SUNDHEDS SKOVEN

Invitation til Nabomøde om status for udvikling af Store Grundet Sundhedsskov

Vejle Kommune vil gerne fortælle naboer og interesserede om status for udvikling af Store Grundet Sundhedsskov på et møde

Mandag den 30. september kl. 17.30. Mødested: Psykiatrisk afdelings hovedindgang (Nordbanen 5).

Inden mødet vil det være muligt at komme med ud i skoven og se de faciliteter, som vi er ved at anlægge i skoven.

Turen i skoven starter kl. 17.00 ved krydset mellem Troldestien og St. Grundet Skovvej. (Se den røde ring på kortet). Hvis du er i tvivl om mødestedet, er du velkommen til at følges med os. Vi går fra Psykiatrisk Afdelings hovedindgang kl. 16.45.

Fra kl. 17.30-19.00 fortsætter mødet på Psykiatrisk Afdeling. Her vil vi fortælle om:

 • Status for udvikling af sundhedsskoven
 • Planer og proces for udvikling af faciliteter i skoven.
 • Kommunikation og samarbejde

Herefter bliver der tid til spørgsmål og kommentarer.

For at besvare spørgsmål fra sidste borgermøde om patienters brug af skoven deltager oversygeplejeske Peter Jezek fra Psykiatrisk Afdeling.

 

Denne invitation er sendt til lokalråd og borgere, som har meldt tilbage, at de er interesserede i løbende information om Store Grundet Skov. Har I kendskab til borgere, som ikke har modtaget invitation, men er interesserede i at deltage, er disse velkomne.

Tilmelding til mødet bedes sendes til Johanne Hardervig på mail: johkh@vejle.dk senest den 26. september.

Med venlig hilsen Johanne Hardervig

Natur & Friluftsliv, Vejle Kommune.

Mødested kl. 17 ved den røde cirkel, der er krydset mellem Troldestien og St. Grundet Skovvej (markeret med blå).

 


 

 

 

SUNDHEDS SKOV

Riget fattes penge: Vejle må sætte Sundheds skoven på skrump

Riget fattes penge: Vejle må sætte Sundhedsskoven på skrump

AF: MICHELLE MADSEN , MICHM@VAFO.DK

Publiceret 25. august 2019 kl. 06:55

Vejle Kommune har fået færre penge end budgetteret til at rejse Sundhedsskoven i Store Grundet Skov. Derfor sløjfes udsigtspunkter, hegn og bålhytter.

Vejle: Vejle Kommune må anlægge "Sundhedsskoven" i skoven bag Vejle Sygehus for 3,7 millioner kroner mindre end forventet.

Det lykkedes nemlig ikke at hente nok støtte fra fonde og foreninger til at nå de budgetterede 9,6 millioner kroner.

Projektet om at rejse Danmarks største sundhedsskov kan dog sagtens stadig blive godt med det nedjusterede budget på knap seks millioner kroner, lyder det fra Karl Erik Lund (DF), formand for natur- og miljøudvalget.

- Det er ærgerligt, at vi ikke fik helt nok fondsmidler. Det betyder, at vi ikke helt kan lave det, som vi regnede med, men det bliver stadig ganske udmærket. Og vi kan stadig bygge videre på det og søge flere fondsmidler, hvis der er nogen, der kommer med en pose penge, siger Karl Erik Lund.

De færre midler betyder, at flere udsigtspunkter ikke bliver ikke anlagt, terapiskoven bliver ikke indhegnet, og der anlægges én større bålhytte i stedet for flere bålhytter. Flere faciliteter på terapiområdet som træterrasse og frugtbuske sløjfes også indtil videre.

HVAD ER PÅ VEJ I SUNDHEDSSKOVEN?

I 2017 købte Vejle Kommune 63 hektar bynær skov mellem Grundet og den bynære del af Grejsdalen. Skoven skal blive til Danmarks største sundhedsskov. Vejle Kommune er begyndt at opføre nogle af faciliteterne rundt omkring i skoven.

Sundhedsskoven får overordnet stier, forskellige slags siddepladser og opholdsrum.

