerne for at få afklaret, hvordan vi sikre finansieringen, men det fik vi desværre ikke gjort. Nogen troede, at vi havde sat penge af, og andre troede, at det hele lå i natur- og miljøudvalget. Der er sket totale misforståelser, og vi skulle have talt bedre sammen, siger Peder Hummelmose (V).

 

Skov på skrump

For et halvt år siden ramte Sundhedskoven også bump på vejen. Det lykkedes ikke kommunen at finde de 9,6 millioner kroner, som var afsat i det oprindelige projektplan. Derfor skrumpede skovprojekterne med 3,7 millioner kroner.

Det betyder blandt andet, at flere udsigtspunkter ikke bliver ikke anlagt. Flere faciliteter på terapiområdet som træterrasse og frugtbuske sløjfes også indtil videre.

Formand Karl Erik Lund (DF) mener dog stadig, at det er muligt at søge om nye fondsbevillinger senere.

Økonomiudvalget skal på sit næste møde tage stilling til Sundhedsskoven og til, hvordan de 1,6 millioner kroner skal findes.

SUNDHEDS SKOVEN

Invitation til Nabomøde om status for udvikling af Store Grundet Sundhedsskov

Vejle Kommune vil gerne fortælle naboer og interesserede om status for udvikling af Store Grundet Sundhedsskov på et møde

Mandag den 30. september kl. 17.30. Mødested: Psykiatrisk afdelings hovedindgang (Nordbanen 5).

Inden mødet vil det være muligt at komme med ud i skoven og se de faciliteter, som vi er ved at anlægge i skoven.

Turen i skoven starter kl. 17.00 ved krydset mellem Troldestien og St. Grundet Skovvej. (Se den røde ring på kortet). Hvis du er i tvivl om mødestedet, er du velkommen til at følges med os. Vi går fra Psykiatrisk Afdelings hovedindgang kl. 16.45.

Fra kl. 17.30-19.00 fortsætter mødet på Psykiatrisk Afdeling. Her vil vi fortælle om:

 • Status for udvikling af sundhedsskoven
 • Planer og proces for udvikling af faciliteter i skoven.
 • Kommunikation og samarbejde

Herefter bliver der tid til spørgsmål og kommentarer.

For at besvare spørgsmål fra sidste borgermøde om patienters brug af skoven deltager oversygeplejeske Peter Jezek fra Psykiatrisk Afdeling.

 

Denne invitation er sendt til lokalråd og borgere, som har meldt tilbage, at de er interesserede i løbende information om Store Grundet Skov. Har I kendskab til borgere, som ikke har modtaget invitation, men er interesserede i at deltage, er disse velkomne.

Tilmelding til mødet bedes sendes til Johanne Hardervig på mail: johkh@vejle.dk senest den 26. september.

Med venlig hilsen Johanne Hardervig

Natur & Friluftsliv, Vejle Kommune.

Mødested kl. 17 ved den røde cirkel, der er krydset mellem Troldestien og St. Grundet Skovvej (markeret med blå).

 


 

 

 

SUNDHEDS SKOV

Riget fattes penge: Vejle må sætte Sundheds skoven på skrump

Riget fattes penge: Vejle må sætte Sundhedsskoven på skrump

AF: MICHELLE MADSEN , MICHM@VAFO.DK

Publiceret 25. august 2019 kl. 06:55

Vejle Kommune har fået færre penge end budgetteret til at rejse Sundhedsskoven i Store Grundet Skov. Derfor sløjfes udsigtspunkter, hegn og bålhytter.

Vejle: Vejle Kommune må anlægge "Sundhedsskoven" i skoven bag Vejle Sygehus for 3,7 millioner kroner mindre end forventet.

Det lykkedes nemlig ikke at hente nok støtte fra fonde og foreninger til at nå de budgetterede 9,6 millioner kroner.

Projektet om at rejse Danmarks største sundhedsskov kan dog sagtens stadig blive godt med det nedjusterede budget på knap seks millioner kroner, lyder det fra Karl Erik Lund (DF), formand for natur- og miljøudvalget.

- Det er ærgerligt, at vi ikke fik helt nok fondsmidler. Det betyder, at vi ikke helt kan lave det, som vi regnede med, men det bliver stadig ganske udmærket. Og vi kan stadig bygge videre på det og søge flere fondsmidler, hvis der er nogen, der kommer med en pose penge, siger Karl Erik Lund.

De færre midler betyder, at flere udsigtspunkter ikke bliver ikke anlagt, terapiskoven bliver ikke indhegnet, og der anlægges én større bålhytte i stedet for flere bålhytter. Flere faciliteter på terapiområdet som træterrasse og frugtbuske sløjfes også indtil videre.

