Indvidelse af bænke

Søndag den 19 jan. afholdte lokalrådet indvidelse/Nytårskur af de nye bænker der er blevet opsat ved skovstiender blev serveret lidt bolevand m.m. ca 100 beboer deltog 

Borde og bænke ved Grundet skov

 

 På foranledning af Grundet Lokalråd har Vejle Kommune i december 2019 opstillet borde med bænke tre steder i skovbrynet langs den befæstede sti. De giver en god mulighed for at gøre et ophold på en gåtur på stien, nyde udsigten eller indtage en kop kaffe , en madpakke eller noget andet.

Kommunen har givet os bænkene; men vi skal selv holde ryddeligt omkring dem og slå græsset når det er nødvendigt. Det er derfor også nødvendigt at brugerne af borde og bænke tager eventuelt affald fra deres ophold med sig hjem.

 

Vi håber at disse borde og bænke kan inspirere til øget brug af stien og vores grønne områder i det hele taget – tag madpakke, sodavand eller kaffe med - gå en tur og sæt jer ned!

 

Grundet Lokalråd

 

Etablering af befæstet sti langs østkant af Store Grundet Kommunesk

Fra: Lars-Bo Lykke Christensen Natur og Friluftsliv Teknik & Miljø Vejle Kommune <LARLC@vejle.dk>
Sendt: 12. oktober 2018 14:11
Til: interesse@lille-grundet.dk
Cc: Hannelg@gmail.com; oganloc@protonmail.com; Pernille Stenum Natur og Friluftsliv Teknik & Miljø Vejle Kommune; Erik W. Nielsen
Emne: Etablering af befæstet sti langs østkant af Store Grundet Kommuneskov

 

Kære Andelsboligforeningen Lille Grundet m.fl.,

På vegne af Vejles kommuneskove (en del af Natur & Friluftsliv under forvaltningen Teknik & Miljø) vil jeg gerne informere jer om, at vi i nær fremtid påbegynder etableringen af en befæstet sti fra Grundet Bakke og op til Store Grundet ved Store Grundet Allé.

 

Formålet er at færdiggøre stien langs østkanten af Store Grundet Kommuneskov, så friluftslivet får mulighed for at færdes såvel ovenfor som nedenfor skoven – og snart også på stier på tværs af skoven imellem Store Grundet Skovvej og den nye sti.

Da stien også skal kunne bære lejlighedsvis arbejdskørsel med fx traktor,  bliver 3 meter bred.

 

I orienteres, da I er naboer til arbejdet, der i en periode vil kræve en del transport af stimaterialer, som skal ind sydfra via Store Grundet Bakke. Vi håber, at I bærer over med os, og hører gerne fra jer, hvis I har spørgsmål.