 • "Den lille rundtur" rummer balanceudfordringer, platform, trampestier, som er etableret i samarbejde med den nye psykiatriske afdeling. Ifølge forvaltningen modtager man allerede nu positiv respons på disse faciliteter, som giver nye opholdssteder og oplevelser i skoven til patienterne og andre besøgende.
 • "Skovpladsen Moster Karens Fold" vil blive et mødested for mange forskellige brugere. Der opføres en større bålhytte, som kan rumme større og grupper. Der etableres flere bålsteder og en skovsansehave. Derudover bygges en toiletbygning og et opbevaringsrum til redskaber.
 • I skovens "Terapiområde" får forskellige siddepladser, som udnytter bækken og det stærkt kuperede terræn til at være i naturen. Der vil også blive etableret en mindre læplads/bålplads. Hvis det er muligt, vil kommunen gerne bygge et muldtoilet.

 

HVAD ER PÅ VEJ I SUNDHEDSSKOVEN?

I 2017 købte Vejle Kommune 63 hektar bynær skov mellem Grundet og den bynære del af Grejsdalen. Skoven skal blive til Danmarks største sundhedsskov. Vejle Kommune er begyndt at opføre nogle af faciliteterne rundt omkring i skoven.

Sundhedsskoven får overordnet stier, forskellige slags siddepladser og opholdsrum.

 • Støtte fra flere fronter
 • Sundhedsskoven er et projekt, som involverer blandt andet Vejle Kommune, Kræftpatienternes Hus Vejle og Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. Målet er, at forskellige patientgrupper kan benytte skoven som et sundhedsfremmende element i deres behandling.
 • Vejle Kommune finansier selv to millioner kroner, derudover donerer Tryg Fonden to millioner kroner, over en halv million kommer fra 15. Junifonden og ligeledes en halv million kroner fra Friluftsrådet.
 • Derudover bidrager Region Syddanmark med 750.000 kroner.
 • Sidstnævnte så Karl Erik Lund (DF) gerne havde bidraget med mere.
 • - Vi kunne godt have ønsket, at Region Syddanmark havde spyttet lidt mere i kassen, for mange af de ting vi gør i Sundhedsskoven er jo relateret til regionen, hvad angår psykiatri og kræft. Vi må lave det, vi kan for pengene. Selvom vi har pillet et par udsigtspunkter og et par andre ting ud af planerne, betyder det ikke, at det ikke kan komme på et senere tidspunkt, siger Karl Erik Lund.

Sundhedsskov

 

I 2017 KØBTE VEJLE KOMMUNE 63 HEKTAR BYNÆR SKOV MELLEM GRUNDET OG DEN BYNÆRE DEL AF GREJSDALEN.

Michelle Madsen michm@vafo.dk

 

Vejle: Hvad der skal blive til Danmarks største sundhedsskov, er blevet udstyret med en platform og trampesti - og der er mere på vej.

Det fortæller projektlederen for Sundhedsskoven, Line Rønslev, mens hun viser rundt i den bynære skov nær Vejle Sygehus.

- Der kommer også forhindringer, som skal udfordre ens balance, og et tov, som fører op ad skråningen. Skoven er for alle folk, som ønsker plads til ro og fordybelse. Hvis man er til mountainbike og forhindringsløb, findes det i vores andre skove, fortæller Line Rønslev, som er tilknyttet Vejle Kommunes afdeling for "Natur & Friluftsliv".

Hun forventer, at den såkaldte "Den lille rundtur" står færdig efter sommerferien. Nær balanceudfordringerne er også et bålsted på tegnebrættet.

Sundhedsskoven er projekt, som involverer blandt andet Vejle Kommune, Kræftpatienternes Hus Vejle og Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. Meningen er, at forskellige patientgrupper kan benytte skoven som et sundhedsfremmende element.

Skoven er dog tiltænkt alle, understreger Line Rønslev.

- Man kan sagtens tage som gruppe her ud eller gå en tur med familien. Platformen er et oplagt sted til at nyde skoven, siger hun.

Ikke lige til at vide

Det er ikke helt let at finde turen og platformen, for der er hverken store skilte eller asfalterede tier, som leder en på rette vej. Sådan forbliver det nogenlunde, fortæller projektlederen.

- Vi vil gerne opretholde en autentisk oplevelse af at være i skoven. Det er jo ikke særlig tit, du traver igennem en skovbund fyldt med blade, og det aktiverer også nogle sanser. Der er også lidt udfordring i at skulle navigere gennem skoven, siger Line Rønslev.