HVAD ER PÅ VEJ I SUNDHEDSSKOVEN?

I 2017 købte Vejle Kommune 63 hektar bynær skov mellem Grundet og den bynære del af Grejsdalen. Skoven skal blive til Danmarks største sundhedsskov. Vejle Kommune er begyndt at opføre nogle af faciliteterne rundt omkring i skoven.

Sundhedsskoven får overordnet stier, forskellige slags siddepladser og opholdsrum.

 • "Den lille rundtur" rummer balanceudfordringer, platform, trampestier, som er etableret i samarbejde med den nye psykiatriske afdeling. Ifølge forvaltningen modtager man allerede nu positiv respons på disse faciliteter, som giver nye opholdssteder og oplevelser i skoven til patienterne og andre besøgende.
 • "Skovpladsen Moster Karens Fold" vil blive et mødested for mange forskellige brugere. Der opføres en større bålhytte, som kan rumme større og grupper. Der etableres flere bålsteder og en skovsansehave. Derudover bygges en toiletbygning og et opbevaringsrum til redskaber.
 • I skovens "Terapiområde" får forskellige siddepladser, som udnytter bækken og det stærkt kuperede terræn til at være i naturen. Der vil også blive etableret en mindre læplads/bålplads. Hvis det er muligt, vil kommunen gerne bygge et muldtoilet.

 

HVAD ER PÅ VEJ I SUNDHEDSSKOVEN?

I 2017 købte Vejle Kommune 63 hektar bynær skov mellem Grundet og den bynære del af Grejsdalen. Skoven skal blive til Danmarks største sundhedsskov. Vejle Kommune er begyndt at opføre nogle af faciliteterne rundt omkring i skoven.

Sundhedsskoven får overordnet stier, forskellige slags siddepladser og opholdsrum.

 • Støtte fra flere fronter
 • Sundhedsskoven er et projekt, som involverer blandt andet Vejle Kommune, Kræftpatienternes Hus Vejle og Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. Målet er, at forskellige patientgrupper kan benytte skoven som et sundhedsfremmende element i deres behandling.
 • Vejle Kommune finansier selv to millioner kroner, derudover donerer Tryg Fonden to millioner kroner, over en halv million kommer fra 15. Junifonden og ligeledes en halv million kroner fra Friluftsrådet.
 • Derudover bidrager Region Syddanmark med 750.000 kroner.
 • Sidstnævnte så Karl Erik Lund (DF) gerne havde bidraget med mere.
 • - Vi kunne godt have ønsket, at Region Syddanmark havde spyttet lidt mere i kassen, for mange af de ting vi gør i Sundhedsskoven er jo relateret til regionen, hvad angår psykiatri og kræft. Vi må lave det, vi kan for pengene. Selvom vi har pillet et par udsigtspunkter og et par andre ting ud af planerne, betyder det ikke, at det ikke kan komme på et senere tidspunkt, siger Karl Erik Lund.

Sundhedsskov

 

I 2017 KØBTE VEJLE KOMMUNE 63 HEKTAR BYNÆR SKOV MELLEM GRUNDET OG DEN BYNÆRE DEL AF GREJSDALEN.

Michelle Madsen michm@vafo.dk

 

Vejle: Hvad der skal blive til Danmarks største sundhedsskov, er blevet udstyret med en platform og trampesti - og der er mere på vej.

Det fortæller projektlederen for Sundhedsskoven, Line Rønslev, mens hun viser rundt i den bynære skov nær Vejle Sygehus.

- Der kommer også forhindringer, som skal udfordre ens balance, og et tov, som fører op ad skråningen. Skoven er for alle folk, som ønsker plads til ro og fordybelse. Hvis man er til mountainbike og forhindringsløb, findes det i vores andre skove, fortæller Line Rønslev, som er tilknyttet Vejle Kommunes afdeling for "Natur & Friluftsliv".

Hun forventer, at den såkaldte "Den lille rundtur" står færdig efter sommerferien. Nær balanceudfordringerne er også et bålsted på tegnebrættet.

Sundhedsskoven er projekt, som involverer blandt andet Vejle Kommune, Kræftpatienternes Hus Vejle og Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. Meningen er, at forskellige patientgrupper kan benytte skoven som et sundhedsfremmende element.

Skoven er dog tiltænkt alle, understreger Line Rønslev.

- Man kan sagtens tage som gruppe her ud eller gå en tur med familien. Platformen er et oplagt sted til at nyde skoven, siger hun.

Ikke lige til at vide

Det er ikke helt let at finde turen og platformen, for der er hverken store skilte eller asfalterede tier, som leder en på rette vej. Sådan forbliver det nogenlunde, fortæller projektlederen.

