Lokalplaner for området

075 Lokalplan Lille Grundet

083 Lokalplan Skovbyen

140 Lokalplan Kløvertoften

175 Lokalplan Korntoften

189 Lokalplan Stentoften - Lertoften - Skovtoften

204 Lokalplan Fyrretoften

1181 Lokalplan Kløvermarken

1207 lokalplan- Grundet Ringvej