Sundhedsskov

 

I 2017 KØBTE VEJLE KOMMUNE 63 HEKTAR BYNÆR SKOV MELLEM GRUNDET OG DEN BYNÆRE DEL AF GREJSDALEN.

Michelle Madsen michm@vafo.dk

 

Vejle: Hvad der skal blive til Danmarks største sundhedsskov, er blevet udstyret med en platform og trampesti - og der er mere på vej.

Det fortæller projektlederen for Sundhedsskoven, Line Rønslev, mens hun viser rundt i den bynære skov nær Vejle Sygehus.

- Der kommer også forhindringer, som skal udfordre ens balance, og et tov, som fører op ad skråningen. Skoven er for alle folk, som ønsker plads til ro og fordybelse. Hvis man er til mountainbike og forhindringsløb, findes det i vores andre skove, fortæller Line Rønslev, som er tilknyttet Vejle Kommunes afdeling for "Natur & Friluftsliv".

Hun forventer, at den såkaldte "Den lille rundtur" står færdig efter sommerferien. Nær balanceudfordringerne er også et bålsted på tegnebrættet.

Sundhedsskoven er projekt, som involverer blandt andet Vejle Kommune, Kræftpatienternes Hus Vejle og Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. Meningen er, at forskellige patientgrupper kan benytte skoven som et sundhedsfremmende element.

Skoven er dog tiltænkt alle, understreger Line Rønslev.

- Man kan sagtens tage som gruppe her ud eller gå en tur med familien. Platformen er et oplagt sted til at nyde skoven, siger hun.

Ikke lige til at vide

Det er ikke helt let at finde turen og platformen, for der er hverken store skilte eller asfalterede tier, som leder en på rette vej. Sådan forbliver det nogenlunde, fortæller projektlederen.

- Vi vil gerne opretholde en autentisk oplevelse af at være i skoven. Det er jo ikke særlig tit, du traver igennem en skovbund fyldt med blade, og det aktiverer også nogle sanser. Der er også lidt udfordring i at skulle navigere gennem skoven, siger Line Rønslev.

For at finde den lille rundtur skal du ad St. Grundet Skovvej og stoppe ud for kolonihavehuset 26A. Ind gennem skoven og til venstre finder du platformen i lysningen.

For tiden fundraises der til at etablere en sansehave og flere områder til ro og fordybelse. Punkterne tager politikerne stilling til efter sommerferien.

Sundhedsskoven St. Grundet

Store Grundet Sundhedsskov

Store Grundet Skov er 63 hektar naturrig og kuperet skov nord for Vejle by. Vejle Kommune købte skoven i 2017, og har siden arbejdet med at udvikle skoven til en sundhedsskov. Området udvikles i tæt dialog med samarbejdspartnere, interessegrupper og lokale engagerede.

I skoven etableres faciliteter, som besøgende kan bruge på egen hånd og som sundhedsfagligt personale kan bruge til sundhedsforløb målrettede forskellige

patient grupper. Faciliteterne har fokus på at brugerne kommer ned i tempo ved at skoven indrettes til mental og let fysisk træning, og ikke til høj-puls-træning. Dette tilgodeser de store sundhedsmæssige udfordringer og omkostninger forårsaget af bl.a. st ress .

 

Oplevelser og faciliteter i Store Grundet Sundhedsskov

Planlagt indretning af Store Grundet Skov:

 • stier, som giver øget adgang til at gå og opleve skoven.
  • st en, stubbe og bænke til ophold og naturoplevelser
   • formidling om oplevelser, arter og natur i skoven
   • balance og træningsredskaber i naturmaterialer til at understøtte brug af kroppen og nærvær
   • bålsteder og bålhytter til fælles aktiviteter og mødesteder
   • åbne p1ad sef, som kan bruges til spil, Bevægelse-og ophold
    • områder målrettet stille oplevelser
    • understøttende facilit et er, som toilet og opbevaringsrum til udstyr.

 

De enkelte områder

Ønsker t il udvikling af St. ore Grundet indeholder:

 • Natur og stilleområder
 • Stier til at opleve skovens rige natur og kuperede landskab.
 • Terapiområde med opholds- og bålplads
  • Mindre runatur med lette og inspirerende træningsfaciliteter målrettet psykiatriske patient er
  • Åben plads med bålpladser , sansehave og mødesteder

 

Samarbejd sparterne

 • Natur og Fril uft sli v, Vejle Kommune.
 • Psykiatrisk afdeling, Vejle Sygehus.
  • Kræftpatienternes Hus Vejle
  • Sundhedscenteret Vejle
  • Center for Social Rehabilitering

 

Udvikling af skoven er åben for yderligere samarbejdspartnere, som ønsker at deltage i udviklingen og bruge skoven til  sundhedsfremmende t ilt ag.

 

Yderligere oplysninger

Lis Ell emand , mail: liell@ve jl e.dk; mob: 2761 5255 . Natur & Fril uft sli v, Vejle Kommune. 

Invitation til naboorientering

Invitation til naboorientering om St. Grundet Skov syd.Kommunen har sendt en invitation til ABF Skovbrynet. Se nedenfor. Det ser ud som om, at alle interesserede blot kan møde op.

Bestyrelsen har ikke lige talt om, om nogen af os skal møde op. Men hvis medlemmer uden for bestyrelsen vil til mødet, kunne de måske melde tilbage til hele foreningen, om der kom noget spændende frem på mødet.

Besked fra kommunen:

Kære nabo til St. Grundet Skov syd.
Vejle Kommune købte i 2017 St. Grundet Skov Syd, og har arbejdet med udviklingen af denne nye kommunale skov, så den supplerer de eksisterende frilufts-faciliteter i Vejle bys kommunalt ejede skove. Der foreligger nu en skitse for udviklingen af skoven til en sundhedsskov for borgere i forskellige behandlingsforløb og alle øvrige skovgæster.

Denne skitse vil vi gerne præsentere på et møde d. 11. oktober kl. 20-21 i Bygningen, Ved Anlægget 14B, 7100 Vejle.

Program for aftenen:
- Oplæg om planerne for udvikling af St. Grundet Skov
- Spørgsmål og kommentarer
- Muligheder for fremtidig deltagelse og løbende orientering

Der er fri parkering i P-huset Albert.

Vi håber at se alle interesserede, så vi kan få en god dialog om den nye kommunale skov.

Venlig hilsen
Johanne Krukow Hardervig.