- Vi vil gerne opretholde en autentisk oplevelse af at være i skoven. Det er jo ikke særlig tit, du traver igennem en skovbund fyldt med blade, og det aktiverer også nogle sanser. Der er også lidt udfordring i at skulle navigere gennem skoven, siger Line Rønslev.

For at finde den lille rundtur skal du ad St. Grundet Skovvej og stoppe ud for kolonihavehuset 26A. Ind gennem skoven og til venstre finder du platformen i lysningen.

For tiden fundraises der til at etablere en sansehave og flere områder til ro og fordybelse. Punkterne tager politikerne stilling til efter sommerferien.

Sundhedsskoven St. Grundet

Store Grundet Sundhedsskov

Store Grundet Skov er 63 hektar naturrig og kuperet skov nord for Vejle by. Vejle Kommune købte skoven i 2017, og har siden arbejdet med at udvikle skoven til en sundhedsskov. Området udvikles i tæt dialog med samarbejdspartnere, interessegrupper og lokale engagerede.

I skoven etableres faciliteter, som besøgende kan bruge på egen hånd og som sundhedsfagligt personale kan bruge til sundhedsforløb målrettede forskellige

patient grupper. Faciliteterne har fokus på at brugerne kommer ned i tempo ved at skoven indrettes til mental og let fysisk træning, og ikke til høj-puls-træning. Dette tilgodeser de store sundhedsmæssige udfordringer og omkostninger forårsaget af bl.a. st ress .

 

Oplevelser og faciliteter i Store Grundet Sundhedsskov

Planlagt indretning af Store Grundet Skov:

 • stier, som giver øget adgang til at gå og opleve skoven.
  • st en, stubbe og bænke til ophold og naturoplevelser
   • formidling om oplevelser, arter og natur i skoven
   • balance og træningsredskaber i naturmaterialer til at understøtte brug af kroppen og nærvær
   • bålsteder og bålhytter til fælles aktiviteter og mødesteder
   • åbne p1ad sef, som kan bruges til spil, Bevægelse-og ophold
    • områder målrettet stille oplevelser
    • understøttende facilit et er, som toilet og opbevaringsrum til udstyr.

 

De enkelte områder

Ønsker t il udvikling af St. ore Grundet indeholder:

 • Natur og stilleområder
 • Stier til at opleve skovens rige natur og kuperede landskab.
 • Terapiområde med opholds- og bålplads
  • Mindre runatur med lette og inspirerende træningsfaciliteter målrettet psykiatriske patient er
  • Åben plads med bålpladser , sansehave og mødesteder

 

Samarbejd sparterne

 • Natur og Fril uft sli v, Vejle Kommune.
 • Psykiatrisk afdeling, Vejle Sygehus.
  • Kræftpatienternes Hus Vejle
  • Sundhedscenteret Vejle
  • Center for Social Rehabilitering

 

Udvikling af skoven er åben for yderligere samarbejdspartnere, som ønsker at deltage i udviklingen og bruge skoven til  sundhedsfremmende t ilt ag.

 

Yderligere oplysninger

Lis Ell emand , mail: liell@ve jl e.dk; mob: 2761 5255 . Natur & Fril uft sli v, Vejle Kommune. 

Invitation til naboorientering

Invitation til naboorientering om St. Grundet Skov syd.Kommunen har sendt en invitation til ABF Skovbrynet. Se nedenfor. Det ser ud som om, at alle interesserede blot kan møde op.

Bestyrelsen har ikke lige talt om, om nogen af os skal møde op. Men hvis medlemmer uden for bestyrelsen vil til mødet, kunne de måske melde tilbage til hele foreningen, om der kom noget spændende frem på mødet.

Besked fra kommunen:

Kære nabo til St. Grundet Skov syd.
Vejle Kommune købte i 2017 St. Grundet Skov Syd, og har arbejdet med udviklingen af denne nye kommunale skov, så den supplerer de eksisterende frilufts-faciliteter i Vejle bys kommunalt ejede skove. Der foreligger nu en skitse for udviklingen af skoven til en sundhedsskov for borgere i forskellige behandlingsforløb og alle øvrige skovgæster.

Denne skitse vil vi gerne præsentere på et møde d. 11. oktober kl. 20-21 i Bygningen, Ved Anlægget 14B, 7100 Vejle.

Program for aftenen:
- Oplæg om planerne for udvikling af St. Grundet Skov
- Spørgsmål og kommentarer
- Muligheder for fremtidig deltagelse og løbende orientering

Der er fri parkering i P-huset Albert.

Vi håber at se alle interesserede, så vi kan få en god dialog om den nye kommunale skov.

Venlig hilsen
Johanne Krukow Hardervig.