For at finde den lille rundtur skal du ad St. Grundet Skovvej og stoppe ud for kolonihavehuset 26A. Ind gennem skoven og til venstre finder du platformen i lysningen.

For tiden fundraises der til at etablere en sansehave og flere områder til ro og fordybelse. Punkterne tager politikerne stilling til efter sommerferien.

Sundhedsskoven St. Grundet

Store Grundet Sundhedsskov

Store Grundet Skov er 63 hektar naturrig og kuperet skov nord for Vejle by. Vejle Kommune købte skoven i 2017, og har siden arbejdet med at udvikle skoven til en sundhedsskov. Området udvikles i tæt dialog med samarbejdspartnere, interessegrupper og lokale engagerede.

I skoven etableres faciliteter, som besøgende kan bruge på egen hånd og som sundhedsfagligt personale kan bruge til sundhedsforløb målrettede forskellige

patient grupper. Faciliteterne har fokus på at brugerne kommer ned i tempo ved at skoven indrettes til mental og let fysisk træning, og ikke til høj-puls-træning. Dette tilgodeser de store sundhedsmæssige udfordringer og omkostninger forårsaget af bl.a. st ress .

 

Oplevelser og faciliteter i Store Grundet Sundhedsskov

Planlagt indretning af Store Grundet Skov:

 • stier, som giver øget adgang til at gå og opleve skoven.
  • st en, stubbe og bænke til ophold og naturoplevelser
   • formidling om oplevelser, arter og natur i skoven
   • balance og træningsredskaber i naturmaterialer til at understøtte brug af kroppen og nærvær
   • bålsteder og bålhytter til fælles aktiviteter og mødesteder
   • åbne p1ad sef, som kan bruges til spil, Bevægelse-og ophold
    • områder målrettet stille oplevelser
    • understøttende facilit et er, som toilet og opbevaringsrum til udstyr.

 

De enkelte områder

Ønsker t il udvikling af St. ore Grundet indeholder:

 • Natur og stilleområder
 • Stier til at opleve skovens rige natur og kuperede landskab.
 • Terapiområde med opholds- og bålplads
  • Mindre runatur med lette og inspirerende træningsfaciliteter målrettet psykiatriske patient er
  • Åben plads med bålpladser , sansehave og mødesteder

 

Samarbejd sparterne

 • Natur og Fril uft sli v, Vejle Kommune.
 • Psykiatrisk afdeling, Vejle Sygehus.
  • Kræftpatienternes Hus Vejle
  • Sundhedscenteret Vejle
  • Center for Social Rehabilitering

 

Udvikling af skoven er åben for yderligere samarbejdspartnere, som ønsker at deltage i udviklingen og bruge skoven til  sundhedsfremmende t ilt ag.

 

Yderligere oplysninger

Lis Ell emand , mail: liell@ve jl e.dk; mob: 2761 5255 . Natur & Fril uft sli v, Vejle Kommune. 

Invitation til naboorientering

Invitation til naboorientering om St. Grundet Skov syd.Kommunen har sendt en invitation til ABF Skovbrynet. Se nedenfor. Det ser ud som om, at alle interesserede blot kan møde op.

Bestyrelsen har ikke lige talt om, om nogen af os skal møde op. Men hvis medlemmer uden for bestyrelsen vil til mødet, kunne de måske melde tilbage til hele foreningen, om der kom noget spændende frem på mødet.

Besked fra kommunen:

Kære nabo til St. Grundet Skov syd.
Vejle Kommune købte i 2017 St. Grundet Skov Syd, og har arbejdet med udviklingen af denne nye kommunale skov, så den supplerer de eksisterende frilufts-faciliteter i Vejle bys kommunalt ejede skove. Der foreligger nu en skitse for udviklingen af skoven til en sundhedsskov for borgere i forskellige behandlingsforløb og alle øvrige skovgæster.

Denne skitse vil vi gerne præsentere på et møde d. 11. oktober kl. 20-21 i Bygningen, Ved Anlægget 14B, 7100 Vejle.

Program for aftenen:
- Oplæg om planerne for udvikling af St. Grundet Skov
- Spørgsmål og kommentarer
- Muligheder for fremtidig deltagelse og løbende orientering

Der er fri parkering i P-huset Albert.

Vi håber at se alle interesserede, så vi kan få en god dialog om den nye kommunale skov.

Venlig hilsen
Johanne Krukow Hardervig.